Het ontspanningsleven van Brugse arbeiders (1890-1921). (Isabelle Verheire)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE

 

I. ONUITGEGEVEN BRONNEN

 

BISSCHOPPELIJK ARCHIEF BRUGGE

 

B 520-521, Handelingen van G. J. WAFFELAERT (1905).

 

PROVINCIALE BIBLIOTHEEK EN CULTUURARCHIEF BOEVERBOS

 

54 AD 1 (3), Verenigingen Gilde der Ambachten Brugge.

251 AD, Verslagboek Sint-Vincentius à Paulogenootschap, 1900-1919.

313 AD 2, Van Gheluwe’s Genootschap-Verslagen, 1888-1895.

 

STADSARCHIEF BRUGGE

 

FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN

 

VI b 105-107, Meifoor, allerhande oude dossiers, 1908-1940.

IX a 250, Zevende zoons en dochters, 1878-1910.Gouden Bruiloften, 1900-1924.

XI a 62, Fêtes et concerts, 1864-1895.

XI a 95, Fête communale, 1890-1891.

XI a 96, Fête communale, 1892-1893.

XI a 97, Fête communale, 1894-1895.

XI a 98, Fêtes et concerts, 1895-1905.

XI a 101, Fêtes communales, 1900-1902.

XI a 104, Feesten en vermakelijkheden, 1904-1920.

XI a 105, Fêtes jubilaires, 1905.

XI a 106, Fête communale, 1905.

XI a 114, Fête communale, 1907-1908.

XI a 115, Fête communale, 1909-1910.

XI a 116, Gemeentefeesten, 1911-1913.

XI a 119, Feesten en concerten, 1920-1921.

XI a 128, Gemeentefeesten, 1914-1924.

XI a 133, Inhuldiging zeehaven, bezoek Prins Albert en Prinses Elizabeth, Jubelfeest H. Bloed, 1900.

 

 

POLITIEARCHIEF

 

VII b 176, Police Règlement, 1890-1898.

VII b 199/225, Police Toelatingen, klachten, 1899-1914.

VII b 276, Besluiten bij dringendheid 1901-1914.

XIII b V, Herbergen en Koffiehuizen, 1919-1926.

XIII b 31, Danszalen, concert-en koffiehuizen, 1901-1907.

XIII b 160, Danszalen en herbergen 1881-1897; 1907-1918.

 

 

 

VERZAMELING G. MICHIELS

 

129. Allerlei kranten, tijdschriften en pamfletten, 19e-20e eeuw.

140. Daensistische kranten en verkiezingspamfletten, 1882-1914.

 

 

LIBERAAL ARCHIEF

 

-Verslagboek ‘Willemsfonds-Afdeeling Brugge: Algemeene vergaderingen en bestuurszittingen’, 1895-1897.

-Verslagenboek ‘Willemsfonds-Afdeeling Brugge’, 1907-1908.

-Verslagenboek ‘Willemsfonds-Afdeeling Brugge: Algemeene vergaderingen en bestuurszittingen’, 1911-1914.

-Verslagenboek ‘Willemsfonds-Brugge: Algemeen Verslag’, 1908-1935.

 

 

HANDSCHRIFTENLEESZAAL UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT

 

FONDS VLIEGENDE BLAADJES

 

I B 112-117, Brugge

II B 45, Brugge

 

 

II. UITGEGEVEN BRONNEN

 

- Gemeenteblad Stad Brugge-Bulletin Communal Bruges, 1890-1922.

- Dit is de almanak van de Gilde der Ambachten van Brugge voor 1894.

- Officieel programma Jubelprocessie 750e verjaring van de aankomst der relikwie van het Duurbaar Bloed 1150-1900/Programme Officielle Procession jubilaire 750e anniversaire de l’arrivée de la relique du Précieux Sang 1150-1900, 1900.

- Programma-album van de stoet, feesten ter eere van den gelukzaligen Idesbaldus van der Gracht/Programme-album du cortège, fêtes en l’honneur du bienheureux Idesbalde van der Gracht, 1896.

 

 

III. PERIODIEKEN

 

De Brugsche Beiaard, 1890-1913.

Het Brugsche Volk, 1912-1919 (onvolledig).

Het Brugsche Vrije, 1893-1898 (onvolledig).

Brugsch Handelsblad, 1918-1921.

Burgerwelzijn,

Gazette van Brugge, 1890-1914.

Gildenblad der Ambachten, 1890-1914.

Jaarboek van het Willemsfonds. Verslagen over het bestuursjaar..., 1890-1895.

Ontwikkeling en Uitspanning, 1919-1921. Tijdschrift van het Willemsfonds gewijd aan Letteren, Kunsten en Wetenschappen, 1896-1913.

De Volkseeuw, 1911-1914.

Vooruit, 1890-1911, 1914-1919.

Het Vrije Woord, 1898-1900.

Werkerswelzijn, 1911-1914; 1919-1921.

 

 

IV. LITERATUURLIJST

 

ADRIAENSSENS (H.). Onderzoek over de vrijetijdsbesteding van de Willebroekse Jonge Arbeider. Brussel, Arbeidershogeschool, 1959, 103p.

 

ALBRECHT (C.). Sociaal leven : ontspanning. Brussel, Renaissance du livre,1969, 19p.

 

ART (J.). “Culturele en religieuze geschiedenis.” in: ART (J.) (red.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente ? (Deel I). Gent, Centrum voor Geschiedenis Universiteit Gent/Stichting Mens en Kultuur, 1993, pp.235-266.

 

ART (J.). Cursus Cultuurgeschiedenis van de Nieuwste Tijden., Gent, Universiteit Gent, Acjr. 1996-1997, 173p.

 

ART (J.). “Kerk en religie 1844-1914.” in: AGN, XII,Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1978, pp.168-178.

 

ART (J.). “Van heilige tijd naar vrije tijd.” Spiegel Historiael, XXVIII, 1983, 11, pp. 594-598.

 

ART (J.). “Van ‘klerikalisme’ naar ‘katholieke zuil’ of van ‘régime clérical’ naar ‘C.V.P.-staat’. Een benadering van het Vlaams georganiseerd katholicisme in de Nieuwste Tijd.” BTNG, XXIII, 1982, 1, pp. 1-22.

 

BALTHAZAR (H.), DE BRABANDER (J.), VAN HAEGENDOREN (M.) e.a. Geschiedenis. De moderne tijd van 1914 tot heden. Deurne, Baart, 1983, pp. 23-41. (Culturele Geschiedenis van Vlaanderen, deel 4).

 

BALTHAZAR (H.). “Tussen beide wereldoorlogen.” in: BALTHAZAR (H.), DE BRABANDER (J.), VAN HAEGENDOREN (M.) e.a. Geschiedenis. De moderne tijd van 1914 tot heden. Deurne, Baart, 1983, 159p. (Culturele Geschiedenis van Vlaanderen, deel 4).

 

BECKERS (T.). “De studie van de vrijetijd in Nederland.” in: MEIJER (E.) (red.). Alledaags leven, vrijetijd en cultuur. Tilburg, KUB, 1987, pp. 9-20.

 

BECKERS (T.) en MOMMAAS (H.). Het vraagstuk van den vrijen tijd: 60 jaar onderzoek naar vrije tijd. Leiden, Stenfert Kroese, 1991, 328p.

 

BECKERS (T.) en VAN DER POEL (H.). Vrijetijd tussen vorming en vermaak. Een inleiding tot de studie van de vrije tijd. Brabant, Katholieke Universiteit, 1995, 249p.

 

BEERBLOCK (K.). Uit het leven der fabriekwerkers. Gent, Samenwerkende volksdrukkerij, 1905, 70p.

 

BILLIET (J.) (red.). Tussen bescherming en verovering. Sociologen en historici over zuilvorming. Leuven, UP, 1988, 324p. (Kadoc-studies, 6).

 

“Een blik op de geschiedenis van het Van Gheluwe’s Genootschap-Liberale Volksbond.” ‘t Zal. Vrijzinnig Strijdblad, 1928, p. 2.

 

BLOMME (J.). De Brugse pers tegenover de maatschappij. Reakties op diverse problemen (1836-1911). Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1964, 354p. (Prom.: Prof. Dr. J. Dhondt).

 

BOTERMANS (J.), VISSER (N.) en BURRETT (T.). Timpen, hinkelen en pierebollen. Spelen in de lage landen., Houten, Unieboek, 1991, 119p.

 

BREPOELS (J.). Wat zoudt gij zonder ‘t werkvolk zijn ? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in België. Deel 1: 1830-1966. Leuven, Kritak, 1988, 208p.

 

BURKE (P.). Popular culture in early modern Europe. London, Temple Smith, 1978, 365p.

 

BURKE (P.). Volkscultuur in Europa 1500-1800. Amsterdam, Agon, 1990, 357p.

 

BUSET (M.) en DELSINNE (L.). De arbeidersopvoeding in België. Brussel, Centrale voor arbeidersopvoeding, ¦1932§, 44p.

 

CAFMEYER (M.). “Volksspelen en feestrefreintjes te Brugge.”  Biekorf, XLV, 1939, pp.158-163.

 

CAPITEYN (A.). en DECAVELE (J.) (reds.).  De Gentse feesten. Biografie van een 150-jarig monument. Gent, Dienst Feestelijkheden Stadsarchief, 1993, 191p.

 

CELIS (G.). “De folklore der processieën.” Biekorf, XXXVIII, 1923, 9, pp. 257-261.

 

CELIS (L.). Arbeiderssport als tegencultuur ? Een Durkheimiaanse ritueeltheorie geïllustreerd aan de hand van de historiografie van de Belgische socialistische arbeiderssportbeweging vanaf haar ontstaan tot aan de vooravond van de tweede wereldoorlog. Brussel, VUB (onuitgegeven doctoraatsverhandeling), 1998, 464 p. (Prom. Prof. Dr. M. Elchardus).

 

CIERAAD (I.). De elitaire verbeelding van volk en massa : een studie over cultuur. Muiderberg, Coutinho, 1988, 162p.

 

CLOET (M.), JANSSENS de BISTHOVEN (B.) en BOUDENS (R.). Het bisdom Brugge (1559-1984). Bisschoppen, priesters, gelovigen. Brugge, Westvlaams verbond van kringen voor Heemkunde, 1984, 634p.

 

CORBIN (A.)., GERÔME (N.). en TARTAKOWSKY (D.) (reds.). Les usages politiques des fêtes aux XIXe - XXe siècles. Paris, Publications de la Sorbonne, 1994, 440p.

 

CORIJN (E.) and VAN DEN EECKHOUT (P.). Leisure research in Belgium: no engine of its own. in: MOMMAAS (H.), VAN DER POEL (P.), BRAMHAM (D.) a.o. Leisure research in Europe: methods and traditions. S.l., CAB International, 1996, pp. 139-177.

 

CUNNINGHAM (H.). Leisure in the Industrial Revolution 1780-1880. London, Croom Helm, 1980, 222 p.

 

DAELEMANS (F.), DHONDT (L.) en GAUS (H.). Geschiedenis. De nieuwe tijd van 1585 tot 1914. Deurne, Baart, 1983, 160p. (Culturele geschiedenis van Vlaanderen, deel 3).

 

DE CLERCK (K.), DE GRAEVE (B.) en SIMON (F.). Dag meester, goedemorgen zuster, goedmiddag juffrouw. Facetten van het volksonderwijs in Vlaanderen (1830-1940). Tielt/Weesp, Lannoo, 1984, 200p. (Retrospectief).

 

DEFOORT (E.). “Democratisering van de cultuur in België.” in: VAN DEN WIJNGAERT (M.) (red.). Het onvoltooide verhaal. Democratisering van absolutisme tot particratie. Leuven/Amersfoort, Acco, 1994, pp. 83-99.

 

DEGEE (J.-L.). Le mouvement d’éducation ouvriere. Evolution de l’action éducative et culturelle du mouvement ouvrier socialiste en Belgique (des origines à 1940). Bruxelles, Vie Ouvriere, 1986, 171p.

 

DEKKER (E.). “Stadsparken in Noord-Brabant: mentale concepties rond natuur en groenrecreatie vanaf het eind van de negentiende eeuw.” in: DE LEEUW (K.), LINDERS-ROOIJENDIJK (M.) en MARTENS (P.). Van ontspanning en inspanning : aspecten van de geschiedenis van de vrije tijd. Tilburg, Gianotten, 1995, pp. 241-255.

 

DELANGHE (L.). “Het cultuurbeleid en de christelijke arbeidersbeweging.” Vlaanderen, XXV, 1976, 152, pp. 169-170.

 

DE LEEUW (K.). “Mentaliteit en vrije tijd, 1800-heden.” in: DE LEEUW (K.), LINDERS-ROOIJENDIJK (M.) en MARTENS (P.). Van ontspanning en inspanning : aspecten van de geschiedenis van de vrije tijd. Tilburg, Gianotten, 1995, pp. 12-34.

 

DE LEEUW (K.), LINDERS-ROOIJENDIJK (M.) en MARTENS (P.). Van ontspanning en inspanning : aspecten van de geschiedenis van de vrije tijd. Tilburg, Gianotten, 1995, 406p.

 

DELOS (F.). Herbergen en hun betekenis. Brugge 1830-1914. Gent, RUG, (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1988, 305p. (Promotor : Prof. Dr. R. Van Eenoo).

 

DE MAEYER (J.). “De Belgische Volksbond en zijn antecedenten.” in: GERARD (E.) (red.). De christelijke arbeidersbeweging in België (deel 2). Leuven, UP, 1991, pp. 18-65. (Kadoc-studies, 11).

 

DE MEY (L.). Maskers op ? ... Maskers af ! Brugge, Excelsior, 1931, 279p.

 

DE MEYER (G.). Populaire cultuur. Leuven, Garant, 1995, 135p.

 

DENECKERE (G.). “Protest en sociale bewegingen.” in: ART (J.). Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente ? (Deel I). Gent, Centrum voor Geschiedenis Universiteit Gent/Stichting Mens en Kultuur, 1993, pp. 267-300.

 

DENECKERE (G.). Sire, het volk mort. Sociaal protest in België 1831-1918. Antwerpen, Hadewijch / Gent, Amsab, 1997, 415p.

 

DE RONDE (T.). Het tooneelleven in Vlaanderen door de eeuwen heen. Brugge, Davidsfonds, 1930, 231p.

 

DE SMET (J.). Brugge onder de oorlog 1914-1918. Brugge, Gidsenbond, 1955, 119p.

 

 

DE WEERDT (D.). “Arbeiders en arbeidersleven 1844-1914.” in: AGN, XII, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp.106-122.

 

DE WITTE (H.). “Op zoek naar de arbeidersklasse in Vlaanderen, Nederland en Europa.” De Gids op maatschappelijk gebied, LXXXVII, 1996, 4, pp. 321-332.

 

D’HONDT (B.). “Julius Sabbe en het Willemsfonds.” in: SCHEPENS (E.) en PAREYN (L.). Julius Sabbe en de herleving van Brugge. Gent, Liberaal Archief, 1996, pp. 67-90.

 

D'HONDT (J.). De BWP-federatie Brugge 1919-1940. Organisatorische ontwikkeling. Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1984, 359p. (promotor : Prof. Dr. H. Balthazar)

 

D'HONDT (J.). “De eerste 1 mei viering te Brugge. Van een mislukte poging in 1891 tot de eerste optocht in 1898.”  Handelingen van genootschap voor geschiedenis Brugge, CXXVIII, 1991, 1-2, pp. 113-120.

 

D’HONDT (J.) (red.). Leven rond de fabriek. Honderd jaar sociale en culturele voorzieningen in Brugse bedrijven 1897-1997. Brugge, Marc Van de Wiele, 1997, 95p.

 

D’HONDT (J.). “Setting the scene: historische schets van vijf Brugse bedrijven.” in: D’HONDT (J.) (red.). Leven rond de fabriek. Honderd jaar sociale en culturele voorzieningen in Brugse bedrijven 1897-1997. Brugge, Marc Van de Wiele, 1997, pp. 11-18.

 

D’HONDT (J.). “Sociale voorzieningen en verenigingsleven rond de fabriek.” in: D’HONDT (J.) (red.). Leven rond de fabriek. Honderd jaar sociale en culturele voorzieningen in Brugse bedrijven 1897-1997. Brugge, Marc Van de Wiele, 1997, pp. 19-30.

 

DREES (B.). “Culturele stromingen in de christelijke arbeidersbeweging: een evolutieschets.” Vlaanderen, XXV, 1976, 152, pp. 133-137.

 

DUMON (N.) en BLONTROCK (N.). In de Vieux Bruges, beleefd en verteld door Bruggelingen. Brugge, Marc Van de Wiele, [1993], 160p.

 

EMBRECHTS (K.) en DESEYN (G.). “Burgersport-arbeiderssport ?”, Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriële Cultuur, III, 1985, 2, pp. 2-7.

 

GAUS (H.). “Het cultureel-maatschappelijk leven in België 1918-1940.” in:  AGN, XIV, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1978, pp. 255-284.

 

GAUS (H.). “Literatuur en kunst 1844-1895.” in:  AGN, XII, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1977, pp. 191-208.

 

GAUS (H.). “Literatuur en kunst 1895-1914.” in: AGN, XIII, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1978, pp. 352-358.

 

GAUS (H.). “De politieke geschiedenis van België 1814-1914 en haar sociaal-economische achtergronden.” in: DAELEMANS (F.), DHONDT (L.) en GAUS (H.). Geschiedenis. De nieuwe tijd van 1585 tot 1914. Deurne, Baart, 1983, pp. 93-152. (Culturele geschiedenis van Vlaanderen, deel 3).

 

GEIRNAERT (N.) (red.). Brugge door de lens. Foto’s en fotografen, 1900-1918. Brugge, Marc Van de Wiele, 1993, 96p.

 

GEIRNAERT (N.) en VANDAMME (L.). Brugge, een verhaal van 2000 jaar. Brugge, Stichting Kunstboek, 1996, 160p.

 

GEIRNAERT (N.). “Proeven van cultuur: cultuur voor arbeiders en arbeiderscultuur in Brugse bedrijven.” in: D’HONDT (J.) (red.). Leven rond de fabriek. Honderd jaar sociale en culturele voorzieningen in Brugse bedrijven 1897-1997. Brugge, Marc Van de Wiele, 1997, pp. 31-34.

 

GERARD (E.) (red.). De christelijke arbeidersbeweging in België (deel 1). Leuven, UP, 1991, 388p. (Kadoc-studies, 11).

 

GERARD (E.) (red.). De christelijke arbeidersbeweging in België (deel 2). Leuven, UP, 1991, 624p. (Kadoc-studies, 11).

 

GERARD (E.). “Ontplooiing van de christelijke arbeidersbeweging (1904-1921).” in: GERARD (E.) (red.). De christelijke arbeidersbeweging in België (deel 1). Leuven, UP, 1991, pp. 114-171.

 

HARRIS (T.). “Problematising Popular Culture.” in: HARRIS (T.) (ed.). Popular Culture in England. London, Macmillan, 1995, pp. 1-27.

 

HELLEMANS (S.). Strijd om de moderniteit. Sociale bewegingen en verzuiling in Europa sinds 1800. Leuven, UP, 1990, 288p. (Kadoc-studies, 10).

 

HUYSE (L.). De verzuiling voorbij. Leuven, Kritak, 1987, 103p.

 

JANSEN (G.H.). “Kermis in de Noordelijke Nederlanden.”, Spiegel Historiael, XXVIII, 1983, 11, pp. 578-585.

 

JANSSENS (P.), VAN DEN WIJNGAERT (M.) en VERAGHTERT (K.). Democratisering van absolutisme naar particratie. Leuven/Amersfoort, Acco, 1985, 104p.

 

KALB (D.) en KINGMA (S.) (reds.). Fragmenten van vermaak. Macht en plezier in de 19de en 20ste eeuw. Amsterdam, Rodopi, 1991, 178p.

 

LAERMANS (R.). In de greep van de ‘moderne tijd’. Modernisering en verzuiling. Evoluties binnen de  A.C.W.-vormingsorganisaties. Leuven/Apeldoorn, Garant, 1992, 249p.

 

LAMBERTS (E.). “Van Kerk naar zuil: de ontwikkeling van het katholiek organisatiewezen in België in de 19de eeuw.” in: BILLIET (J.) (red.). Tussen bescherming en verovering. Sociologen en historici over zuilvorming. Leuven, UP, 1988, pp. 83-134.

 

LEFEVRE (P.). “Démocratisation du libéralisme belge: l’exemple brugeois, 1900-1940.”  BTNG, VIII, 1977, 1-2, pp. 185-204.

 

LEFEVRE (P.). Le libéralisme à Bruges (1893-1940). Bruxelles, ULB (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1976, 433p. (Prom.: Prof. J. Stengers).

 

LINDERS-ROOIJENDIJK (M.). “Een beknopte geschiedenis van de vrije tijd en vrijetijdsbesteding.” in: DE LEEUW (K.), LINDERS-ROOIJENDIJK (M.) en MARTENS (P.). Van ontspanning en inspanning : aspecten van de geschiedenis van de vrije tijd. Tilburg, Gianotten, 1995, pp. 1-11.

 

MALCOLMSON (R.). Popular Recreations in English Society 1700-1850. Cambridge, University Press, 1973, 188p.

 

MEIJER (E.) (red.). Alledaags leven, vrijetijd en cultuur. Tilburg, KUB, 1987, 358p.

 

MEIJER (E.). “Forumdebat.” in: MEIJER (E.) (red.). Alledaags leven, vrijetijd en cultuur. Tilburg, KUB, 1987, pp. 69-72.

 

Met vlag en wimpel. Een historische kijk op de christelijke arbeidersbeweging in het arrondissement Brugge. Brugge, Provinciebestuur / Leuven, Kadoc, 1986, 11p. (Tentoonstellingscatalogus).

 

MICHIELS (G.). Uit de wereld der Brugse mensen: de fotografie en het leven te Brugge 1839-1918. Brugge, Westvlaamse Gidsenkring v.z.w., 1978, 711p.

 

MIROIR (A.). “Le syndicalisme libéral (1894-1961). Contribution à l’étude des familles politiques.” BTNG, XXIII, 1982, 1, pp. 59-82.

 

N. V. Nederlandse Gist - en Spiritusfabriek. De ontwikkeling der onderneming in 60 jaar. Delft, Van Markem, 1930, 136 p.

 

“Ontspanning en vrije tijd. “ in: BOONE (M.), GAUS (H.), SCHOLLIERS (P.) e.a. Dagelijks leven. Sociaal-culturele omstandigheden vroeger en nu. Deurne, Baart, 1982, pp. 131-152. (Culturele geschiedenis van Vlaanderen, deel 10).

 

PODEVIJN (R.). Cercle Brugge KSV 1899-1989. Brugge, KSV-Cercle Brugge, 1989, 383p.

 

RAEPAERT (T.). “Oude Brugsche kermissen op de Vastenzondagen.” Biekorf, XXVIII, 1922, 4, p. 94.

 

RAU (J.A.). “De Brugse bioskopen.” Brugge, die Scone, XI, 1990, 4, pp. 12-14.

 

REYNEBEAU (M.). Apollo’s klacht. Over cultuur in Vlaanderen en elders. Leuven, Kritak, 1988, 154p.

 

RIGHART (H.). De katholieke zuil in Europa. Het ontstaan van de verzuiling onder katholieken in Oostenrijk, Zwitserland, België en Nederland. Meppel, Boom, 1986, 360p.

 

ROECK (A.), THEUWISSEN (J.) en VAN HAVER (J.). Vlaamse volkscultuur. Het traditionele volksleven. Deurne, Baart, 1982, 159p.

 

ROOIJAKKERS (G.). Rituele repertoires. Volkscultuur in oostelijk Noord-Brabant 1559-1853. Nijmegen, SUN, 1994, 702p.

 

SCHEPENS (E.) (red.). Honderd jaar Zeehaven Brugge. Brugge, vzw Zeehaven Brugge, 1995, 184p. (Tentoonstellingscatalogus).

 

SCHEPENS (E.) en PAREYN (L.). Julius Sabbe en de herleving van Brugge. Gent, Liberaal Archief, 1996, 203p.

 

SCHEPENS (L.). Brugge bezet 1914-1918, 1940-1944: het leven in een stad tijdens twee wereldoorlogen. Tielt, Lannoo, 1985, 367p.

 

SCHOLL (S.). De geschiedenis van de arbeidersbeweging in West-Vlaanderen 1875-1914. Brussel, S.V. Arbeiderspers, 1953, 314p.

 

SEEBOHM-ROWNTREE (B.). Comment diminuer la misère. Etudes sur la Belgique. Paris, Giard et Brière, s.d., 652 p.

 

SOLY (H.). “Openbaar vermaak.” Spiegel Historiael, XVIII, 1983, 11, p. 550.

 

STALLAERTS (R.) en SCHOKKAERT (L.). Onder dak. Een eeuw volks- en gildehuizen. Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1987, 240p.

 

STALLAERTS (R.). Rode glamour. Bioscoop, film en socialistische beweging. Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, 1989, 88p. (Bijdragen Museum van de Vlaamse sociale strijd, 6).

 

STALPAERT (H.). Van vastenavond tot pasen. Oudvlaamse volksgebruiken: historie en folklore. Heule, Uitgeverij voor gemeenteadministratie, 1960, 56p.

 

STALPAERT (H.). Volkskunde van Brugge., Brugge, Westvlaams Verbond van kringen voor Heemkunde, 1974, 303p.

 

STEEVENS (D.). De streek van lage lonen en lange uren: 100 jaar socialisme in het arrondissement Brugge (Deel I: 1885-1939). Brugge, Herrebout, 1985, 176p.

 

TOMLINSON (A.). “Whose side are they on ? Leisure studies and cultural studies in Britain.” in: MEIJER (E.) (red.). Alledaags leven, vrijetijd en cultuur. Tilburg, KUB, 1987, pp. 21-30.

 

VAN ACKER (A.). Herinneringen. Kinderjaren. Antwerpen, Ontwikkeling, 1966, 221p.

 

VANDAELE (F.). 115 jaar Davidsfonds Brugge (1875-1990). Brugge, Davidsfonds, 1990, 359p.

 

VAN DAMME (G.). “De verhouding tussen de geestelijkheid en de pers in Brugge, 1890-1914.” De Leiegouw, XIX, 1987, 9, pp. 253-258.

 

VANDAMME (J.). Het bibliotheekwezen in Brugge vóór 1920. Brugge, Raaklijn, 1971, 238p.

 

VANDEN BERGHE (P.). “De Brugse meifoor tussen 1900 en 1950.” ‘t Beertje, 1992, pp. 115-119.

 

VAN DEN DAM (J.). “Overheden en vrije tijd, vroeger en nu. Tussen bijna absolute vrijheid en minutieuze regeling.” in: DE LEEUW (K.), LINDERS-ROOIJENDIJK (M.) en MARTENS (P.). Van ontspanning en inspanning : aspecten van de geschiedenis van de vrije tijd. Tilburg, Gianotten, 1995, pp. 121-130.

 

VAN DEN WIJNGAERT (M.) (red.). Het onvoltooide verhaal. Democratisering van absolutisme tot particratie. Leuven/Amersfoort, Acco, 1994, 128p.

 

VAN DER LINDEN (R.). Het bolspel in Vlaanderen, vroeger en nu. Gent, Seminarie voor Volkskunde, 1966, 272p.

 

VAN EECKHOUTTE (M.). De vrije tijd en de vrije tijdsbesteding der arbeiders en de taak der vakbonden op dit gebied. Kortrijk, Rijksinstituut voor Sociale Studiën, 1958, 39p.

 

VAN EENOO (R.). Een bijdrage tot de geschiedenis der arbeidersbeweging te Brugge, 1864-1914. Leuven/Parijs, Nauwelaerts, 1959, 335p. (IUCHG-CIUHC, Verhandelingen-Mémoires IV).

 

VAN EENOO (R.). “Het daensisme te Brugge.” in: Handelingen van het XXVe Vlaamse Filologencongres, Antwerpen, s.n., 1963, pp. 365-376.

 

VAN EENOO (R.). De pers te Brugge: 1792-1914. Bouwstoffen. Leuven, Nauwelaerts, 1961, 241p. (CIHC-ICHG, cahiers-bijdragen, 20).

 

VAN GAAL (F.). “Van ‘gentleman’ tot volksjongen. Over de ontwikkeling van ‘heren’- tot volkssport.” in: DE LEEUW (K.), LINDERS-ROOIJENDIJK (M.) en MARTENS (P.). Van ontspanning en inspanning : aspecten van de geschiedenis van de vrije tijd. Tilburg, Gianotten, 1995, pp. 289-308.

 

VAN HOUTRYVE (A.). Van ‘comedie’ tot ‘Koninklijke Stadsschouwburg’. Brugse politiek en toneelcultuur tussen 1750 en 1994. S.l., s.n., 1995, 737p.

 

VAN HOUTTE (J.), DEVLIEGHER (L.). en VANDEWALLE (A.). De Geschiedenis van Brugge. Tielt, Lannoo, 1982, 606p.

 

VANHULLE (C.). Bibliotheekwezen te Brugge (1890-1940). Structuur en betekenis. Repertorium. Gent, RUG (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), 1988, 401p. (Prom.: Prof. Dr. R. Van Eenoo).

 

VAN MECHELEN (F.). Vrijetijdsbesteding in Vlaanderen. Antwerpen, Ontwikkeling, 1964-1966. (Verhandelingen van het tijdschrift Volksopvoeding 5-6).

 

VANSCHOENBEEK (G.). Novecento in Gent. De wortels van de sociaal-democratie in Vlaanderen. Antwerpen, Hadewijch / Gent, Amsab, 1995, 269 p.

 

VANSCHOENBEEK (G.). “Het zijn rode honden, maar wat blaffen ze mooi. Omtrent de geschiedenis van de Vlaamse sociaal-democratische arbeiderscultuur(beweging).” Brood en Rozen, I, 1996, 2, pp. 7-21.

 

VERAGHTERT (K.). “Moeizame weg naar een sociaal-democratie.” in: JANSSENS (P.), VAN DEN WIJNGAERT (M.) en VERAGHTERT (K.). Democratisering van absolutisme naar particratie. Leuven/Amersfoort, Acco, 1985, pp. 67-87.

 

VERBRUGGEN (P.). “Deelalternatieven voor de traditionele godsdienstbeleving in het Gentse socialisme. Een bijdrage tot de geschiedenis van de arbeiderskultuur.” Tijdschrift voor sociale geschiedenis, XVII, 1991, 4, pp. 414-433.

 

VERSTAPPEN (J.). 150 jaar volksleven. Kroniekjes uit de goede tijd van toen 1830-1980. Brugge, Orion, 1980, 143p.

 

Het Willemsfonds van 1851 tot 1914. S.l., Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, s.d. , 289p.

 

WILS (L.). “België in de negentiende eeuw: religieus, politiek en sociaal.” in: GERARD (E.) (red.). De christelijke arbeidersbeweging in België (deel 1). Leuven, UP, 1991, pp. 18-55.

 

WITTE (E.), CRAEYBECKX (J.) en MEYNEN (A.). Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden. Antwerpen, Standaard, 1997, 478p.

 

WITTE (E.). “De specificiteit van het ‘verzuilingsproces’ langs vrijzinnige zijde. De inbreng van de historische dimensie.” BTNG, XXIII, 1982, 1, pp. 23-57.

 

 

LIJST VAN AFKORTINGEN

 

BAB: Bisschoppelijk Archief Brugge

BB: Brugsche Beiaard

BrHa: Brugsch Handelsblad

GdA: Gilde der Ambachten

GvB: Gazette van Brugge

GSB-BCB: Gemeenteblad Stad Brugge-Bulletin Communal de la ville de Bruges

LA: Liberaal Archief

SAB: Stadsarchief Brugge

WF: Willemsfonds

Wwz: Werkerswelzijn

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende