Geschiedenis van de NIR-BRT, de evolutie van de kunstprogrammering (1953-1974). (Saartje Vanslembrouck)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bronnenprobleem

 

Tijdens de beginjaren van de Vlaamse televisie werd er weinig gecatalogiseerd. Men had weinig aandacht voor het vastleggen van de verwezenlijkingen voor het nageslacht. Het archiveren werd als een vervelende klus gezien. Eenmaal het programma was uitgezonden, wou men er zich zo vlug mogelijk van af maken. De belangrijkste gegevens bestonden toen uit het klassementnummer en het aantal filmdozen, zodat men de filmrollen eventueel vlug kon terugvinden. De titel, de inhoud, de medewerkers, etc. stonden meestal nergens op vermeld.

In 1960 werd men bij de openbare omroep door de Wet Harmel verplicht om jaarverslagen op te maken. Hieraan besteedden de verschillende diensten eveneens weinig aandacht, waardoor de jaarverslagen vaak ontoereikend zijn en in enkele gevallen zelfs onjuist. .

Pas in 1968 werd een nieuw soort document ingevoerd, de programmagegevens. Op dit formulier, dat per programma werd opgesteld, stonden de volgende gegevens: reeks, juiste titel en ondertitel, medewerkers, scenarist, realisator, producer, productieleider, juiste duur, filmen/of beeldband (met klassementnummer), kleur of zwart-wit en een aantal technische details. Eindelijk werd het nut ingezien om de tastbare resultaten te behouden en bruikbaar te maken door catalogisering.

 

Bij gebrek aan degelijke en betrouwbare bronnen over de televisieprogramma’s uit de periode 1953-1974 was het noodzakelijk om met de beschikbare informatie te puzzelen om toch tot een behoorlijk resultaat te komen. Het is moeilijk te onderscheiden welke bron primeert, want het verschilt naargelang het jaar en de programmareeks.

 

De geraadpleegde bronnen voor dit werk bestaan uit:

 

Door alle verzamelde informatie samen te leggen en in elkaar te passen werd uiteindelijk een algemeen en zo volledig mogelijk overzicht van de kunstprogramma’s van de Vlaamse televisie tussen 1953 en 1974 bekomen (Hfdst. 4, 4.1). Dit overzicht vormt een belangrijke illustratie bij het meer theoretische gedeelte uit de eerste hoofdstukken.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende