Het ontspanningsleven van Brugse arbeiders (1890-1921). (Isabelle Verheire)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

VOORWOORD

 

Talrijke pogingen om een traditiegetrouw ‘Woord Vooraf’ te schrijven, zijn uiteindelijk allemaal in de papiermand beland. Ik vind een simpel ‘dankuwel’ eigenlijk nog steeds de beste manier om de hiernavolgende personen te bedanken voor hun hulp en steun.

Vooraleer ik overga tot het bedanken van hen die me met praktische tips en concrete informatie vooruitgeholpen hebben tijdens het opzoekingswerk, wil ik de twee personen vernoemen die het in de eerste plaats mogelijk hebben gemaakt dat ik aan deze studies begon: mijn ouders. Zij stonden gedurende die vier jaren, samen met mijn zus en broer klaar om me op alle mogelijke manieren te helpen.

Tal van mensen hebben me tijdens mijn twee licentiejaren, elk op hun manier, bijgestaan en geholpen. Het eindresultaat daarvan ligt nu voor u. Dhr. F. Vromman en Dhr. W. Dezutter gaven me interessante tips. De dienstverlening van het personeel van het Brugse Stadsarchief, de Brugse Stadsbibliotheek en het archief van het Bisdom Brugge, van het Amsab, Kadoc en het Liberaal Archief en van de Cultuurbibliotheek van het Westvlaamse Provinciehuis Boeverbos maakte het soms eenzame opzoekingswerk aangenamer.

Prof. Dr. R. Van Eenoo, erg vertrouwd met de geschiedenis van Brugge, kon me heel wat nuttige informatie bijbrengen. Prof. Dr. J. Art en Prof. Dr. E. Vanhaute hebben de taak van commissaris op zich genomen.

Een extra woord van dank gaat uit naar mijn promotor Mevr. Dr. G. Deneckere. Haar begeleiding ging verder dan het geven van opmerkingen en tips tijdens het onderzoekswerk. Zonder haar wenken en bijsturingen bij het uitschrijven zou ik heel wat meer moeite gehad hebben deze verhandeling tijdig af te leveren. Bovendien hielp haar enthousiasme me er op moeilijke momenten weer bovenop.  

Tenslotte heb ik heel wat steun gehad van vrienden en vriendinnen. Alexander, Heidi en Hans, Liesbet beseffen waarschijnlijk niet hoeveel hun aanwezigheid en bemoedigende woorden voor me betekenden.

De kans bestaat dat een aantal namen me ontglipt zijn, in de hoop dat die mensen me dat niet kwalijk nemen, wil ik ook hen hartelijk bedanken.  

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende