“Cybercrime”: analyse en evaluatie van Belgische regelgeving. (Koen Van Poucke)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf

 

Dit eindwerk kwam tot stand in het kader van het behalen van het diploma van Licentiaat in de Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent.

 

Graag wens ik promotor Prof. Dr. G. Vermeulen te danken voor zijn steun en advies gedurende de maanden dat deze scriptie tot stand kwam. De nuttige wenken en tips hebben ongetwijfeld voor een meerwaarde gezorgd.

 

Ook wil ik alle leden van de Federal Computer Crime Unit te Brussel speciaal bedanken voor de vele informatie die ze me ter beschikking stelden tijdens de leerrijke stageperiode die ik daar kon doorlopen. Sommige interessante bronnen zijn voor studenten immers moeilijk toegankelijk. De stage bleek dan ook de ideale voorbereiding voor het schrijven van deze eindverhandeling.

 

Tenslotte wens ik ook mijn ouders en vriendin Virginie te danken. Hun geduld en zenuwen werden gedurende de laatste maanden herhaaldelijk op de proef gesteld. Mijn vader Romain en Björn verdienen een speciaal woord van dank. Ze waren namelijk beide onmiddellijk bereid om dit eindwerk te onderwerpen aan een kritische lezing.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende