Municipale curatores in Italie en de westelijke provincies tijdens het principaat. (Véronique Bonkoffsky)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

WOORD VOORAF

 

Hierbij zou ik graag alle personen willen bedanken die op een of andere manier hebben bijgedragen tot het tot stand komen van deze thesis.

 

Vooreerst en niet in het minst dank ik mijn promotor Prof. Dr. R. Duthoy die mij steeds geduldig met raad en daad heeft bijgestaan en mij een aantal werken aanreikte die nuttig waren bij mijn onderzoek.

 

Ook dank ik Prof. Dr. D. Pikhaus omdat zij ons via de cursus ‘Latijnse epigrafie’ inzicht heeft verschaft in het lezen en interpreteren van inscripties en tevens wegwijs maakte in de bestaande bronnenverzamelingen en handboeken hieromtrent.

 

Graag wens ik ook Dr. K. Verboven te bedanken in de eerste plaats omdat het schrijven van de papers voor de cursus ‘Historische kritiek van de Klassieke Oudheid I en II’ een goede voorbereiding vormden op het schrijven van een thesis en ten tweede voor de nuttige tips en raad die hij verstrekte bij de evaluatie van deze papers.

 

Tenslotte wil ik mijn ouders bedanken voor het geduld en de niet aflatende morele steun die zij hebben opgebracht in dit laatste jaar en in de moeilijke momenten.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende