De economische rol van vrouwen zoals blijkt uit de werken van Cicero. (Annelies Van den Bruele)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

VOORWOORD

 

         Dit proefschrift kon ik nooit tot een goed einde brengen zonder de voortdurende hulp, medewerking en steun van verscheidene personen. Het is dan ook het uitgelezen moment om tot hen een woordje van oprechte dank te richten.

 

         Vooreerst wil ik Dr. Koen Verboven, mijn promotor, dank betuigen voor de uitstekende begeleiding die ik gedurende de hele onderzoeksperiode mocht ondervinden en zijn onafgebroken motiviatie om mijn werk in goede banen te leiden.

         Een speciaal woordje van dank richt ik tevens tot Professor Dirk Heirbaut van de faculteit rechten die het mij mogelijk maakte enkele noodzakelijke boekwerken te ontlenen en mij op enkele belangrijke bibliografieŽn wees.

 

         Mijn ouders hielpen vaak de juiste bewoordingen te zoeken op dagen dat het schrijven wat moeizamer vlotte en stimuleerden met telkens weer op momenten dat het me onhaalbaar of moeilijk leek deze verhandeling tot een goed einde te brengen.

 

         Mijn vriend Vincent heeft me wegwijs gemaakt in de universitaire bibliotheek van Leuven. Op hem kon ik ook steeds rekenen wanneer ik de nabije toekomst niet echt rooskleurig inzag.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende