Municipale curatores in Italie en de westelijke provincies tijdens het principaat. (Véronique Bonkoffsky)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIJLAGE  I: EPIGRAFISCH BRONNENMATERIAAL

 

ITALIË

 

REGIO I

 

LATIUM VETUS

 

ARICIA

 

I.1. CIL XIV, 2171                

D(is) M(anibus), / L(ucii) Semproni(i) / L(ucii) f(ilii) Hor(tensia) Procu(li), / v(ixit) LI a(nnos) XXXI [d(ies)] / aed(ilis), q(uaestoris) VI, sali(i), / curatoris / pec(uniae) Ocran/ianae, Luria Secun/da mater.

 

Datering: 2e eeuw[1]

 

 

LANUVIUM

 

I.2. CIL XIV, 2114  = EAOR IV, nr.25 = FORA, M.: Munera, p.116, nr.6.            

D(ecimo) [---]cirio D(ecimii) f(ilio) Pal(atina) / Auspicato, / [aed]ili municipi(i), / curatori muner(is), / municipes, curiales / [et] [curia Fl]amonal(is) / ob merita eius.

 

Datering: ?

 

 

OSTIA

 

I.3. CIL XIV, 375 = ILS 6147 = Eph.Ep. III, pp.319-331 = THYLANDER, H.: Inscriptions du port d’Ostie, pp.397-9, B 335.

P(ublio) Lucilio / P(ublii) f(ilio) P(ublii) n(epoti) P(ublii) pro/nep(oti) Gamalae, / aed(ili) sacr(is) Volk(ani), / [a]edili d(ecurionum) d(ecreto) allecto / [g]ratis decurioni / [p]ontifici, II vir(o) censo/riae pot(estatis) quinquennal(i) / in comitis facto, cura/[t]ori pecuniae publicae exigen/[d]ae et adtribuendae / [in ludos cum accepisset public(e) / lucar remisit et de suo erogati/onem fecit. / [Id]em sua pecunia viam silice stravit / quae est iuncta foro ab arcu ad arcum. / [Id]em epulum trichilinis CCXVII / colonis dedit. / Idem prandium sua pecunia colonis / Ostiesibus bis dedit. / [Id]em aedem Volcani sua pecu/nia restituit. / [Id]em aedem Veneris sua pecu/nia constituit. / [Id]em aed(em) Fortunae sua pecu/nia constituit. / Idem aed(em) Cereris sua pecunia / constituit. / [Id]em pondera ad macellum / cum M(arco) Turriano sua pecu/nia fecit. / [Id]em aedem Spei sua pecunia constituit. [I]dem tribunal(is) inforo mar/moreum fecit. / [H]uic statua inaurata d(ecurionum) d(ecreto) / p(ecunia) p(ublica) posita est, / [i]tem ahenea d(ecurionum) d(ecreto) p(ecunia) p(ublica) posita / proxume tribunal(is) quaest(oris), / [prop]terea quod cum res publica / [p]raedia sua venderet ob pol/[l]icitationem belli navalis, / HS XVCC rei publicae donav[it]. / [Hu]nc decuriones funere pu/[b]lico effer[endum] cen[s]uerunt.

 

Datering: Geboren tussen 80 en 60 v.Chr., geleefd ttv. Augustus.[2]

 

I.4. CIL XIV, 376 = AE 1993, 417 = EAOR IV, nr.28 = FORA, M.: Munera, p.115, nr.2.

P(ublio) Lucilio P(ublii) [f(ilio)] / P(ublii) n(epoti) P(ublii) pronep(oti) Gamala[e], / aed(ili) sacr(is) Volcani, / eiusdem pr(aetori) tert(io), dec(urioni) / adlecto d(ecreto) d(ecurionum) infanti, / II vir(o) praefecto L(ucii) Caesar(is) / Aug(usti) f(ilii), cens(ori), q(uaestori) a(erarii), pontif(ici), / tabular(um) et librorum / curatori primo constitu[t(o)], / hic ludos omnes quos fecit / amplificavit impensa sua / idem munus gladiatorium ded(it), / idem aedem Castoris et Pollucis rest(ituit), / idem curator pecuniae publicae exi/gendae et attribuenda in comi/tiis factus, cellam patri Tiberino / restituit, / idem thermas quas divus Pius aedifi/caverat vi ignis consumptas refecit / porticum reparavit, / idem aedem Veneris impensa sua / restituit, / idem pondera ad macellum et men/suras ad forum vinar(ium) s(ua) p(ecunia) fecit, / idem navale a L(ucio) Coilio aedificatum / extru[e]ntibus fere collapsam / restituit; / huic statua aenea peq(unia) pub(lica) d(ecreto) d(ecurionum) posit(a) / est /  [---]

 

Datering: tussen 12 oktober 166 en 17 maart 180 n.Chr.[3]

 

I.5. CIL XIV, 373                  

L(ucio) Licinio L(ucii) fil(io) Pal(atina) / Herodi, / equit(i) Rom(ano), decuriali / decuriae viatoriae / equestris co(n)s(ulis), decurioni, / quinquennali, duumviro, / sacerdoti Geni col(oniae), flam(ini) / Rom(ae) et Aug(usti), curat(ori) oper(um) pub[l(icorum)], / quaestori aer(arii), aedili, flam(ini) / divi Severi, sodali Arulensi, / praet(ori) prim(o), sac(erdoti) Volk(ani) faciu(ndis), / ordo Augustal(ium), / optimo civi ob merita.

 

Datering: begin 3e eeuw: na 211[4] 

 

I.6. CIL XIV, 171 = ILS 2741

            C(aio) Nasennio C(aii) f(ilio) Marcello Seniori, / praef(ecto) coh(ortis) I Apamenae, trib(uno) coh(ortis) I Italicae civium Romanorum volun/tariorum, praef(ecto) alae Phrygum, praef(ecto) fabrum, aedili, quaestori, duumvi/ro quinquennali III, curatori operum publicorum et aquarum / perpetuo, praetori et pontifici Laurentium Lavinatum, p(atrono) c(oloniae) Ostensium, / Nasennia Helpis fecit patrono indulgentissimo et C(aio) Nasennio Sa/turnino coniugi carissimo, sibi liberis libertis libertabus posteris/que eorum.

 

Datering: 1e helft 2e eeuw: duovir quinquennalis III in 111 n.Chr.[5] 

 

I.7. CIL XIV, 4457

            [C(aio) Nasennio C(aii) f(ilio) / Marcello Seniori, / praef(ecto) coh(ortis) I Apamenae, / trib(uno) coh(ortis) I Italicae civium / Ro]ma[norum volunt]arior(um), [p]raef(ecto) a[lae] Phrygum, / praefect[o fa]brum, / aedili, qu[aestori, I]I viro / qui[nquennali II]I, / curator[i operum pub]licor(um) / et aquarum perpetuo / etc

 

Datering: 1e helft 2e eeuw: duovir quinquennalis III in 111 n.Chr.[6] 

 

I.8. CIL XIV, 172 = ILS 1429

            Q(uinto) Petronio Q(uinti) f(ilio) / Meliori, / proc(uratori) annon(ae), adiutori curatoris / alvei Tiberis et cloacarum, / curatori rei publ(icae) Saenesium, / praetori Etrur(iae) XV populorum / bis, trib(uno) mil(itum) leg(ionis) III Gallicae, sc[r(ibae)] / q(uaestorio) VI primo principi, praet(ori) Laur(entium) / Lavin(ium), IIII viro q(uin)q(uennali) Faesulis, / pontif(ici) Faesulis et Florentiae, / corpus mesor(um) frum(entariorum) Ost(iensium). / L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum) p(ublice).

In latere:

Ded(icata) III non(as) Feb(ruarias) / L(ucio) Eggio Marullo, Gn(aio) Papirio / Aeliano co(n)s(ulibus). / Locus adsign(atus) per C(aium) Nasenn(ium) Marcellum, cur(atorem) p(er)p(etuus) oper(um) publ(icorum).

 

Datering: 2e helft 2e eeuw: cur.op.publ. in 184 n.Chr.[7] 

 

I.9. CIL X, 1791 = AE 1968, 84

            Dedic(ata) XI k(alendas) Iul(iae), Imp(eratori) Com/modo Aug(usto) III et Antistio / Burro co(n)s(ulibus), loc(us) adsig(natus) per / [Na]senium Marcellum, cur(atorem) / [ope]r[um] pub[licorum], cur(atoribus) Valerio / Felice et Avavillio Pu/dente.

 

Datering: 2e helft 2e eeuw: cur.op.publ. in 184 n.Chr.[8] 

 

I.10. CIL XIV, 409 = ILS 6146 = THYLANDER, H.: Inscriptions du port d’Ostie, pp.404-6, B 339.

Cn(aeo) Sentio Cn(aei) fil(io) / Cn(aei) n(epoti) Ter(etina) Felici, / dec(urionum) decr(eto) aedilicio adl(ecto), d(ecurionum) d(ecreto) d(ecurioni) adl(ecto), / q(uaestori) a(erarii) Ostiens(ium), II vir(o), q(uaestori) Iuvenum. / Hic primus omnium, quo anno dec(urio) adl(ectus) est, et / q(uaestor) a(erarii) fact(us) est et in proxim(um) annum II vir designat(us) est. / Quinq(uennali) curatorum navium marinar(um), gratis adlect(o) / inter navicular(ios) maris Hadriatici et ad quadrigam / fori vinari, patrono decuriae scribar(um) cerarior(um) / et librarior(um) et lictor(um) et viator(um), item praeconum et / et (sic) argentarior(um) et negotiator(um) vinarior(um) ab Urbe, / item mensor(um) frumentarior(um) Cereris Aug(ustae), item corpor(is) / scapharior(um) et lenuncularior(um) traiect(us) Luculli et / dendrophorum et togator(um) a foro et de sacomar(io) / et libertor(um) et servor(um) publicor(um) et olearior(um) et Iuven(um) / cisianor(um) et veteranor(um) Aug(usti), item beneficiarior(um) proc(uratoris) / Aug(usti) et piscator(um) propolar(um), curatori lusus iuvenalis, / Cn(aeus) Sentius Lucilius / Gamala Clodianus f(ilius), / patri indulgentissimo.

 

Datering: 1e eeuw: tijdens de Flaviërs[9]

 

I.11. CIL XIV, 4616 + 5381 = AE 1977, 153 = EAOR IV, nr.29     

[---]sa[--- H]ostilian[us, / (II) v]ir, q(uaestor) aerar[i(i) Osti]ensium, flam(en) d(ecreto) d(ecurionum), cur(ator) lusus iuvenal(is) / [---] qui primus om[niu]m ab urbe condita ludos cum / [edidit item?]or(---?) et mulieres [a]d ferrum dedit una cum / [Sa]bina u[x]ore fecit sibi et / [---]nio agon[io --- / ---] / corporis togat[ens] / [--- / ---]um [---].

 

Datering: 2e helft 2e eeuw[10]

 

 

PRAENESTE

 

I.12. CIL XIV, 3014 = ILS 6252 = EAOR IV, nr.23 = FORA, M.: Munera, p.117, nr.10.  

Cn(aeo) Voesio / Cn(aei) fil(io) Apro, / quaestori, aedili, II viro, / flamini divi Aug(usti), VI viro / Augustali, curatori annon(ae) / triennio continuo, curat(ori) / muneris publici gladiatori III, / quot (sic) is tempore honorum cu/rarumque suarum plenissimo / munificentiae studio voluptatib(us) / et utilitatibus populi plurima / contulerit, ludum etiam gladi/atorum et spoliar(ium) solo [emp]to / sua pecunia exstructum publice op/tulerit (sic), cuius meritis, postulante populo, / statuam publice poni placuit d(ecreto) d(ecurionum).

 

Datering: ?

 

I.13. CIL XIV, 2972 = ILS 6253 = EAOR IV, nr.24  = FORA, M.: Munera, p.118, nr.12.      

P(ublio) Acilio P(ubli) f(ilio) Men(enia) / Paullo, / IIIIII vir(o) Aug(ustali), q(uaestori) col(oniae), / aed(ili), II vir(o), / flamini divi Aug(usti), / cur(atori) annonae, / cur(atori) muneris publici, / cur(atori) kal(endarii), / cultores Iovis / Arkani / regio(nes) macelli / patrono dignissimo. / L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).

            In latere intuentibus dextro:

Dedicata V idus / Maias / Arriano et Papo / co(n)s(ulibus), / curante Ti(berio) Cl(audio) / Vitale, IIIIII / vir(o) Aug(ustali).

 

Datering: 11 mei 243 n.Chr.[11]

 

I.14. CIL XIV, 4091 (9)                    

C(aius) Voluntilius Q(uinti) f(ilius) Varus, / II vir iter(um), cur(ator) aed(ium) sacr(arum).

 

Datering: ?

 

I.15. CIL XIV, 3011 = EAOR IV, nr.22 = FORA, M.: Munera, p.118, nr.11.         

D(ecimo) Velio / Trophimo, / seviro / Augustali, / curatori / muneris / publici, / decreto / decurionum / postulante / populo.

In latere intuentibus sinistro:

[Cura]ntib[us] / [---Vic?]torino / [---] Aprile / II vir(is).

 

Datering: ?

 

I.16. CIL XIV, 2922                          

T(ito) Flavio T(iti) f(ilio) Germano, / cur(atori) triumphi felicissimi / [[Germanici secundi imp(eratore) Commodo]] [ab eodem] exornato / sacerdot(i) splendidissimo, pontif(ici) minor, / proc(uratori) XX her(editatium), proc(uratori) patrimoni(i), proc(uratori) ludi / magni, proc(uratori) ludi matutini, proc(uratori) reg(ionum) urbi(s) / [a]diuncto sibi officio viarum / [ster]nendarum urbis partibus duabus / proc(uratori) XX her(editatium) Umbriae Tusciae Piceni [region]is Campaniae, proc(uratori) ad alimenta [Lucan(iae)], Brutt(ii), Calabr(iae) et Apuliae, / cur(atori) [sartor]um tectorum operum publ(icorum) / et aed(ium) [sacrar(um)], aed(ili), II vir(o), flam(ini) divi Aug(usti), II vir(o) q(uin)q(uennali), patrono coloniae, / Cerdo lib(ertus), patrono incomparabili cum Flavis Maximino et Germano / et Rufino filis, equo publ(ico) ornatis.   

 

Datering: 2e helft 2e n.Chr.: 180 n.Chr.[12]   

 

 

TIBUR                                  

 

I.17.    CIL X, 6427

[---trib(uno) mil(itum)] / leg(ionis) VII Claud(iae), / curat(ori) aquae Tiburt(inae), / Circeienses / patrono, / ex d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica).

 

Datering:  1e eeuw[13]

 

 

I.18. CIL XIV, 3607 = Inscr.It. IV, 124

P(ublius) Plautius / Pulcher / Triumphalis filius, / augur, III vir a(uro) a(rgento) a(ere) f(lando) f(eriundo), q(uaestor) / Ti(beri) Caesaris Aug(usti) V consulis, / tr(ibunus) pl(ebis), pr(aetor) ad aerar(ium), comes, Drusi fili(i) / Germanici, avonculus Drusi / Ti(beri) Claudi Caesaris Augusti fili(i) / et ab eo censore inter patricios / lectus, curator viarum sternendar(um) / a vicinis lectus ex auctoritate / Ti(beri) Claudi(i) Caesaris Augusti Germanici, / proco(n)s(ul) provinciae Siciliae, / Vibia Marsi f(ilia) / Laelia nata / Pulchri.    

 

Datering: 1e eeuw: ttv.Claudius[14]

 

I.19. CIL XIV, 3690 = Inscr.It. IV, 205                                

[---] cur(atori) [monti?] / aed(ium) urb(is), IV vir(o) / Herc(ulanii) Aug(ustales) / Tibur(tium) patrono, / s(enatus) c(onsulto).

 

Datering: ?

 

I.20. CIL XIV, 3544 = Inscr.It. IV, 50 = ILS 2416

H(erculi) V(ictori) v(otum) s(olvit), / C(aius) Iulius C(aii) f(ilius) / Pal(atina) Rufus, / trib(unus) militum bis, / fani curator, / v(iator) q(uaestorius) / ab aerario Saturni.

 

Datering: 1e eeuw[15]

 

I.21. CIL XIV, 4244 

[P(ublio)] Mummio P(ublii) f(ilio) Gal(eria) / [Si]sennae Rutiliano, / co(n)s(uli), auguri, proco(n)s(uli) prov(inciae) / Asiae, legato aug(usto) pro pr(aetore) Moesiae / Superioris, praef(ecto) aliment(orum) per / Aemiliam, praef(ecto) aer(arii) Saturni, leg(ato) leg(ionis) / VI Victric(is), praetori, trib(uno) pleb(is), / quaest(ori), trib(uno) leg(ionis) V Maced(onicae), X viro / stlit(ibus) iudicandis, patrono / munic(ipii), cur(atori) fani H(erculis) V(ictoris), / senatus populusque Tiburs.

 

Datering: 2e eeuw: consul in 146.[16]

 

I.22. CIL XIV, 3601        

P(ublio) Mummio P(ublii) f(ilio) Gal(eria) Sisennae Rutiliano, / co(n)s(uli), auguri, proco(n)s(uli) / provinc(iae) Asiae, legato Aug(usti) / pr(o) pr(aetore) Moesiae Superioris, / praef(ecto) aliment(orum) per Aemiliam, / praef(ecto) aer(arii) Saturni, leg(ato) leg(ionis) VI / Victric(is), praetori, tr(ibuno) pl(ebis), quaest(ori), / trib(uno) leg(ionis) V Maced(onicae), X viro stli/tib(us) iudic(andis), patrono munici/pii, cur(atori) fani H(erculis) V(ictoris), salio, Her/culanii Augustales. / L(ocus) d(atus) s(enatus) c(onsulto).

In latere intuenti sinistro:

Dedicata kal(endis) Iun(iis) Maximo / et Orfito co(n)s(ulibus).     Anno 172

In latere intuenti dextro:

Curantib(us) P(ublio) Ragonio Satur/nino et C(aio) Marcio Marciano, q(uaestoribus) / ordinis Augustalium Tiburtium.

 

Datering: 2e eeuw: 172 n.Chr.[17]

I.23. CIL XIV, 3609 = Eph. Epigr. IX, 470 = Inscr.It. IV, 126

Q(uinto) Pompeio Q(uinti) f(ilio) Quir(ina) Senecioni / Roscio Murenae Coelio Sex(to) / Iulio Frontino Silio Deciano / C(aio) Iulio Eurycli Herculaneo L(ucio) / Vibullio Pio Augustano Alpino / Bellicio Sollerti Iulio Apro / Ducenio Proculo Rutiliano / Rufino Silio Valenti Valerio / Nigro Claudio Fusco Saxae Vryntiano / Sosio Prisco, pontifici, sodali / Hadrianali (sic), sodali Antoniniani / Veriani, salio collino, quaestori / candidato Augg(ustorum), legato pr(o) pr(aetore) Asiae, / praetori, consuli, proconsuli Asi/ae sortito, praefecto alimentor(um), / XX viro monetali, seviro, praef(ecto) / feriarum latinarum, q(uin)q(uennalis), patrono / municipii, salio, curatori fani H(erculis) V(ictoris). / S(enatus) p(opulus)q(ue) T(iburs).

 

Datering: 2e helft 2e eeuw: consul ordinarius in 169 n.Chr.[18]

 

I.24. CIL XIV, 3674 = Inscr.It. IV, 197

T(ito) Sabidio T(iti) f(ilio) Pal(atina) / Maximo, / scribae q(uaestorio) sex / prim(o) bis, praef(ecto) / fabrum, pontifici, / salio, curatori / fani Herculis V(ictoris), / tribuno aquarum, / q(uin)q(uennali), patrono/ municipii, locus / sepulturae datus / voluntate populi / decreto senatus / Tibertium.

 

Datering: ?[19] 

 

I.25. CIL XIV, 3673 = Inscr.It. IV, 217 = ILS 1889

T(ito) Sabidio [---], / praef(ectus) coh(ortis), [---] / auguri, salio, cu[ratori fani H(erculis) V(ictoris).

 

Datering: 1e eeuw[20]

 

I.26. CIL XIV, 3650

C(aio) Aemilio C(aii) f(ilio) Fab(ia) / Antonino, / equiti Romano, / q(uin)q(uennali), patron(o) municipii, / omnib(us) honorib(us) / honeste perfuncto, / cur(atori) fani Herc(ulis) V(ictoris), / pontifici.

 

Datering: 3e eeuw[21]

 

I.27. CIL XIV, 3689

I[ulius] App(ius) I [---] / IIII vir [aed(ilicia) potestate?], / IIII vir [iure dicundo?] / iterum, [quinquennalis], / salius c[ollinus ---], / tribunus [cohortis, curator] / fani Her[culis Victoris], / suo ex [pecunia? ---]

 

Datering: 2e eeuw[22]

 

 

I.28. CIL XIV, 4242

P(ublio) Manilio P(ublii) f(ilio) / Gal(eria) Vopisco / Vicinillian[o] / L(ucio) Elufrio Severo Iul[io] / Quadrato Basso, co(n)s(uli), / pontif(ici), flamin(i), praet(ori), / quaestori divi Traiani / Parthici, trib(uno) mil(itum) leg(ionis) / IIII Scythi(ae), III vir a(ere) a(rgento) a(uro) / f(lando) f(eriundo), salio collino, curat(ori) / fani Herc(ulis) Vict(oris), / N(umerius) Prosius Platanu[s] / cum Manilia Eutych[ia] / uxore et Vibia Vicinill[a] / et Manilis / Vopisciano et Attico libe[ris] / suis.

 

Datering: 2e eeuw: consul in 114 n.Chr..[23]

 

I.29. CIL XIV, 3600

[--- / --- legato / prov(inciae) Africae dioceese]os Car[thaginiensis, / proconsulis pat]ris sui, t[rib(uno) mil(itum) leg(ionis) I / Adiut(ricis) P(iae) F(idelis), it]em leg(ionis) XI C[l(audiae) P(iae) F(idelis), item / leg(ionis) XIIII Gemi]n(ae) Martia[e Victricis, / III viro mon]etali a(ere) a(rgento) [a(uro) f(lando) f(eriundo), / cura]to[ri fani H(erculis) V(ictoris)].

 

Datering: ?

 

I.30. CIL XIV, 3599  = ILS 1061 = Inscr. It. IV, 113 add    

L(ucio) Minicio L(ucii) f(ilio) Gal(eria) Natali / Quadronio Vero, co(n)s(uli), proco(n)s(uli) / prov(inciae) Africae, auguri, leg(ato) aug(usto) / pr(o) pr(aetore) provinciae Moesiae Infer(ioris), / curatori operum publicorum / et aedium sacrar(um), curat(ori) viae / Flamin(ae), praef(ecto) alimentor(um), leg(ato) / Aug(usti) leg(ionis) VI Victr(icis) in Britannia, / praetori, trib(uno) pleb(is) candidato, / quaestori candidato divi / Hadriani et eodem tempore legato / prov(inciae) Afric(ae) dioeceseos Carthaginien(sis) / proconsulis patris sui, trib(uno) mil(itum) leg(ionis) I / Adiut(ricis) P(iae) F(idelis), item leg(ionis) XI Cl(audiae) P(iae) F(idelis), item leg(ionis) / XIIII Gemin(ae) Martiae Victric(is), III viro / monetali a(ere) a(rgento) a(uro) f(lando) f(eriundo),  patrono municipii, / curat(ori) fani Herc(ulis) V(ictoris), decuriones Tiburt(ium) / ex aere collato, q(uin)q(uennali) maximi exempli.

In latere intuenti dextro:

Curante / M(arco) Tullio Blaeso.

 

Datering: 1e helft-midden 2e eeuw: consul suffectus in 139 n.Chr.[24]

 

I.31. CIL XIV, 4258 = ILS 6233 = Inscr.It. IV, 201

M(arco) Tullio M(arcii) f(ilio) / Cam(ilia) Blaeso, / pontifici, cur(atori) / fan(i) H(erculis) V(ictoris), salio, / Tullia Berenice / uxor et Tullia / Blaesilla filia. / L(ocus) d(atus) s(enatus) c(onsulto), / patrono municipi(i).

 

Datering:2e helft 2e eeuw[25]

I.32. CIL XIV, 3610

C(aio) Popilio C(aii) f(ilio) Quir(ina) Caro / Pedoni, co(n)s(uli), VII viro epulon(um), / sodali Hadrianali, legato / Imp(eratoris) Caesaris Antonini Aug(usto) / Pii pro pr(aetore) Germaniae super(ioris) et ex/ercitus in ea tendentis, curatori / oper(um) publicor(um), praef(ecto) aerari Satur(ni), / curatori viar(um) Aureliae veteris et / novae Corneliae et Triumphalis, / legato legionis X Fretensis / a cuius cura se excusavit, praetori, / tribuno plebis, q(uaestori) divi Hadriani Aug(usti), / in omnibus honoribus candidato / Imperator(is), trib(uno) laticlavio leg(ionis) III / Cyreneicae (sic) donato donis mili/taribus a divo Hadriano ob Iudaicam expeditionem, X viro / stlitibus iudicandis, patrono / municipi, curatori maximi exempli, / senatus p(opulus)q(ue) Tiburs / optime de re publica merito.

 

Datering: 2e helft 2e eeuw[26]       

 

 

TUSCULUM

 

I.33. CIL XIV, 2590          

Dedicat(a) [---] VIII k(alendas) Iul(ias), / Commodo Aug(usto) et / [Gla]brione II co(n)s(ulibus), locus datus / [a] Cestio Rufo, curat(ori) oper[um], [ae]dil(es) L(ucii) Avilli Metiliani et Vibi Rufi.

 

Datering: 2e helft 2e eeuw: 186 n.Chr.: consulaire datering.[27] 

 

I.34. CIL XIV, 2510              

            C(aio) Iulio Galerio / Aspro, / pr(aetori), tr(ibuno) plebis, / quaest(ori) / provinciae / Africae, / cur(atori) aed(ium) sacrar(um), / Cornelius Pla[ncus?], / amico incompa/rabili.

 

Datering: begin 3e eeuw: consul in 212 n.Chr.[28]

 

I.35. CIL XIV, 2509

            C(aio) Iulio Aspro, / co(n)s(uli) designato, / curatori viae Appi/ae, sodali Augusta/li, praetori peregr(ino), / trib(uno) pleb(is), quaestor(i) / provinc(iae) Africae, / curat(ori) aedium sacrar(um), / prov(incia) Mauretania / Tingitana, patrono / optimo.

 

Datering: begin 3e eeuw: consul in 212 n.Chr.[29]

 

I.36. CIL XIV, 2508

            C(aio) Iulio Aspro, / co(n)s(uli), / praetori, curatori / viae Appiae, sodal(i) Augustal(i), / trib(uno) pleb(is), quaestori / provinc(iae) Africae, curat(ori) / aedium sacrarum, / provincia Britannia / patrono.

 

Datering: begin 3e eeuw: consul in 212 n.Chr.[30]

 

I.37. CIL XIV, 2507

            C(aio) Iulio Aspro, / co(n)s(uli), / praetori, curato/ri viae Appiae, sodali / [Augustali, trib(uno) / pleb(is), quaesto/ri, provinc(iae) / Africae, curat(ori)] / aedium sacrarum / L(ucius) Metius Mi[m]esius(?) / [---]nensis / [---]censi[.] amico / [incompara]bili.

 

Datering: begin 3e eeuw: consul in 212 n.Chr.[31]

 

I.38. CIL XIV, 2506

C(aio) Iulio Aspro, co(n)s(uli), / praetori, curatori / viae Appiae, sodali / Augustali, trib(uno) pleb(is), / quaestori provinc(iae) / Africae, / Corneliu[s --- / --- amico patrono] / provinciarum V / Hispaniar(um) trium et / M[a]ure[taniar(um) duar(um) / oratori praestantissimo / defensori clientium / fidelissimo.

 

Datering: begin 3e eeuw: consul in 212 n.Chr.[32]

 

I.39. CIL XIV, 2505

            C(aio) Iulio Aspro, / co(n)s(uli), praetori, / curatori viae / Appiae, sodali / augustali, trib(uno) / pleb(is), quaestori / prov(inciae) Africae, cu(ratori) / aedium sacr(arum), / Sex(tus) Umidius / Artemidorus, / amico / incomparabili.

 

Datering: begin 3e eeuw: consul in 212 n.Chr.[33]

 

I.40. CIL XIV, 2592 = EAOR IV, nr.37 = GINESTET, P.: Les organiations, p.219, nr.16.

[Ti(berio) Caesari divi A]ugusti f(ilio) divi Iuli n(epoti) Aug[usto], / [pontifici ma]ximo, trib(unicia) potest(ate) XXXIIII, co(n)s(uli) V, imp(eratori) VIII, / [---] L(ucius) Priscus filius, curator lusus [iuvenalis].

 

Datering: 32-33 n.Chr.[34]

 


 

LATIUM ADIECTUM

 

ALLIFAE

 

I.41. CIL IX, 2345                            

L(ucius) Apuleius / C(aii) f(ilius) Ani Niger, / II vir / curator viarum / sternendarum, / pedum decem / millia viam / sua pecunia / fecit.

 

Datering: ?

 

I.42. CIL IX, 2353 = ILS 6513

M(arco) Granio M(arci) f(ilio) / M(arci) n(epoti) Cordo frat(ri), / tr(ibuno) mil(itum), praef(ecto) equit(um), / praef(ecto) fabr(um), II viro / ter quinq(uennali), aed(ili), q(uaestori), cur(atori) / aquae ducendae Allifis / d(ecreto) d(ecurionum). Oppidiae /

            C(aii) f(iliae) Rufae / matri.

 

Datering: 1e eeuw: voor de Flaviërs, meer bepaald ttv. van Claudius[35] 

 

I.43. AE 1990, 223 b 

Flavoniae L(ucii) f(iliae) Pollae, / Cordus uxori (fecit), / M(arcus) Granius M(arci) f(ilius) M(arci) n(epos) Cordus, trib(unus) mil(itum), / [praef(ectus) eq(uitum), praef(ectus) fab]r(um), (II) vir quinq(uennalis) iter(um), / [aed(ilis), q(uaestor), curat(or) aqu]ae ducend(ae) d(ecreto) d(ecurionum).

 

Datering: 1e eeuw: voor de Flaviërs, meer bepaald ttv. van Claudius[36] 

 

 

ANAGNIA

 

I.44. CIL X, 5928 = ILS 42 = EAOR IV, nr.42 = AE 1986, 195

P(ublio) Vegellio P(ubli) f(ilio) Pub(lilia) Primo, / eq(uiti) R(omano), II vir(o), q(uaestori) al[i]m(entorum), cur(atori) pec(uniae) / annon(ariae), q(uaestori) aerar(ii) arcae pu/b(licae), cur(atori) r(ei) p(ublicae) Trebanorum ex/semplis munif[ic]entiae sua/e optime merent[i], collegius (sic) i/uvenum patrono dignissimo / ob renovatam (sic) ab eo lusus (sic) iuve/num, quod vetustate temporum / fuerat obliteratum, ob quam hon/oris huius oblationem die nata/lis sui eidem collegio, V kal(endas) Oct(obres) / ---].

 

Datering: 1e helft 3e eeuw[37]

CASINUM

 

I.45. CIL X, 5419                  

M(arco) Rubrio / Proculo, / Aug(ustali) Casini, / cur(atori) ann(onae) Casin(ium), / M(arcus) Rubrius Procu/leianus, patri piis/simo et Sergia / Quartilla / uxor.

 

Datering: 2e eeuw[38]

 

I.46. AE 1992, 245 = EAOR IV, nr.26 = FORA, M.: Munera, p.118, nr.14.           

[--- / duoviro?], q(uaestori) p(ecuniae) p(ublicae), / [cur(atori) mune]r(is) glad(iatorii), / [Casina]tes / [aere col]lato / [ob mer]ita / [---]

 

Datering: ? 

 

 

FABRATERIA VETUS

 

I.47. AE 1979, 141                

C(aio) Mollio C(aii) f(ilio) Trom(entina) Secundino / [II] vir(o) m(unicipii) F(abrateria) V(eteris), curat(ori) pec(uniae) leg(endae) et ann(onae), / sodal(es) Herculei pat(rono) dign(issimo) ob me/rita aere coll(ato) merenti posue/runt ob cuius dedicationem / singil(latim) n(ummos) divisit et donavit his / [HS viginti] m(illia) n(ummum) ut ex usuris eorum diae (sic) / VI non(as) Mai(as) col(legio) s(upra) s(cripto) sport(ulae) dividant(ur).

 

Datering: 3e eeuw[39]

 

 

FORMIAE

 

I.48. CIL X, 6094                  

L(ucio) Varronio L(ucii) f(ilio) / Pal(atina) Capitoni, / scribae aedilic(io) / accenso velato, / II viro / quinquen(nali), / curatori aquarum, / patrono coloniae, / ordo Regalium / quorum honore / contentus sua pecun(ia) / posuit. L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).

 

Datering: ?[40]

 

I.49. CIL X, 6090 = ILS 6295 = EAOR IV, nr.20 = FORA, M.: Munera, p.119, nr.16.      

L(ucio) Villio C(aii) f(ilio) Tromen(tina) / Atiliano, praef(ecto) fabr(um), / praef(ecto) coh(ortis), trib(uno) milit(um), proc(uratori) Aug(usti), patron(o) colon(iae), / qui, rogatus ab ordine pari/ter et populo gladiatori(i) / muneris publici curam / susciperet, fecit et explicito / quod promiserat, inpendium / bigae, quam populus ex collatione / legativi epuli offerebat, remisit / eo anno quo et optimus, Imperator / Hadrianus Augustus etiam / duumviratus honorum suscepit, / L(ucius) Stertinius L(uci) lib(ertus) Parthenopaeus / amico incomparabili. / L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).

 

Datering: 2e eeuw: ttv. Hadrianus: wsch. na 127 n.Chr.[41]    

 

 

FUNDI

 

I.50. CIL X, 6240 = EAOR IV, nr.21 = FORA, M: Munera, p.120, nr.19.              

L(ucio) Runtio L(ucii) f(ilio) Aem(ilia) / Gemello, / aedili II, quinq(uennali) / quod curam muner(is) / publici splendide / administraverit, / Fundani aere conlato. / L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).

            Lato sinistro:

            [---] ++ functi sunt + [--- / ---] ++T [--- / ---?]

 

Datering: ?

 

 

SORA

 

I.51. CIL X, 5714                  

M(arco) Baebio M(arci) f(ilio) / Rom(ilia) Secundo, / aed(ili), praef(ecto) i(ure) d(icundo), II vir(o) / q(uin)q(uennali), viocuro ex s(enatus) c(onsulto) [et] d(ecurionum) d(ecreto), / M(arcus) Baebius M(arci) f(ilius) Rom(ilia) Sabinus, / M(arcus) Valerius M(arci) f(ilius) Rom(ilia) Septiminus, / M(arcus) Valerius M(arci) f(ilius) Rom(ilia) Secundinus / hered(es) eius ex testament(o) [eiu]s. / L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum) cuius dedic(avit) crustum / et mulsum populo divisum / est.

 

Datering:?

 

 

TELESIA

 

I.52. CIL IX, 2234 = ILS 6510                     

C(aius) Minucius C(aii) f(ilius) Fal(erna) Thermus, pr(aetor) II vir / bis, aquae curator, q(uaestor) II, quinq(uennalis), sibi et / C(aio) Minucio Q(uinti) f(ilio) Fal(erna) patri, / Pont[i]ae P(ublii) f(iliae) matri, / Decimiae Maxsimiae uxori, / Minuciae Vicanae lib(ertae).

Datering: 1e eeuw: Iulisch-Claudische periode[42]

 

 

VELITRAE

 

I.53. CIL X, 6555 = ILS 3697 = EAOR IV, nr.38 = GINESTET, P.: Les organiations, p.223, nr.36.

M(arcus) Ofasius / Firmus Marus / Cornelius Mari [f(ilius)] / Clu(stumina) Cossinus, / praefectus fabrum, / tribunus militum / leg(ati) XIIII Gemin(ae) Victric(is), / curator lusus iuven(alis), / II vir, patronus colon(iae) / fortunis Antiatibus / d(ono) d(edit).

 

Datering:2e helft 1e eeuw: na 61 n.Chr.[43]

 

 

CAMPANIA

 

ABELLA

 

I.54. CIL X, 1216                              

N(umerio) Pettio N(umerii) f(ilio) / Gal(eria) Rufo, / II vir(o), q(uaestori) aliment(orum), / q(uaestori) pec(uniae) publicae, / curatori frument(i), / cultores Iovis / ob merita eius. / L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).

 

Datering:midden 2e eeuw[44]

 

 

ACERRA

 

I.55. CIL X, 3759

Heuresi, / Gn(aio) Stennio Egnatio Gn(aii) Stenni(i) / Egnati(i) Rufi fil(io) Fal(erna) Primo, IIII vir(o) / II, q(uin)q(uennali), omnibus oneribus et / honoribus functo, sac(erdoti) p(ublico) / deae Isidis et Serapidis, curat(ori) / operum publ(icorum), ingenui honorati / et Augustales patrono dignissi/mo ob infinita merita eius; cu/ius dedicatione singulis uni/versisque eorum HS centenos n(ummos) / dedit diem autem ludorum plenissi/me exhibuit. L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).

 

Datering: 2e-3e eeuw: pas vanaf de 2e eeuw verschijnen lokale groepen en vooral de Augustales als opdrachtgevers bij het oprichten van monumenten.[45] 

 

 

CALES

 

I.56. CIL X, 4643 = FORA, M.: Munera, p.139, nr.123 = SHERK, R.K.: The Municpal Decrees of the Roman West, nr.44.             

Calibus in curia Torq(uata?) [V]itr(asia).  Scrib(endo) [adf(uerunt)] / Ti(tus) Cl(audius) Cal[..]nus, Q(uintus) Ser[gius?] / Priscus. / Quod recit(ata) epistula L(ucius) Vitr(asius) Silvest[ris] L(ucius) Marcius Vitalio / (quattor)vir ad ordin[em v(erba) f(ecit)], q(uid) d(e) e(a) r(e) / f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt). / Ordinem iam pr[idem] intellexisse L(ucii) Vitrasi Silvestris [erga] / communem patriam et studium et [vo]/luntatem, cum is primo petitioni m[unici]/pum suorum in suscipienda gladiat[ori mu]/neris cura tam sumptuose iniunc[tum] / sibi munus explicuerit, ut et nos [eum] / orn(amentis) dec(urionalibus) et municipes statuae ho[nore] / ornandum merito arbitrati  sim[us] / et iam cum is ultra modum facul[tati]/ um suar(um) ultro et libenter obfera[t da]/turum se in perpetuum praesenti[bus] / id(ibus) mais sui cuiusq(ue) anni die natal[i suo] / nobis liberisq(ue) n(ostris) vic(toriatos) n(ummos ternos), scrib(is) liber[isq(ue) eo]/rum vic(toriatos) n(ummos binos), Aug(ustalibus) vic(toriatos) n(ummos binos), munic[ipibus] / vic(toriatos) n(ummos singulos), placer(e) univer(sis) conscr[iptis] / L(ucio) Vitrasio Silvestri pro eius erg[a nos] / amore public(e) gratias agi cum is me[rced(em?)] / suam cum r(e) p(ublica) n(ostra) sit paene partitus, pe[rmit]/tiq(ue) e(i) inscription(em) basis suae sic u[t desi]/der(at) ampliare; quoq(ue) manifestio[r sit] / cunct(is) munic(ipibus) n(ostris) liberalit(as) eius, ex[emplar] / epist(ulae) IIIIvir(i) sub edict(o) suo celeber(rimo) loc[o pro]/ponend(um) curent, u(nde) d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossit). C(ensuerunt) c(uncti).

A tergo:[---]ris / [---]uis / [--- / ---]mi / [---]pec / [---]nsti / [---]meo / [---] ar / [---]pro / [---]xe / [---]ais / [---]g / [---]mu / [---]uot / [---]t ca / [---]em / [---]tis / [---]m / [---] ibe

 

Datering: ?[46]

 

I.57. CIL X, 4873                  

Sex(to) Pulfennio C(aii) f(ilio) / Ter(etina) Salutari M(arco) Luccio / Valerio Severo, / praef(ecto) coh(ortis) IIII Gall(ici) equitat(us), / trib(uno) mil(itum) coh(ortis) I mill(iariae) Vindelic(orum), / praef(ecto) alae I Pannonior(um), / cur(atori) calendari(i) col(oniae) Suess(anae), / cur(atori) templi et arcae / Vitrasianae Calenor(um), / flamini divi Traiani, / II viro, q(uaestori) III, / patrono col(onia).

 

Datering: 2e eeuw: na de dood van Trajanus[47]

 

 

CAPUA

 

I.58. CIL X, 3910      

D(is) M(anibus) s(acrum), / M(arco) Cornelio / M(arci) fil(io) M(arci) nep(oti) Publ(ilia) / Iusto Acutiano, / IIII vir(o) q(uin)q(uennali) i(ure) d(icundo), quaes(tori) rei p(ublicae), / q(uaestori) alim(entorum), cur(atori) op(erum) p(ublicorum), cur(atori) viae / Faler(niae), augur(i), praefec(to) Ti(berii) / Statili Severi, quaglator(i) / et patro[n(o)] colleg(ii) cento(nariorum), / MM(arci) Cornelii Acutianus / et Chrysippus et Iusta, / patri optimo / fecerunt.

 

Datering:2e -3e eeuw[48]

 

 

CUMAE

 

I.59. AE 1914, 148                

[--- Asi]aticus / [--- pr]aef(ectus) coh(ortis) I / [Ast vel Lig]urum, pr(aetor), quaest(or), cur(ator) / pec(uniae) pub(licae) Cumis, / filiae.

 

Datering: 2e eeuw[49]

NEAPOLIS

 

I.60. CIL X, 1491                  

C(aio) Herbacio Maec(ia) / Romano, demar/chisanti, II vir(o), ali/mentorum quaest(ori) / cur(atori) sacrae pecun(iae), / cur(atori) II frum(enti) compar(andi) / se vibo fecit / qui ob promiss(am) venat(ionem) / phetris divisit qui/na mil(ia) num(mum).

 

Datering: 2e- 3e eeuw[50]

 

 

NOLA

 

I.61. CIL X, 1266                              

Q(uinto) Caesio Q(uinti) f(ilio) / Fal(erna) Fistulano, / curatori oper(um) / publicor(um) dato / a divo Aug(usto) Vespasian(o), / aed(ili), q(uaestori), II vir(o), praef(ecto) fabr(um), / Cisionia L(ucii) f(ilia) Firmilla / uxor pecun(ia) sua / et Q(uinti) Caesi[i] Optandi f(ilii) sui / Cisioniae Firmill(ae). / L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).

 

Datering: 1e eeuw n.Chr.: na de dood van Vespasianus in 79 n.Chr.[51]  

 

I.62. AE 1900, 180                                       

D(is) M(anibus) / T(ito) Mari(o) T(iti) fil(io) Fal(erna) Iuliani, hic / ante legitimam aetatem / curam egit rei frum(entariae), / q(uaestori) arkae p(ublicae), observavit peq(uniam) m(unerarium of agnam) / pro nitore coloniae edidit / qui vix(it) ann(os) XXVIII m(enses) V d(ies) X. / T(itus) Marius Onesimianus / et Maria Felivitas, / parentes miserimi.

 

Datering: 2e-3e eeuw[52]

 

 

PUTEOLI

 

I.63. CIL X, 1785 = ILS 6333 = FORA, M.: Munera, p.138, nr.119.          

Gaviae M(arcii) f(iliae) / Fabiae Rufinae, / honestissim(ae) matron(ae) et ra/rissim(ae) femin(ae) M(arci) Aur[elii], proc(uratoris) / summar(um) rat(ionum) uxori, M(arci) Gavi(i) Pute/olani, II vir(i), aed(ilis), cur(atoris) muner(is) gla/diator(ii) quadriduo et omnibus / honorib(us) et munerib(us) perfunc(ti) / filiae, M(arci) Gavi(i) Fabi(i) Iusti(i), s[p]lendi/diss(imi) eq(uitis) R(omani), augur(is), II vir(i) II, q(uaestoris) II, / cur(atoris) muner(is) glad(iatorii) et om[nibus hono]/rib(us) et munerib(us) perfun[cti sorori]. / Respublica peq(unia) sua oblat[a ---].

 

Datering: eind 2e eeuw: ca. 187[53]

 

I.64. CIL X, 1799                                                                             

C(aio) Fictorio C(aii) fil(io) Fal(erna) Firmo, / aedil(i), q(uaestori), II vir(o), / curatori oper(um) publicor(um), / curatori [--- / ---] 

 

Datering: ?[54]

 

I.65. CIL X, 1805                                                     

Ma[---], / v(iro) e(gregio), / sacerdoti d(ei) p(atrii) immuni, / omnibus hon(oribus) oneribus / muneribusque perfuncto / et cur(atori) aquae Aug(ustae) per annos / [---] omni sumptu proprio [administratae]. 

 

Datering: eind 3e eeuw en de regering van Constantijn[55]

 

I.66. CIL X, 1814                                         

Locus datus ex auctoritate Flavi(i) / Longini(i), cl(arissimo) v(iro), cur(atore) r(ei) p(ublicae), adsignat(us) a / M(arco) Valerio Pudente, II vir(o), curat(ore), / X kal(endas) April(is), / Imp(eratore) Caesare M(arco) Aurelio Antonino Aug(usto) III / et Imp(eratore) Caesare L(ucio) Aurelio Vero Aug(usto) II, co(n)s(ulibus).

 

Datering: 2e eeuw: 161 n.Chr.[56]

 

I.67. AE 1983, 193 = AE 1980, 236 = AE 1974, 266                      

[L(ucio) C]assio L(ucii) f(ilio) Pal(atina) Cerea[li, praef(ecto) / f]abrum, aug(uri), q(uaestori), curatori o[perum] / publicor(um) et locorum prim[o facto], / II vir(o) q(uinquiens), quinq(uennali), curatori aq[uae Augustae]; / [[huic]] universa pleps cum [[gladiat(orium) munus / Neroni]] Caesari Aug(usto) in amphithea[t(ro) ediderit], / Cassia Cale Cer[eal]i f(ilio) piissimo. [L(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum) p(osuit)].

 

Datering: 1e eeuw: ttv. Nero[57]

 

I.68. Eph.Ep. VIII, nr.370 = ILS 1937 = FORA, M.: Munera, p.138, nr.120                       

Anniae / Agrippinae, / uxori / C(aii) Iulii Apolloni(i), / decur(ialis) Romae / trib(unorum), item aedil(ium), / accens(i) velato, / cur(atoris) mun(eris) glad(iatorii) / tridui, her(e)d(es). / L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).

 

Datering: ?

 

I.69. CIL X, 1578                              

Ex iusso I(ovis) O(ptimi) M(aximi) Heiio (sic) / politani, Aur(elio) Tileodo/ro, sacerdoti filio curator / tempuli Germeilensium / adampiliante donis tor/quem et velum sac(erdos) / Filucophori de suo posuerunt, / curante Acilio Secundo Troto/mias [---]

 

Datering: ?

 

I.70. AE 1899, 207 = ILS 5063a = EAOR III, nr.42             

Dis Manibus, / M(arci) Rutili(i) Macedo/nis, curatoris ark(ae) / Puteolanor(um), aedil(is), / II vir(i), edente Be/neventi exornato / munere diebus IIII, / feris n(umero) IIII, ursis XVI, / noxeis IIII et ceteris / herbariis; / Licinia Marcella ma/rito karissimo, ex quo / et liberos IIII enixa est, / cum quo vixit annis / XVIII, ob obsequiem / omnem erga ipsam / qua ac vixit, bene me/renti fecit.

 

Datering: ?

 

 

REGIO II: APULIË -CALABRIË

 

AECLANUM

 

I.71. AE 1994, 535.

R(ei) p(ublicae) m(unicipum) Aeclanensium sub cura Maianici Pauli, / L(ucius) Volusius Adiectus fecit.

 

Datering: begin 2e helft 2e eeuw[58]

 

 

BENEVENTUM

 

I.72. CIL IX, 1419 = ILS 6489   

I(ovi) O(ptimo) M(aximo), / C(aius) Ennius C(aii) f(ilius) Firmus, / permissu decurion(ibus) c(oloniae) B(eneventanae) / Benevento aedilis, / II vir i(ure) d(icundo), quaestor, / curator operis thermarum / datus ab / Imp(eratore) Caesare Hadriano Aug(usto).

 

Datering: 1e helft 2e eeuw: ttv. Hadrianus[59]

 

I.73. CIL IX, 1674                            

            [---] Apineia / [---] tali ex / [--- q]uot / [--- e]t viae / [--- cu]ram / [egit] c[---] 

 

Datering: ?

 

I.74. CIL IX, 1705 = ILS 5066 = EAOR III, nr.8 = FORA, M.: Munera, p.145, nr.146.

D(is) M(anibus) s(acrum), / A(ulo) Vibbio Ianuario, / Claudiali Augustali, / cur(atori) muneris diei (sic) un/us, Aulis Vibbis (sic) / Iustinus, / Iustianus, / Ianuarius, / filis (sic) patri bene m(erenti) p(osuerunt).

 

Datering: 1e eeuw[60]

 

 

CANUSIUM

 

I.75. AE 1986, 195 = CHELOTTI M., GAETA R., e.a.: Le Epigrafi Romane di Canosa I,

pp.83-4, nr.49.           

            [--- / ---] curator pecuniae ad annonam per [---] / splendidissimus ordo / [---?]

 

Datering: 1e helft 3e eeuw: terminus post quem: 197-198[61]

I.76. CIL IX, 343a = ILS 8703b = CHELOTTI M., GAETA R., e.a.: Le Epigrafi Romane di Canosa I, pp. 124-127, nr.161a.

            Rei publicae municipium Canusino[---] / sub cura L(ucio) Eggi Marulli.

 

Datering: 2e eeuw: consul in 111 n.Chr.[62]

 

I.77. CIL IX, 343 = CHELOTTI M., GAETA R., e.a.: Le Epigrafi Romane di Canosa I, pp. 124-127, nr.161b.

            [Rei pub]licae municipum Canusinorum / [su]b cura L(ucio) Eggi Marulli / [L(ucius) Vo]lusi[us] Adiectu[s fecit].

 

Datering: 111 n.Chr.[63]

 

 

HERDONIAE

 

I.78. CIL IX, 690 = AE 1967, 98 = EAOR III, nr.17            

[--- / mu]nicipi(i), aed(ili) / iur(e) dic(undo), q(uaestori) bis, / IIII vir(o) i(ure) d(icundo) bis, / q(uin)q(uennali), curat(ori) mu/neris bis, / colleg(ium) mancip(um), / honor(e) cont(entus) impens(am) remisit. / L(ocus) d(atus) d(ecurionum) d(ecreto).

 

Datering: 2e eeuw[64]

 

 

LUCERIA

 

I.79. CIL IX, 804 = EAOR III, nr.18  = FORA, M.: Munera, p.143, nr.138.

[---] Aurelio H[or ---]tentio, quaes[tori, / I]I viro q(uin)q(uennali), cur(atori) [mun(eris), / m]u[n]ifico, patr[ono] co[lon]iae secu[ndum / merita], benefic[iis] / i[nnu]merab[ilib(us) / pr]ovocatus, / [univ]er[sus] p(opulus) Lucer[inus / ponenda]m decre[vit]. 

 

Datering: 3e eeuw[65]

 

 

 

VENUSIA

 

I.80. CIL IX, 1160                            

C(aio) Neratio C(aii) fil(io) / C(aii) n(epoti) C(aii) pron(epoti) C(aii) abn(epoti) Cor(nelia) / Proculo Betitio Pio / Maximilliano, / quaest(ori), II vir(o) quinq(uennali), p(atrono) c(oloniae), / flamini divi Hadriani, curatori operum publ(icorum) / Venusiae dato ab divo / Hadriano, curat(ori) kal(endarii) / Nolanorum dato ab imp(eratore) / Antonino Aug(usto) Pio, / Epaphroditus et / Conventa lib(erti). / L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).

 

Datering: 2e eeuw: tijdens de regering van Hadrianus (117-138) en Antoninus Pius (tss.138-161)[66]

 

I.81. CIL IX, 441

P(ublio) Ennio P(ublii) f(ilio) Hor(atia) Basso, aed(ili) bis, II vir(o) / i(ure) d(icudo) bis, II vir(o) quinq(uennali), pont(ifici), q(uaestori) IV, cur(atori) pec(uniae) pub(licae), / iudici [e]x dec(uriis) quinq(ue), / P(ublio) Ennio P(ublii) f(ilio) Hor(atia) Maximo, aed(ili), II v[ir(o) i(ure) d(icundo), iudic(i)] ex dec(uriis) quinq(ue) / [avo et patri?   [. Enni]us P(ublii) f(ilius) Maximus, Ennia P(ublii) f(ilia) Maxima, sibi et / Voltiae, c(larissimae) f(eminae), Secundae Matri, p(onendam) c(uraverunt).  

 

Datering: ?       

 

I.82. CIL IX, 447 = EAOR III, nr.10 = FORA, M.: Munera, p.142, nr.133.

L(ucius) Paccius L(ucii) f(ilius) / Priscus, aid(ilis), II vir q(uinquennalis), / cur(ator) muner(is) Catinian(i) [---], / Cl(audio) Maximo [---/ ---?]

 

Datering: 1e eeuw[67]

 

I.83. CIL IX, 452

D(is) M(anibus) / [---] Titulei Festivi, q(uin)q(uennalis), c[ur(atoris)] / l[u]d[or(um)] p[ubl(icorum) i]n [colonia] / pro ep(ulis) convipium iu/ven(um) M(arci) Reoli [---].

 

Datering:eind 1e eeuw-2e eeuw[68]

 


 

REGIO III: LUCANIA

 

EBURUM

 

I.84. CIL X, 451                                

L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum). / T(ito) Fl(avio) T(iti) f(ilio) Fab(ia) Silvano, patr(ono) mun(icipii) / Ebur(ini), II vir(o) II q(uin)q(uennali), quest(ori) (sic) ark(ae), cur(atori) / rei frument(ariae). Huic coll(egium) dend/rophorr(orum) (sic) ob exsimiam erga / se benivolentiam et spem per/petuam statuam dignissimo / patrono posuerunt cuius sta/[t]uae honore contentus ob/tulit coll(egio) s(upra) s(cripto) HS VIII m(ilia) n(ummum) ut quod annis / natali eius die III iduum Decembr(ium) / confrequentent u[t et o]b statuae d[e]/dicationem coll[(egii) patr(onis) sing(ulis)] HS XX n(ummos), et / q(uin)q(uennaliciis), II vir(aliciis), aedilic(iis) s[ing(ulis HS XX] n(ummos) et cete/ris condec(urionibus) sing(ulis) HS [n(ummos) XVII]IS, s(ingulis) Augu[s]/talib(us) HS XII n(ummos), coll(egiis) dend[r]ophor(orum) et / fab(rorum) sing(ulis) HS millenos n(ummos) et epulum / plebeis sing(ulis) HS [---] n(ummos) et viscerationem.

In latere dextro:

Dedicata V kal(endae) April(is) / [an]no II vir(atu) C(aii) Stlacci Va[lentis / e]t Cn(aii) Brinni[i] Steiani.

In latere sinistro:

Praef(ecto) et do(mino) / [n]itenti insistenti Fl(avio) Delma/tio v(iro) p(erfectissimo) cur(atore) [e]iu[s].  

 

Datering: 2e eeuw: 5 april 183[69]

 

 

GRUMENTUM

 

I.85. CIL X, 226 = ILS 6451 = EAOR III, nr.11 = FORA, M.: Munera, p.147-8, nr.155.  

D(is) M(anibus), / C(aio) Stremponio / C(aii) f(ilio) Pom(ptina) Basso, ae(dilicia) p(otestate), / pr(aetori), II vir(o) q(uin)q(uennali), auguri, / curatori rei p(ublicae) ka/lendari(i) Potentinor(um), / curator(i) muneris peq(uniae) / Aquillianae II, q(uaestori) rei pub(licae) III; / Helvia Psychario uxor, / C(aius) Stremponi(us) Bassianu[s] / et Faustina, fili(i), b(ene) m(erenti) / fecerunt.

 

Datering: begin 3e eeuw[70]

 

 

PAESTUM

 

I.86. AE 1975, 252 = EAOR III, nr.9 = FORA, M.: Munera, p.148, nr.156.

C(aio) Pomponio M(arci) Pom/[p]oni(i) Libonis trierarchi / [f]il(io) Maec(ia) Diogeni, / II vir(o) q(uin)q(uennali); huic ordo decurio/num, ob munificentiam eius quot / familiam gladiatoriam ex sua / liberalitate ob honorem q(uin)q(uennalitatis) / primus ediderit, [it]em accep/tis HS XXV m(ilibus n(ummum) p[ecu]nia pu/blica alium d[iem] enixe c[u]/raverit, statuam ponendam / pecunia publica censuerunt. L(ocus) d(atus) d(ecurionum) d(ecreto).

           

Datering: eind 1e eeuw: terminus post quem: 71 n.Chr.[71]


 

REGIO IV: SAMNIUM

 

AESERNIA

 

I.87. CIL IX, 2655                            

L(ucio) Abullio De[xtro] / C(aio) Utio C(aii) f(ilio) Tro(mentina) / Celeri, / curatori viae Cu[---] / dato a divo Hadri[ano], / curatori viae A[esernianae] / dato ab Imp(eratore) Anton[ino Pio], / item IIII vir(o) i(ure) d(icundo), IIII vir(o) / quinq(uennali) i(ure) d(icundo), flamin[i], / patrono mu[nic(ipii), / or]do decu[r(ionum)] / pecunia [pub(licae)].

 

Datering: 2e eeuw: tijdens de regering van Antoninus Pius[72]

 

I.88. CIL IX, 2663                                        

D(is) M(anibus) s(acrum), / M(arco) Munatio M(arci) f(ilio) Tro(mentina) Crispo, aedili, / annonae curatori, / Munatius Priscus pater, / filio dulcissimo et pientis/simo b(ene) m(erenti) f(ecit).

 

Datering: ?

 

 

ALBA FUCENS

 

I.89. CIL IX, 3922                                        

D(is) M(anibus) s(acrum), / M(arco) Marcio M(arci) f(ilio) Fab(ia) / Iusto, vet(erano) divi Had(riani), / equiti c(o)ho(rtis) VII pr(aetoriae), / IIII vir(o), aed(ili), IIII vir(o) i(ure) d(icundo), / curatori anno(nae) II, / curatori aquaeductus, / vix(it) a(nnos) LXV, / M(arcus) Marcius Eutyches / et Marcia Restituta / patrono optimo suis / amantissimo b(ene) m(erenti) / et sibi suisque pos/teris eorum / huic monumento / terra cedit; / in front(e) p(edes) XXXV, in ag(ro) p(edes) LX.

 

Datering: 2e eeuw: tussen 138 en 168 n.Chr.: veteraan van de vergoddelijkte Hadrianus[73]

 

I.90. CIL IX, 3923 = ILS 6536         

D(is) M(anibus) s(acrum), / L(ucio) Marculeio Saturnino, / veterano Augusti c(o)ho(rtis) VII / pr(aetoriae), IIIIviro i(ure) d(icundo), quaestori rei p/ublice (sic), curatori pecunia/e alumentar(iae), curatori an/none (sic) plebis, curatori oper/um publicor(um), curatori apu/t Iovem statorem, q(uin)q(uennali) cole/gi(i) fabrum tignuariorum, L(ucius) M/arculeius Faustus Iunior, / IIII vir iure dic(undo), curatori (sic) ann/one (sic), patri optimo et sibi fecit.

 

Datering: 2e eeuw: 149 n.Chr.[74]

 

           

I.91. AE 1984, 360    

D(is) m(anibus) s(acrum) / [---] Titio Felicia/[n]o, IIII vir(o), aed(ili), qu[i / vi]x(it) ann(os) XXIX m(enses) [..] / [die]s XXII, / [cur]atori anno/[nae], operum / [publi]cum (sic), / [uxo]r fecit.      

 

Datering: 1e-2e eeuw[75]

 

I.92. CIL IX, 3949                            

Dis Man(ibus) sacr(um) / L(ucius) Titius L(ucii) fil(ius) Fab(ia) / Nae[---], IIII vir iure dic(undo), / quaest(or) r(ei) p(ublicae), curator / apud Iovem Statorem, / cur(ator) annonae / [--- / --- / --- ], curator / aput Iovem Statorem.

 

Datering: ?

 

I.93. CIL IX, 3950     

[C(aio)] [A]maredio C(aii) f(ilio) Fab(ia) / [---]o, IIII vir(o) i(ure) d(icundo), quaest(ori) [pec(uniae) a]lim(entariae), q(uaestori) r(ei) p(ublicae), curat(ori) / [apud I]ovem Stator(em), IIII vir(o) i(ure) d(icundo), / [Ma]rsi[s] Anxatibus. / [L(ocus)] d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).  Titiediae [---] / Faustinae [---], / Amaredia Pr[---], / C(aius) Ama[redius ---]. / Quarum ob dedicatione[m epulum dedit ex] HS IIII n(ummis)

In latere:

L(ucio) Venuleio Aproniano II, / L(ucio) Sergio Paullo II co(n)s(ulibus), / V kal(endas) Octobr(is).

 

Datering: 2e eeuw: 168 n.Chr.[76]

 

 

AMITERNUM

 

I.94. CIL IX, 4519 = ILS 6545         

Q(uinto) Gavio T(iti) f(ilio) Cla(udia) / Pedoni, / tr(ibuno) mil(itum) a populo, / praef(ecto) fabr(um), praef(ecto) eq(uitum) / octovir[o], c(uratori) f(rumenti) p(ublici), q(uaestori), p(raefecto) / pro o[cto]viro, / ex testamento, / T(itus) Reutius T(iti) f(ilius) Qui(rina) Barba et / Q(uintus) Pompeius Cn(aii) f(ilius) Ser(gia) / ex pecunia legata rogati fecer(unt).

 

Datering: 1e eeuw: ttv. Augustus: 15 n.Chr.[77]        

 

I.95. CIL IX, 4520 = ILS 6546

D(is) M(anibus) s(acrum), / C(aio) Cuspio C(aii) f(ilio) / Poppae[a]no, iuvenum magistr(o), VIII viro, [cura]t[ori] an[nonae?]

 

Datering: ?

 

 

AVEIA

 

I.96. CIL IX, 3613                 

Qui(nctili) Secundo, / praef(ecto) iure dic(undo), quaest(ori), / flam(ini) Aug(ustali), curatori viae Claudiae, / T(iti) f(ilia) Bassa u(xor).

 

Datering:?[78]

 

I.97. CIL IX, 3613 a  

            [--- / ---]blica [--- / ---] cur(ator) [--- / ---]

 

Datering: ?

 

 

BOVIANUM UNDECIMANORUM

 

I.98. AE 1991, 535 = AE 1996, 476 = Epigraphica LIX, 1997, p.235, nr.2              

C(aio) Nummio C(aii) f(ilio) / Vol(tinia) Chresto, / aed(ili), II vir(o) quinq(uennali), / cur(atori) frum(enti), q(uaestori) al(imentorum), / q(uaestori) rei p(ublicae), cur(atori) ka[l(endarii)], / munerar[io], / iuvenes [ob amo]/rem p[atro]n[i] / sua peq(unia) p(osuerunt). / L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).

 

Datering: 2e eeuw[79]

 

 

CARSIOLI

 

I.99. CIL IX, 4071                            

D(is) M(anibus) s(acrum), / Q(uinto) Vario Lucano, seviro / Aug(ustali) Mart(ino), pat(rono) coll(egii) fa/brum tign(ariorum), ann(onae) frum(entariae) <curatori> / populiq(ue), vix(it) ann(is) LXXVIIII, / mens(ibus) VIII, dieb(us) XV, horis X, fe/cit sibi et Lolliae Matidiae / coiugi suae ex commune (sic) pau(pertate).

 

Datering: ?

 

 

PELTUINUM

 

I.100. CIL IX, 3385               

D(is) M(anibus) s(acrum), / Q(uinto) Statio P(ublii) f(ilio) Qui(rina) Verec[undo], / aedili, praefecto qu[inq(uennali)?], / cur(atori) viae Claudiae, [---], / flamini divi Aug(ustali), aed[ili] / iterum, quinq(uennali), Q(uinto) Stati[o ---].

 

Datering: ?

 

I.101. CIL IX, 3384               

D(is) M(anibus) s(acrum), / Q(uinto) Statio Q(uinti) f(ilio) / Quir(ina) Syro, / aed(ili), quaest(ori) alim(entorum), / quaest(ori) mun(icipii) Pelt(uinatium), / praef(ecto) iur(e) dic(undo) mu(nicipii) / Pelt(uinatium), vioc(uro) viae Cl/aud(iae), flam(ini) divi / Aug(usti), / P(ublius) Statius Q(uinti) f(ilius) Quir(ina) / Severus, patri / pientissimo / p(osuit).

 

Datering: 2e eeuw[80]

 

I.102. CIL IX, 3437 = EAOR III, nr.35 = FORA, M.: Munera, p.152, nr.170.

C(aio) Pausculano / C(aii) f(ilio) Quir(ina) / Maximo, / aedili, / quinq(uennali), praef(ecto) / iuris dic(undi), quaestori / alim(entorum), flaminali Aug(ustali); / hic, ob honorem quin(quennalitatis), / spectaculum glad(iatorum) triduo / dedit et noxeos quattor (sic); / item annonae curat(ori); / vix(it) an(nos) XXXIIII, dies IIII; / C(aius) Pausculanus Rufus / filio karissimo p(osuit). / Hic (sic) monumentum emtori (sic) / non cedet, sic ut liciat (sic) itum, / aditum, ambitum mihi posteris/que meis. In agro p(edes) LXX, in fronte p(edes) XII.

 

Datering: midden 2e eeuw[81]

 

I.103. CIL IX, 3434   

C(aio) Nerio C(aii) f(ilio) Quir(ina) Se/vero, aed(ili), q(uaestori) r(ei) p(ublicae), q(uaestori) al(imentorum), fl(amini) / Aug(ustali), vie (sic) Cl(audiae) cur(atori), pr(aefecto) i(ure) d(icundo), / C(aius) Nerius Iustus fratri / dulcissimo et Illyrica Phi/lumene coniux infelicissi/ma, / p(ublice).

 

Datering: 2e eeuw-1e helft 3e eeuw[82]

 

 

SULMO

 

I.104. EE VIII, p.35, nr.140.

D(is) M(anibus), / Petroniae, / Q(uinti) lib(erta) Irene, / Q(uintus) Petronius / Q(uinti) l(i)b(ertus) Rufinus, / sevir Aug(ustalis), / curator annone (sic) / frumentariae / rei p(ublicae) Sulmonensium, / coniugi sanctis/sime (sic) cum qua vixit / annis XXII sine / ulla querella / et sibi.

 

Datering: ?

 

 

TEATE MARRUCINORUM

 

I.105. CIL IX, 3025 = EAOR III, nr.16         

C(aio) Publicio Donato, / equiti romano, / aedili, IIII viro quinq(uennali) / et curator(i) muneris / publi[c]i.

 

Datering: ?

 

 

TERVENTUM

 

I.106. CIL IX, 2603               

D(is) M(anibus) s(acrum) / Svitiae Sex(ti) f(iliae) Secundin(ae), / C(aius) Munatius C(aii) f(ilius) Volt(inia) / Marcellus, aed(ilis), II vir / i(ure) d(icundo), quaest[o]r, frumenti / curator, fecit sibi et / uxori opimae et hones/tissimae cum qua per / annos [.] XI continua / incomparabili concordia / vixit.

 

Datering: ?[83]

 

I.107. CIL IX, 2600 = ILS 6523                               

D(is) M(anibus) s(acrum), / C(aii) Pomponi(i) C(aii) f(ilii) / Vitalis, flaminis / divi Vespasiani, / aedili[s] Terventi, / C(aii) Pomponi C(aii) f(ilii) / Marcellini, equo / publico, patroni / municipi Terventi, aedil(is), / C(aius) Pomponius C(aii) f(ilius) Vitalis, / curator viae Traianae / Pataesinae, patronus / municipi(i) et omnibus hono/ribus in municipio Terventi / functus, flamen divi Traiani, / iudex CCCC Romae decur(iarum) V, / infelicissimus pater fecit.

 

Datering: 1e helft 2e eeuw[84]

 

I.108. CIL IX, 2595                          

[.] [Abulli]us L(ucii) f(ilius) Dexter, / [II v]ir quinq(uennalis), / [c]ura[to]r tem[pli divi] / Aug[us]ti faci[undum curavit].

 

Datering: 1e -2e eeuw[85]    

TREBULA MUTUESCA

 

I.109. AE 1964, 19 = EAOR III, nr.14          

L(ucio) Coelio L(uci) f(ilio) Pal(atina) Ve[ro], / VIII viro mag(istro) iuv[ent(utis)], / VIII viro II fano[rum], / VIII viro III aera[rii], / praef(ecto) coh(ortis) I Hispanor(um), / VIII viro IIII aer(ari), q(uin)q(uennali), / curatori muneris / Reginiani, / decuriones et Augus/tales, aere conlato. / L(ocus) d(atus) d(ecurionum) d(ecreto).

 

Datering: 2e helft 2e eeuw[86]

 

 

REGIO V: PICENUM

 

 

ASCULUM

 

I.110. AE 1946, 186              

D(is) M(anibus), / Trufeno P(ublii) f(ilio) Sereno, VI vir(o), / aed(ili), II vir(o), curatori / pecuniae Ennianae, / T(itus) Trufenus T(iti) f(ilius) Serenus, / sibi et Brussae Tertulliae / marti (sic) posterisque suis.

 

Datering: ?

 

 

HADRIA

 

I.111. CIL IX, 5016 = EAOR, III, nr.15 = FORA, M., Munera, p.157, nr.183.

C(aio) Capive (sic) Vitali, dec(urioni) col(oniae) / Had(riae), ed(ili) III, pref(ecto) Cast(ri) Nov(i), II viro, / curatori kal(endarii) Aveia(tium), pérùeéfù(ecto) tert(ium) q(uin)q(uennali), / curatori muner(is) public(i) bis, qui vixit / annis LII, me(n)s(ibus) VII, die(bus) XII; Iulia Rufina / marito et Capive éIulùia Vitalis, et / Vitalis, Anpliatus, Rufinus fili / et ered(es) (sic), patri pientissimo b(ene) m(erenti) / fecerunt.

 

Datering: 3e eeuw[87]    

 

 

RICINA

 

I.112. CIL IX, 5757                          

            [---] [c]ur(ator) fani [---]

 

Datering: ?

 


 

REGIO VI: UMBRIA

 

 

AMERIA

 

I.113. CIL XI, 4389

L(ucio) Casurio L(ucii) f(ilio) / Clu(stumina) Speculatori, / aed(ili), IIII vir(o) i(ure) d(icundo), q(uaestori) arc(ae) / publ(icae) et pec(uniae) alimentar(iae), / defensori r(ei) p(ublicae), cur(atori) ann(onae) / populo praebitae, / Cosconius Secundinus / et Safinia Iustina et Cosconi[i] / Gratus Secundinus et Iustinus / fili et Secundinus Gratus / Iustus et Heuresis nepoti, / genero optimo. D(ecreto) d(ecurionum).

 

Datering: 2e-3e eeuw: terminus post quem: na 101 n.Chr.[88]

 

I.114. CIL XI, 4404   

[--- / cu]r(atori) pec(uniae) ann(onariae), / [cur(atori) k]al(endarii) r(ei) p(ublicae) Amer(iae), / patron(o) VI vir(um), / [prae]f(ecto) c(ollegii) centonar(iorum), / [col(legii)] scabill(arii), col(legii) / [fabr]um tignar(iorum), / ob merita / [cuius dedica]tione bis epu/[lum [---] H]S XL n(ummum) dedit / [et HS [---] ut] die natalis sui / [epulanti]b(us) in perpetuum / [dividerentur ar]kae eorum / [intulit HS --- / ---]

 

Datering: 2e-3e eeuw[89]

 

I.115. CIL XI, 4371 = ILS 6631 = EAOR II, nr.31               

Sex(to) Ticiaseno Sex(ti) f(ilio) Sex(ti) / nep(oti) Sex(ti) pron(epoti) Clu(stumina) Alliano, / pontifici, flamini Vic/toriae et Felic(itatis) Caesar(is) / perpetuo, praef(ecto) coh(ortis) / IIII Astur(um) eq(uitatae) c(ivium) R(omanorum), trib(uno) leg(ionis) / II Italic(ae), / IIII vir(o) q(uin)q(uennali), IIII vir(o) / i(ure) d(icundo), sacerd(oti) V(ictoriae) F(elicis) C(aesaris), cur(atori) lusus / iuvenum, VI viri Augustal(es), / patrono ob amorem eius erga singulos universosque.

 

Datering: 2e eeuw: na 165 n.Chr.[90]

 

I.116. CIL XI, 4386 = EAOR II, nr.32         

L(ucio) Calpur[nio---], / [curato]ri lusus iu[venum, ---] / [curatori] kalen[dari(i) Amerinorum ---], / municip[es---]

 

Datering: 2e-3e eeuw[91]

 

I.117. CIL XI, 4395 = ILS 6632 = EAOR II, nr.30

T(ito) Petronio T(iti) f(ilio) / T(iti) n(epoti) Clu(stumina) Proculo, / IIII vir(o) aed(ilicia) p(otestate), IIII vir(o) / i(ure) d(icundo), curatori lu/sus iuvenum V(ictoriae) F(elicitatis) C(aesaris), / iuvenes Aug(ustiani?) / ob merita e(ius) qui ob / statuae dedicati/onem dedit iuve/nibus s(ingulis) HS XXX n(ummos) / adiecto pane et vino epulantibus. L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).

 

Datering: 2e helft 2e eeuw[92]

 

 

CARSULAE

 

I.118. CIL XI, 4579 = ILS 6633                               

T(ito) Calvisio T(iti) fil(io) / [C]lu(stumina) Vero, augur(i) / quinq(uennali), IIII vir(o) aedil(i), / cur(atori) pec(uniae) frum(entariae) IIII, / q(uaestori) p(ublico) aer(arii) p(ecuniae) p(ublicae), patrono / mun(icipii) [et] VI vir(um) August(alium), / procur(atori) iuvenum, / collegius (sic) iuven(um) ob / plurima beneficia et / munificentiam eius / erga se collata. L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).

 

Datering: 2e eeuw[93]

 

 

PISAURUM

 

I.119. CIL XI, 6369= EAOR II, nr.10 = FORA, M.: Munera, p.161, nr.195.  

C(aio) Mutteio C(aii) f(ilio) Pal(atina) / Quinto Severo, / q(uaestori), II vir(o), q(uaestori) alimentor(um), / curatori calendar(ii) / pecuniae Valentini[a]n(ae) HS DC (= 600 000), / patrono VI vir(um) Augus(talium) et / coll(egiorum) fabr(um), centonar(iorum), navicularior(um), decuriones et plebs urbana, / ‘ex divisione epularum’, / ob merita. L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).

 

Datering: 2e helft 2e eeuw[94]

 

 

TUFICUM

 

I.120. CIL XI, 5696

[G(aio)] Caesio C(aii) f(ilio) Ouf(entina) / Silvestri, benef(iciario) / praef(ecto) pr(aetorio) evoc(ato) Aug(usti, / centurioni) leg(ionis) II Aug(ustae), leg(ionis) IIII F(laviae) [f(irmae)], / leg(ionis) III Gall(icae), leg(ionis) VI / ferr(atae), leg(ionis) XXX U(lpiae) V(ictricis), / p(rimo)p(ilo), praef(ecto) castror(um) leg(ionis) IIII F(laviae) [F(elicis), / do]nis d[on]ato bello Dacico bis, / [tor]quibus, armillis, phale[ris, / po]ntifici, curatori / [viar(um) et pont(ium)] Umbr(iae) et Piceni dato / [ab Imp(eratore) Ant(onino) Aug(usto) Pio, / [p(atre) p(atriae), imp(eratore) II], patrono municipi(i) / [---]erelius [--- R]ufinus, co(n)s(ularis), f(ilius) f(ecit).

 

Datering: 2e eeuw: na 142 n.Chr.[95]

 

I.121. CIL XI, 5697

C(aio) Caesio C(aii) f(ilio) Ouf(entina) / Silvestri, p(rimo)p(ilo), / patr(ono) munic(ipii), / curatori viarum / et pontium Umbriae / et Piceni allecto ab / optimo Imp(eratore) T(ito) Aelio / Antonino Aug(usto) Pio, / p(atre) p(atriae), imp(eratore) II, / liberti patrono / optimo ac dignissimo. / L(ocus) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum).

 

Datering: 2e eeuw: na 142 n.Chr.[96]

 

I.122. CIL XI, 5698

[---] / curatori viarum / et pontium / Umbriae et Piceni, / IIII vir(o) quinq(uennali), / patrono [---]

 

Datering: 2e eeuw: na 142 n.Chr.[97]

 

I.123. CIL XI, 5689

[---] Aug(usto vel ustae) sacrum, / [L(ucius) Sibidienus L(ucii) f(ilius) Ouf(entina) S]abinus, trib(unus) mil(itum), cur(ator) viar(um) / [et pont(ium) Umbr(iae) et Pic(eni), proc(urator) pr]ovinc(iae) Afr(icae), p(atronus) mun(icipii) p(ecunia) s(ua) f(ecit).

 

Datering: 1e eeuw[98]


 

REGIO VII: ETRURIA

 

CAPENA

 

I.124. CIL XI, 3868                          

[--- / --- / --- / --- Se]pernati / [--- et] Numinie / [---]ius, ded(icata) VIII kalian(das) (sic) / [---] Imp(eratori) Dom[ini] n(ostri) Alexan/dro Aug(usto), co(n)s(uli), / curam agen(tis) T(ito) [Flavio] / [For](t)unato c[--- / ---] qui et Diom[edes] / [---] et T(ito) Memmi[o --- curato]/ribus pec[(uniae) ---].

 

Datering: 3e eeuw: 222 n.Chr.[99]

 

 

CASTRUM NOVUM

 

I.125. CIL XI, 7591                                                  

[--- quin]q(uennali), / [curatori] anno/[nae praesta?]ntissimo, / [decurio]nes, Au[gustales], / [quinque]nnalici / [---]to / [---]runt / [---]iem.

 

Datering: 2e-3e eeuw: Pas vanaf de 2e eeuw verschijnen lokale groepen en vooral de Augustales als opdrachtgevers bij het oprichten van monumenten.[100]

 

 

FABRICA DI ROMA

 

I.126. AE 1990, 342  

[---] aed(ilis) cur(ulis) et honore usus duumvir / iure dicundo, duum(vir) quinquennalis, pontif(ex), cur(ator) / pecuniae publicae iterum a decurionibus / per tabellam creatu, testamento fieri iussit, / arbitratu Campatiae Sp(urii) f(iliae) Rufillae uxoris.

 

Datering: ?

 

 

FALERII

 

I.127. CIL XI, 3090 a = VI, 1108 = SI, I, 11 = AE 1979, 218   

[… ob mult]os paecu/[liares favores (?) --- victori]osissimi / [Imp(eratori) Gallieno Pio Felici Invicto A]ugusto, p(ontifici) m(aximo), G/[erm(anico) max(imo) Parth(ico) max(imo), p(atri) p(atriae), proco(n)s(uli) et Corneliae] Saloni/[nae Augustae coniugi d(omini) n(ostri) Gallieni invi]cti Aug(usti) / [ac redintegratoris coloniae Falisco]rum. / [Ordo et populus coloniae Falisco]rum. / [Curante Tyrio Septimio Azizo, v(iro) p(erfectissimo), cur(atore) operu]m et r(ei) p(ublicae) / [devotissimo numini maiestatique e]orum.

 

Datering: 264-268 n.Chr. op basis van zijn patronaat[101]

I.128. CIL XI, 3091

[Corneliae Saloni/nae san[c]tissimae /Aug(ustae), matri castro/rum, coniugi domini nostri [Gal/lieni in]victi Aug(usti) ac / [super omn]es retro / [principes (sic) f]ortissimi, [senatus c]oloniae Falis/[corum de]votus / [numini m]aiesta/[tique eiu]s, curan[te Tyrio] Septi/[mio Azi]zo, v(iro) p(erfectissimo), / [curatore] ope/rum et rei publ(icae) / eorum.

 

Datering: 264-268 n.Chr. op basis van zijn patronaat [102]

 

I.129. SI I, 12[103]                     

[[Corneliae Sa/loninae sanct/issimae Aug(ustae), con/iugi victorio/sissimi Gallie/ni Aug(usti), matri / [castrorum, sena]/tus col(oniae)  Falis/cor(um) dev(otus) / numini maies/tatiq(ue) eius curante / Tyrio Sep(timio) Azizo, v(iro) p(erfectissimo), cur(atore) / operum et reip(ublicae)]].

 

Datering: 264-268 n.Chr. op basis van zijn patronaat [104]

 

 

FORUM CLODII

 

I.130. CIL XI, 7556 = ILS 6584       

In latere antico:

L(ucio) Cascellio L(ucii) fil(io) / Volt(inia) Probo, / quinquennali / adlect(o), q(uaestori) alim(entorum), cur(atori) / annonae, decurio/nes et populus Foro / Clodienses, praef(ecturae) / Claudiae ob merita / eius dignissimo. L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum). / Curantibus / Ti(berio) Iulio Antistiano, / T(ito) Volcasio Mercatore, / T(ito) Volcasio Ianuario, / L(ucio) Fufio Fructo.

            In latere intuentibus sinistro:

Dedicata XII kal(endas) Iunias, / Q(uinto) Volusio Flacco, L(ucio) Aurelio Gallo, / co(n)s(ulibus), / ob cuius dedicationem epulum / dedit et viritim HS vicenos n(ummos).

            In latere intuentibus dextro:

Hic primus omniu[m] / adlectus in ordine(m) q[uin]/quennalium kal(endis) Ap[ril(ibus)], / Pudente et Orfito co(n)s(ulibus), / ob honorem sibi oblatu[m] / imaginem geni prae[f(ecturae)] / Claudiae ex argenti / pondo sex cum base / aerea de sua pecunia / rei p(ublicae) d(onum) d(edit), / ob cuius dedicationem / patronis et decurionibus / singulis dedit HS c(entenos) n(ummos), item / ministeriis publicistiis L n(ummos), / item municipibus suis / epulum cum sportulis / dedit.

 

Datering: 2e eeuw: 1 april 165 - 21 maart 174[105] 

 

 

SUTRIUM

 

I.131. CIL XI, 3256 = 3261 = ILS 6591       

M(arco) Anteio / M(arci) f(ilio) Pap(iria) Resti/tuto, pr(aetori) iuv(entutis), / aedili, augur(i), / cur(atori) p(ecuniae) p(ublicae), decur(iones), / August(ales) et pop(ulus), / aere conlato.

 

Datering: 2e eeuw[106]

 

I.132. CIL XI, 3258               

C(aio) Lepidio C(aii) f(ilio) Pap(iria) / Victori, / II viro iure dic(undo), cur(atori) / pec(uniae) publ(icae) et operum pu/blicorum quibus ex fide / refectis ob merita eius, / decuriones et August(ales) / et populus / statuam ponendam / ex aere conlato decre/verunt, qui honore / contentus ex suo posuit / et conlationem reddidit.

 

Datering: 2eeuw - 1e helft 3e eeuw[107]

 

I.133. CIL XI, 3261                          

Dis Manibus, / T(ito) Valerio T(iti) f(ilio) / Vel(ina) Victori, / decurioni Sutri(um), / II vir(o) i(ure) d(icundo) iterum, / quinquennali, / curatori pecuniae / publicae, pontifici, / Patulcia Exoche / coniunx / fecit.

 

Datering: ?

 

 

TARQUINII

 

I.134. CIL XI 3382    

D(is) M(anibus), / L(ucii) Sevi(i) L(ucii) f(ilii) / Stellatina / Clementis, / arispicis (sic), / vix(it) ann(os) XXX, / ex ordine arispicum LX, / curatori arcae bis, IIII vir(o) / iure dicundo, item aedili, / C(aius) Sevius / Celsus, / fratri optumo, / d(ecreto) d(ecurionum) f(rater) p(osuit).

 

Datering: 2e helft 1e eeuw: ttv. Vespasianus[108]

 

 

VOLSINII

 

I.135. AE 1983, 395              

A(ulus) L(ucius) Seii A(uli) f(ilii), curatores aquae, / ex aere conlato, / Fonti, / Telluri sacr(um).

 

Datering: tussen 11 v.Chr. en 31 n.Chr. [109]

 

I.136.  CIL XI, 7297

            D(is) M(anibus), / T(iti) Fl(avi) Tusci, / cur(atoris) aquar(um), / [---].

 

Datering: 2e eeuw: terminus post quem: na de regering van de Flaviërs[110]

 

 

REGIO VIII: AEMILIA

 

 

ARIMINUM

 

I.137. CIL XI, 417     

C(aio) Memmio / C(aii) f(ilio) An(iensi) / Mariano, / flam(ini) divi Claud(ii), / II vir(o), III vir(o), / curatori aedium, / q(uaestori) alim(entorum) ad arkam / Vicani, vic(i) Velab(ri), / patron(o) ob mer[it(a)] eius, / cuius dedicat(ione) singul(is) / HS n(ummum) VIII (milia) ded(it). / L(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).

 

Datering: 2e eeuw-1e helft 3e eeuw[111]

 

 

REGIO X: VENETIA-ISTRIA

 

ATESTE

 

I.138. CIL V, 2504                                       

T(itus) Ennius P(ublii) f(ilius) Fab(ia) / Secundus, / trib(unus) milit(um), praef(ectus) i(ure) d(icundo), / cur(ator) aer(arii), t(estamento) f(ieri) i(ussit).

 

Datering: 1e eeuw: voor de Flaviërs[112]        

 

 

PATAVIUM

 

I.139. CIL V, 2822                                       

T(ito) Mustio C(aii) f(ilio) Fab(ia) Hostilio / Fabricio Medullae Augurino, / allecto inter tribunicios ab / [Im]p(eratore) Nerva Caesare August(o), praet(ori), / [---

c]ur(atori) aer(arii), pontifici / [d(ivae)] D(omitillae).

 

Datering: 1e eeuw: allectus inter tribunicios door Nerva en de persoon wordt praetor op het einde van 97.[113]  

 

I.140. CIL V, 2861                                       

Q(uintus) Gelli[us ---] / praef(ectus) i(ure) [d(icundo) ---], / cur(ator) aer(arii) [---] / statuas l[---]fieri [---] / et intuitionem [earum HS ÉÉÉI ---] ero[gari testamento iussit / ---].

 

Datering: 1e eeuw[114]

 

I.141. AE 1953, 33                

[--- Al]lenius C(aii) f(ilius) Strabo, / [p]raef(ectus) i(ure) d(icundo), tr(ibunus)

mil(itum) p(opuli) s(uffragio), / [c]ur(ator) aerari(i), pluteum / dedit.

 

Datering: 1e helft 1e eeuw[115]

 

I.142. SARTORI, F.: Iscrizioni romane, in: AIV, CX, 1951-52, p.273, nr.5.

T(ito) Iestinio T(iti) f(ilio) / Augurino, / [IIII vi]r(o) i(ure) d(icundo), cur(atori) aer(arii), / [--- praef(ecto) f]abr(um).

Datering: 2e helft 1e eeuw[116]

 

 

REGIO XI: TRANSPADANA

 

LAUS POMPEIA

 

I.143. CIL V, 5866                            

Ingenuae Erotarin, (sic) / libert(ae) et uxori optim(ae), / Q(uintus) Ingenus Maximinus (sic), / scriba public(us), pontif(ex) et / curator aerari(i).

 

Datering: ?

 

 

MEDIOLANIUM

 

I.144. CIL V, 6348                            

L(ucius) Geminius / L(ucii) f(ilius) Ouf(entina) Messius, / VI vir, / curator aerari(i) / Mediol(ani), Herculi / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

 

Datering: 1e eeuw[117]

 

I.145. CIL V, 5906                                       

P(ublio) Ursio / Sex(ti) f(ilio) / Pollioni / patri, / Vettiae Lepidae / matri, / P(ublio) Ursio P(ublii) f(ilio) Paullo, / VI vir(o), iun(iori) fratr(i), / cur(atori) aer(arii), / P(ublio) Ursio Elaino l(iberto) / piisimo, / Ursia P(ublii) [f(ilia) Pr]isca / [---].

 

Datering: 1e eeuw[118]

 

 

RIPA LACUS VERBANI ORIENTALIS

 

I.146. CIL V, 5503                            

D(is) M(anibus), / L(ucii) Coeli(i) L(ucii) f(ilii) Ouf(entina) / Baronis, VI vir(o) / pontifici, IIII vir(o) a(edilicia) p(otestate), / curatori salt(i) Firronani, / item templi Minervae / et Albuciae Villionis fil(iae), / uxori eius Coeli(i) Iuven[---] / et Severus parentib(us) optim[is ---].

 

Datering:?

 

TICINUM

 

I.147. SI I, 870 = ILS 6742 = EAOR II, nr.11

Tullio Marc(elli?) / lib(erto) Achilleo, / decurioni / ornamentario, / cultori d(omus) d(ivinae), / q(uin)q(uennali) i[t]e(rum) / c(ollegii) f(abrum) c(entonariorumque), it(em) / curatore (sic) muner(is) / Tulliani, / Aelius [A]sclepiades, / amic[o] kariss(imo).

 

Datering: eind 2e -3e eeuw[119]

 

 

VALLIS OSSOLAE

 

I.148 . CIL V, 6649 = AE 1992, 854 = ILS 5884

Via facta ex HS HS XXIIDC, / C(aio) Domitio Dextro II, [---] Fusco co(n)s(ulibus), / M(arco) Valerio [Optato, C(aio) Valerio Thalete] / curatorib[(us) eius operis, Sal]vio / Venusti, con[ductoris publici] / marmora [subministrante].

 

Datering: eind 2e eeuw[120]

 

 

 

PROVINCIES

 

 

PROVINCIA AFRICA

 

Proconsularis

 

CURUBIS

 

P.1. CIL VIII, 980                             

Ponti(i), / Helvio C(aio) f(ilio) Arn(iensi) Honora/to, aed(ili), II vir(o), II vir(o) q(uin)q(uennali) II[I] / et curat(ori) aliment(is) dis[trib(uendis)], / ob insignes liberalita/tes in rem pub(licam) et cives / amorem viro bono, / col(onia) Iul(iae) Curubis, d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica).

 

Datering: ?

 

P.2. ILS 9407 = AE 1908, 162 = CAGNAT, R. & MERLIN, A.: Inscriptions latines d’Afrique, Paris, 1923, 373      

M(arco) Manlio C(aii) f(ilio) Quir(ina) Modesto Quietia/no, equo publico et in quinq(ue) decur(iis) adlec/to a divo Pio, fl(amini) perp(etuo), II vira[lic(io) et c]urator(i) / alimentorum, curia Poblicia / ob singularem in patriam munifi/centiam theatro propria pecunia / eius exstructo patrono suo p(ecunia) p(osuit).

 

Datering: 2e eeuw: ttv. Antoninus Pius[121]

 

 

SICCA VENERIA

 

P.3. CIL VIII, 15881 = EE V, 623 = ILS 5505

Mirae bonitatis adque in/tegritatis viro Valerio Romano, / v(iro) c(larissimo), curatori reip(ublicae) col(oniae) Siccensi/um et Veneris ob restauratum / deae Simulacrum quod iam dudum / a latronibus fuerat interrupta / templi munitione sublatum / statuam Venerii ad propagandam / saeclis omnibus memoriam / patrono fido amore posuerunt.

 

Datering: ?

 

 

THUGGA

 

P.4. AE 1966, 512                             

L(ucio) Terentio Romano, / patri carissimo / cui, cum populus Thugg(ensis) ob aquae / curam pro meritis eius ex aere / conlato tunc statuam ponen/dam obtulisset, / C(aius) Terentius Pap(iria) Iulianus / Sabinianus, fl(amen) perp(etuus), v(ir) e(gregius) / de suo posuit, loco a re p(ublica) d(ato).

 

Datering: eind 2e eeuw[122]  

P.5. CIL VIII, 26517 = AE 1899, 124 = AE 1977, 702 = ILS 6797

Divo Aug(usto) sacr(um) et / Ti(to) Claudio Caesari Aug(usto) / Germanico, pon(tifici) max(imo), trib(unicia) / pot(estate) VIII, Imp(eratori) XVI, co(n)s(uli) IIII, p(atri) p(atriae), cens(ori), / C(aius) Artorius Bassus, pon(tifex), aed(ilis), II vir, cur(ator) / lucustae, patronus pagi dedicavit. / Iulius Venustus Thinobae filius, / honoribus peractis, flamen divi Aug(usti) et / Gabinia Felicula uxor et Faustus f(ilius) eius / huic senatus et plebs ob merita patris / omnium portarum sententi(i)s ornam(enta) / sufetis gratis decrevit suo et Fausti Thinobae patris, / honoribus peractis, flam(inis) divi Aug(usti) et Firmi qui (sic) / civitas ornamenta sufetis ob merita sua decrevit, et Saturi sufetis II, qui a civitate et plebe suffragio / creatus est et Institoris honoribus peractis / flamen divi Aug(usti) fratrum suorum nomine s(ua) p(ecunia) f(ecerunt), / curatore Iulio Firmo filio.

 

Datering: 48-9 n.Chr.[123]

           

 

VAGA

 

P.6. CIL VIII, 1225 = 14403             

[T(itus)] / Rutilius Iunior Iulianus, / aedilis, ac(tor), sac(erdotis), II vir q(uin)q(uennalis) / II, cur(ator) muner(is) Tup[inan?]i [---] / dapani

 

Datering: ?

 

 

Tripolitana

 

LEPSIS MAGNA

 

P.7. REYNOLDS J.M. & WARD PERKINS J.B.: The Inscriptions of Roman Tripolitania, London, s.d., 594           

Q(uinto) Cornelio Va[---], / curatori mun[eris ? ---], / M(arcus) Cornelius amicus filio piisimo po[suit].

 

Datering: ?

 

P.8. REYNOLDS J.M. & WARD PERKINS J.B.: The Inscriptions of Roman Tripolitania, London, s.d., 263 = AE 1925, 105

P(ublius) Cornelius Attax / Marcianus, / L(ucius) Appius Amicus / Rufinianus, / cur(atores) refectionis / thermarum tert(ium), / deo Aesculapio / v(otum) s(olverunt).

 

Datering: 3e eeuw[124]

 


 

P.9. REYNOLDS J.M. & WARD PERKINS J.B.: The Inscriptions of Roman Tripolitania, London, s.d., 601                       

Voorkant:

[--- flam]ini pon[tifici --- / --- univers]us ordo qua[--- / ---]uas ob muni[ficentiam --- / ---]uit in verba is[--- / ---]nus ex testam[ento --- / --- d]e suo [---]

            [---]qaca[--- / --- i]nter ceteras [--- / ---]m tii[--- / ---]

            [---]adit / [---]sint quo / [--- sententia]m dixit fide;

            Linkerzijde:

[Q]uod expostulantibus universis decurio/nibus uti Plautio Lupo o(ptimo) o(rdinis) n(ostri) vir(o) biga de pub(lico) / collocetur q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret) c(ensentis) L(uci) Cassi Longini II / vir(i) desig(nati) q(uid) p(laceret) c(irca) i(d) f(ieri) dec(uriones) i(ta) c(ensuerunt) cum Plautius Lupus / o(ptimis) o(rdinis) n(ostri) vir cum flamonium consensu / omnium sibi delatum libenter suscepis set opulentissimos ludos ediderit singu(lariter)q(ue) magnificentissima liberalitate pro/meruerit in IIviratus quoq(ue) honore om/nia secundum splendorem natalium / [s]uorum dignitatemq(ue) col(oniae) n(ostrae) egerit et / [e]ffusissimis adfectibus iterum splen/didissimos ludos ediderit nec contentus / his liberalitatibus cellam thermar(um) / marmorib(us) Numidicis et opere musaeo ex/ornaverit omni deinde occasione singul(ariter) / [p]romeruerit et proxime cum ad munus publ(icum) / [e]x t(estamento) Iuni Afri c(larissimae) m(emoriae) viri edendum curator e/le[c]tus esse sollicitudini laboriq(ue) suo non pe/percerit et observata amplissimi senatus / voluntate splendidissime munus edi curaveri[t] / debentque huiusmodi adfectus / remunerari ut reliqui quoque ad eamdem volup/[tat[em] sollicitari possint placere Plautio Lupo / o(ptimo) o(rdinis) n(ostri) v(iro) [bi]gam de publ(ico) ubi volet collocari pos/[se Plau]tius Lupus de suo collocaturum se dixit;

            Rechterzijde:

[Quod expost]ulantibus uni/[versis dec]urionibus uti Plau/[tio Lupo IIvi]r(o) anni praeteriti ob / si[ngu]larem integritatem et mod/es[tiam s]imulque ob munificentiam / ei[us p]roximam bigam ei de publ(ico) p[o]/n[eret]ur Acilius Pompeianus II vir / v(erba) f(ecit) q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret) Cum Plautius Lupus secundu[m] / v[ere]c[u]ndiam suam v(erba) f(ecerit) ne onerare/t urbem cuius pubes fid(em) studium / in[--- d]ecurionum adoraret / co[n]tentumq(ue) auctoritate / ip[s]orum de suo si permit/t[er]ent positurum adq(ue) ita in / s[e]ntentiam M(arci) Rufi flam/i[ni]s perpetui q(uid) p(laceret) c(irca) i(d) f(ieri) dec(uriones) ce[n]/s[u]erunt ut Plautius Lu/pus sibi bigam quo loco / vellet de suo poneret.

 

Datering:3e eeuw[125]

 

 

OEA

 

P.10. CIL VIII, 24 = REYNOLDS J.M. & WARD PERKINS J.B.: The Inscriptions of Roman Tripolitania, London, s.d., nr.232.

Noordzijde:

Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio Antonino Aug(usto), p(atri) p(atriae) et Imp(eratori) Caes(ari) L(ucio) Aurelio Vero Armeniaco Aug(usto), / Ser(vius) Cornelius Orfitus proco(n)s(ul) cum | Uttedio Marcello leg(ato) suo dedicavit, / C(aius) Calpurnius Celsus, curator muneris pub(lici), munerarius, II vir q(uin)q(uennalis), flamen perpetuus, / arcum pecunia sua loco publico a fundamentis ex marmore / solido fecit.

Oostzijde:

[--- solo pub]lic[o ---]

Zuidzijde:

Onleesbaar

Westzijde:

[--- fl]amen perpetuus --- public]o e[t fundavit et marmore solido f]ecit

 

Datering: 2e helft 2e eeuw: 163 n.Chr.[126]

 

 

Numidia

 

LAMBAESIS

 

P.11. CIL VIII, 18224                       

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Dol(icheno), / p(ro?) p(rovectu?) P(ublii) Flavi(i) Studi/osi, Sabinius / Ingenuus et / Aurelius Sed/atus, sig(niferi) leg(iones) / III Aug(ustae), agentes / cura(m) macelli, / v(otum) l(ibentes) a(nimis) s(olverunt) cum a/zutoribus suis.

 

Datering: begin 3e eeuw[127]

 

 

PROVINCIA GALLIA

 

Provincia Gallia Narbonensis

 

AGER INTER NARBONEM ET TOLOSAM

 

P.12. CIL XII, 5374

Matri Deum, / Cn(aius) Pomp(eius) / Probus, / curator tem/pli, v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erita).

 

Datering: ?

 

 

AQUAE SEXTIAE

 

P.13. CIL XII, 525

Sex(tus) Samicius Volt(inia) / Maximinus, aed(ilis), decurio, q(uaestor) / tabulari pub(lici) curator, / Sex(to) Samicio Vero, Iul(iae) Syrae, / parentibus optimis Verat(iae) Nice / uxori carissimae sibi et suis / v(ivus) f(ecit).

 

Datering:?

 

 

GLANUM

 

P.14. CIL XII, 1005                          

[D(is) M(anibus) et / me]morie aeterna[e] / [A]ebuti(i) Agathon[is], / [VI] viro (sic) Aug(ustalis) corp[(orato) col(oniae) Iuliae / pat]er(nae) Arel(atis), curat(oris) eius/[de]m corp(orationis) bis, item IIII[II / vi]ro col(oniae) Iul(iae) Aptae nau/[t]ae ararico, curator[i] / peculi r(ei) p(ublicae) Glanico, qui / vixit annos IXX, / Aebutia Eutychia patro/no erga se pientissimo.

 

Datering: terminus post quem: midden 1e eeuw[128]

 

 

DEA AUGUSTA VOCONTIORUM (DIE)

 

P.15. CIL XII, 1585              

Sex(to) Venicio / Iuventiano, / flamini divi Aug(usti), / item flamini et cura/tori muneris gladi/atori(i) Villiani, adlec/to in curiam Lugudu/nensium (sic) nomine / incolatus a splen/didissimo ordine / eorum, / ordo Vocontior(um) / ex consensu et pos/tulatione populi / ob praecipuam / eius in edendis / spectaculis li/beralitatem.

 

Datering: ?

 

NARBO

 

P.16. CIL XII, 4363

[---] Gallo, aed(ili) f(rumenti) c(urator) [flam(ini) Germanici Cae]aris, praef(ecto) fabrum [---], aed(ili), Aquis Iulis patri, [--- / fr]atri Messiae M(arci) f(iliae) Quartae [--- Vo]lt(inia) Senicioni, aed(ili) f(rumenti) c(uratori) fratri [---]

 

Datering: begin 1e eeuw[129]

 

 

NEMAUSUS

 

P.17. CIL XII, 3290 = GERMER-DURAND E. & Mm. F., ALLMER A.: Inscriptions Antiques de Nîmes, 1893, p.429-30, nr.182.          

D(is) M(anibus), / C(aii) Verati Tro/phimi, IIIIII vir(i) / Aug(ustalis) corporat(i) / Dea Aug(usta) Vocon/tior(um), curatori (sic) / lud(orum) [--- / ---]

 

Datering:?

 

 

VOCONTIORUM AGER ORIENTALIS

 

P.18. CIL XII, 1529

 

Dis Manib(us), / Q(uinti) Caetroni Q(uinti) fil(ii) / Volt(inia) Titulli, veter(ani) / coh(ortis) VI pr(aetoriae) loco, II vir(i), pon/tif(icis) col(oniae) Aug(ustae) Arim(inensis), praef(ecti) / pagi Epotin, flam(inis) Aug(ustalis) et / muner(is) publici curat(oris) / ad Deam Aug(ustam) Voc(ontiorum), / hered(es) ex test(amento).

 

Datering: 2e helft 1e eeuw-begin 2e eeuw[130]

 

 

GERMANIA

 

Superior

 

AQUAE MATTIACORUM

 

P.19. CIL XIII, 7570                         

Sironae, / C(aius) Iuli(us) Restitutus, / c(urator) templ(i), d(e) s(uo) p(osuit).

 

Datering: 1e eeuw n.Chr.[131]

 

 

Inferior

 

DOMBURGIUS

 

P.20. CIL XIII, 8774             

            Deae / Sandraudigae / cu[ra]tores / templi.

 

Datering: terminus post quem: vanaf Antoninus Pius: vanaf 138 n.Chr.[132]


 

PROVINCIA HISPANIA

 

Provincia Baetica

 

MELLARIA

 

P.21. CIL II, 2343     

Aquam Aug(ustam), / G(aius) Annius C(aii) f(ilius) Quir(ina) / Annianus, II vir bis, / pontif(ex) perpetualis, / [cur(ator)] muneris, municipio suo / ex iis nummorum te/stamento perduci iussit.

 

Datering: ?

 

 

Provincia Tarraconnensis

 

ASTURICA AUGUSTA

 

P.22. Hispanica Epigraphica, 1989, I, 384             

Asturice / [sacr]um, Cae/[si]nius Ag/[ri]cola, eq(ues) / Fl(aviae) I Lusit(anorum), / [c]urator.

 

Datering: begin 3e eeuw: ttv. Caracalla: 198-217 n.Chr.[133]

 

 

BAETULO 

 

P.23. CIL II, 4610 = LARA PEINADO, F.: Epigrafia Romana de Lerida, pp.143-5,nr.58 = FAGAN, G.G.: Bathing in Public, nr.267.

M(arco) Fab(io) Gal(eria) nepot[i] / Iessoniensi, aed(ili), II vir(o) II, / fla[m(ini)] Romae et Augustor(um), / curatori balinei novi, ob / curam et innocentiam / ex d(ecreto) d(ecurionum).

 

Datering: 1e helft-midden 2e eeuw[134] 

 

 

TARRACO

 

P.24. CIL II, 4248 = ILS 6937 =  ALFÖLDY, G.: Die römischen Inschriften von Tarraco, p.183, nr.333.                    

C(aio) V(alerio) Arabino / Flaviani f(ilio) Bergido F(laviensi) / omnib(us) hon(oribus) in re p(ublica) / sua func(to), sacerdoti / Romae et Aug(usti) p(rovinciae) H(ispaniae) C(iterioris) / ob curam tabulari / censualis fideliter / administratam / inter flaminales / viros positam ex/ornandum (sic) univers(i) / censuer(unt).

Datering:midden-2e helft 2e eeuw[135]

 

P.25. CIL II, 4202 = ALFÖLDY, G.: Die römischen Inschriften von Tarraco, p.145, nr.264.          

C(aio) Calpurnio / P(ublii) f(ilio) Quir(ina) Flacco, / flam(ini) p(rovinciae) H(ispania) C(iterioris), / curatori templi, / praef(ecto) murorum, / col(onia) Tarr(aconensium) ex d(ecreto) d(ecurionum), / C(aius) Calpurnius Flaccus / honorem accepit / impensam remisit.

 

Datering: 2e eeuw: 100-125 n.Chr.[136]

 

P.26. ALFÖLDY, G.: Die römischen Inschriften von Tarraco, pp.402-3,

nr.922.      

L(ucio) Aemilio [f(ilio)] / Pal(atina) Sempro[nio] / Clementi / Silvanian[o], / aed(ili), q(uaestori), II vi[r(o), f]lamin[i], / curator[i C]apitoli, / iudic(i) de[cu]r(iae) IIII, / C(aius) Apu[l]eius / Lupus / Complu[te]nsis / am[i]co.

 

Datering: 2e eeuw[137]

 

 

PROVINCIA SICILIA

 

 

LILYBAEUM

 

P.27. CIL X, 7239 = AE 1987, 476              

T(ito) Quartio / Masculo / T(iti) Quarti Cres/centini eq(uitis) R(omani) / fil(io), dec(urioni) spl(endidissimae) / col(oniae) Aug(ustae) Lilyb(itanorum), / q(uaestori) p(ecuniae) p(ublicae), cur(atori) f(rumenti) p(ublici).

 

Datering: late 3e eeuw[138]

 

P.28. AE 1964, 181 =EAOR III, nr.12                                             

Pro salute et reditu et / victoria / Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aureli Antonin[i] / Aug(usti) Armeniaci, Medici, Parthici / Maxi[m]i liberorumque eiu[s], / [--- Ann]ius L(ucii) f(ilius) Lemonia Tertius, / II virum, aedilis, q(uaestor) p(ecuniae) p(ublicae), cur[at(or)] / muneris publici gladiatori(i), / ob honorem aedilitatis promi[s(it)] / [e]x s(ua) p(ecunia) HS XXV m(ilia) n(ummum), ex quibus, iussu / [---] Valer[i] Seponiani, q(uaestoris) / [S(iciliae), c(larissimae) m(emoriae) v(iri)], in / straturam plataeae Cererum / sacrae HS XIII m(ilia) n(ummum) numeravit / et [dec(urionibus) ? r]eliquos HS XII m(illia) n(ummum) d(edit) donis.

 

Datering: 2e helft 2e eeuw: 169-172 n.Chr.[139]

 

 

PROVINCIA PANNONIA

 

Superior

 

CARNUNTUM

 

P.29. CIL III, 4447 = ILS 3300         

Volcano / Aug(usto), / M(arcus) Mucius / Frontinus / et L(ucius) Valer(ius) / Cyrillus, / Augustal(es), / curator(es) / thermar(um).

 

Datering: ?

 

 

PROVINCIA BRITANNIA

 

LINDUM

 

P.30. EE VII, 916

Parcis dea/bus et nu/minibus Aug(ustorum), / C(aius) Antistius / Frontinus, / curator ter(tium), / ar(am) d(e) s(uo) d(edicavit).

 

Datering: ?

 

 

 

 

INCERTI

 

 

REGIO I

 

Latium Adiectum

 

ATINA

 

Inc.1. CIL X, 341                                                                  

            T(itus) [H]e[l(vetius)] Sabinia/nus, n[---]ertic r / et curator [---] / i[p]se si[b]i fecit.

 

Datering:?

 

Campania

 

PUTEOLI

 

Inc.2. CIL X, 1799                                                                            

C(aio) Fictorio C(aii) fil(io) Fal(erna) Firmo, / aedil(i), q(uaestori), II vir(o), / curatori oper(um) publicor(um), / curatori [--- / ---] 

 

Datering: ?[140]

 

 

 

REGIO II

 

CANUSIUM

 

Inc.3. AE 1986, 210              

            Vibius Crispus curat(or)

 

Datering: ?

 

 

HERDONIAE

 

Inc.4. AE 1989, 190 = AE 1982, 212                                               

[Pro sal]u[te Imp(eratoris) Caes(aris) / M(arci)] Aureli(i) A[ntonini Aug(usti), / L(ucius)] Axius L(ucii) f(ilius) Pap(iria) S[ucula aed(ilis)], / (IIII) vir, q(uaestor) [pater], / Axius L(ucii) f(ilius) Pap(iria) Suc[ula], / aed(ilis), (IIII) vir, q(uaestor) r(ei) u(rbanae vel niversae), cur(ator vel andae) [fil(ius)], / item Axia L(ucii) f(ilia) Lucilla [Ap]/pea Iusti f(ilia) Iusta ma[ter] / quot templum Dafes V[ict(oris vel ricis) ve]/tustate dilapsum atq[ue aram] / sua pec(unia) a solo restit[uerunt].

 

Datering: begin 3e eeuw: ttv. Caracalla: 197-217[141]

 


 

REGIO IV

 

AMITERNUM

 

Inc.5. CIL IX, 4201                                                  

[---]ed posui / Q(uintus) Fufius Q(uinti) f(ilius)Vol(tinia), / [---] T(iti) f(ilius) Clu(stumina), L(ucius) Volusius L(ucii) f(ilius) Qui(rina) Fad[--- / ---]ndo in praefectura / [--- / ---]t aedificiorum Amiter(nium) / [---]ibus [---]que mensibus / [---] quei

 

Datering: vroeg want geen cognomina

 

 

REGIO X

 

OPITERGIUM

 

Inc.6. CIL V, 8782                                                                                       

[---]nio / [Rest]ituto / [---]urd[---], / [prae]f(ecto) fabrum, / [---] ,d(ecreto) d(ecurionum), / [curat]ori / ob merita.

 

Datering: ?

 

 

PATAVIUM

 

Inc.7. CIL V, 2837                                                                

C(aius) Remmius P(ublii) f(ilius) / Rufus / missus est / praetorio divi / Aug(usti), curator et / [---]

 

Datering: ?

 

 

VERONAE

 

Inc.8. SI I, 632                                                          

            [---]er p IIII v[ir --- / --- cu]rat(or) p[--- / ---]m re[--- / ---] et [---/ ---]

 

Datering: ?

 

 

REGIO XI

 

ACQUI (Torino)

 

Inc.9. AE 1900, 117                                      

L(ucius) Ullatius P(ubli) f(ilius) L(ucius) Valeriu[s ---] / d(ecreto) d(ecurionum) cameras pavimenta tect[um fec(erunt)]. / L(ucius) Valerius M(arcii) f(ilius) cu[ra]tor pro[bavit].

 

Datering: 1e eeuw[142]

 

 

 

AFRICA

 

CIRTA

 

Inc.10. CIL VIII, 6956                      

Neptuno Aug(usto) / sacr(um), / M(arcus) Licinius Ianu/arius, curator e/lonic (?) anno suo / cum sport(ulas) aram / dono dedit.

 

Datering: ?

 

 

 

GALLIA

 

Provincia Gallia Belgica

 

BELLOVACI

 

Inc.11. CIL XIII, 3480                                              

[--- / --- ]q[--- / --- ]viatuc[--- / ---] curat(or) [---/ --- ]

 

Datering: ?

 

 

 

GERMANIA

 

Superior

 

TABERNAE

 

Inc.12. CIL XIII, 11647 a                                         

            [---]iae / [---] curator / [---]onis

 

Datering: ?

 

 

 


 

HISPANIA

 

BURGUILLOS

 

Inc.13. CIL II, 5354 = FAGAN, G.G.: Bathing in Public, nr.101/nr.212.

In hon(orem) dom(us) divinae, / G(aius) Auf(idius) G(aii) f(ilius) Gal(eria) Vegetus, / IIvir II, curat(or), balineu(m) / aedifi(cavit) et G(aius) Auf(idius) G(aii) f(ilius) G[al(eria)], / Avitus f(ilius) II vir desig(natus) / d(e) s(ua) p(ecunia) d(edit) / et editis circiens(ibus) [ded(icavit)].

 

Datering: 2e eeuw[143]

 

 

 

PANNONIA

 

Superior

 

AGER POETOVIENSIS

 

Inc.14. CIL III, 4108                                                            

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Cul(minali), M(arcus) Aurel(ius) / Maximinus, dec(urio) / col(oniae) Poet(ovionensis) hon/ore, II vir q(uin)q(uennalis), / ex curat(or), sacer/dos provinci/ae Pann(oniae) Superi(oris), / pro salute sua et / Aurel(iae) Marcelli/nae coniugis su/orumque omnium. V(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

 

Datering: ?

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 


[1] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.37, nr.25: De 2e eeuw is de eeuw waarin de Antonijnen beslissen dat de steden schenkingen mogen ontvangen van hogerhand.  Deze trend van het schenken van bijv. legaten of fondsen werd door de lokale notabelen snel overgenomen om op deze wijze in de herinnering te blijven voortleven.

[2] DEVIJVER, H.: PME IV  L 32; PIR² V  L 384, p.101; MEIGGS, R.: Roman Ostia, p.500.

[3] FORA, M.: I munera gladiatoria in Italia. Considerazioni sulla loro documentazione epigrafica, Napels, 1996, p.115, nr.2; PIR² V  L 387; PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.27, nr.12.

[4] MEIGGS, R.: Roman Ostia, p.513; PETRACCIA LUCERNONI, M.F.:  I questori municipali dell’Italica antica, Roma 1988, pp. 31-2, nr.16.  Septimus Severus werd gediviniseerd in 211 n.Chr.. De inscriptie dateert dus van daarna.

[5] MEIGGS, R.: Roman Ostia, pp.509-510; DUTHOY, R.: Le profil social des patrons municipaux en Italie sous le Haut-empire, in: Ancient Society, 15-7, 1984-1986, p.146, nr.238: dateert het patronaat van C. Nasennius Marcellus Senior tussen 96 en 138 n.Chr.;  PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, Roma 1988, pp.24-5, nr.7.

[6] Zie supra: voetnoot 5.

[7] MEIGGS, R.: Roman Ostia, pp.509-510: cur.operum publicorum in 184 n.Chr.; DUTHOY, R.: Le profil social des patrons municipaux en Italie sous le Haut-empire, in: Ancient Society, 15-7, 1984-1986, p.146, nr.239: dateert het patronaat van C. Nasennius Marcellus tussen 138 en 192 n.Chr.; DEVIJVER, H.: PME IV Suppl. N 6: de persoon voor wie de inscriptie opgericht werd, was tribunus militum legionis III Gallicae ttv. Marcus Aurelius.

[8] Zie supra: voetnoot 7.

[9] MEIGGS, R.: Roman Ostia, p.512; EAOR, IV. Regio Italiae I: Latium (M.FORA), pp.77-8-9, nr.39; GINESTET, P.: Les organisations de la jeunesse dans l’Occident romain, p.216: eind 1e eeuw; JACZYNOWSKA, M.: Les associations de la jeunesse romaine sous le Haut-Empire, p.68, nr.5.

[10] GINESTET, P., Les organisations de jeunesse dans l’Occident romain, Bruxelles, 1991, p.217, nr.9: spelen waaraan vrouwelijke gladiatoren deelnemen werden in 200 verboden door Septimius Severus; PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.30, nr.14.

[11] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, pp.45-6, nr.44: consulaire datering.

[12] DEVIJVER, H.: PME I  F 60, p.373:T. Flavius Germanus werd door keizer Commodus aangeduid om diens triomftocht te organiseren na het einde van de 2e oorlog tegen de Germanen in 180; DUTHOY, R.: Le profil social des patrons municipaux en Italie sous le Haut-empire, in: Ancient Society, 15-7, 1984-1986, p.143, nr.161: patronus tussen 138-192 n.Chr.;  PLAUM, H.G., Carrières I, pp.495-500, nr.183 en add., III; Opm: zijn naam laat vermoeden dat hij afstamt van een vrijgelatene of een provinciaal die het burgerrecht ontvangen heeft van een van de Flavische keizers.

[13] DEVIJVER, H.: PME II  Incerti, nr.182, p.965: trib.mil. in 2e helft 1e eeuw; DEMOUGIN, S.: Prosopographie des chevaliers romains Julio-Claudiens (43 av.J.-C. – 70 ap.J.-C.), p.331, nr.404: voor de regering van de Claudius.

[14] PIR² III  P 355.

[15] DEVIJVER, H.: PME I  I 111, p.481.

[16] DESSAU, H.: Corpus Inscriptionum Latinarum. XIV. Inscriptiones Latii Veteris. Latinae, 1887, p.389; PIR² II  M 519: legatus legionis VI Victricis mogelijk maar niet zeker in 135-138, consul in 146, legatus Augusti pro praetori ca. 150,  proconsul provinciae Asiae tussen 161 en 163.

[17]Zie supra: voetnoot 14: consulaire datering: 172 n.Chr..

[18] PIR² VI  P 651: consul ordinarius in 169 n. Chr., proconsul Asiae sortito ca.179.

[19] DUTHOY, R.: Le profil social des patrons municipaux en Italie sous le Haut-empire, in: Ancient Society, 15-17, 1984-1986, p.149, nr.324.

[20] DEVIJVER, H.: PME II  S 2, p.717.

[21] DUTHOY, R.: Le profil social des patrons municipaux en Italie sous le Haut-empire, in: Ancient Society, 15-17, 1984-1986, p.138, nr.17.

[22] DEVIJVER, H.: PME I  I 9, p.432.

[23] PIR² II  M 108, p.328: trevir monetalis ca. 100 en consul in 114.

[24] PIR² V  M 620.: tribunus militum legionis I Adiutricis Piae Fidelis, item legionis XI Claudiae Piae Fidelis, item legionis XIIII Geminae Martiae Victricis in 115/117, questori candidato divi Hadriani et eodem tempore legato provinciae Africae dioeceseos Carthaginiensis proconsulis patris sui ca. 121/122, legatus Augsti legionis VI Victricis ca. 130/132, consul suffectus in 139, legatus Augusti pro praetore provinciae Moesiae Inferior tussen 140 en 144, proconsul provinciae Africae ca. 153/154.

[25] DUTHOY, R.: Le profil social des patrons municipaux en Italie sous le Haut-empire, in: Ancient Society, 15-17, 1984-1986, p.150, nr.362.

[26] PIR² III  P 623, p.85.

[27] DESSAU, H.: Corpus Inscriptionum Latinarum. XIV. Inscriptiones Latii Veteris. Latinae, 1887, p.257: consulaire datering: 186 n.Chr.

[28] CULHAM, PH.: A municipal, not imperial, curator aedium, in: Historia, 34, 1985, pp.503-5; PIR² IV  I 334, p.218-9: consul in 212.

[29] Zie voetnoot 28.

[30] Zie voetnoot 28.

[31] Zie voetnoot 28.

[32] Zie voetnoot 28.

[33] Zie voetnoot 28.

[34] GINESTET, P.: Les organiations de jeunesse dans l’Occident romain, Bruxelles, 1991, p.219, nr.16: ahv. de keizerlijke titulatuur.

[35] AE 1990, 223b, p.73; DEMOUGIN, S.: Prosopographie des chevaliers romains Julio-Claudiens (43 av.J.-C. – 70 ap.J.-C.), pp.414-5: Onder Claudius was het de gewoonte dat naam van de militaire eenheid waarin de ridder gediend had, weggelaten werd en dat de tribus in de persoonlijke nomenclatuur die wijst op een burgerafkomst, eveneens weggelaten werd; de opsomming van de functies is coherent weergegeven: de equestrale functies worden eerst genoemd en worden strict gescheiden van de municipale functies weergegeven. Men begint telkens met de hoogste functie en gaat dan in dalende volgorde van belangrijkheid verder met de opsomming. In de Vroege Keizertijd kwam bij de weergave van de carrière van de leden van de ordo equester zelden een opsomming in stijgende belangrijkheid van de functies voor; DEVIJVER, H.: PME I  G 23, p.410: praef equit: ante Flavios.

[36] Zie supra voetnoot 35.

[37] DUTHOY, R.: Curatores rei publicae en occident durant le principat, in: Ancient Society, 10, 1979, p.180;    EAOR, IV. Regio Italiae I: Latium (M.FORA), pp.80-2, nr.42; JACZYNOWSKA, M.: Les associations de la jeunesse romaine sous le Haut-Empire, p.73, nr.31; PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, pp.58-9, nr.70.  Datering op basis van de vorm ‘collegius’ in plaats van het klassieke ‘collegium’.

[38] AE 1996, 331, p.115.

[39] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, pp.56-7, nr.65: volgens F. Barbieri werd Fabrateria Vetus pas sedert Valerianus (midden 3e eeuw) door duoviri bestuurd.  Voordien gebeurde dit door quattorviri.

[40] DUTHOY, R.: Le profil social des patrons municipaux en Italie sous le Haut-Empire, in: Ancient Society, 15-17, 1984-1986, p.151, nr.384.

[41] EAOR, IV. Regio Italiae I: Latium (M.FORA), pp.53-4, nr.20; FORA, M.: I munera gladiatoria in Italia. Considerazioni sulla loro documentazione epigrafica, p.119, nr.16: tijdens regering van Hadrianus, wsch.na 127 n.Chr., het jaar waarin, volgens de Fasti Ostiensis, Hadrianus een inspectiereis startte doorheen C-Italië. DEVIJVER, H.: PME II  V 113, p.875; PIR² III V 438, p.434; PFLAUM, H.G.: Carrières, nr.130.

[42] CORBIER, M.: De Volsinii à Sestinum: cura aquae et évergétisme municipal de l’eau en Italie, in: REL, 62, 1984, pp. 255, 256, 258: De vader van C.Minucius Termus draagt geen cognomen. Daarenboven wordt de moeder met één naam genoemd en de echtgenote met twee.  Ook de schrijfwijze ‘Maxsimiae’ laat een vroege datering toe.

[43] DOBSON, B.: The praefectus fabrum in the Early Principate, in: Britain and Rome. Essays presented to E.Birley on his Sixtieth Birthday, p.70, note 43; EAOR, IV. Regio Italiae I: Latium (M.FORA), pp.76-7, nr.38; GINESTET, P.: Les organiations de jeunesse dans l’Occident romain, p.223, nr.36; JACZYNOWSKA, M.: Les associations de la jeunesse romaine sous le Haut-Empire, p.74, nr.33; PIR² II  O 1538, p.378; PME II  O 15, p.616: praef.fabr. na het jaar 61.

[44] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, pp.80-1, nr.109: na 101 n.Chr. op basis van de functie quaestor alimentorum.  De alimenta werden ingesteld door Nerva, maar pas vanaf Traianus functioneerde deze instelling efficiënt en op volle toeren.  Daarenboven werd N. Pettius N.f. Galeria Rufus eveneens geateesteerd in de inscriptie CIL X, 1208.  Deze inscriptie is een municipaal decreet en kan nauwkeurig gedateerd worden in 155 n.Chr.  Dit betekent dat N. Pettius N.f. Gal. Rufus omstreeks deze tijd moet geleefd hebben.

[45] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.231, nr.352.

[46] SHERK, R.K.: The Municipal Decrees of the Roman West, pp.41-2.

[47] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, pp.104-5, nr.142; DEVIJVER, H.: PME II  P 114, p.684.

[48] LUCERNONI M.P.F., I questori municipali dell’Italia antica, pp.100-1, nr.133: na 101 n.Chr op basis van quaestor alimentorum.  Instelling keizerlijke alimenta in 101 n.Chr.

[49] DEVIJVER, H.: PME I  A 277; LUCERNONI M.F.P., I questori municipali dell’Italia antica, pp.93- 4, nr.124.

[50] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, pp.84-6, nr.114: op basis van de instelling van de keizerlijke alimenta, dus na 101 n.Chr.

[51] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.81, nr.110: na de dood van Vespasianus ahv. ‘divo Vespasiano’.

[52] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, pp.82-3, nr.112: de persoon aan wie de inscriptie opgedragen werd, heeft een bedrag gespendeerd dat bijgedragen heeft tot de luister of het opfleuren van de colonie.  Personen die vrijwillig bepaalde sommen spendeerden ten bate van de gemeenschap waren in de 2e en 3e eeuw zeldzaam aangezien de meeste colonies in die periode af te rekenen hadden met een financiële crisis.  Een dergelijke weldoener werd uiteraard vereerd met de oprichting van een monument.  Dus waarschijnlijk is de inscriptie te situeren in de 2e of 3e eeuw.   Een bevestiging voor deze datering kan gezien worden in het feit dat de persoon in kwestie voor hij de wettelijk toegestane leeftijd bereikt had de graanvoorziening op zich genomen heeft, waarschijnlijk ten gevolge van een tekort aan kandidaten die wel de geschikte leeftijd hadden.

[53] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.91, nr.119: 187 n.Chr.: de inscriptie in CIL X, 1784 werd opgericht voor de zus van Gavia M.f. Fabia Rufina, nl. Gavia Marciana . Die inscripie kan gedateerd worden aan de hand van de vermelding van de consuls van dat jaar, nl.187. Dus men kan stellen dat de inscriptie hier opgericht werd naar het einde van de 2e eeuw toe; FORA, M.: I munera gladiatoria in Italia. Considerazioni sulla loro documentazione epigrafica, p.138, nr.119.

[54] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.93, nr.122.

[55] AE 1983, 193, p.58; CAMODECA, G.: in: Puteoli. Studi di storia antica, IV-V, 1980-1981, p.62 n.13 en pp.84-5 n.72: in 324 liet keizer Constantijn op zijn kosten belangrijke herstelwerken uitvoeren aan augusteïsche aquaduct (AE 1939, 151).  Camodeca stelt dat het hoogstwaarschijnlijk gaat om dezelfde aquaduct waarover Honorius in een constitutie uit 399 (Cod. Theod., XV, 2.8.) spreekt met volgende woorden: ‘forma, cui nomen Augusta est, quae in Campania sumptu publico reparata est’.  De inscriptie CIL X, 1805 kan op basis van deze gegevens gesitueerd worden op het einde van de 3e – 4e eeuw.

[56] KIENAST, D.: Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, p.137/9: consulaire datering.

[57] AE 1980, p.65-66, nr.236; AE 1974, p.61-62, nr.266; FORA, M., I munera gladiatoria in Italia. Considerazioni sulla loro documentazione epigrafica, pp.137-8, nr.116; PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, pp.88-90, nr.117.  Datering op basis van de vermelding van de naam Nero.  De naam van deze keizer werd geïdentificeerd door J. D’Arms en G. Guadagno.

[58] AE 1994, 535.

[59] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.129, nr.182.

[60] EAOR, III. Regiones Italiae II-V: Sicilia, Sardinia et Corsica (M.BUONOCORE), p.31-2, nr.8; FORA, M.: I munera gladiatoria in Italia. Considerazioni sulla loro documentazione epigrafica, p.145, nr.146.  Datering op basis van de aanwezigheid van Claudialis Augustalis.

[61] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, pp.110-1, nr.149;  CHELOTTI, M., GAETA, R., e.a.: Le Epigrafi Romane di Canosa I, pp.83-4, nr.49:  er werd een inscriptie geattesteerd waarin de ordo van Canusium vermeld wordt zonder het adjectief  ‘splendidissimus’.  Die inscriptie kan gedateerd worden doordat ze werd opgedragen aan Caracalla.  Dus ca.197-198 was de ordo van Canusium nog niet ‘splendidissimus’.  In deze inscriptie is ze dat wel.  Als terminus post quem kan men dus de jaren 197-8 aangeven.  

[62] CHELOTTI, M., GAETA, R., e.a.: Le Epigrafi Romane di Canosa I, p.125, nr.161: consul suffectus in het jaar 111 n.Chr..

[63] CHELOTTI, M., GAETA, R., e.a.: Le Epigrafi Romane di Canosa I, p.125, nr.161: consul suffectus in het jaar 111 n.Chr..

[64] EAOR, III. Regiones Italiae II-V: Sicilia, Sardinia et Corsica (M.BUONOCORE), pp.41-2, nr.17; FORA, M.: I munera gladiatoria in Italia. Considerazioni sulla loro documentazione epigrafica, p.143, nr.136; PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, pp.116-7, nr.159.  De datering gebeurde op basis van paleografische kenmerken (met name hederae distinguentes).  De datering in de 2e eeuw komt terzelfdertijd overeen met de hernieuwde interesse voor de amfiteatrale spektakels vanaf Traianus.  Een aanwijzing voor deze hernieuwde interesse is de reconstructie van het amfiteater rond deze periode in Herdoniae, dat op dat ogenblik economisch heropleeft.

[65] DUTHOY, R.: Le profil social des patrons municipaux en Italie sous le Haut-empire, in: Ancient Society, 15-17, 1984-1986, p.139, nr.63.

[66] DUTHOY, R.: Le profil social des patrons municipaux en Italie sous le Haut-empire, in: Ancient Society, 15-7, 1984-1986, p.146, nr.240; PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, pp.124-5, nr.173.

[67] EAOR, III. Regiones Italiae II-V: Sicilia, Sardinia et Corsica (M.BUONOCORE), p.34, nr.10.  Datering in de 1e eeuw op basis van het morfeem ‘ai’ in aidilis.  Deze schrijfwijze was eigen aan de Republiek en komt slechts heel uitzonderlijk later dan deze periode voor. 

[68] JACZYNOWSKA, M.: Les associations de la jeunesse romaine sous le Haut-Empire, p.82, nr.111.

[69] DUTHOY R., Le profil social des patrons municipaux en Italie sous le Haut-empire, in: Ancient Society, 15-17, 1984-1986, p.143, nr.169; PETRACCIA LUCERNONI, M.F., I questori municipali dell’ Italica antica, pp.142-3, nr.206.

[70] DUTHOY, R., Curatores rei publicae en occident durant le principat, in: Ancient Society, 10, 1979, p.185, nr.223: op basis van MANCINI, G.: curator rei publicae o civitates, in: DE II, 1910, p.1370.

[71] EAOR, III; Regiones Italiae II-V: Sicilia, Sardinia et Corsica (M. BUONOCORE), pp.32-3, nr.9: In het jaar 71 n.Chr. stichtte Vespasianus een veteranenkolonie te Paestum voor de veteranen van de Miseense vloot  waarmee de vader van de geëerde, de trierarch M.Pomponius Libo, in verband kan worden gebracht.  Het formularium en de uitdrukking ‘familiam gladiatoriam …primus ediderit’ komen overeen met deze chronologie.  FORA, M.: I munera gladiatoria in Italia. Considerazioni sulla loro documentazione epigrafica, pp.148, nr.156.

[72] DUTHOY, R.: Le profil social des patrons municipaux en Italie sous le Haut-empire, in: Ancient Society, 15-17, 1984-1986, p.136, nr.2; PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, pp.57-8, nr.231.

[73] KIENAST, D.: Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, p.129.

[74] MOMMSEN, Th., CIL IX, p.373;  PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.173, nr.255.

[75] BUONOCORE, M.: Nuovi documenti epigrafici abruzzesi, in: Studi Romani, 30, 1982, pp.366-372.  Deze datering werd teruggevonden in de licentiaatsverhandeling ‘Onderzoek naar het sociale profiel van de municipale topelite van Italië onder het Principaat’ van K.De Grootte uit 1997-8 (Gent).  Helaas is het niet meer mogelijk het tijdschrift Studi Romani in te kijken ter controle van de datering aangezien het ergens opgeborgen zit in een container die niet meer toegankelijk is voor raadpleging.  

[76] DEGRASSI, A.:  I fasti consolari dell’Impero Romano dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo, p.226 / p.236; PIR² III  V 253, p.397: consulaire datering; PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.173-4, nr.256.

[77] DEMOUGIN, S.: Prosopographie des chevaliers romains Julio-Claudiens (43 av.J.-C. – 70 ap.J.-C.),pp.148-9, nr.157; PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, pp.178-9, nr.264;  DEVIJVER, H.: PME I  G 10; NICOLET, C.: Tribunus militum a populo, p.37, nr.7; SUOLATHI, J., Junior Officers, p.363, nr.106: trib.mil.: 15 n.Chr.

[78] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.170, nr.250.

[79] Epigraphica, LIX, 1997, pp.234-8, nr.2.

[80] ECK, W.: Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit, p.86.

[81] EAOR, III. Regiones Italiae II-V: Sicilia, Sardinia et Corsica (M.BUONOCORE), pp.59-60, nr.35; FORA, M.: I munera gladiatoria in Italia. Considerazioni sulla loro documentazione epigrafica, p.152, nr.170; LUCERNONI, M.F.P: I questori municipali dell’Italia antica, pp.167-8, nr.245.  De datering is gebaseerd op de aanwezigheid van de functie quaestor alimentorum (impliceert de instelling van de alimenta door Traianus), in combinatie met onomastische en paleografische kenmerken en het formularium.

[82] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.169, nr.247.  De aanwezigheid van de functie van quaestor alimentorum houdt een datering na 101 n.Chr.. Gezien de tribus nog vermeld wordt, kan deze inscriptie ten laatste rond het midden van de 3e eeuw gesitueerd worden.

[83] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.156, nr.227.

[84] DEMOUGIN, S.:Les juges des cinq décuries originaires de l’Italie, in: Ancient Society, 6, 1975, p.178, nr.19; DUTHOY, R.: Le profil social des patrons municipaux en Italie sous le Haut-empire, in: Ancient Society, 15-17, 1984-1986, p.148, nr.305.

[85] Curator templi divi Augusti: Augustus werd gediviniseerd in 14 n.Chr.. Inscripties waarin divi Augusti voorkomt, komen nog heel courant voor tot in de 2e eeuw, zodat de inscriptie kan gedateerd worden in de 1e of 2e eeuw. 

[86] EAOR, III. Regiones Italiae II-V: Sicilia, Sardinia et Corsica (M.BUONOCORE), pp.38-9, nr.14: niet voor de 2e helft van de 2e eeuw gezien de cursus van de persoon; FORA, M.: I munera gladiatoria in Italia. Considerazioni sulla loro documentazione epigrafica, p.156, nr.180; PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.182, nr.272; DEVIJVER, H.: PME I  C 217, p.286: praef. coh. I Hispano: 2e eeuw. 

[87] EAOR, III. Regiones Italiae II-V: Sicilia, Sardinia et Corsica (M.BUONOCORE), pp.39-40, nr.15; FORA, M.: I munera gladiatoria in Italia. Considerazioni sulla loro documentazione epigrafica, p.157, nr.183.  De functie van curator kalendarii kan gesitueerd worden in de 2e of 3e eeuw, maar de schrijfwijze ‘e’ in plaats van ‘ae’ en het type van het grafmonument, namelijk een sarcofaag wijzen eerder op een datering in de 3e eeuw. 

[88] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, pp.194-5, nr.293: door de functie quaestor alimentorum.

[89] JAPELLA-CONTARDI, L.: Un esempio di ‘burocrazia’ municipale: i curatores kalendarii, Epigraphica, XXXIX, 1977, p.78.

[90] DEVIJVER, H.: PME II  T 17,p.782: trib.mil. ttv. Marcus Aurelius of later; GINESTET, P., Les organisations de jeunesse dans l’Occident romain, p.241, nr.138; JACZYNOWSKA, M.: Les associations de la jeunesse romaine sous le Haut-Empire, p.88, nr.138.

[91] JAPELLA-CONTARDI, L.: Un esempio di ‘burocrazia’ municipale: i curatores kalendarii, Epigraphica, XXXIX, 1977, p.78.

[92] GINESTET, P.: Les organisations de la jeunesse dans l’Occident Romain, p.241, nr.139; JACZYNOWSKA, M.: Les associations de la jeunesse romaine sous le Haut-Empire, p.88, nr.139.

[93] DUTHOY, R.: Le profil social des patrons municipaux en Italie sous le Haut-empire, in: Ancient Society, 15-17, 1984-1986, p.140, nr.93.

[94] EAOR, II. Regiones Italiae VI-XI (G.L.GREGORI), p.29, nr.10: 2e helft 2e eeuw vanwege de uitdrukking ‘plebs urbana’ en omdat C.Mutteius C.f. Pal. Quintus Severus waarschijnlijk kort na de instelling van het fonds door C.Titius Valentinus de curatele op zich heeft genomen.  Volgens C.MENELLA is een dergelijke private stichting van dit type eigen aan de periode van de Antonijnen, maar moet ze tevens gesitueerd worden voor de crisis die uitbreekt na Commodus (180-192 n.Chr.); FORA, M.: I munera gladiatoria in Italia. Considerazioni sulla loro documentazione epigrafica, p.161, nr.195; PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italica antica, pp.212-3, nr.321.

[95] DOBSON, B.: Die primipilares, pp.148-9, nr.128; KIENAST, D.: Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, p.134.

[96] Zie supra: voetnoot 89.

[97] Zie supra: voetnoot 89.

[98] PIR² III  S 490, p.241; PLAUM, H.-G.: Carrières, pp.20-3, nr.6; DEVIJVER, H.: PME II  S 50, pp.741-2.

[99] KIENAST, D: Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, p.178: ca.222: ahv. keizerlijke titulatuur.

[100] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.231, nr.352.

[101] DUTHOY, R.: Curatores rei publicae en Occident durant le Principat, in: Ancient Society, 10, 1979, p.190.

[102] Zie supra: voetnoot 96. 

[103] Reconstructie op basis van CIL XI, 3091 en CIL XI, 3092: CIL XI, 3092: [Corneliae Saloni/nae sanctissimae / Aug(ustae), coniugi d(omini) n(ostri) Gal/lieni Invicti Aug(usti)], ordo et populus coloni/ae Faliscorum cu/rante Tyrio Septimi/o Azizo, v(iro) p(erfectissimo), cur(atore) r(ei) p(ublicae), devo/ti numini maiestati/que eius.

[104] Zie supra: voetnoot 96.

[105] DEGRASSI, A.: I fasti consolari dell’Impero romano dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo, pp.46-7; PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.232, nr.354.

[106] GINESTET, P.: Les organisations de la jeunesse dans l’Occident Romain, p.244, nr.152; JACZYNOWSKA, M.: Les associations de la jeunesse romaine sous le Haut-Empire, p.90, nr.151: de 2e eeuw; PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.230, nr.351.  Wanneer de opdrachtgevers groepen van mensen zijn, kan men de inscriptie dateren in de 2e-3e eeuw, maar in dit geval laat de formule ‘aere collato’ ons toe de inscriptie in de 2e eeuw te plaatsen.  Over de formule ‘aere collate’ en haar datering: zie MROZEK, S.: Quelques remarques sur aere collato et pecunia collata, in: Epigraphica, 43, 1981, pp.161-163.

[107] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.231, nr.352: Pas vanaf de 2e eeuw verschijnen lokale groepen en vooral de Augustales als opdrachtgevers bij het oprichten van monumenten.  Niet later dan het midden van de 3e eeuw geziende vermelding van de tribus.

[108] L’ordre équestre. Histoire d’une aristocratie (IIe siècle av. J.-C.-IIIe siècle ap. J.-C.). Actes du colloque international organisé par Ségolène Demougin, Hubert Devijver et Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier (Bruxelles-Leuven, 5-7 octobre 1995), p.137.

[109] AE 1995, 52, p.30, CORBIER; M.: De Volsinii à Sestinum: cura aquae et évergétisme municipal de l’eau en Italie, dans REL, 62, 1984, p.255: op basis van de afkorting van het gentilicium.

[110] CORBIER; M.: De Volsinii à Sestinum: cura aquae et évergétisme municipal de l’eau en Italie, dans REL, 62, 1984, p.240

[111] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.240, nr.368: na 101 n.Chr door de functie quaestor alimentorum.  Niet na midden 3e eeuw gezien de vermelding van de tribus.

[112] DEMOUGIN, S.: Prosopographie des chevaliers romains julio-Claudiens (43 av.J.-C. – 70 ap.J.-C.), p.628, nr.734: de vermelding van het tribunaat wordt niet gevolgd door het nummer van de militaire eenheid.  Dit is eigen aan de periode voor de Flaviërs; PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.262, nr.410; DEVIJVER, H.: PME I  E 13.

[113] KIENAST, D.: Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, p.120: 96 n.Chr. ahv. keizerlijke titulatuur; PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.262, nr.411; PIR² II  M 556, p.395. 

[114] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.263, nr.413; ALFÖLDY, G.: Römische Statuen in Venetia et Histria, pp.121-2, nr.169: om paleografische redenen.

[115] DEMOUGIN, S.: Prosopographie des chevaliers romains julio-Claudiens (43 av.J.-C. – 70 ap.J.-C.), p.286, nr.338: stelt voor: trib(unus) mil(itum) p(er) s(emenstrem) ipv. trib.mil.p(opulo) s(uffragio); PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.261, nr.409; DEVIJVER, H.: PME I  A 105: tijdens het principaat van Augustus.

[116] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, pp.262-3, nr.412; SARTORI, F.: Iscrizioni romane dell’Università di Padova, in: AIV, CX, 1951-52, p.273, nr.5.

[117] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.276, nr.444: Volgens A. CALDERINI in ‘Milano romana fino al trionfo del Cristianesimo’ in het werk ‘Storia di Milano, I’, Milano 1953, p.258: op het ogenblik dat deze inscriptie opgericht werd, was Mediolanum nog een municipium.  Pas tegen het einde van de 1e-begin 2e eeuw krijgt het het statuut van colonia. 

[118] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.276, nr.445: Volgens A. CALDERINI in ‘Milano romana fino al trionfo del Cristianesimo’ in het werk ‘Storia di Milano, I’, Milano 1953, p.258: op het ogenblik dat deze inscriptie opgericht werd, was Mediolanum nog een municipium.  Pas tegen het einde van de 1e-begin 2e eeuw krijgt het het statuut van colonia. 

 

[119] EAOR, II. Regiones Italiae VI-XI (G.L.GREGORI), p.30-1, nr.11: wegens weglating van het praenomen en de functie van cultor domus divinae; FORA, M.: I munera gladiatoria in Italia. Considerazioni sulla loro documentazione epigrafica, p.164, nr.206.

[120] LEUNISSEN, P.M.M.: Konsuln und Konsulare in der Zeit von Commodus bis Severus Alexander (180-235 n.Chr.). Prosopografischen Untersuchungen zur senatorischen Elite im römischen Kaiserreich: de onbekende consul zou mogelijk Ti. Manilius Fuscus kunnen zijn.  Deze was consul suffectus in 196 n.Chr., het jaar waarin C.Domitius Dexter consul ordinans was.  Laatstgenoemde was reeds consul geweest in het jaar 183 n.Chr..  Aangezien we niet met zekerheid kunnen stellen dat de aanvulling die het cognomen Fuscus voorafgaat de juiste is, prefereer ik een datering toe te kennen enkel op basis van C. Domitius Dexter, dus 183 of 196 n.Chr.

[121] KIENAST, D.: Romische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, p.134.

[122] AE 1966, 512, p.166; BASSIGNANO, M.S.: Il flaminato nelle province romane dell’Africa, Roma, 1974, p.198: de inscriptie kan gedateerd worden door de bekleding van het flaminaat van de oprichter, C.Terentius Pap. Iulianus Sabinianus, van de inscriptie.  Deze persoon was flamen perpetuus ttv. Septimius Severus. Nauwkeuriger kan men stellen dat de inscriptie opgericht werd na 205.  Dit is het jaar waarin het municipium gesticht werd.  Pas vanaf dan verschijnt in de epigrafie van Thugga de term ‘res publica’.

[123] KIENAST, D.: Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, p.

[124] FAGAN,: Bathing in Public in the Roman World, p.272: omwille van de lettervorm.

[125] SHERK, R.K.: The Municipal Decrees of the Roman West, pp.57-8.

[126] BASSIGNANO, M.S.: Il flaminato nelle province romane dell’Africa, pp.46-7; REYNOLDS,J.M. & WARD PERKINS, J.B.: The Inscriptions of Roman Tripolitania, nr.232: tss.163: Lucius Verus neemt de titel van Armeniacus aan en in 164 n.Chr. neemt Marcus Aurelius de titel van Armeniacus aan; de titel ‘pater patriae’ is verkeerdelijk gegeven aan M. Aurelius; hij aanvaarde de titel niet tot 166.   

[127] PFLAUM, H.-G.: Carrières, II, pp.620-1, nr.232; Le Bohec, Y: La Troisième légion Auguste, p.133: Flavius Studiosus was in 199-200 (ttv.Commodus) praefectus van Egypte.

[128] RAEPSAET-CHARLIER, M.-.T & DONDIN-PAYRE, M., Cités, Municipes, Colonies.  Les processus de municipalisation en Gaule et en Germanie sous le Haut Empire romain, Paris, 1999, p.VIII: aan de hand van ‘qui vixit’.

[129] PFLAUM, H.-G.: Fastes de la Narbonnaise, p.265, nr.3.

[130] RAEPSAET-CHARLIER, M.-.T & DONDIN-PAYRE, M., Cités, Municipes, Colonies.  Les processus de municipalisation en Gaule et en Germanie sous le Haut Empire romain, Paris, 1999, p.VII: Dis Manib(us) verschijnt voor het eerst onder de Flaviërs en werd zelden of niet afgekort tot aan het begin van de 2e eeuw.

[131] Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Zweite Reihe [R-Z], Fünfter Halband (WISSOWA, G.), Stuttgart, 1927, coll.356, d.10: de inscriptie werd gevonden samen met een loden pijp van een waterleiding van het 14e legioen dat vanaf 70 tot ca. 90 n.Chr. in Mainz gelegerd lag. 

[132] RAEPSAET-CHARLIER, M.-.T & DONDIN-PAYRE, M., Cités, Municipes, Colonies.  Les processus de municipalisation en Gaule et en Germanie sous le Haut-Empire romain, Paris, 1999, p.VIII: religieus formularium: deo + naam godheid verschijnt voor het eerst onder Antoninus Pius.

[133] Hispania Epigraphica, 1989, I, p.p.108, nr.384.             

[134] FABRE, M., MAYER, M., RODA, I.: Inscriptions romaines de Catalogne. I. Barcelone (sauf Barcino), pp.186-7, nr.141; FAGAN, G.G.: Bathing in Public in the Roman World, p.321, nr. 267; LARA PEINADO, F., Epigrafia Romana de Lerida, pp.143-5, nr.58: ahv. formularium en het flaminaat werd niet bekleed voor de Flaviërs.

[135] ALFÖLDY, G.: Die römischen Inschriften von Tarraco, p.183, nr.333.

[136] ALFÖLDY, G.: Die römischen Inschriften von Tarraco, p.145, nr.264: de bekleding van het flaminaat valt mogelijk gelijk met de leiding over de herstellingswerken aan de Augustustempel, meer bepaald kort voor 122-123 (in dat jaar bezocht Hadrianus de stad en daarom werden kort voordien renoveringswerken aan de Augusustempel en de stadsmuren uitgevoerd). Deze persoon is mogelijk de vader van C. Calpurnius [C.?] f. Quir. Flaccus die proconsul in Cyprus was in het jaar 123 en die rond 124 consul suffectus was.

[137] ALFÖLDY, G.: Die römischen Inschriften von Tarraco, pp.402-3, nr.922: aan de hand van de paleografie.

[138] WILSON, R.J.A.: Sicily under the Roman Empire. The archaeology of a Roman province, 36 BC-AD 535, pp.172-3.

[139] AE 1964, 181, p.70-1; EAOR, III. Regiones Italiae: Sicilia, Sardinia et Corsica (M.BUONOCORE), pp.36-7, nr.12: 169-172 n.Chr.: keizerlijke datering: Marcus Aurelius ahv. volgende titels: ‘Armeniacus’, ‘Medicus’, ‘Parthicus maximus’ en de afwezigheid van ‘Germanicus’ en Lucius Verus.

[140] PETRACCIA LUCERNONI, M.F.: I questori municipali dell’Italia antica, p.93, nr.122.

[141] PETRACCIA LUCERNONI, M.F., I questori municipali dell’Italia antica, pp.117-8, nr.160.

[142] AE 1900, 117, p.40.

[143] FAGAN, G.G.: Bathing in Public in the Roman World, Michigan, 1999, p.264, nr.101/ p.305, nr.212.