De ‘Armste stad van België’ tijdens de crisisjaren. Onderzoek naar de conjunctuurgevoeligheid van de diefstallen te Brugge (1841-1851). (De Meester Stijn)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

7 - Bibliografie

 

7.1 - Bronnenoverzicht

 

Rijksarchief Brugge (RAB)

 

aktes geboorte-huwelijk-overlijden Brugge 1830-1860

microfilms nrs. 1226447 tot 1231186.

 

Stadsarchief Brugge (SAB)

 

Periodieke rapporten ‘crimes et delits’

- Police varia VII A 118 december 1839 - december 1842

- Police VII A 101 december 1842 – december 1845

- Police VII A 135 januari 1846 – december 1847

- Police périodique: rapports VII A 142 januari 1848 – november 1849

- Police périodique VII A 179 december 1849 – december 1851

 

Jaarverslagen burgemeester en schepenen (gedrukt)

-‘Rapports sur l’administration et la situation des affaire de Bruges 1836-1843’

-‘Rapports de la ville de Bruges 1836-1841’

-‘Bulletin communal de la ville de Bruges’

 Vol. 2, 1845 (jaarverslag 1844) ® Vol. 8, 1855-1856 (jaarverslag 1855)

 

Speciaal rapport i.v.m. maatregelen tegen de crisis 1847 (gedrukt)

- ‘Crise des subsistances 1847 – rapport fait au conseil communal’

 in: Bulletin Communal de la ville de Bruges, Vol. 4, 1847-1848.

 

Overeenkomst met betrekking tot 100.000 fr. t.v.v. kantindustrie (gedrukt)

- ‘Industrie dentellière, Avance d’une somme de 100.000 Francs, faite par le

 gouvernement en faveur de cette industrie.’

in: Bulletin Communal de la ville de Bruges, Vol. 4, 1847-1848.

 

Gemeenteraadsverslagen (1847-1850 gedrukt)

- Résolutions du conseil III B106-108 1845 en 1846

- ‘Analyse Succinte des principales décisions du Conseil Communal de Bruges’

 in: Bulletin Communal de la ville de Bruges, Vol. 4-5, 1847-1850.


 

Statistieken gemeentebestuur

- Statistiques VII A12 1840-1845

- Statistiques VII A7 1835-1840

- Population Statistiques VI A3 1845-1849

 

Staten van begravingen

- inhumations X B55 1842-1847

 

Overige Bronnen

 

Tellingen allerhande (gedrukt)

- Recensement général de l’industrie (15 octobre 1846), Bruxelles, 1851.

- Recensement général de la population (15 octobre 1846), Bruxelles, 1849.

- Recensement général de l’agricole (15 octobre 1846), Bruxelles, 1849.

 

Varia

- VERLINDEN (Charles), Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen in Brabant (XVIe – XIXe eeuw), Deel III, 1972, 465 p.

- VERLINDEN (Charles), Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen in Brabant (XIIIe – XIXe eeuw), Deel IV, 1973, 419 p.

- VRIELINCK (Sven), De territoriale indeling van België 1795-1963, Leuven, 2000, 3 vol.


 

7.2 - Literatuurlijst

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende