De Vlaamse Natie op de Canarische eilanden in de 16de eeuw. (Kevin Coornaert)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIJLAGEN

 

Bijlagen 1 t.e.m. 5 corresponderen met Hoofdstuk III: De Vlaamse natie op Canarias. Dat impliceert dat de zogenaamde niet gebruikte referenties of niet besproken personen, wel in andere hoofdstukken aan bod kunnen zijn gekomen als illustratiemateriaal bij een ander onderwerp dan de eigenlijke Vlaams natie op Canarias. Om op een economische en praktische manier mijn verhandeling te gebruiken, teneinde het leven van de personen te reconstrueren die niet, of niet ten volle, door mij zijn behandeld, streefde ik in deze namenlijsten de volledigheid na voor alle Flamencos.

De volgorde is alfabetisch, i.t.t. de min of meer chronologische orde in Hfstk. V. Terug ter attentie van hen die mijn werk wensen te gebruiken als bron.

Er wordt telkens 1 Spaanse versie van de naam gegeven, met zo mogelijk de vertaling. In realiteit bestaan er vaak zoveel versies als de naam voorkomt. De Nederlandse naam dan maar voorrang geven, was geen oplossing, omdat we die in véél gevallen niet eens kennen!

Enkel de personen met vetgedrukte namen, bevonden zich tijdelijk of permanent op Canarias.

BIJLAGE 1: DE VLAAMSE CONQUISTADORES

besproken figuren

 

- Juan Alimán (Jan de Duitser?), est. of inw. van Tenerife

- Jorge Grimón (Georges Grimon?), inw. van Tenerife

            niet gebruikte referenties:

- Gepubliceerd bij: E. GONZÁLEZ YANES en M. MARRERO RODRÍGUEZ, Extracto de los protocolos del escribano Hernán Guerra, de San Cristóbal de La Laguna 1508-1510, La Laguna, 1958, (Fontes Rerum Canariarum VII), nr. 973.

- Gepubliceerd bij: M. MARRERO RODRÍGUEZ, Extractos del protocolo del escribano Juan Ruiz de Berlanga 1507-1508, La Laguna, 1974, (Fontes Rerum Canariarum XVIII), p. 16, nr. 123.

- Gepubliceerd bij: M. LOBO CABRERA, Protocolos de Alonso Gutierrez (1520-1521), Madrid-La Laguna, 1979, (Fontes Rerum Canariarum XXII), nr. 969.

- Gepubliceerd bij: F. CLAVIJO HERNÁNDEZ, Protocolos de Hernán Guerra (1510-1511), Santa Cruz de Tenerife, 1980, (Fontes Rerum Canariarum XXIII), nrs. 150, 319, 320, 332, 1105.

- Trotín ?, inw. van Lanzarote, inw. van Fuerteventura, est. op Gran Canaria

 

 

niet besproken figuren

 

- Tristan Borges (?), est. of inw. van La Palma

  Hij was betrokken in de conquista van La Palma.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora flamenca en Gran Canaria durante el quinientos”, in: s.n., Vlamingen overzee, Brussel, 1995, (Collectanea Maritima VI), pp. 25-26.

BIJLAGE 2: DE VLAAMSE PLANTAGE-HOUDERS

besproken figuren

 

- Anna van Dale en Paul van Ghemert, inw. van Flandes

- Jerónimo Van Dalle (Jeroom van Dale) en Leonora de Senfts (Eleonora van Zennest), inw. van La Palma

- Lucrecia van Dale en Jerónimo Boote (Jeroom de Boot), inw. van Flandes en La Palma

- María Van Dalle (Maria van Dale) en Melchior de Monteverde (Melchior van Groenenbergh)/ Hanes Avontroot (Hans Avontroot), inw. van La Palma

- Pablo Van Dalle (Pauwels van Dale) en Ana Cocquiel (?), inw. van La Palma

            niet gebruikte referenties:

            - M.C., Inq./ Legajos, CLXIX-28, 1570, s.f..

- Pedro Van Dalle (Peter van Dale) en Margarita Vaniberbe (Margarita Van der Werven), inw. van La Palma

            niet gebruikte referenties:

            - M.C., Inq./ Legajos, LIV-23, 1581, fo. 38v..

- Ana de Monteverde (Anna van Groenenbergh), est. op La Palma en Willem Van der Werven/ Godefroot Sterck

- Jácome de Monteverde (Jacob van Groenenbergh) en Margareta de Monteverde (Margareta Pyns of Pruss), inw. van La Palma

- Diego de Monteverde (Diego van Groenenbergh), inw. van La Palma

            niet gebruikte referenties:

- M.C., Inq./ Legajos, CVIII-I, 1552, s.f..

- Juan de Monteverde (Jan van Groenenbergh), inw. van La Palma

            niet gebruikte referenties:

- M.C., Inq./ Legajos, CVIII-I, 1552, s.f..

- Melchior de Monteverde (Melchior van Groenenbergh) en Maria von Wasservas/ Maria Van Dalle (Maria van Dale), inw. van La Palma

- Miguel de Monteverde (Michiel van Groenenbergh), inw. van La Palma

            niet gebruikte referenties:

            - M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. VIII (1st. Series), 1570, fo. 90-92.

 

niet besproken figuren

 

- ?Juan Mansel (?), inw. van Gran Canaria

- G. CAMACHO Y PEREZ GALDOS, “El cultivo de la caña de azúcar y la industría azucarera en Gran Canaria (1510-1535)”, A.E.A., 1961, 7, pp. 50.

- M. LOBO CABRERA, “El comercio entre Gran Canaria y Flandes a través de la burguesía mercantil”, IV Coloquio de Historia social de Canarias, Las Palmas, 1979, pp. 36.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora flamenca en Gran Canaria durante el quinientos”, in: s.n., Vlamingen Overzee, Brussel, 1995, (Collectanea Maritima VI), pp. 58.

 

BIJLAGE 3: DE VLAAMSE KOOPLUI

besproken figuren

 

- Daniel Bandama (Daniel Van Damme), inw. van Gran Canaria, est. op La Palma

niet gebruikte referenties:

- ?M.C., Inq./ Legajos, XLV-31, 1580, fo. 28.

- L. DE ALBERTI en B.A. WALLIS, English merchants and the Spanish Inquisition in the Canaries, London, 1912, (Camden Third Series, nr. 23), p. 59.

- M. LOBO CABRERA, El comercio canario europeo bajo Felipe II, Funchal, 1988, p. 45, 74.

- M. LOBO CABRERA, Panorama artístico de Gran Canaria en el Quinientos, nuevos documentos, Las Palmas, 1993, p. 201-202, 222.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora flamenca en Gran Canaria durante el quinientos”, in: s.n., Vlamingen Overzee, Brussel, 1995, (Collectanea Maritima VI), pp. 46, 53, 54.

- Anna Vendabal (Anna Van de Walle) en Juan Jacques (Jean Jacques?), est. op La Palma, est. op Tenerife

            niet gebruikte referenties:

- M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Relaciones entre Tenerife y Flandes en la primera mitad del siglo XVI”, in: s.n., Homenaje a Alfonso Trujillo, Santa Cruz de Tenerife, 1982, Tomo II, pp. 96, 105.

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 612.

- P.M. MARTÍNEZ GALINDO, La vid y el vino en Tenerife en la primera mitad del siglo XVI, La Laguna, 1998, p. 752-753, Contratos de fletamento: 1536.

- Jorge Vendabal (Joris Van de Walle), inw. van La Palma

niet gebruikte referenties:

- M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes flamencos durante la primera mitad del siglo XVI, IV C.H.C.A., 1980, Tomo I, pp. 604, 610.

- M. LOBO CABRERA, La esclavitud en las Canarias Orientales en el siglo XVI (negros,

moros, moriscos), Las Palmas, 1982, I Cuadro (Ventas de negros): 1535.

- Luis Vendabal (Lodewijk Van de Walle), inw. van La Palma

            niet gebruikte referenties:

- M.C., Inq./ Legajos, XXXVII-6, 1564, s.f..

- F. DONNET, “Les Anversois aux Canaries, un voyage mouvementé au XVI’e siècle”, Bulletin de la société royale de géographie d’Anvers, XVIII, 1895, Tome XIX- 3me fascicule, pp. 294.

- Thomás Vendabal (Thomas Van de Walle), est. op Tenerife

 

niet besproken figuren

 

- François Adriaenssens, est. of inw. van La Palma

- F. DONNET, art. cit., XVIII, 1895, Tome XIX- 3me fascicule, pp. 285, 299.

- E. STOLS, “Les Canaries et l’expansion coloniale des Pays-Bas méridionaux au seizième siècle et de la Belgique vers 1900”, IV C.H.C.A., 1980, Tomo II, pp. 913.

- Juan Francisco de Amsterdam (Jan Franciscus van Amsterdam), est. op Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 611.

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Relaciones…”, pp. 96.

            - P.M. MARTÍNEZ GALINDO, op. cit., p. 753, Contratos de fletamento: 1536.

- Gils de Ana (?), est. op La Gomera, inw. van Tenerife

- M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 602-603, 606, 610, 612-613.

- Pablo de Angaroa (Pauwels Langerode), inw. van Gran Canaria

- M.C., Inq./ Legajos, XLV-31, 1580, fo. 1r.-40v..

- M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 87.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 31, 46.

- Juan de Arras (Jan van Atrecht), est. op Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 602, 606.

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Relaciones…”, pp. 98.

- B. RIVERO SUÁREZ, El azúcar en Tenerife (1498-1550), Santa Cruz de Tenerife, 1991, p. 172

            - P.M. MARTÍNEZ GALINDO, op. cit., p. 752, Contratos de fletamento: 1538/1541.

- Cornieles de Artogue (Cornelis Hertogs?), est. op Gran Canaria

- M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 185, 205-207.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos en la Carrera de Indias, vía Gran Canaria”, VIII C.H.C.A., 1988, Tomo II, pp. 13.

- M. LOBO CABRERA, “El comercio de vino entre Gran Canaria, Europa y Africa”, A.E.A., 1992, 38, pp. 265.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 37-39, 63-64.

- J.G. EVERAERT, “L’Inquisition dévoile: Levinus Apolonius (1544-1594)/ Un “humaniste” flamand raté aux Canaries”, História das Ilhas Atlãnticas, Funchal, 1997, Vol. II, pp. 169.

- Antonio de Axcaca, est. op Tenerife

- Gepubliceerd bij: B. RIVERO SUÁREZ, Protocolos de Juan Márquez (1521-1524), Madrid en La Laguna, 1992, (Fontes Rerum Canariarum XXXIII (I.E.C.)), nr. 82.

- M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 606.

- F. FERNÁNDEZ ARMESTO, Las Islas Canarias después de la Conquista, Las Palmas, 1997, p. 248.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 26.

- Luis de Axcaca, est. op Tenerife

            - Gepubliceerd bij: B. RIVERO SUÁREZ, Protocolos…, nr. 82.

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 606.

- F. FERNÁNDEZ ARMESTO, op. cit., p. 248.

- Cornieles Bahenden (Cornelis Van Emden), est. of inw. van Gran Canaria

- M.C., Inq./ Legajos, LXXXVI-4, 1574, s.f..

- M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. V (2nd. Series), 1575, fo. 15 en 17.

- M.C., Inq./ Legajos, VI-8, 1575, s.f..

- M.C., Inq./ Legajos, XXXVIII-9, 1576, 3e folio van laatst.

- M.C., Inq./ Legajos, CXVII-25, 1576, s.f..

- F. FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, op. cit., Tomo IV, p. 163.

- W. THOMAS, “Contrabandistas flamencos en Canarias 1593-1597”, IX C.H.C.A., 1990, Tomo II, pp. 60.

- A. RUMEU DE ARMAS, Canarias y el Atlántico, piraterías y ataques navales, Madrid, 1991, Tomo I, p. 604-605.

- Levinos Bandama (Lieven Van Damme), est. op Tenerife

- M.J. RODRIGUEZ YANES, “El abastecimiento cerealístico de Tenerife a fines del siglo XVI”, in: s.n., Serta gratulatoria in honorem Juan Regulo, s.d., pp. 804.

- Miguel Bandama (Michiel Van Damme), est. op Gran Canaria

            - W. THOMAS, art. cit., pp. 75, 82.

- Hans Banduusines (Hans Boudewijns?), est. of inw. van Gran Canaria

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 40.

- Enrique Banquisel (Hendrik Van Kessel), est. of inw. van Gran Canaria, est. op Tenerife

- M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 604, 614.

- E. STOLS, art. cit., pp. 908.

- M. LOBO CABRERA, La esclavitud en las Canarias Orientales en el siglo XVI (negros, moros, moriscos), Las Palmas, 1982, I Cuadro (Ventas de negros): 1569, p. 519.

- M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 185.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 10, 18.

- Tilma Banquisel (Tilma Van Kessel), est. of inw. van Tenerife

            - E. STOLS, art. cit., pp. 908.

- M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Relaciones…”, pp. 100.

- M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 208.

- Anes Bantrilha (Hans van Trille), inw. van La Palma, est. op Tenerife

- M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. VII (1st. Series), 1566, fo.286.

- F. DONNET, art. cit., XVIII, 1895, Tome XIX- 3me fascicule, pp. 303 en XX, 1896, Tome XX- 2me fascicule, pp. 350.

- F. FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Nobiliario de Canarias, La Laguna, 1959, Tomo II, p. 166.

- M. LOBO CABRERA, “El comercio entre Gran Canaria y Flandes a través de la burguesía mercantil”, IV Coloquio de Historia social de Canarias, Las Palmas, 1979, pp. 38.

- M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 613.

- E. STOLS, art. cit., pp. 910-911.

- Román Bantrilha (Roman van Trille), inw. van Tenerife

            - J.M. RODRIGUEZ YANES, Aproximación…, p. 67.

- Francisco Beque (Franciscus Beke?), est. of inw. van Tenerife

            - J.M. RODRIGUEZ YANES, “El abastecimiento…”, pp. 805.

- Tomás de Bernavelt (Thomas Vandevelde?), est. op Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 604, 606, 610-611.

- Pedro Blanco (Peter de Witte), inw. van Tenerife

- M.C., Inq./ Legajos, CXXIX-15, 1580 (sic), s.f..

- M.C., Inq./ Legajos, CLXXV-74, 1584, s.f..

- M.C., Inq./ Legajos, CXXVIII-24, 1590 (sic), s.f..

- F. FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, op. cit., Tomo III, p. 115.

- J.M. RODRIGUEZ YANES, “El abastecimiento…”, pp. 804.

- E. STOLS, art. cit., pp. 912, 915.

- M. LOBO CABRERA, Aspectos artísticos de Gran Canaria en el siglo XVI. Documentos para su historia, Las Palmas, 1981, p. 128.

- J.M. RODRIGUEZ YANES, Aproximación…, p. 67.

- Adrian de Boemy (Adriaan van Bohemen), est. of inw. van Gran Canaria

- M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. VIII (1st. Series), 1568-’69, fo. 11.

- M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 181, 206.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 41, 66.

- Justo Boguarte (Justiaan Bogaerts?), inw. op Tenerife

            - J.M. RODRIGUEZ YANES, Aproximación…, p. 67.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 71.

- Juan Bolen (?), est. of inw. van Gran Canaria

            - M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 45.

- Levin Bonoga (?), inw. van La Palma, est. op Tenerife

- Gepubliceerd bij: F. CLAVIJO HERNÁNDEZ, Protocolos de Hernán Guerra 1510-1511, Madrid en La Laguna, 1980, (Fontes Rerum Canariarum XXIII (I.E.C.)), nr. 8.

- M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 611.

- E. STOLS, art. cit., pp. 908.

- F. FERNÁNDEZ ARMESTO, op. cit., p. 282-283.

- A. VIÑA BRITO, “El azúcar: base económica para la consolidación de una élite”, XI C.H.C.A., 1994, Tomo I, pp. 362, 367.

- Jacques Botiller (?), est. op Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 603, 605.

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Relaciones…”, pp. 95-97, 104.

            - B. RIVERO SUÁREZ, op. cit., p. 171.

            - P.M. MARTÍNEZ GALINDO, op. cit., p. 752-753, Contratos de fletamento: 1536.

- Fernando Boudens (Fernando Boudaen?), est. of inw. van Tenerife of La Palma

            - W. THOMAS, art. cit., pp. 66.

- Jos Boyman (?), inw. van Gran Canaria

            - M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. VII (1st. Series), 1566, fo. 277v..

            - M.C., Inq./ Legajos, CLXIII-7, 1566, s.f..

            - M.C., Inq./ Legajos, CLXIV-73, 1566, s.f..

- Simón Brand (Simon Brand), est. of inw. van Tenerife

            - E. STOLS, art. cit., pp. 913.

- Guillame de Brat (?), est. op Tenerife

- Gepubliceerd bij: E. GONZÁLEZ YANES en M. MARRERO RODRÍGUEZ, Extracto…, nr. 341.

- Gerardo Brinzeles (Gerard Bruynsele), est. op Gran Canaria

- M. LOBO CABRERA, “El comercio entre…”, pp. 46.

- M. LOBO CABRERA, La esclavitud…, I Cuadro (Ventas de negros): 1558.

- M. LOBO CABRERA, “Los mercaderes y la trata de esclavos. Gran Canaria siglo XVI”, in: s.n., Homenaje a Alfonso Trujillo, Santa Cruz de Tenerife, 1982, Tomo II, pp. 79.

- M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 50, 57, 68, 88, 100, 119, 181, 185, 205-208.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 12, 18-19.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 30, 32, 37-43, 60, 62, 65, 67, 72.

- Juan Broque (?), est. of inw. op Gran Canaria

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 45.

- Lamberto Broque (?), inw. van Gran Canaria

- M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. VI (1st. Series), 1548, fo. 247v..

- Gepubliceerd bij: M. LOBO CABRERA, Indices y extractos de los protocolos de Hernán González y de Luis Rasco, escribano de Las Palmas (1550-1552), Las Palmas, 1980, (Colección: historia), nrs. 6, 15, 19, 27, 33, 36, 37, 65, 69, 81, 97, 101, 102, 171.

- M. LOBO CABRERA, “El comercio entre…”, pp. 45.

- M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 114.

- W. THOMAS, art. cit., pp. 58.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 45, 59.

- Nicolás de Bute (?), est. of inw. van Tenerife

- M.C., Inq./ Legajos, CXXIII-6, 1585, fo. 11-24.

- J.M. RODRIGUEZ YANES, Aproximación al estudio del Antiguo Regimen en la comarca de Daute (Tenerife): 1500-1750. Aspectos demográficos, económicos y sociales, Canarias, 1988, p. 68.

            - W. THOMAS, art. cit., pp. 66.

- Guillaume du Buys (?), est. of inw. van La Palma

- E. STOLS, art. cit., pp. 908.

- Simón Buzine (?), est. op Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 605, 612.

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Relaciones…”, pp. 98.

- Jaques Castelen (Jacques Casteleyn), est. of inw. van Tenerife

- Gepubliceerd bij: E. GONZÁLEZ YANES en M. MARRERO RODRÍGUEZ, Extracto de los protocolos del escribano Hernán Guerra, de San Cristóbal de La Laguna 1508-1510, Madrid en La Laguna, 1958, (Fontes Rerum Canariarum VII (I.E.C.)), nrs. 39, 278, 279, 341, 563, 566, 629, 735, 936, 973, 1018, 1064, 1082, 1088, 1138.

- Gepubliceerd bij: F. CLAVIJO HERNÁNDEZ, Protocolos…, nrs. 5, 381, 409, 767, 929, 939.

- F. CLAVIJO HERNÁNDEZ, “Los documentos de fletamientos en el primer tercio del siglo XVI”, IV C.H.C.A., 1980, Tomo I, pp. 56, 58.

- M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 612.

- E. STOLS, art. cit., pp. 908.

- F. FERNÁNDEZ ARMESTO, op. cit., p. 248.

- B. RIVERO SUÁREZ, op. cit., p. 169.

- Ysembarte Castelen (Ysembaart Casteleyn), est. op Tenerife

- Gepubliceerd bij: E. GONZÁLEZ YANES en M. MARRERO RODRÍGUEZ, Extracto…, nr. 278.

- Gepubliceerd bij: F. CLAVIJO HERNÁNDEZ, Protocolos…, nr. 41.

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 612.

- Filiberto van Cateenbrute (?), est. of inw. van Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 612.

            - P.M. MARTÍNEZ GALINDO, op. cit., p. 753, Contratos de fletamento: 1544.

- Lancelotte de Chiebres (Lanceloot Lefèvre?), est. of inw. van Gran Canaria

- M. LOBO CABRERA, “El comercio entre…”, pp. 46.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 40.

- Hanes Clas (Hans Claes?), est. of inw. van Gran Canaria

- G. CAMACHO Y PEREZ GALDOS, “Cultivos de cereales, viña y huerta en Gran Canaria (1510-1537), A.E.A., 1966, 12, pp. 269.

- Juan Conrarte (Jan Koenraad?), est. op Gran Canaria

            - M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 11, 18.

- Thomas Cocquiel (?) en Anna de Ruyter (Anna de Ruyter), inw. van La Palma

- F. DONNET, art. cit., XVIII, 1895, Tome XIX- 3me fascicule, pp. 299 en XX, 1896, Tome XX- 2me fascicule, pp. 357.

- Martín Cornieles (Martijn Cornelis?), inw. van Gran Canaria

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 54.

- Coymans (?), verblijfplaats onbekend

            - E. STOLS, art. cit., pp. 913.

- Critóbal (Christoffel), est. op Gran Canaria

            - M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 17.

- Juan de la Cuha (?), est. op Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 612.

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Relaciones…”, pp. 95.

- Arnaldo Van Dalle (Arnout van Dale), est. op La Palma, est. op Gran Canaria

            - M. LOBO CABRERA, “Los mercaderes…”, pp. 79.

- Juan de Dayzel (Jan van Daysele), est. of inw. van La Palma

- J.M. RODRIGUEZ YANES, “El abastecimiento…”, pp. 804-805.

- J. VAN CAPELLEN, “Los Van de Walle en Flandes. Nuevos datos para la historia de esta familia desde finales del siglo XII hasta su establecimiento en La Palma en el siglo XVI”, R.H.C., 1963-1964, 141/148, pp. 55.

- E. STOLS, art. cit., pp. 912.

- J.G. EVERAERT, “L’Inquisition…”, pp. 166.

- Beltrán Despas (?), est. of inw. van Tenerife

            - Gepubliceerd bij: F. CLAVIJO HERNÁNDEZ, Protocolos…, nr. 8.

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 612.

- Cornelio Despaz (?), est. of inw. van Tenerife

- L. DE LA ROSA OLIVERA, “Francisco de Riberol y la colonia genovesa en Canarias”, A.E.A., 1972, 18, pp. 89.

- M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 612.

- Julian Destrala (Juliaan Van der Straelen), inw. van Gran Canaria

            - M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. VII (1st. Series), 1566, fo. 267b..

- E. STOLS, art. cit., pp. 912.

- Jacóme Donis (?), est. of inw. van Gran Canaria

            - M. LOBO CABRERA, La esclavitud…, I Cuadro (Ventas de negros): 1530.

- M. LOBO CABRERA, “Los mercaderes…”, pp. 79.

- Luis Dorres (?), est. of inw. van Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 612.

            - B. RIVERO SUÁREZ, op. cit., p. 173.

            - P.M. MARTÍNEZ GALINDO, op. cit., p. 752, Contratos de fletamento: 1537.

- Pedro Doublers (?), inw. van Tenerife

            - M.C., Inq./ Legajos, XCV-21, 1573, 6e folio van laatst.

            - M.C., Inq./ Legajos, XXIV-13, 1576, fo. 10v..

            - M.C., Inq./ Legajos, XXXVIII-9, 1576, 3e folio van laatst.

- Juan Dusarte (?), est. of inw. van Gran Canaria

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 60.

- Pedro Esterlin (Peter Westerling), inw. van Tenerife

            - M.C., Inq./ Legajos, XCV-21, 1573, 3e folio van laatst.

            - M.C., Inq./ Legajos, CXVII-25, 1576, fo. 5.

            - M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. XIII (1st. Series), fo. 3r.-3v..

- J.M. RODRIGUEZ YANES, “El abastecimiento…”, pp. 804.

- M. LOBO CABRERA, La esclavitud…, II Cuadro (Ventas de moriscos): 1578.

- Andres de Fiebres (Andries Lefèvre?), est. op Gran Canaria, est. of inw. van El Hierro

- D.V. DARIAS Y PADRON, Noticias generales históricas sobre la isla del Hierro, La Laguna, 1929, p. 75-76.

            - M. LOBO CABRERA, La esclavitud…, I Cuadro (Ventas de negros): 1562.

- M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 33, 88, 206.

- M. LOBO CABRERA, “El comercio…”, pp. 265.

- M. LOBO CABRERA, “El trigo y el abastecimiento de Gran Canaria en el Quinientos”, A.E.A., 1994, pp. 434.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 45, 54, 61-63.

- Juan Flaniel (Jan Flaneel), est. of inw. van Tenerife

            - M.C., Inq./ Legajos, CV-20, 1594, fo. 5v..

            - E. STOLS, art. cit., pp. 912, 916.

            - W. THOMAS, art. cit., pp. 66, 75.

- Juan de Gembreux (Jean de Gembloux), inw. van Tenerife, est. op Gran Canaria

- Gepubliceerd bij: F. CLAVIJO HERNÁNDEZ, Protocolos…, nrs. 5, 41, 470, 767, 905, 920, 1008, 1053, 1054, 1395, 1430, 1752.

- Gepubliceerd bij: M. ISIDRA COELLO en M. RODRIGUEZ GONZALEZ en A. PARILLA LOPEZ, Protocolos de Alonso Gutierrez (1522-1525), Madrid en La Laguna, 1980, (Fontes Rerum Canariarum XXV (I.E.C.)), nr. 300.

- Gepubliceerd bij: B. RIVERO SUÁREZ, Protocolos…, nrs. 322, 685, 885, 887, 888, 957, 969, 1121, 1193, 1241, 1394, 1395, 1808, 2168.

- F. FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Nobiliario…, Tomo III, p. 609.

- M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 604, 609-610, 612-613.

- F. FERNÁNDEZ ARMESTO, op. cit., p. 248.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 26.

- Anrique Guesquier (Hendrik Heescheer), inw. van Gran Canaria

- F. DONNET, art. cit., XVIII, 1895, Tome XIX- 3me fascicule, pp. 301.

- M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 49, 180.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 10, 18.

- E. TORRES SANTANA, Burguesía mercantil de las Canarias orientales: 1600-1625, Las Palmas, 1991, p. 60.

- E. TORRERS SANTANA, El comercio de las Canarias Orientales en tiempos de Felipe III, Las Palmas, 1991, p. 200.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 30, 36.

- Lorenzo Guesquier (Lorenzo Heescheer), inw. van Gran Canaria

- M.C., Inq./ Legajos, V-20, 1593, einde.

- M.C., Inq./ Legajos, CV-20, 1594, fo. 3.

- M. LOBO CABRERA, “Los vecinos de Las Palmas y sus viajes de pesquería a lo largo del siglo XVI. Otros datos para su estudio, III C.H.C.A., 1978, Tomo II, pp. 409, 411.

- M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 177, 180.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 12.

- W. THOMAS, art. cit., pp. 81.

- E. TORRES SANTANA, Burguesía…, p. 49, 65, 95, III Cuadro: mercaderes tenderos.

- E. TORRES SANTANA, El comercio…, p. 75, 201, 219.

- M. LOBO CABRERA, Panorama…, p. 184.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 36.

- Francisco Guillete (?), est. of inw. van Gran Canaria

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 29.

- Antonio de Guisla jr. (Antoon Ghiselinck), inw. van La Palma

            - M.C., Inq./ Legajos, LIV-23, fo. 41r.-44v..

- Antonio de Guisla sr. (Antoon Ghiselinck), inw. van La Palma

            - M.C., Inq./ Legajos, fo. 41r.

- Balthasar de Guisla (Balthasar Ghiselinck), est. op Tenerife, inw. van La Palma

            - F. DONNET, art. cit., XX, 1896, Tome XX- 2me fascicule, pp. 356.

            - F. FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, op. cit., Tomo II, p. 833.

- J. VAN CAPELLEN, art. cit., pp. 54.

- M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 605.

            - J.G. EVERAERT, “L’Inquisition…”, pp. 166, 171.

- Diego de Guisla (Diego Ghiselinck), inw. van La Palma

            - J.G. EVERAERT, “L’Inquisition…”, pp. 166, 171.

- Jorge van Hoflaquen (?), est. op Tenerife, inw. van Gran Canaria

- M. MILLARES TORRES, Indice general de todas las personas que han sido quemados, reconciliados, penitenciados, absueltos, y suspensas sus causas por el Tribunal de la Inquisición de las Islas Canarias, Las Palmas, 1875, manuscript bewaard in het Museo Canario (III. A. 24.), p. 10r..

- M. MILLARES TORRES, Indice general de los sambenitos colocados en la Catedral, manuscript bewaard in het Museo Canario, p. 85v..

- W. THOMAS, art. cit., pp. 82.

- Pedro Hugan (?), est. op Tenerife, est. op El Hierro

            - P.M. MARTÍNEZ GALINDO, op. cit., Compañías y “commendas”: 1541.

- Guisbrec Jaquelot (Gijsbrecht Jacqueloot?), est. op Tenerife

- Gepubliceerd bij: E. GONZÁLEZ YANES en M. MARRERO RODRÍGUEZ, Extracto…, nr. 341.

- Erasmsus van Lare, est. op Gran Canaria

- J.G. EVERAERT, “Marchands Flamands a Lisbonne et l’exportation du sucre de Madère (1480-1530)”, Actas do I Coloquio internacional de historia da Madeira (1988), Funchal, Vol. I, pp. 461, 469.

- Jaspar van Lare, est. op Gran Canaria

            - J.G. EVERAERT, “Marchands…”, pp. 461, 469.

- Pascual Leardín (Pascal Leardijn?), inw. van Tenerife

- M.C., Inq./ Legajos, CXXIX-15, 1580 (sic), s.f..

- M.C., Inq./ Legajos, CXXVIII-24, 1590 (sic), s.f..

- M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. VII (2nd. Series), 1592, fo. 168-169.

- F. DONNET, art. cit., XVIII, 1895, Tome XIX- 3me fascicule, pp. 300 en XX, 1896, Tome XX- 2me fascicule, pp. 353.

- L. DE ALBERTI en B.A. WALLIS, op. cit., p. 34.

- E. STOLS, art. cit., pp. 913, 917.

- M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 177.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 15, 20.

- J.M. RODRIGUEZ YANES, Aproximación…, p. 67-68.

- W. THOMAS, art. cit., pp. 66, 73, 75-76, 78, 82.

- Juan Leigrave (?), inw. van Gran Canaria

            - E. STOLS, art. cit., pp. 913, 917.

            - W. THOMAS, art. cit., pp. 73, 78.

- Francisco Liçes (?), inw. van Gran Canaria

            - Gepubliceerd bij: M. LOBO CABRERA, Indices…, nr. 57.

- Oddaert van Lillo, est. of inw. van La Palma

            - F. DONNET, art. cit., XVIII, 1895, Tome XIX- 3me fascicule, pp. 300.

            - E. STOLS, art. cit., pp. 913.

- Pablo Van Lomele (Pauwels van Lommel?), est. of inw. van Tenerife

            - J.M. RODRIGUEZ YANES, “El abastecimiento…”, pp. 805.

- David Mailliette (?), inw. van Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 604, 606, 610.

- Cornieles de Mannacre (Cornelis Mannacker), inw. van Gran Canaria, inw. van Tenerife

- M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. VIII (1st. Series), 1569-’70, fo. 33.

- M.C., Inq./ Legajos, XXIII-3, 1575, fo. 54.

- M.C., Inq./ Legajos, XLV-31, 1580, fo. 34.

- M.C., Inq./ Legajos, CXXIX-15, 1580 (sic), s.f..

- M.C., Inq./ Legajos, CVII-2, 1587, fo. 149r..

- M.C., Inq./ Legajos, CXXVIII-24, 1590 (sic), s.f..

- J.M. RODRIGUEZ YANES, “El abastecimiento…”, pp. 805.

- E. STOLS, art. cit., pp. 913.

- M. LOBO CABRERA, La esclavitud…, I Cuadro (Ventas de negros): 1568/1578.

- M. LOBO CABRERA, “Los mercaderes…”, pp. 78.

- M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 57, 68, 71, 86, 114, 128, 186, 193, 205, 207, 210, 221-222.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 18.

- J.M. RODRIGUEZ YANES, Aproximación…, p. 67-68.

- W. THOMAS, art. cit., pp. 78.

- M. LOBO CABRERA, “El comercio…”, pp. 266.

- M. LOBO CABRERA, “El trigo…”, pp. 432, 434.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 30, 42, 44, 53, 54-55, 68-72.

- J.G. EVERAERT, “L’Inquisition…”, pp. 169.

- Gregorio de Mannacre (Gregorius Mannacker), est. op Gran Canaria

- M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. VIII (1st. Series), 1569-’70, fo. 35.

- M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 86, 132, 186, 207, ?222.

- M. LOBO CABRERA, “El comercio…”, pp. 266.

- M. LOBO CABRERA, “El trigo…”, pp. 432.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 42, 44, 54, 68.

- Helman de Mannacre (Herman Mannacker), est. op Gran Canaria

- F. DONNET, art. cit., XVIII, 1895, Tome XIX- 3me fascicule, pp. 295, 303.

- M. LOBO CABRERA, “El comercio entre…”, pp. 47.

- E. STOLS, art. cit., pp. 913.

- M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 68, 82, 86, 186, 206, 209, ?222.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 30, 42-43, 54, 60, 66, 70.

- Juan de la Mar (Jan van de Zee), inw. van La Palma, est. op Tenerife

- B. RIVERO SUÁREZ, Protocolos…, nr. 80.

- M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 612.

- E. STOLS, art. cit., pp. 908.

- F. FERNÁNDEZ ARMESTO, op. cit., p. 282-283.

- Laurent Monnyl (?), est. of inw. van La Palma

            - F. DONNET, art. cit., XX, 1896, Tome XX- 2me fascicule, pp. 240.

- Pedro de Morbeque (Peter van Moerbeke), est. of inw. van Tenerife

            - M.C., Inq./ Legajos, CXXIX-15, 1580 (sic), s.f..

            - W. THOMAS, art. cit., pp. 75.

- Nicolás Mován (?), est. of inw. van Gran Canaria

- M. LOBO CABRERA, La esclavitud…, V Cuadro (Ventas de esclavos sin origen): 1578.

            - M. LOBO CABRERA, “Los mercaderes…”, pp. 79.

- Jacques de Muencq (Jacques de Munck?), verblijfplaats onbekend

- E. STOLS, art. cit., pp. 911.

- Rodrigo Niclaes (?), verblijfplaats onbekend

            - F. DONNET, art. cit., XX, 1896, Tome XX- 2me fascicule, pp. 361.

            - E. STOLS, art. cit., pp. 913.

- Nicolás (?), inw. van Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 604.

- Jacóme Nuremberque (Jacob van Nürnberg), est. of inw. van La Palma

            - M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. VIII (1st. Series), 1570, fo. 71-73.

- M. LOBO CABRERA, “Los mercaderes…”, pp. 80.

- Juan Obrebac (?), inw. van Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 604, 606.

- Pablo (?), est. op Tenerife

            - M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 71.

- Jaques de Papa (?), est. op Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 613.

- Vicente Pedro (Vincent Petersen?), inw. van Tenerife

            - M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. VIII (2nd. Series), fo. 22.

            - W. THOMAS, art. cit., pp. 82.

- Joseph Piquer (?), est. op Tenerife en La Palma

            - W. THOMAS, art. cit., pp. 81.

- Felipe Pita (?), est. of inw. van Gran Canaria

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 46.

- Nicolao de Prats (Nicolaas Van Praet?), est. op Tenerife

- M. LOBO CABRERA, Panorama…, p. 96.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 26.

- Eberat Proboste (Everaert Provoost?), est. of inw. van Gran Canaria, inw. van La Palma

- Gepubliceerd bij: M. LOBO CABRERA, Indices…, nr. 85.

- M. LOBO CABRERA, La esclavitud…, I Cuadro (Ventas de negros): 1569, p. 519.

- M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 51.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos…, pp. 10, 12, 17.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 29.

- Federico Quelles (?), est. of inw. van Gran Canaria

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 46.

- Valerio Rutis (Valerius Rutis ), inw. van La Palma

- M.C., Inq./ Legajos, XX-54, 1560, s.f..

- F. DONNET, art. cit., XX, 1896, Tome XX- 2me fascicule, pp. 240, 350, 361.

- E. STOLS, art. cit., pp. 913.

- M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 75.

- W. THOMAS, art. cit., pp. 66, 75, 78.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 71-72, 82.

- Cornelio de Ruyter (Cornelius de Ruyter), inw. van La Palma

- F. DONNET, art. cit., XVIII, 1895, Tome XIX- 3me fascicule, pp. 284-287, 299 en XX, 1896, Tome XX- 2me fascicule, pp. 357-358.

            - E. STOLS, art. cit., pp. 913.

            - E. TORRES SANTANA, Burguesía…, p. 125.

- Pedro Simón (Peter Simons?), est. op Tenerife

            - M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 71.

- Guillermo Sorin (?), est. of inw. van Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 604.

- Art Tils (?), inw. van Gran Canaria

- M.C., Inq./ Legajos, XXIII-3, 1575, fo. 51r..

- M.C., Inq./ Legajos, XLV-31, 1580, fo. 34.

- M.C., Inq./ Legajos, Vol. XIII (1st. Series), 1588, fo. 40v.-41v..

- M. LOBO CABRERA, La esclavitud…, I Cuadro (Ventas de negros): 1570.

- M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 206.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 10, 18.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 44-45.

- Martín de Ugarte (?), inw. van Gran Canaria, est. op Tenerife

            - P.M MARTÍNEZ GALINDO, op. cit., p. 173, Contratos de fletamento: 1542.

- Juan Utres (?), est. of inw. van Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 613.

- Pedro de Vandevelde (Peter Vandevelde), inw. van Gran Canaria, est. op Tenerife

- ?M. LOBO CABRERA, Indices…, nr. 50.

- M. LOBO CABRERA, “El comercio entre…”, pp. 37.

- M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 605, 614.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 58.

- Jerónimo Vaniberbe (Jeroom Van der Werven), inw. van Gran Canaria

- M.C., Inq./ Legajos, CXXIX-15, 1580 (sic), s.f..

- M.C., Inq./ Legajos, CXXVIII-24, 1590 (sic), s.f..

- E. STOLS, art. cit., pp. 911, 914.

- W. THOMAS, art. cit., pp. 73, 78, 82.

- E. TORRES SANTANA, Burguesía…, III Cuadro: mercaderes tenderos.

- E. TORRES SANTANA, El comercio…, p. 130, 291-292.

- Michel Vasol (?), est. op Tenerife, est. op Gran Canaria

- Gepubliceerd bij: M. ISIDRA COELLO GOMEZ en M. RODRIGUEZ GONZALEZ en A. PARILLA LOPEZ, Protocolos…, nr. 1424.

- Gepubliceerd bij: B. RIVERO SUÁREZ, Protocolos…, nr. 2257.

- G. CAMACHO Y PEREZ GALDOS, “El cultivo de la caña de azúcar y la industría azucarera en Gran Canaria (1510-1535)”, A.E.A., 1961, 7, pp. 54.

- M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 602, 605-606, 610-611.

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Relaciones…”, pp. 98.

- Guiraldo Virlin (?), est. op Tenerife

- L. DE LA ROSA OLIVERA, art. cit., pp. 89.

- Gepubliceerd bij: F. CLAVIJO HERNÁNDEZ, Protocolos…, nr. 776.

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 614.

- Juan de Vite (Jan de Witte), est. of inw. van Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 614.

            - P.M. MARTÍNEZ GALINDO, op. cit., p. 174, 752-753.

- Jos Vogcats (?), est. op Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 604.

- Vrancx, verblijfplaats onbekend

            - E. STOLS, art. cit., pp. 913.

- Antoon van Wichelen, est. of inw. van Tenerife

            - F. DONNET, art. cit., XVIII, 1895, Tome XIX- 3me fascicule, pp. 302-303.

            - E. STOLS, art. cit., pp. 913.

- Hernán Yans (Herman Jansone?), est. op Cran Canaria

            - J.G. EVERAERT, “Marchands…”, pp. 461, 469.

            - M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 134.

            - M. LOBO CABRERA, La diáspora…, pp. 59.

- Nicolás Yans (Nicolaas Jansone?), est. op Gran Canaria

- M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. VIII (1st. Series), 1571, fo. 145-147.

- M.C., Inq./ Legajos, XLV-31, 1580, fo. 32.

- Gepubliceerd bij: M. LOBO CABRERA, Indices…, nrs. 58, 74.

- M. LOBO CABRERA, “El comercio entre…”, pp. 46.

- M. LOBO CABRERA, “El mundo de la mar en Gran Canaria del siglo XVI: navíos, marineros, viajes”, A.E.A., 1980, 26, pp. 314.

- M. LOBO CABRERA, La esclavitud…, I Cuadro (Ventas de negros): 1559.

- M. LOBO CABRERA, “Los mercaderes…”, pp. 79.

- J.G. EVERAERT, “Marchands…”, pp. 460-461, 469.

- M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 33, 58, 134, 186, 206.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 11, 18.

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 39, 45, 52, 59, 65.

- Thomas Yans (Thomas Jansone?), est. of inw. van Gran Canaria of Tenerife

            - M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. VIII (1st. Series), fo. 147.

- Lorenzo Ymanos (?), est. op Gran Canaria

            - M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 17.

- anoniem, est. of inw. van Gran Canaria

            - M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 29.

- anoniem, est. of inw. van Gran Canaria

            - M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 42.

- anoniem, est. of inw. van Gran Canaria

            - M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 58.

- anoniem, est. of inw. van Gran Canaria

            - M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 117.

BIJLAGE 4: DE VLAAMSE ARTISANELEN

besproken figuren

 

- ?Joan Ansel (Johan Ansel?), kleermaker, inw. van Gran Canaria

- Juan Bodoyn (Jan Boudewijns?), kuiper, inw. van Gran Canaria

            niet gebruikte referenties:

            - M.C., Inq./ Legajos, XXIII-3, 1575, fo. 54v.-55r..

- M. LOBO CABRERA, “El comercio entre Gran Canaria y Flandes a través de la burguesía mercantil”, IV Coloquio de Historia social de Canarias, Las Palmas, 1979, pp. 47.

- M. LOBO CABRERA, La esclavitud en las Canarias Orientales en el siglo XVI (negros, moros, moriscos), Las Palmas, 1982, I Cuadro (Ventas de negros): 1575.

- M. LOBO CABRERA, El comercio canario europeo bajo Felipe II, Funchal, 1988, p. 68.

- Gile Boys (Gile Boys?), kuiper, est. of inw. van Gran Canaria

- Cornieles Duarte (Cornelis Edward?), kuiper, est. of inw. van Gran Canaria

            niet gebruikte referenties:

            - Gepubliceerd bij: M. LOBO CABRERA, Indices y extractos de los protocolos de Hernán González y de Luis Rasco, escribano de Las Palmas (1550-1552), Las Palmas, 1980, (Colección: historia), nr. 68.

- Pablo Delemens (?), schoenmaker, est. op Gran Canaria

- Conrate Mayor (Koenraad de Oude?), zilversmid, inw. van Gran Canaria

            niet gebruikte referenties:

            - M.C., Inq./ Legajos, XXIII-3, 1575, fo. 46r..

- Juan Pablo (Jan Pauwels?), kuiper, est. of inw. van Gran Canaria

- Ruberto (Robrecht), meester-houtbewerker, inw. van Tenerife

- anoniem, schoenmaker, est. op Gran Canaria

- anoniem, zilversmid, est. of inw. van La Palma

 

niet besproken figuren

 

- Gides de Armas (?), kuiper, est. of inw. van Gran Canaria

Hij kreeg in 1550 de volmacht van voornoemde Cornieles Duarte om tegen een commissie de schuld te innen van Juan Martín, een tuinier.

            - Gepubliceerd bij: M. LOBO CABRERA, Indices…, nr. 58.

- Nicolás Cristóbal (Nicolaas Christoffel?), timmerman, inw. van Gran Canaria

            - M. LOBO CABRERA, “La diáspora flamenca en Gran Canaria durante el quinientos”, in: s.n., Vlamingen Overzee, Brussel, 1995, (Collectanea Maritima VI), pp. 47.

- Diego (?), kuiper, est. of inw. van Gran Canaria

De knecht van Jacques Ubertin die in het getuigenis tegen zijn meester in de beschuldigingen deelde.

            - M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. VI (1st Series), fo. 247v..

- Miguel de Golf (Michiel de Golf), kuiper, inw. van Gran Canaria

Hij was getuige ten gunste in het Inquisitie-proces van Daniel Van Damme.

            - M.C., Inq./ Legajos, XXIII-3, 1575, fo. 59r..

 

- Jacques Ubertin (?), kuiper, inw. van Gran Canaria

Hij werd aangeklaagd voor de Inquisitie wegens vermeende lutherse sympathieën. Afgezien van het getuigenis ter zijne laste, hebben we geen informatie over de zaak.

            - M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. VI (1st Series), 1548, fo. 247v..

            - (?) Gepubliceerd bij: M. LOBO CABRERA, Indices…, nr. 57.

            - (?) M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 47.

BIJLAGE 5: DE VLAAMSE HUMANISTEN

 

besproken figuren

 

- Levino Apolonio Gandobrugano (Lieven van Ghentbrugge), onderwijzer grammatica, inw. van La Palma

- Hanes Avontroot (Hans en later Johannes-Bartholomeus Avontroot), factor, later eigenaar van een suikerplantage, nog later humanist, est. op La Palma

            - volledige uittreksel proces: M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. VIII (2nd. Series), 1589, fo. 67r.-81v. en fo. 184r.-187v.

 

BIJLAGE 6: VLAMINGEN DIE NIET THUISHOREN IN BOVENVERMELDE CATEGORIEËN OF VAN WIE HET BEROEP NIET GEKEND IS[909]

niet besproken figuren

 

- Cornieles Bandique (Cornelis Van Dijck), est. op La Palma

- M. MILLARES TORRES, Indice general de todas las personas que han sido quemados, reconciliados, penitenciados, absueltos, y suspensas sus causas por el Tribunal de la Inquisición de las Islas Canarias, Las Palmas, 1875, manuscript bewaard in het Museo Canario (III. A. 24.), p. 4r..

- M. MILLARES TORRES, Historia de la Inquisición en las Islas Canarias, La Laguna, 1981, (fascimile), Tomo I, p. 116-117.

- W. THOMAS, “Contrabandistas flamencos en Canarias 1593-1597”, IX C.H.C.A., 1990, Tomo II, pp. 58.

- Lucas Bonderman, est. op Tenerife

- M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes flamencos en Tenerife durante la primera mitad del siglo XVI”, IV C.H.C.A., 1980, Tomo I, pp. 602.

- Juan Ambrosio Borgonovo (?), inw. van Gran Canaria?

- F. FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Nobiliario de Canarias, La Laguna, 1959, Tomo III, p. 683.

- Juan Borgoñon (?), est. of inw. van Tenerife

- E. GONZÁLEZ YANES en M. MARRERO RODRÍGUEZ, Extracto de los protocolos del escribano Hernán Guerra, de San Cristóbal de La Laguna 1508-1510, La Laguna, 1958, (Fontes Rerum Canariarum VII), nr. 39.

- Lamberto Bruen (?), est. op Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 602.

- Joan Bruyn (Johan de Bruyne?), est., verblijfplaats onbekend

            - M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. VIII (1st. Series), s.d., fo. 2v..

- ?Juan Bruxel (?), est. of inw. van La Palma

            - M.C., Inq./ Legajos, LIV-23, 1581, fo. 41-42.

- Nicolás Bruz (?), est. op Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 612.

- M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Relaciones entre Tenerife y Flandes en la primera mitad del siglo XVI”, in: s.n., Homenaje a Alfonso Trujillo, Santa Cruz de Tenerife, 1982, Tomo II, pp. 98.

- Juan del Charco (?), verblijfplaats onbekend

            - W. THOMAS, art. cit., pp. 60.

- Cornelis, inw. van Gran Canaria

- M. LOBO CABRERA, “La diáspora flamenca en Gran Canaria durante el quinientos”, in: s.n., Vlamingen Overzee, Brussel, 1995, (Collectanea Maritima VI), pp. 26.

- Uberto Cuymon (?), est. of inw. van Gran Canaria

- F. FERNÁNDEZ ARMESTO, Las Islas Canarias después de la Conquista, Las Palmas, 1997, p. 255.

- Cornelia de Franzances (?), inw. van Tenerife

- F. FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, op. cit., Tomo I, p. 559.

- Melchior Gobles (?), personeelslid op de suikerplantages van de Monteverdes?, inw. van La Palma

            - M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. VIII (2nd. Series), 1589, fo. 184 en 78.

- ?Enrique de Goes (Hendrik van Goes?), inw. van Tenerife

- B. RIVERO SUÁREZ, Protocolos de Juan Márquez (1521-1524), Madrid en La Laguna, 1992, (Fontes Rerum Canariarum XXXIII (I.E.C.)), nrs. 972, 1816.

- Guires (?), criado (hulp) van Jácome de Inarte in Sanlúcar de Barrameda, est. of inw. van Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 612.

- Cohentin de Guizgen (?), est. op Tenerife, est. op La Palma

- ?Gepubliceerd bij: M. PADRÓN MESA, Protocolos de Juan Márquez (1518-1521), Madrid en La Laguna, 1993, (Fontes Rerum Canariarum XXXII (I.E.C.)), nr. 1282.

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 612.

- Matis Haguen (Mathijs Van der Haege?), est. of inw. van Tenerife

- P.M. MARTÍNEZ GALINDO, Protocolos de Rodrigo Fernández 1520-1526, Madrid en La Laguna, 1988, (Fontes Rerum Canariarum XXVII (I.E.C.)), nrs. 1443, 1444.

- Sebastiaen van der Hofstade, personeelslid op de suikerplantages van de Monteverdes?, inw. van La Palma

            - M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. VIII (2nd. Series), 1589, fo. 76.

- Francessil de Hornan (?), est. op Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 613.

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Relaciones…”, pp. 98.

- Jacques (?), est. of inw. van Tenerife

            - M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. XIII (1st. Series), 1588, fo. 25v.-26v..

- Leonardo Juanes (Leonart Jansone?), est. op Gran Canaria

            - M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. XIII (1st. Series), 1588, fo. 37r..

            - M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. VIII (2nd. Series), 1589, fo. 31r.-35v..

- Castelot Martín (?), est. of inw. van Gran Canaria

- F. FERNÁNDEZ ARMESTO, op. cit., p. 255.

- Guillermo de Menil (?), est. op Tenerife, est. op Gran Canaria

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 613.

- Pablo de Moor (Pauwels de Moor), est. of inw. van Gran Canaria

            - M.C., Inq./ Fondo Bute, Vol. V (2nd. Series), 1579, fo. 37b..

- Pedro de Peña, artillerist, est. of inw. van Gran Canaria

            - M. LOBO CABRERA, “La diáspora…”, pp. 53-54.

- Hendrique Van Pocluviy (?), est. op Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 613.

- Cornieles de Vocert (?), est. of inw. van Gran Canaria

- M. LOBO CABRERA, Indices y extractos de los protocolos de Hernán González y de Luis Fernández Rasco, escribanos de Las Palmas (1550-1552), Las Palmas, 1980, (Colección: historia), nr.57, 58.

- Pedro Yngue (?), criado (hulp) van Juan Gan (Engelsman), est. op Tenerife

            - M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Mercaderes…”, pp. 609, 614.

- anoniem, est. of inw. van El Hierro

            - M.C., Inq./ Legajos, CVII-2, 1580-’86, s.f..

- anoniem, est. of inw. van Tenerife

            - M.C., Inq./ Legajos, CVII-2, 1580-’86, s.f..

- anonieme flamenca, vrouw van Gonzalo Estévez, inw. van Tenerife

            - B. RIVERO SUÁREZ, Protocolos…, nr. 93.

 

- anoniem, est. of inw. van Tenerife

            - W. THOMAS, art. cit., pp. 60.

 

BIJLAGE 7: FLAMENCOS IN DE HANDEL MET AFRIKA

 

Vanuit Canarias

 

- Daniel Bandama (Daniel Van Damme)

Actief in de slavenhandel, de handel op Kaapverdië i.h.a. en de visvangst op de kusten van Berberije.

- M. LOBO CABRERA, “Los vecinos de Las Palmas y sus viajes de pesquería a lo largo del siglo XVI. Otros datos para su estudio”, III C.H.C.A., 1978, Tomo II, pp. 409-412.

- M. LOBO CABRERA, “Los mercaderes y la trata de esclavos. Gran Canaria siglo XVI”, in: s.n., Homenaje a Alfonso Trujillo, Santa Cruz de Tenerife, 1982, Tomo II, pp. 78.

- E. TORRES SANTANA, Burguesía mercantil de las Canarias orientales: 1600-1625, Las Palmas, 1991, pp. 126-127.

- Arnaldo Van Dalle (Arnout van Dale)

Die tussen 1569 en 1572 betrokken was in een compagnie die handel dreef op Guinea, met als doel: slaven. Ook betrokken in de visvangst op de kusten van Berberije.

- M. LOBO CABRERA, “Los vecinos…”, pp. 411.

- M. LOBO CABRERA, “Los mercaderes…”, pp. 79.

- Lorenzo Guesquier (Lorenzo Heescheer)

Betrokken in de visvangst op de kusten van Berberije.

- M. LOBO CABRERA, “Los vecinos…” , pp. 409 en 411.

- Cornieles de Manacre (Cornelis van Mannacker)

Actief in de slavenhandel.

- M. LOBO CABRERA, “Los mercaderes…”, pp. 78-79.

- Jácome Nuremberque (Jacob van Nürnberg)

Betrokken in compagnie voor handel met Kaapverdië, voor een bedrag van 150 000 maravedís.

- M. LOBO CABRERA, “Los mercaderes…”, pp. 80.

- anoniem

Hij zat in 1567 in een compagnie met leden van diverse nationaliteiten om slaven te halen in de golf van Guinea.

- M. LOBO CABRERA, “El mundo del mar en Gran Canaria del siglo XVI: navíos, marineros, viajes”, A.E.A., 1980, 26, pp. 315.

 

BIJLAGE 8: FLAMENCOS IN DE HANDEL MET INDIA

Dankzij de gunstige positie van Canarias om de overzeese kolonies van Spanje te bevoorraden, konden de eilanden delen in het monopolie van de handel op Indias van de ‘Casa de la Contratación’, gevestigd in Sevilla. Vanaf de archipel kon men dus zowel handelen met, als overvaren richting Indias. De ‘Casa de la Contratación’ zond evenwel in 1564 een mannetje, en ook het verkeer en de handel van buitenlanders met de Spaanse bezittingen was behoudens uitzonderingen en een intermezzo, “officieel verboden” (…). Vanaf de ontdekking tot 1526 was het buitenlanders niet toegelaten te handelen met of te verblijven in Indias. In 1526 gaf Karel V toch die toestemming aan al zijn niet-Spaanse onderdanen. Niet voor lang echter, want in 1538 ging er opnieuw een slot op en kon men als Flamenco enkel nog overvaren of handel drijven met Indias via individueel toegekende licenties of het verwerven van de Castiliaanse nationaliteit (tien jaar verblijven in Spanje en huwen met een Spaanse).

            Wie de regels met de voeten wenste te treden kon dat in Canarias tamelijk makkelijk. De controle was er toch niet je dat en bij gebrek aan bemanning op de schepen richting Indias werd geregeld een beroep gedaan op (gelegenheids)matrozen, met commerciële pretenties[910].

 

Vanuit Canarias

 

- Daniel Bandama (Daniel Van Damme)

Zendingen naar Santo Domingo, La Margarita, Venezuela, Cartagena en Mexico.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos en la Carrera de Indias, vía Gran Canaria”, VIII C.H.C.A., 1988, Tomo II, pp. 11-12, 19-20.

- E. TORRES SANTANA, Burguesía mercantil de las Canarias orientales: 1600-1625, Las Palmas, 1991 p. 128.

- Juan Bodoyn (Jan Boudewijns?)

Zending naar Indias.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 18.

- Gerardo Brinzeles (Gerard Bruynsele)

Zending naar Indias.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 18.

- Arnaldo Van Dalle (Arnout van Dale)

Zending(en) naar Indias?

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 12, 19.

- Lorenzo Guesquier (Lorenzo Heescheer)

Zendingen naar Santo Domingo en Mexico.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 12-13, 19.

- Cornieles de Mannacre (Cornelis Mannacker)

Zending naar Indias.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 18.

- Nicolás Yans (Nicolaas Jansone?)

Zendingen naar Puerto Rico en Santa Domingo.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 11, 18-19.

 

In Indias

 

- Francisco de Artogue (Franciscus Hertogs?)

Verkocht in Indias goederen van Daniel Bandama.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 13, 19.

- Anrique Banquisel (Hendrik van Kessel)

Verkocht eigen goederen in Cartagena.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 10, 18.

- Pedro Blanco (Peter de Witte)

Zending van tabak vanuit Caracas naar ?

- E. STOLS, “Les Canaries et l’expansion coloniale des Pays-Bas méridionaux au seizième siècle et de la Belgique vers 1900”, IV C.H.C.A., 1980, Tomo II, pp. 915.

- Juan Conrarte (Jan  Koenraad?)

Verkocht in Indias goederen van Daniel Bandama en inde er diens schulden.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 11, 18-19.

- Anrique Guesquier (Hendrik Heescheer)

Verkocht in Indias goederen van een Italiaan, een Spanjaard en Nicolás Yans.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 10, 18.

- Eberat Proboste (Everaert Provoost?)

Zending naar Sevilla vanuit Indias. Verbleven op Cuba en Honduras.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 10, 17-18.

- Art Tils (?)

Verkocht in Indias goederen van Flamencos gevestigd op Canarias.

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos…”, pp. 10, 18.

- Jorge Vendabal (Joris Van de Walle)

Na een verblijf op Tenerife stierf hij in 1546 te Santo Domingo, zonder dat we meer weten over zijn economische motieven

            - E. STOLS, art. cit., pp. 909.

 

BIJLAGE 9: DE NIET-FLAMENCOS DIE CANARISCHE PRODUKTEN NAAR DE NEDERLANDEN ZONDEN IN DE 16e EEUW [911]

            Nuño Álvarez, Andrea de Argiroffo (Genuees), Luis Arias, Ventura de Ayala, Francisco de Azuaje, Antonio Báez, Luis de Balboa, Alonso de Balboa, Francisco Bueno, Lucas de Burgos, Juan Cachopin, Teodoro Calderina (Genuees), Roman Caletot (Fransman), Antonio de Campos, Bernardo Canino (Genuees), Juan B. de Casales (Genuees), Juan Chovete (Fransman), Francisco en Juan Codina (Catalanen), Bernardo Escarlati (Fiorentijn), Luis Fernández, Francisco de Fiesco (Genuees), Diego en Melchior Franquiz (Genuezen), A. Franquis Luzardo (Genuees), Cristóbal García, Lorenzo García, Tomás Gazo (Genuees), Bartolomé González, Thomás de Guzman, Luis Hernández Rasco, Juan Herrera, Juan A. Justiniano (Genuees), Gonzalo Lara, Pedro Juan Leardo (Genuees), Francisco Lerca (Genuees), A. Llerena, Francisco de Manrique, Juan Mateos, Jerónimo de Mayuelo, Antonio Montesa, Miguel de Mujica, Thomas Nichols (Engelsman), Sancho de Orduna, Juan Pacho, Juan Pérez de Returbio, Silvestre Pinelo (Genuees), Dr. Pinto, A. Ponce, Pedro Ponte, Jacome Promonotorio (Genuees), Francisco Provenzal (Fransman), Juan Quesada de Molina, Luis de Quesada, Cosme de Riberol (Genuees), Francisco de Riberol (Genuees), Lorenzo de Riberol (Genuees), Domenigo Riço (Genuees), Diego Rodríguez, Gabriel de la Rosa, Alonso Sánchez, Pedro de Sojo, P. Soler, familie Sopranis (Genuezen), Juan de Valverde, Francisco Veintemiglia (Genuees), Francisco Velez, Alonso Venegas.

BIJLAGE 10: DE BESTEMMELINGEN VAN CANARISCHE GOEDEREN EN/OF EXPORTEURS VAN VLAAMSE GOEDEREN IN DE NEDERLANDEN TIJDENS DE 16e EEUW[912]

Alvaro de Abreo, Francisco Aguillar Porres, Luis Arias, Cornelis de Francisco Artsón, Diego de Ayala, Jorge de Ayala, Philipe d’Auxy, Miguel Bandama (Michiel Van Damme), Tilma Banquisel (Tilma van Kessel?), Maria Bordinque, Hans Brin, Gerardo Brinzeles (Gerard Bruynsele), Leonart Broque, Norberto Broque, Guillaume du Buys, Juan B. Cafetati (Genuees), Romás Caletote (Fransman), Francisco Canino de Veintemiglia (Genuees), Gregorio Cataño (Genuees), Gerardo Chiebres, Juan Chovette (Fransman), Pedro de Cestona, Francisco Codina (Catalaan), Art Cogghen, Roque Corinsen, Luis Done (?), Juan Duran, Juan Dusarte, Juan Espindola, Simón Espíndola, Vicencio Espíndola, Jerónimo Espinosa, Jacques della Faille (Italiaan), Joos Forts, Diego de Franquez, Maria Frans Suars, Jan Gamel, Nicolás Gaona, Nicolao Grimaldi (Genuees), Jean de Heere, Nicolaas Heldewier, Luis Hernández Rasco, Juan Jaimez, Anna Janssens, Christoffel Janssens, Tomás Leardo, Juan de Maluenda, Helman de Mannacre (Herman Mannacker), Alonso Manrique, Jean de la Mar (Jan van de Zee), Uso de Mar, Juan Mateos, Jerónimo de Mayuelo, Pedro de Monjerón, Fernando de Montalvan, Nicolao de Negrón, Marcos Nuñez Pérez, Sancho de Orduna, Marcos de Palma, Luis Pérez, Juan Peyderet, gebroeders Piquer, Luis de Quesada, Benito Rodie (Genuees), Hendrik Rogiers, Carlos de Santa Cruz, Francisco Cornelio Sarte, Lorenzo Sauli Segnara (Genuees), Lorenzo Sauli Segnara (Genuees), Peter Sebastiaan, Pablo van Soldt, Hendrik Van der Straelen, Domenigo de Tresvi (Piëmontees), Hendrik Van de Walle, Jan le Vasseur, Hernán Yans (Herman Jansone?).

 

NAAMREGISTER VAN DE TIJDELIJK/PERMANENTE OP CANARIAS GEVESTIGDE FLAMENCOS IN DE 16e EEUW

A

Adriaenssens, François  161

Alimán, Juan (Jan de Duitser?)  74, 159

Amsterdam, Juan Francisco de (Jan Franciscus van Amsterdam)  56, 162

Ana, Giles de (?)  122, 162

Angaroa, Pablo de (Pauwels Langerode)  37, 94, 115, 122, 133-134, 152, 162

Ansel?, Joan (Johan Ansel?)  103, 137, 152, 173

Armas, Gides de (?)  174

Arras, Juan de (Jan van Atrecht)  56, 93, 162

Artogue, Cornieles de (Cornelis Hertogs?)  94, 95, 106, 162

Artogue, Francisco de (Franciscus Hertogs?)  99, 181

Avontroot, Hanes (Hans Avontroot)  80, 90-91, 97-98, 107-112, 114, 116, 140, 142, 148, 153, 160, 175

Axcaca, Antonio de (?)  51, 93, 162

Axcaca, Luis de (?)  51, 93, 162

 

B

Bahenden, Cornieles (Cornelis Van Emden)  36, 65, 94, 116, 118, 132-133, 152, 162

Bandama, Daniel (Daniel Van Damme)  36-37, 63, 67, 70, 94, 96-101, 103-104, 106, 109, 113, 116-117, 122, 131-132, 135, 143-145, 152, 161, 179-180

Bandama, Giralda (Geralda Van Damme?)  97

Bandama, Levinos (Lieven Van Damme)  97, 163

Bandama, Martín (Martijn Van Damme?)  97

Bandama, Miguel (Michiel Van Damme)  94, 97, 144-145, 163, 183

Bandique, Cornieles (Cornelis Van Dijck)  130, 134, 141, 150, 176

Banduusins, Hans (Hans Boudewijns?)  94, 163

Banquisel, Enrique (Hendrik Van Kessel)  67, 94, 163, 181

Banquisel Tilma (Tilma Van Kessel)  93, 163, 183

Bantrilha, Anes (Hans van Trille)  63, 79, 93, 102, 163

Bantrilha, Román (Roman van Trille)  163

Beque, Francisco (Franciscus Beke)  64, 163

Bernavelt, Tomás de (Thomas Vandevelde?)  163

Blanco, Pedro (Peter de Witte)  34, 43-44, 65, 93, 120, 139, 144-145, 163, 181

Bodoyn, Juan (Jan Boudewijns?)  103, 173, 180

Boemy, Adrian de (Adriaan van Bohemen)  94, 95, 152, 163

Boguarte, Justo (Justiaan Bogaerts?)  164

Bolen, Juan (?)  91, 164

Bonderman, Lucas  176

Bonoga, Levin (?)  77-78, 114, 129, 150, 164

Boote, Jerónimo (Jeroom de Boot)  88-89, 109, 160

Borges, Tristan (?)  159

Borgonovo, Juan Ambrosio de (?)  118, 176

Borgoñon, Juan (?)  176

Botiller, Jacques (?)  56, 93, 164

Boudaen, Andrés (Andries Boudaen)  43-44, 139

Boudens, Fernando (Ferdinand Boudaen?)  142, 164

Boyman, Jos (?)  94, 119, 164

Boys, Gile (Gile Boys?)  103, 173

Brand, Simón (Simon Brand)  44, 139, 164

Brat, Guillame de (?)  164

Brinzeles, Gerardo (Gerard Bruynsele)  33, 37, 67, 94-95, 164, 180, 183

Broque, Juan (?)  94, 164

Broque, Lamberto (?)  94, 129, 150, 164

Bruen, Lamberto (?)  176

Bruxel, Juan (?)  176

Bruyn, Joan (Johan de Bruyne?)  152, 176

Bruz, Nicolás (?)  176

Bute, Nicolás de (?)  142, 165

Buys, Guillaume du (?)  165

Buzine, Simón (?)  165

 

C

Castelen, Jaques (Jacques Casteleyn)  36, 51, 93, 165

Castelen, Ysembarte (Ysembaart Casteleyn)  51, 93, 165

Cateenbrute, Filiberto van (?)  56, 165

Charco, Juan del (?)  176

Chiebres, Lancelotte de (Lanceloot Lefèvre?)  94, 165

Clas, Hanes (Hans Claes?)  165

Cocquiel, Ana (?)  85-87, 160

Cocquiel Thomas (?)  165

Conrarte, Juan (Jan Koenraad?)  94, 99, 165, 181

Coot, Juan (Jan Koot)  91, 110-111

Cornelis  176

Cornieles Martín (Martijn Cornelis?)  94, 165

Coymans (?)  165

Cristóbal, Nicolás (Nicolaas Christoffel?)  165, 173

Critóbal (Christoffel)  94

Cuha, Juan de la (?)  93, 166

Cuymon, Uberto (?)  51, 93, 176

 

D

Dalle, Arnaldo Van (Arnout van Dale)  87, 94, 166, 179-180

Dalle, Jerónimo Van (Jeroom van Dale)  87-88, 107, 117, 160

Dalle, María Van (Maria van Dale)  79-80, 86, 90-91, 107, 121, 160

Dalle, Pablo Van (Pauwels van Dale)  65, 79, 85-90, 107, 121, 160

Dalle, Pedro Van (Peter van Dale)  87-89, 107, 136, 152, 160

Dayzel, Felipe de (Filip van Daysele)  64

Dayzel, Juan de (Jan van Daysele)  93, 102, 166

Delemens, Pablo (?)  103, 135, 173

Despas, Beltrán (?)  166

Despaz, Cornelio (?)  93, 166

Despensero, Sebastian (?)  108

Destrala, Julian (Juliaan van der Straelen)  93, 94, 119, 166

Diego (?)  129, 150, 173

Donis, Jácome (?)  166

Dorres, Luis (?)  93, 166

Doublers, Pedro (?)  114, 166

Duarte, Cornieles (Cornelis Edward?)  103, 173

Dusarte, Juan (?)  94, 166, 183

 

E

Esterlin, Pedro (Peter Westerling)  34, 133, 138, 153, 166

 

F

Fiebres, Andrés (Andries Lefèvre?)  94, 166

Fiebres, Adrián de (Adriaan Lefèvre?)  63

Flaniel, Juan (Jan Flaneel)  93, 142, 144, 167

Franzances, Cornelia de (?)  176

 

G

Gandobrugano, Levino Apolonio (Lieven Apolonius van Ghentbrugghe)  96, 105-107, 117-118, 122, 131, 152, 175

Gembreux, Juan de (Jean de Gembloux?)  51, 65, 93, 120, 167

Gobles, Melchior (?)  93, 114, 177

Goes?, Enrique de (Hendrik de Goes?)  177

Golf, Miguel de (Michiel de Golf)  173

Grimón, Jorge (Georges Grimon)  49, 55, 74-75, 101, 120, 159

Guesquier, Anrique (Hendrik Heescheer)  33, 37, 94, 114, 167, 181

Guesquier, Lorenzo (Lorenzo Heescheer)  37, 94, 114-115, 122, 167, 179-180

Guillete, Francisco (?)  94, 167

Guires (?)  177

Guisla, Antonio de (Antoon Ghiselinck jr.)  136, 152, 167

Guisla, Antonio de (Antoon Ghiselinck sr.)  167 

Guisla, Diego de (Diego Ghiselinck)  106, 116-118, 167

Guisla, Balthasar de (Balthasar Ghiselinck)  101-102, 106, 118, 168

Guizgen, Cohentin de (?)  177

 

H

Haecx, Gillis  90

Haguen, Matis (Mathijs Van der Hage?)  177

Hoflaquen, Jorge van (?)  94, 145, 168

Hofstade, Sebastiaen van  177

Hornan, Francessil de (?)  177

Hugan, Pedro (?)  168

 

J

Jacques (?)  139, 153, 177

Jacques, Juan (Jean Jacques?)  56, 93, 102

Jans, Martín (Martijn Jansone?)  31

Jaquelot, Guisbrec (Gijsbrecht Jacqeloot?)  168

Juanes, Leonardo (Leonart Jansone?)  139, 153, 177

 

L

Lare, Erasmus van  94, 168

Lare, Jaspar van  94, 168

Leardín, Pascual (Pascal Leardijn?)  40, 108, 115, 142-145, 168

Leigrave, Juan (?)  94, 114, 143, 168

Liçes, Francisco (?)  168

Lillo, Oddaert van  168

Lomele, Pablo Van (Pauwels van Lommel?)  64, 168

 

M

Mailliete, David (?)  169

Mannacre, Cornieles de (Cornelis Mannacker)  33, 43, 63, 67-68, 94, 106, 115, 131, 135, 144-145, 152, 169, 179-180

Mannacre, Gregorio de (Gregorius Mannacker)  63, 67, 94, 152, 169

Mannacre, Helman de (Herman Mannacker)  63, 67, 94, 169, 183

Mansel, Juan (?)  160

Mar, Juan de la (Jan van de Zee)  78, 93, 102, 114, 150, 169, 183

Martín, Castelot (?)  51, 93, 177

Mayor, Conrate (Koenraad de Oude?)  37, 96, 104, 122, 173

Menil, Guillermo de (?)  177

Monnyl, Laurent (?)  68, 169

Monteverde, Ana de (Anna van Groenenbergh)  77, 79, 85, 160

Monteverde, Diego de (Diego van Groenenbergh)  77, 80, 83, 89, 130, 160

Monteverde, Jácome de (Jacob van Groenenbergh)  49, 76-78, 85, 90, 129, 150, 160

Monteverde, Juan de (Jan van Groenenbergh)  77-83, 86, 88, 117, 130, 160

Monteverde, Margareta de (Margareta Pyns of Pruss)  76-78, 160

Monteverde, Melchior de (Melchior van Groenenbergh)  77-80, 83, 85-86, 88, 90-91, 107, 121, 160

Monteverde, Miguel de (Michiel van Groenenbergh)  77-79, 82-84, 86, 89, 131, 151-152, 160

Moor, Pablo de (Pauwels de Moor)  177

Morbeque, Pedro de (Peter van Moerbeke)  144, 169

Mován, Nicolás (?)  94, 169

Muencq, Jacques de (Jacques de Munck?)  93, 122, 169

 

N

Niclaes, Rodrigo (?)  170

Nicolás (?)  170

Nurumberque, Jácome (Jacob van Nürnberg)  152, 170, 179

 

O

Obrebac, Juan (?)  170

 

P

Pablo (?)  170

Pablo, Juan (Jan Pauwels?)  103, 173

Papa, Jaques de (?)  170

Pedro, Vicente (Vincent Petersen?)  145, 170

Peña, Pedro de (?)  177

Piquer, Joseph (?)  145, 170

Pita, Felipe (?)  94, 170

Pocluviy, Hendrique Van (?)  177

Prats, Nicolao de (Nicolaas van Praet?)  66, 101, 170

Proboste, Eberat (Everaert Provoost?)  32, 94, 170, 181

 

Q

Quelles, Federico (?)  94, 170

 

R

Ruberto (Robrecht)  104, 173

Rutis, Valerio (Valerius Rutis)  79, 86, 142, 144-145, 170

Ruyter, Anna de (Anna de Ruyter)  170

Ruyter, Cornelio de (Cornelius de Ruyter)  170

 

S

Senfts, Leonora de (Eleonora van Zennest)  88, 160

Simón, Pedro (Peter Simons?)  170

Sorin, Guillermo (?)  170

 

T

Tils, Art (?)  70, 94, 122, 135, 139, 153, 171, 181

Trotín (?)  73-74, 159

 

U

Ubertin, Jacques (?)  129, 150, 174

Ugarte, Martín de (?)  56, 171

Utres, Juan de (?)  171

 

V

Vandevelde, Pedro de (Peter Vandevelde)  171

Vaniberbe, Jerónimo (Jeroom Van der Werven)  36, 68, 93-94, 122, 143-145, 171

Vaniberbe, Margarita (Margarita Van der Werven)  87-88, 160

Vasol, Michel (?)  171

Vendabal, Anna (Anna Van de Walle)  102, 161

Vendabal, Jorge (Joris Van de Walle)  101, 120, 161, 181

Vendabal, Luis (Lodewijk Van de Walle)  78-79, 101-102, 116-118, 161

Vendabal Thomas (Thomas Van de Walle)  66, 93, 101, 161

Virlin, Guiraldo (?)  93, 171

Vite, Juan de (Jan de Witte)  56, 171

Vocert, Cornieles de (?)  177

Vogcats, Joost (?)  171

Vrancx  171

 

W

Wangüemert, Paul (Paul van Ghemert)  89

Wichelen, Antoon van  171

 

Y

Yans, Hernán (Herman Jansone?)  94, 171, 183

Yans, Nicolás (Nicolaas Jansone?)  31, 46, 65, 67, 94, 103, 172, 180

Yans, Thomas (Thomas Jansone?)  132, 152, 172

Ymanos, Lorenzo (?)  94, 172

Yngue, Pedro (?)  177

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

 

[909] Tenzij per ongeluk, bevinden zich in deze bijlage géén zeelieden die een tijdje aan wal verbleven op de Canarische eilanden. Het zou onbegonnen werk zijn om ook zij integraal op te nemen, nog afgezien van de geringe relevantie i.h.k. van deze verhandeling.

[910]- E. AZNAR VALLEJO, La integración de las Islas Canarias en la Corona de Castilla (1478-1526). Aspectos administrativos, sociales y económicos, Sevilla-La Laguna, 1983, p. 315-316

- M. LOBO CABRERA, “Flamencos en la Carrera de Indias, vía Gran Canaria”, VIII C.H.C.A., 1988, Tomo II, pp. 7-8.

[911]- Bronnen: Gepubliceerd bij: M. LOBO CABRERA, Indices de los protocolos de Hernán González y de Luis Fernández Rasco, escribanos de Las Palmas, Las Palmas, 1980, (Colección: historia), nr. 344/ A. CIORANESCU, Thomas Nichols, mercader de azúcar, hispanista y hereje, La Laguna, 1963, p. 32/ L. DE LA ROSA OLIVERA, “Francisco de Riberol y la colonia genovesa en Canarias”, A.E.A., 1972, 18, pp. 88-89/ M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Una sociedad para comerciar con Castilla, Canarias y Flandes en la primera mitad del siglo XVI”, III C.H.C.A., 1978, Tomo I, pp. 162-164/ M. LOBO CABRERA, “El comercio entre Gran Canaria y Flandes a través de la burguesía mercantil”, IV Coloquio de Historia social de Canarias, Las Palmas, 1979, pp. 34-35, 38, 40 en 42-44/ M. MARRERO RODRÍGUEZ, “Relaciones entre Tenerife y Flandes en la primera mitad del siglo XVI”, in: s.n., Homenaje a Alfonso Trujillo, Santa Cruz de Tenerife, 1982, Tomo II, pp. 92-95/ M. LOBO CABRERA, El comercio canario europeo bajo Felipe II, Funchal, 1988, p. 207 en 209-210/ B. RIVERO SUÁREZ, El azúcar en Tenerife (1498-1550), Santa Cruz de Tenerife, 1991, p. 170-176/ M. LOBO CABRERA, “La diáspora flamenca en Gran Canaria durante el quinientos”, in: s.n., Vlamingen Overzee, Brussel, 1995, (Collectanea Maritima VI), pp. 58-71.

[912]- De Vlamingen zijn onderstreept. Zij die bovendien op Canarias hebben verbleven, staan ook nog eens cursief. In geval van twijfel over de nationaliteit staat er een vraagteken achter de naam.

- Bronnen: G. CAMACHO Y PEREZ GALDOS, “El cultivo de azúcar y la industría azucarera en Gran Canaria (1510-1535)”, A.E.A., 1961, 7, pp. 50 en 52/ M. LOBO CABRERA, “El comercio…”, pp. 37/ E. STOLS, “Les Canaries et l’expansion coloniale des Pays-Bas méridionaux au seizième siècle et de la Belgique vers 1900”, IV C.H.C.A., 1980, Tomo II, pp. 908, 913-914/ M. LOBO CABRERA, “Los mercaderes Italianos y el comercio azucarero canario en la primera mitad del siglo XVI”, in: s.n., Aspetti della vita economica medievale (Atti del convengo di studi nel X anniversario della morte di Federigo Melis), Firenze-Pisa-Prato, 1984, pp. 279-280/ M. LOBO CABRERA, El comercio…, p. 208-209/ T. WERNER, “Contrabandistas flamencos en Canarias 1593-1597”, IX C.H.C.A., 1990, Tomo II, pp. 81-82/ B. RIVERO SUÁREZ, El azúcar…, p. 172-173/ M. LOBO CABRERA, “La diáspora…, pp. 45 en 58-71.