De Britse eilanden in Zuidnederlandse kranten. De Mechelse ‘Courier de l’Escaut’ en het Britse culturele leven, 1790  1796. (Dave De Ryck)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIBLIOGRAFIE - bronnen

 

Onuitgegeven:

 

Stadsarchief Mechelen, Courier de l’Escaut, G20, 1790-1796.

 

Uitgegeven:

 

BURNEY, C., Muzikale reizen. Kroniek van het Europese muziekleven in de 18de eeuw. Moderne bewerking van de Nederlandse vertaling uit 1786, Antwerpen/Baarn, 1991.

DE BOMBELLES, M., Journal de voyage en Grande Bretagne et en Irlande, 1784, GURY, J., ed., (Studies on Voltaire and the eighteenth century, 269), Oxford, 1989.

DERIVAL DE GOMICOURT, Le voyageur dans les Pays-Bas Autrichiens ou lettres sur l’état actuel de ces pays, vol. 4, Amsterdam, 1783.

DESCAMPS, J.B., Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant avec des réflexions rélativement aux arts et quelques gravures, Paris, 1769.

FORSTER, G., Ansichten vom Niederrhein, von Brabant, Flandern, Holland, England und Frankreich, im april, mai und junius 1790, Berlin, 1791-1794, 3 vol.

François de la ROCHEFOUCAULD (1765-1848), La vie en Angleterre au XVIIIe siècle ou mélanges sur l’Angleterre (1784), MARCHAND, J., ed., Paris, 1945.

 

 

BIBLIOGRAFIE - Literatuur

 

ACOMB, F., Anglophobia in France, 1763 – 1789. An Essay in the history of constitutionalism and nationalism, Durham, North Carolina, 1950.

ANTHEUNIS, L., Bannelingen te Mechelen in vroegere eeuwen, in: Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 47, 1942, p. 74-92.

ANTHEUNIS, L., Luitenant-kolonel Caire, plaatskommandant te Mechelen (maart 1793), in: Bijdragen tot de geschiedenis, 34, 1951, p. 101-107.

ANTHEUNIS, L., Het testament van Henry Bolt, Engels priester en banneling te Mechelen overleden in 1617, in: Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 53, 1949, p. 183-187.

ASPINALL, A., Politics and the press, c. 1780-1850, London, 1949.

Augustus Frederick, Duke of Sussex, in: The Dictionary of National Biography, I, Oxford, 1950, p. 729-730.

BAETEN, W., De tweede Oostenrijkse restauratie in de Zuidelijke Nederlanden (1793-1794). Proeve van een tijdsdoorsnede (onuitgegeven licentiaatsverhandeling KUL), Leuven, 1976.

BAKER, K.M., Politics and public opinion under the Old Regime: some reflections, in: CENSER, J.R. en POPKIN, J.D., ed., Press and politics in pre-revolutionary France, Berkeley/Los Angeles/London, 1987, p. 204-246.

BAKKER, S., BENOIT-DUSAUSOY, A., BOUSSET, H., e.a., ed., Nieuwe literatuurgeschiedenis. Overzicht van de Europese letteren van Homerus tot heden, deel II: van 1600 tot 1900, Amsterdam, 1994.

BARKER, H., Newspapers, politics and English society, 1695-1855, Singapore, 2000.

BARKER, H., Newspapers, politics and public opinion in late eighteenth- century England, Oxford, 1998.

BARTLETT, T., Protestant nationalism in eighteenth-century Ireland, in: O’DEA, M. en WHELAN, K., ed., Nations and nationalisms: France, Britain, Ireland and the eighteenth-century context (Studies on Voltaire and the eighteenth century, 335), Oxford, 1995, p. 79-88.

BAUDEZ, L., De Franse Scheldepolitiek tijdens de Republiek en het Keizerrijk, 1792-1814, in: Bijdragen tot de geschiedenis, 79, 1996, p. 35-50.

BAYLY, C.A., The British and indigenous people, 1760-1860: power, perception and identity, in: DAUNTON, M. en HALPERN, R., ed., and Empire others: British encounters with indigenous peoples, 1600-1850,London/Philadelphia, 1999, p. 19-41.

BEARCE, G.D., British attitudes towards India, 1784-1858, London, 1961.

BEATTIE, J.M., Crime and the courts in England, 1660-1800, Princeton, New Jersey, 1986.

BECKETT, J.V., The aristocracy in England, 1660-1914, Oxford/New York, 1986.

BERNARD, B., Pers en literatuur onder het juk van de censuur, in: HASQUIN, H., ed., België onder Frans bewind, 1792-1815, Gent, 1993, p. 396-413.

BERNARD, B., Les rapports entre le Chef-Président du Conseil Privé P. Fr. De Neny et son père, le Secrétaire d’Etat et de Guerre Patr. Mac Neny, in: VAN DIEVOET, G., ed., Patrice De Neny (1716-1784) en de regering der Oostenrijkse Nederlanden (Standen en Landen LXXXVIII), Kortrijk-Heule, 1987, p. 29-31.

BERNARD, B., Taalpolitiek of de wederwaardigheden van een poging tot verfransing, in: HASQUIN, H., ed., België onder Frans bewind, 1792-1815, Gent, 1993, p. 416-435.

BEUKHOF, J.R., KRAAIJEVELD, C.L. en MEIJER, S., ‘Histoire de la Société Royale de Médecine (Année 1776)’. Een verhandeling anno 1776 over tropenziekten (met een inhoudelijk commentaar vanuit het huidige perspectief), in: Geschiedenis der Geneeskunde, 8, 2002, p. 342-346.

BILLEN, C., Een ingebeelde landbouwrevolutie?, in: HASQUIN, H., ed., Oostenrijks België, 1713-1794. De Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers, Gent, 1987, p. 95-120.

BITTARD DES PORTES, R., L’exil et la guerre. Les émigrés à cocarde noire en Angleterre, dans les provinces belges, en Hollande et à Quiberon, Paris, 1908.

BLACK, J., The British and the Grand Tour, London/Sydney/Dover, 1985.

BLACK, J., The challenge of the Revolution and the British press, in: CHISICK, H., ed., The press in the French Revolution (Studies on Voltaire and the eighteenth century, 287), Oxford, 1991, p. 131-141.

BLACK, J., The English press in the eighteenth century, London/Sydney, 1987.

BLACK, J., La presse britannique et la Révolution Française, in: RETAT, P., ed., La révolution du journal, 1788-1794, Paris, 1989, p. 309-320.

BLACK, J., Natural and necessary enemies. Anglo-French relations in the eighteenth century, Athens, Georgia, 1987.

BLACKBURN, R., The overthrow of colonial slavery, 1776-1848, London/New York, 1988.

BLANC, O., De laatste brief. Authentieke afscheidsbrieven van slachtoffers van de Franse Revolutie, Amsterdam, 1988.

BLANNING, T.C.W., The culture of power and the power of culture. Old Regime Europe, 1660-1789, Oxford, 2002.

BLOM, E., Music in England, London, 1945.

BLONDEAU, R.A., Medici in de Oostenrijkse Nederlanden. Geneesheren voorvechters van het Nederlands in de Theresiaanse Académie, in: Geschiedenis der Geneeskunde, 6, 1999, p. 22-29.

BOIVIN, E., Histoire du journalisme (que sais-je?), Paris, 1949.

BOTS, H., De tijdschriften, in: BAKKER, S., BENOIT-DUSAUSOY, A., BOUSSET, H., e.a., ed., Nieuwe literatuurgeschiedenis. Overzicht van de Europese letteren van Homerus tot heden, deel II: van 1600 tot 1900, Amsterdam, 1994, p. 630-636.

Brabant in revolutie, 1787-1801. Tentoonstellingscatalogus, Centrale Bibliotheek K.U. Leuven (22 april-21 mei 1988), Leuven, 1988.

BREWER, J., The pleasures of the imagination. English culture in the eighteenth century, London, 1997.

BRIGGS, A., The age of improvement (a history of England in ten volumes), London/New York/Toronto, 1959.

BROBERG, G., The broken circle, in: FRANGSMYR, T., HEILBRON, J.L. en RIDER, R.E., ed., The quantifying spirit in the 18th century, Berkeley/Los Angeles/Oxford, 1990, p. 45-72.

BROCK, H., North America, a western outpost of European medicine, in: CUNNINGHAM, A. en FRENCH, R., ed., The medical enlightenment of the eighteenth century, Cambridge, 1990, p. 194-216.

BROECKX, C., Notice sur Arnould-Barthélemi Beerenbroek, in: Annales de la Société de Médecine d’Anvers, 25, 1864, p. 389-394.

BROECKX, J.L., Muziek in de Zuidelijke Nederlanden in de 16de tot 18de eeuw, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 9, Haarlem, 1980, p. 303-316.

BROMLEY, J.S., Britain and Europe in the eighteenth century, in: History, 66, 1981, p. 394-412.

BRUNEEL, C., De bevolkingsgroei, in: HASQUIN, H., ed., Oostenrijks België, 1713-1794. De Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers, Gent, 1987, p. 163-200.

BRUNEEL, C., Bijstand aan de bevolking en gezondheidsbeleid, in: HASQUIN, H., ed., België onder Frans bewind, 1792-1815, Gent, 1993, p. 271-299.

BUTLER, M., Romantics, rebels and reactionaries. English literature and its background, 1760-1830, Oxford/New York, 1981.

BRUWIER, M., DARQUENNE, R. en PIERARD, C., Het departement Jemappes, in: HASQUIN, H., ed., Het culturele leven in onze provincies onder Frans bewind, Brussel, 1989, p. 45-58.

BURKE, P., Volkscultuur in Europa, 1500-1800, Amsterdam, 1990.

BURUMA, I., Anglomanie, Amsterdam/Antwerpen, 2000.

CALKIN, H.L., La propagation en Irlande des idées de la Révolution Française, in: Annales Historiques de la Révolution Française, 27, 1955, p. 143-160.

CENSER, J.R., English politics in the ‘Courrier d’Avignon’, in: CENSER, J.R. en POPKIN, J.D., ed., Press and politics in pre-revolutionary France, Berkeley/Los Angeles/London, 1987, p. 170-203.

CENSER, J.R., The French press in the age of enlightenment, London/New York, 1994.

CENSER, J.R. en POPKIN, J.D., Historians and the press, in: CENSER, J.R. en POPKIN, J.D., ed., Press and politics in pre-revolutionary France, Berkeley/Los Angeles/London, 1987, p. 1-23.

CHISICK, H., The disappearance of a great enlightenment periodical: the ‘Année Littéraire’, 1789-1790, in: CHISICK, H., ed., The press in the French Revolution (Studies on Voltaire and the eighteenth century, 287), Oxford, 1991, p. 119-130.

CHISICK, H., Introduction, in: CHISICK, H., ed., The press in the French Revolution (Studies on Voltaire and the eighteenth century, 287), Oxford, 1991, p. 1-16.

CHRISTIE, I.R., Stress and stability in late eighteenth-century Britain. Reflections on the British avoidance of revolution, Oxford, 1984.

CHRISTIE, I.R., Wars and revolutions. Britain, 1760-1815 (The new history of England), London, 1982.

CHUQUET, A., Dumouriez, Paris, 1914.

CLARK, J.C.D., English society, 1688-1832. Ideology, social structure and political practice during the Ancien Régime, Cambridge, 1985.

CLARK, P., British clubs and societies, 1580-1800. The origins of an associational world, Oxford, 2000.

Clarkson, Thomas, in: The Dictionary of National Biography, IV, Oxford, 1950, p. 454-457.

CLAUS, V., De pers tijdens de Brabantse Omwenteling (onuitgegeven licentiaatsverhandeling KUL), Leuven, 1983.

COLLEY, L., The apotheosis of George III: loyalty, royalty and the British nation, 1760-1820, in: Past and present, 102, 1984, p. 94-129.

COLPAERT, H., Th.A. Mann (1735-1809). Een bio-, bibliografische studie, in: Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, 46, 1984, p. 37-119.

CONINCKX, H., Malines sous la république Française, Mechelen, 1893.

COOPER, D., Talleyrand. Speler met mensen en machten, Rotterdam, 1977³.

COPPEJANS-DESMEDT, H., Bijdrage tot de studie van de gegoede burgerij te Gent in de XVIIIe eeuw. De vorming van een nieuwe sociaal-economische stand ten tijde van Maria-Theresia (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 17), Brussel, 1952.

COPPEJANS-DESMEDT, H., Lieven Bauwens, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 10, Brussel, 1983, kol. 49-60.

COPPEJANS-DESMEDT, H. en HUYGHEBAERT, J., Het departement van de Schelde, in: HASQUIN, H., ed., Het culturele leven in onze provincies onder Frans bewind, Brussel, 1989, p. 115-133.

COPPENS, M., DE GRYSE, P., VAN DER LINDEN, J. en DE CLERCQ, L., De post te Antwerpen van aanvang tot 1793, Antwerpen, 1993.

COUVREUR, W., Politieke pamfletten tegen Nelis. De Antwerpse kathedraalalmanak van 1796 en de herderlijke brief van 1791, in: Bijdragen tot de geschiedenis, 57, 1974, p. 256-265.

CROSSLEY-HOLLAND, P., Wales, in: SADIE, S., ed., The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 8, London/Washington D.C./Hong Kong, 1980, p. 159-171.

DARNTON, R., De literaire onderwereld tijdens het Ancien Régime, Amsterdam, 1985.

DARQUENNE, R., Théorie de la santé et de la maladie à la fin du XVIIIe siècle, in: MORTIER, R. en HASQUIN, H., ed., Etudes sur le XVIIIe siècle, II, Bruxelles, 1975, p. 111-128.

DAVIES, A., La Révolution Française et le Pays de Galles, in: Annales Historiques de la Révolution Française, 27, 1955, p. 202-212.

DE BOCK, E., Verkenningen in de achttiende eeuw, Antwerpen, 1963.

DE BORGER, H., Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers. Repertorium, 1794-1914, Leuven/Paris, 1968.

DECAVELE, J., Reformatie en begin katholieke restauratie 1555-1568, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 6, Bussum, 1979, p. 166-185.

DE DIESBACH, G., George III, Paris, 1966.

DEFOORT, E., Hendrik Van Der Noot. Historiografische vingeroefeningen, in: VAN HEMELRYCK, F., ed., Revolutie in Brabant, 1787-1793, Brussel, 1990, p. 121-132.

DE GROOTE, H., Onderwijs en geestelijke stromingen, in: Antwerpen in de XVIIIe eeuw. Instellingen – economie – cultuur (Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis), Antwerpen, 1952, p. 348-385.

DE GROOTE, H.L.V., Arnold Bartholomeus Beerenbroek, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 2, Brussel, 1966, kol. 41-44.

DE GROOTE, H.L.V., Spanoghe, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 2, Brussel, 1966, kol. 795-800.

DE GROOTE, H.L.V., Vrijmetselarij in Brabant tijdens de achttiende eeuw, in: Bijdragen tot de geschiedenis, 35, 1952, p. 37-53.

DEKEERSMAEKER, M., Grote Markt van Mechelen blijkt ouder. Opgraving toont omvangrijkere ontstaansgeschiedenis aan van historisch marktplein, in: Archeologie Magazine, 10, 2002, p. 29-31.

DELSAERDT, P., De feesten van de Brabantse Omwenteling: een zelfportret, in: VAN HEMELRYCK, F., ed., Revolutie in Brabant, 1787-1793, Brussel, 1990, p. 227-250.

DELSAERDT, P. en VANYSACKER, D., Boeken erven en verwerven. De privé-bibliotheken van de Antwerpse kanunnik Petrus Knyff (1713-1784) en zijn vader Jacobus (1681-1765), in: De Achttiende Eeuw. Documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw, 30, 1998, p. 79-96.

DE MEULEMEESTER, M., Les Chartreux Anglais et le couvent des Rédemptoristines à Malines, in: Mechlinia, 8, 1930, p. 17-25.

DENECKERE, M., Histoire de la langue française dans les Flandres (1770-1823), Gent, 1954.

DE NIJN, H., Het stadsbestuur van Mechelen gedurende de Franse en Nederlandse overheersing. Samenstelling en organisatie, in: Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 92, 1988, p. 285-314.

DE NIJN, H., Lokale machthebbers te Mechelen bij de aanvang van een nieuwe tijd. De invloed van de Franse en Hollandse overheersing op de politieke families in de Dijlestad (1794-1830), in: LENDERS, P., ed., Het politiek personeel tijdens de overgang van het Ancien Régime naar het Nieuw Regiem in België, 1780-1830 (Standen en Landen XCVI). Colloquium van zaterdag 14 december 1991 te Brussel, Kortrijk-Heule, 1993, p. 165-186.

DEPREZ, A., Pieter Joost De Borchgrave, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 3, Brussel, 1968, kol. 99-103.

 

DE REN, L., DUERLOO, L. en ROEGIERS, J., De gouverneurs-generaal van de Oostenrijkse Nederlanden, Tielt, 1987.

DEREZ, M., NELISSEN, M., TYTGAT, J.-P. en VERBRUGGE, A., ed., De blinde hertog. Louis Engelbert van Arenberg en zijn tijd, 1750-1820, Leuven, 1996.

DE RIDDER, P., Nieuw licht op J.B.C. Verlooy (1746-1797), vader van de Nederlandse Beweging, Brussel/Gent, 2001.

DE SCHAMPHELEIRE, H., De Antwerpse vrijmetselaars in de XVIIIe eeuw (onuitgegeven licentiaatsverhandeling VUB), Brussel, 1968.

DE SCHAMPHELEIRE, H., Verlichte lectuur te Antwerpen en Parijs in de 18de eeuw. Een comparatief quantitatief leesonderzoek naar Voltaire, Rousseau en de ‘Encyclopédie’, in: MORTIER, R. en HASQUIN, H., ed., Etudes sur le XVIIIe siècle, VI, Bruxelles, 1979, p. 131-166.

DE STURLER, J.V., In Engeland gevestigde Mechelsche kooplieden uit de XIIIe en XIVe eeuwen; eene bijdrage tot de handelsgeschiedenis van Mechelen, in: Handelingen van den Mechelschen Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst, 39, 1934, p. 121-137.

De Verlichting in de Oostenrijkse Nederlanden en het prinsbisdom Luik. Tentoonstellingscatalogus, 27 juli tot 20 augustus 1983, Brussel, 1983.

DE VILLERMONT, C., La cour de Vienne et Bruxelles au XVIIIe siècle. Le comte de Cobenzl, ministre plénipotentiaire aux Pays-Bas, Lille/Paris/Bruges, 1925.

DEVLEESHOUWER, R., De Zuidelijke Nederlanden tijdens het Frans bewind, 1794-1814, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 11, Weesp, 1983, p. 187-207.

DEVLEESHOUWER, R., L’arrondissement du Brabant sous l’occupation française, 1794-1795. Aspects administratifs et économiques, Bruxelles, 1964.

DEVOGELEER, J., A short history of Belgium in relation to England, Lier, s.d.

DEVOLDER, C., De verenigde departementen onder Frans bewind. De constitutionele instellingen van het Directoire, Brussel, 1997.

DE VRIES, M., Beschaven! Letterkundige genootschappen in Nederland, 1750-1800, Nijmegen, 2001.

DE VROEDE, M., Onderwijs en opvoeding in de Zuidelijke Nederlanden, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 11, Weesp, 1983, p. 60-69.

DE WIN, P., De schandstraffen in het wereldlijk strafrecht in de Zuidelijke Nederlanden van de Middeleeuwen tot de Franse tijd bestudeerd in Europees perspectief (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, klasse der Letteren, nr. 139), Brussel, 1991.

DHARMA KUMAR, South India, in: DHARMA KUMAR, ed., The Cambridge economic history of India, vol. 2, c.1757- c. 1970, Cambridge, 1983, p. 207-241.

 DHONDT, L., De l’influence des Lumières dans le comté de Flandre à la fin de l’Ancien Régime, in: MORTIER, R. en HASQUIN, H., ed., Etudes sur le XVIIIe siècle, VI, Bruxelles, 1979, p. 167-176.

 DHONDT, L., Hendrik Van Der Noot, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 15, Brussel, 1996, kol. 558-567.

 DHONDT, L., Het debuut van De Borchgrave, het kultuurbewustzijn van de nieuwe plattelandsburgerij en de Brabantse Omwenteling, in: Wetenschappelijke Tijdingen, 37, 1978, kol. 1-10.

 DHONDT, L., Oost-Vlaanderen. Van de ‘Republiek van de Elyseese Velden’ tot ‘Arm Vlaanderen’, in: HASQUIN, H., ed., Het culturele leven in onze provincies (Oostenrijkse Nederlanden, prinsbisdom Luik en hertogdom Bouillon) in de 18de eeuw, s.l., 1983, p. 121-142.

 DHONT, L., Politiek en institutioneel onvermogen in de Zuidelijke Nederlanden, 1780-1794, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 9, Haarlem, 1980, p. 139-160.

 DICKINSON, H.T., Liberty and property. Political ideology in eighteenth-century Britain, New York, 1977.

 DINWIDDY, J., England, in: DANN, O. en DINWIDDY, J., ed., Nationalism in the age of the French Revolution, London, 1988, p. 53-70.

 DION, M.-P., Emmanuel de Croy (1718-1784). Itinéraire intellectuel et réussite nobiliaire au siècle des Lumières (Etudes sur le XVIIIe siècle, volume hors série 5), Bruxelles, 1987.

 DORBAN, M., De beginperiode van de Industriële Revolutie, in: HASQUIN, H., ed., Oostenrijks België, 1713-1794. De Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers, Gent, 1987, p. 121-162.

 DORBAN, M., Het departement van de Wouden, in: HASQUIN, H., ed., Het culturele leven in onze provincies onder Frans bewind, Brussel, 1989, p. 71-81.

 DOUGLAS, R., Taxation in Britain since 1660, London, 1999.

 DOUXCHAMPS-LEFEVRE, C., Namen, in: HASQUIN, H., ed., Het culturele leven in onze provincies (Oostenrijkse Nederlanden, prinsbisdom Luik en hertogdom Bouillon) in de 18de eeuw, s.l., 1983, p. 57-66.

 DOUXCHAMPS-LEFEVRE, C., Het departement van Samber en Maas, in: HASQUIN, H., ed., Het culturele leven in onze provincies onder Frans bewind, Brussel, 1989, p. 59-70.

 DROIXHE, D., Etude quantitative et analyse interne de quelques bibliothèques liégeoises au XVIIIe siècle, in: MORTIER, R. en HASQUIN, H., ed., Etudes sur le XVIIIe siècle, VIII, Bruxelles, 1981, p. 151-176.

 DROIXHE, D., Luik. De verspreiding van de nieuwe ideëen, in: HASQUIN, H., ed., Het culturele leven in onze provincies (Oostenrijkse Nederlanden, prinsbisdom Luik en hertogdom Bouillon) in de 18de eeuw, s.l., 1983, p. 87-104.

 DUCHAINE, P., La franc-maçonnerie belge au XVIIIe siècle, Bruxelles, 1911.

 DUFFY, M., ‘A particular service’: the British government and the Dunkirk expedition of 1793, in: The English Historical Review, XCI, 1976, p. 529-554.

 DUVERGER, E., Leertijd en leermeesters van de Brugse boekdrukker Jozef Bogaert (1752-1820), in: Biekorf, 86, 1986, p. 203-204.

 Edward Augustus, Duke of Kent and Strathern, in: The Dictionary of National Biography, XI, Oxford, 1950, p. 19-20.

 Een eeuw vrijmetselarij in onze gewesten, 1740-1840 (tentoonstellingscatalogus), s.l., 1983.

 EISENSTEIN, E.L., The tribune of the people: a new species of demagogue, in: CHISICK, H., ed., The press in the French Revolution (Studies on Voltaire and the eighteenth century, 287), Oxford, 1991, p. 145-159.

 ELCHARDUS, M., De republikeinse kalender… ‘niets minder dan een verandering van religie’, in: De opstand van de intellectuelen. De Franse Revolutie als avant-première van de moderne cultuur, Kapellen, 1989, p. 102-139

Eliott, George Augustus, first Baron Heathfield, in: The Dictionary of National Biography, VI, Oxford, 1950, p. 613-614.

EMSLEY, C., Crime and society in England, 1750-1900, London/New York, 1987.

EMSLEY, C., Repression, ‘terror’ and the rule of law in England during the decade of the French Revolution, in: The English Historical Review, C, 1985, p. 801-825.

EMSLEY, C., The impact of the French Revolution on British politics and society, in: CROSSLEY, C. en SMALL, I., ed., The French Revolution and British culture, Oxford/New York, 1989, p. 31-62.

ERDMAN, D.V., Blake. Prophet against empire. A poet’s interpretation of the history of his own times, Princeton, New Jersey, 1969².

FELDMAN, T.S., Late Enlightenment meteorology, in: FRANGSMYR, T., HEILBRON, J.L. en RIDER, R.E., ed., The quantifying spirit in the 18th century, Berkeley/Los Angeles/Oxford, 1990, p. 143-178.

FELIX, A., Het wetenschappelijk leven, in: HASQUIN, H., ed., Oostenrijks België, 1713-1794. De Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers, Gent, 1987, p. 405-436.

FITZPATRICK, M., Patriots and patriotisms: Richard Price and the early reception of the French Revolution in England, in: O’DEA, M. en WHELAN, K., ed., Nations and nationalisms: France, Britain, Ireland and the eighteenth-century context (Studies on Voltaire and the eighteenth century, 335), Oxford, 1995, p. 211-229.

FONCKE, R., Uit Mechelen in ‘t verleden: gedurende de Englesche furie, in: Mechelsche Bijdragen, 5, 1938, p. 123-127.

FOOT, M., Swift (1667-1745), in: BAKKER, S., BENOIT-DUSAUSOY, A., BOUSSET, H., e.a., ed., Nieuwe literatuurgeschiedenis. Overzicht van de Europese letteren van Homerus tot heden, deel II: van 1600 tot 1900, Amsterdam, 1994, p. 637-642.

FORNERON, H., Histoire générale des émigrés pendant la Révolution Française, New York, 1976², 3 vol.

Fox, Charles James, in: The Dictionary of National Biography, VII, Oxford, 1950, p. 535-552.

Frederick Augustus, Duke of York and Albany, in: The Dictionary of National Biography, VII, p. 673-675.

FUCHS, M., France and Irish nationalism in the eighteenth century, in: O’DEA, M. en WHELAN, K., ed., Nations and nationalisms: France, Britain, Ireland and the eighteenth-century context (Studies on Voltaire and the eighteenth century, 335), Oxford, 1995, p. 119-128.

GABORY, E., L’Angleterre et la Vendée, 1, Paris, 1930.

GADEYNE, G., Variolatie en vaccinatie tegen de pokken in België sinds de 18de eeuw, in: Geschiedenis der Geneeskunde, 6, 2000, p. 365-375.

GAUS, H. en VERMEERSCH, A.J., Repertorium van de Brusselse pers, 1789-1914 (Interuniversitair centrum voor hedendaagse geschiedenis, bijdragen 50), vol. 2 (L – Z), Leuven/Paris, 1968.

GAY, P., The Enlightenment: an interpretation. The rise of modern paganism, London, 1966.

GEGGUS, D., The British government and the Saint Domingue slave revolt, 1791-1793, in: The English Historical Review, XCVI, 1981, p. 285-305.

George III, in: The Dictionary of National Biography, VII, Oxford, 1950, p. 1051-1071.

George IV, in: The Dictionary of National Biography, VII, Oxford, 1950, p. 1071-1083.

GEORGE, M.D., London life in the eighteenth century, London, 1965.

GERZINA, G.H., Black London. Life before emancipation, New Brunswick, New Jersey, 1995.

GIBBS, G.C., Newspapers, parliament, and foreign policy in the age of Stanhope and Walpole, in: Mélanges offerts à G. Jacquemyns, Bruxelles, 1968, p. 293-315.

GILISSEN, J. en NAUWELAERTS, A., De Ierse kwestie, Antwerpen, 1974.

GLORIEUX, I., De Juiste Maat, de Ware Inhoud, in: De opstand van de intellectuelen. De Franse Revolutie als avant-première van de moderne cultuur, Kapellen, 1989, p. 157-182.

GODECHOT, J., France and the Atlantic Revolution of the eighteenth century, 1770-1799, New York/London, 1973².

GOLINSKI, J., Science as public culture. Chemistry and Enlightenment in Britain, 1760-1820, Cambridge, 1992.

GORIS, J.-A., Lof van Antwerpen. Hoe reizigers Antwerpen zagen, van de XVe tot de XXe eeuw, Brussel, 1940.

GRANIER, A., Le Courrier de l’Escaut (1784-1789), in: SGARD, J., ed., Dictionnaire des journaux, 1600-1789, vol. 1, Paris, 1991, p. 281-282.

GRAUWELS, J. en SMEYERS, J., Limburg, in: HASQUIN, H., ed., Het culturele leven in onze provincies (Oostenrijkse Nederlanden, prinsbisdom Luik en hertogdom Bouillon) in de 18de eeuw, s.l., 1983, p. 107-120.

GREER, D., The incidence of the emigration during the French Revolution, Gloucester, Massachusetts, 1966².

GRIFFIN-COLLART, E., Le bon David, âme républicaine, entre deux révolutions, in: MORTIER, R. en HASQUIN, H., ed., Etudes sur le XVIIIe siècle, VII. L’Europe et les révolutions (1770-1800), Bruxelles, 1980, p. 35-46.

GRIFFITHS, A. en RIMMER, J., Harp, in: SADIE, S., ed., The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 8, London/Washington D.C./Hong Kong, 1980, p. 190-210.

GURY, J., Une excentricité à l’Anglaise: l’Anglomanie, in: PLAISANT, M., ed., L’excentricité en Grande-Bretagne au 18e siècle, Lille, 1976, p. 189-211.

HAESENNE-PEREMANS, N. en DEBOUILLE, P., La présence française dans les bibliothèques liégeoises au XVIIIe siècle, in: MORTIER, R. en HASQUIN, H., ed., Etudes sur le XVIIIe siècle, VI, Bruxelles, 1979, p. 177-192.

HAMPSON, N., The Enlightenment in France, in: PORTER, R. en TEICH, M., ed., The Enlightenment in national context, Cambridge, 1981, p. 41-53.

HARDING, V., Cross-channel trade and cultural contacts: London and the Low Countries in the later fourteenth century, in: BARRON, C. en SAUL, N., ed., England and the Low Countries in the late middle ages, New York, 1995, p. 148-165.

HARTEL, E.G.H., Bergen Op Zoom. Proeve van een sociaal-geografische stadsanalyse, Terborg, 1961.

HASQUIN, H., Het jozefinisme en zijn wortels, in: HASQUIN, H., ed., Oostenrijks België, 1713-1794. De Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers, Gent, 1987, p. 201-238.

HASQUIN, H., Inleidende beschouwingen. De vernieuwing in de 18de eeuw, in: HASQUIN, H., ed., Oostenrijks België, 1713-1794. De Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers, Gent, 1987, p. 7-10.

HASQUIN, H., La ‘Revolution Brabançonne’ ou quand l’histoire marche à reculons, in: MORTIER, R. en HASQUIN, H., ed., Etudes sur le XVIIIe siècle, XV. Unité et diversité de l’empire des Habsbourg à la fin du XVIIIe siècle, Bruxelles, 1988, p. 165-172.

HASQUIN, H., Le français à Bruxelles entre 1740 et 1780. Premier essai de quantification, in: MORTIER, R. en HASQUIN, H., ed., Etudes sur le XVIIIe siècle, VI, Bruxelles, 1979, p. 193-200.

HASQUIN, H., Slotbeschouwingen. Jozef II en de Franse Revolutie: punten van overeenkomst en breuk, in: HASQUIN, H., ed., Oostenrijks België, 1713-1794. De Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers, Gent, 1987, p. 533-535.

HASQUIN, H., Van Fleurus tot de annexatie: een gekneusd land, in: HASQUIN, H., ed., België onder het Frans bewind, 1792-1815, Gent, 1993, p. 40-71.

HAVAUX, P., La presse et la Révolution Française: le ‘Républicain du Nord’, in: CRAEYBECKX, J. en SCHEELINGS, F., ed., De Franse Revolutie en Vlaanderen. De Oostenrijkse Nederlanden tussen oud en nieuw regime (Handelingen van het colloquium gehouden op 1-2 december 1988 te Brussel), Brussel, 1990, p. 307-318.

HAZARD, P., Het Europese denken in de achttiende eeuw. Van Montesquieu tot Lessing, Amsterdam, 1993.

HEILBRON, J.L., The measure of Enlightenment, in: FRANGSMYR, T., HEILBRON, J.L. en RIDER, R.E., ed., The quantifying spirit in the 18th century, Berkeley/Los Angeles/Oxford, 1990, p. 207-242.

HEIRWEGH, J.-J. en MORTIER, R., Luxemburg, in: HASQUIN, H., ed., Het culturele leven in onze provincies (Oostenrijkse Nederlanden, prinsbisdom Luik en hertogdom Bouillon) in de 18de eeuw, s.l., 1983, p. 67-76.

HEIRWEGH, J.-J., Het einde van het Ancien Régime en de revoluties, in: HASQUIN, H., ed., Oostenrijks België, 1713-1794. De Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers, Gent, 1987, p. 467-504.

HEIRWEGH, J.-J., Neny et les idées économiques de son temps, in: VAN DIEVOET, G., ed., Patrice de Neny (1716-1784) en de regering der Oostenrijkse Nederlanden (Standen en Landen LXXXVIII), Kortrijk-Heule, 1987, p. 63-82.

HEIRWEGH, J.-J., Van Jemappes naar Fleurus, in: HASQUIN, H., ed., België onder het Frans bewind, 1792-1815, Gent, 1993, p. 14-39.

HELIN, E., De val van twee reuzen op lemen voeten: adel en clerus, in: HASQUIN, H., ed., België onder het Frans bewind, 1792-1815, Gent, 1993, p. 98-133.

HELIN, E., Luik. Het politieke kader en het sociale substraat, in: HASQUIN, H., ed., Het culturele leven in onze provincies (Oostenrijkse Nederlanden, prinsbisdom Luik en hertogdom Bouillon) in de 18de eeuw, s.l., 1983, p. 77-86.

HELIN, E., HAVELANGE, C. en VERBEECK, M., Het departement van de Ourthe, in: HASQUIN, H., ed., Het culturele leven in onze provincies onder Frans bewind, Brussel, 1989, p. 83-100.

Henry Frederick, Duke of Cumberland and Strathearn, in: The Dictionary of National Biography, IX, Oxford, 1950, p. 560-561.

Herbert, Henry, tenth Earl of Pembroke and seventh of Montgomery, in: The Dictionary of National Biography, IX, Oxford, 1950, p. 645-646.

HOPPIT, J., Reforming Britain’s weights and measures, 1660-1824, in: The English Historical Review, CVIII, 1993, p. 82-104.

HORN, D.B., Great Britain and Europe in the eighteenth century, Oxford, 1967.

HOSTYN, N., Hendrik Frans De Cort, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 12, Brussel, 1987, kol. 160-163.

HUGHES, R., De fatale kust. Het epos van Australië, Amsterdam, 1988.

HUYGHEBAERT, J., ‘Den Demokraet’, een Gents blad van 1795, in: Ghendtsche-Tydinghen, 12, 1983, p. 27-36.

HUYGHEBAERT, J., Jacob Toussaint Neyts, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 13, Brussel, 1990, kol. 592-598.

HUYGHEBAERT, J., Karel Broeckaert, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 10, Brussel, 1983, kol. 49-60.

HUYSSEUNE, M., Het tableau van de werkelijkheid, in: De opstand van de intellectuelen. De Franse Revolutie als avant-première van de moderne cultuur, Kapellen, 1989, p. 60-93.

IGNATIEFF, M., A just measure of pain. The penitentiary in the Industrial Revolution, 1750-1850, London, 1978.

IM HOF, U., Europa en de Verlichting, Amsterdam, 1994.

INSTALLE, H., Mechelse verlichte geesten, vrijdenkers en vrijmetselaars (1772-1840), Antwerpen/Rotterdam, 1990.

Jackson, Robert M.D., in: The Dictionary of National Biography, X, Oxford, 1950, p. 542-543.

JACOB, M.C., Living the Enlightenment. Freemasonry and politics in eighteenth-century Europe, New York/Oxford, 1991.

JACOB, M.C., The radical Enlightenment. Pantheists, freemasons and republicans, London, 1981.

JANE, F.T., The British battle-fleet. Its inception and growth throughout the centuries, London, 1912.

JANSSENS, J.D. en JANSSENS, P., De Verlichting (dossiers geschiedenis, nr. 13), Leuven/Amersfoort, 1986.

JANSSENS, P., De Brabantse Revolutie en het liberalisme. Enkele kritische beschouwingen, in: VAN HEMELRYCK, F., ed., Revolutie in Brabant, 1787-1793, Brussel, 1990, p. 83-106.

JANSSENS, P., L’influence sur le continent du modèle aristocratique britannique au XVIIIe siècle, in: MORTIER, R. en HASQUIN, H., ed., Etudes sur le XVIIIe siècle, XI. Idéologies de la noblesse, Bruxelles, 1984, p.

JARRETT, D., The begetters of revolution. England’s involvement with France, 1759-1789, London, 1973.

JENSEN, L., ‘Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt’. Vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw, Hilversum, 2001.

JONES, E.L. en FALKUS, M.E., Urban improvement and the English economy in the seventeenth and eighteenth centuries, in: BORSAY, P., ed., The eighteenth-century town. A reader in English urban history, 1688-1820, London/New York, 1990, p. 116-158.

JONES, R.M., Quakergeloof en quakerleven, Den Haag, 1931.

KAYSER, J., L’historien et la presse, in: Revue Historique, 81, 1957, p. 284-309.

KELLY, P., Strategy and counter-revolution: the journal of Sir Gilbert Elliot, 1 – 22 september 1793, in: The English Historical Review, XCVIII, 1983, p. 328-348.

KEYMER, T., Sterne (1713-1768), in: BAKKER, S., BENOIT-DUSAUSOY, A., BOUSSET, H., e.a., ed., Nieuwe literatuurgeschiedenis. Overzicht van de Europese letteren van Homerus tot heden, deel II: van 1600 tot 1900, Amsterdam, 1994, p. 723-727.

KILPATRICK, R., ‘Living in the light’ dispensaries, philanthropy and medical reform in late-eighteenth-century London, in: CUNNINGHAM, A. en FRENCH, R., ed., The medical Enlightenment of the eighteenth century, Cambridge, 1990, p. 254-280.

KOCKEN, M., Gids voor oud Mechelen, Antwerpen/Haarlem, 1981.

KNOWLESS, G.W., ed., Quakers and peace (The Grotius Society Publications. Texts for students of international relations, nr. 4), London, 1927.

KOPECZI, B., Les idées et la réalité politique. L’absolutisme éclairé et les philosophes, in: MORTIER, R. en HASQUIN, H., ed., Etudes sur le XVIIIe siècle, VII. L’Europe et les révolutions (1770-1800), Bruxelles, 1980, p. 25-34.

LABROSSE, C. en RETAT, P., L’instrument périodique. La fonction de la presse au XVIIIe siècle, Lyon, 1985.

LANGFORD, P., A polite and commercial people. England, 1727-1783, Oxford/New York, 1992.

LE CLERCQ, L., L’imprimerie Hanicquienne à Malines (1778-1855), Malines, 1934.

LECLERE, L., Une voyageuse écossaise en Belgique, 1756 (Académie Royale de Belgique. Extrait des Bulletins de la classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques), Bruxelles, 1925.

LEFEVRE, J., Henri Herman de Crumpipen, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 1, Brussel, 1964, kol. 351-355.

LEFEVRE, J., Joseph Ambroise de Crumpipen, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 1, Brussel, 1964, kol. 355-358.

LEFEVRE, J., L’Angleterre et la Belgique à travers les cinq derniers siècles, Bruxelles, 1946.

LEFEVRE, J., Louis Charles Marie, graaf van Barbiano di Belgiojoso, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 4, Brussel, 1970, kol. 32-37.

LE MAIRE, O., Une malinoise fondatrice du couvent des carmélites anglaises de Darlington, in: Mechlinia, 1, 1921, p. 14-15.

LENARDON, J., The paradox of revolution within an ‘étatiste’ mentality, in: CHISICK, H., ed., The press in the French Revolution (Studies on Voltaire and the eighteenth century, 287), Oxford, 1991, p. 99-117.

LENDERS, P., Albert Casimir, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 1, Brussel, 1964, kol. 12-14.

LENDERS, P., De aanhechting bij Frankrijk en de overgang naar het modern regime, in: HASQUIN, H., ed., België onder het Frans bewind, 1792-1815, Gent, 1993, p. 74-97.

LENDERS, P., De Zuidelijke Nederlanden onder Maria Theresia, 1740-1780, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 9, Haarlem, 1980, p. 92-112.

LENDERS, P., Henry Delplancq, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 1, Brussel, 1964, kol. 397-401.

LENDERS, P., Het departement der Twee Nethen, in: HASQUIN, H., ed., Het culturele leven in onze provincies onder Frans bewind, Brussel, 1989, p. 31-44.

LENDERS, P., Marie Christine, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 1, Brussel, 1964, kol. 700-702.

LENDERS, P., Neny en de staatstheorie van zijn tijd, in: VAN DIEVOET, G., ed., Patrice de Neny (1716-1784) en de regering der Oostenrijkse Nederlanden (Standen en Landen LXXXVIII), Kortrijk-Heule, 1987, p. 83-122.

LENDERS, P., Overheid en geneeskunde in de Habsburgse Nederlanden en het prinsbisdom Luik (Standen en Landen CIII), Kortrijk-Heule, 2001.

LENDERS, P., Vilain XIIII, Leuven, 1995.

LENDERS, P., Wenen en Brussel: bevoogding die een eigenheid aanvaardt, in: HASQUIN, H., ed., Oostenrijks België, 1713-1794. De Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers, Gent, 1987, p. 37-70.

LEON, M., De visie van buitenlandse reizigers op het kerkelijk leven in de Oostenrijkse Nederlanden. Een bijdrage tot de religieuze geschiedenis van de XVIIIe eeuw (onuitgegeven licentiaatsverhandeling KUL), Leuven, 1982.

LESCH, J.E., Systematics and the geometrical spirit, in: FRANGSMYR, T., HEILBRON, J.L. en RIDER, R.E., ed., The quantifying spirit in the 18th century, Berkeley/Los Angeles/Oxford, 1990, p. 73-112.

LIEBERSOHN, H., Aristocratic encounters. European travellers and North American Indians, Cambridge, 1998.

LIS, C. en SOLY, H., Te gek om los te lopen? Collocatie in de 18de eeuw, s.l., 1990.

LOBO, F.M., John Haygarth, smallpox and religious dissent in eighteenth-century England, in: CUNNINGHAM, A. en FRENCH, R., ed., The medical Enlightenment of the eighteenth century, Cambridge, 1990, p. 217-253.

LUNDGREN, A., The changing role of numbers in the 18th-century chemistry, in: FRANGSMYR, T., HEILBRON, J.L. en RIDER, R.E., ed., The quantifying spirit in the 18th century, Berkeley/Los Angeles/Oxford, 1990, p. 245-266.

LUYCKX, T., De evolutie van de communicatiemedia, Brussel, 1978.

LUYCKX, T., Het ‘Wekelycks Bericht’, eerste advertentieblad en tweede algemene informatiekrant te Mechelen, in: Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 79, 1975, p. 359-369.

LUYTEN, K., De literatuur in de ‘Vlaemschen Indicateur’. Een bijdrage tot de studie van de 18de eeuwse Zuidnederlandse letterkunde (onuitgegeven licentiaatsverhandeling KUL), Leuven, 1982.

Maitland, James, eight Earl of Lauderdale, in: The Dictionary of National Biography, XII, Oxford, 1950, p. 799-801.

MALANDAIN, P., Voltaire (1694-1778), in: BAKKER, S., BENOIT-DUSAUSOY, A., BOUSSET, H., e.a., ed., Nieuwe literatuurgeschiedenis. Overzicht van de Europese letteren van Homerus tot heden, deel II: van 1600 tot 1900, Amsterdam, 1994, p. 643-648.

MANTOUX, P., The Industrial Revolution in the eighteenth century. An outline of the beginnings of the modern factory system in England, London, 1961².

MARSHALL, P.J., 1783-1870: an expanding empire, in: MARSHALL, P.J., ed., The Cambridge illustrated history of the British Empire, Cambridge, 1996, p. 24-51.

MARTIN, G. en KLINE, B.E., British emigration and New Identities, in: MARSHALL, P.J., ed., The Cambridge illustrated history of the British Empire, Cambridge, 1996, p. 254-279.

MARX, J., L’activité scientifique de l’Académie Impériale et Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, 1772-1794, in: MORTIER, R. en HASQUIN, H., ed., Etudes sur le XVIIIe siècle, IV, Bruxelles, 1977, p. 49-62.

MAT-HASQUIN, M. en HASQUIN, H., Henegouwen, in: HASQUIN, H., ed., Het culturele leven in onze provincies (Oostenrijkse Nederlanden, prinsbisdom Luik en hertogdom Bouillon) in de 18de eeuw, s.l., 1983, p. 43-55.

MAT-HASQUIN, M., Les influences anglaises en Europe occidentale au Siècle des Lumières, in: MORTIER, R. en HASQUIN, H., ed., Etudes sur le XVIIIe siècle, VIII, Bruxelles, 1981, p. 191-200.

MATHIEZ, A., La révolution et les étrangers. Cosmopolitisme et défense nationale, Paris, 1918.

MAT, M., Boeken, ideeën, genootschappen in het Oostenrijkse ‘België, in: HASQUIN, H., ed., Oostenrijks België, 1713-1794. De Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers, Gent, 1987, p. 239-262.

MAURER, M., Aufklärung und Anglophilie in Deutschland (Veröffentlichungen des Deutschen Historischen Instituts London, Band 19), Göttingen/Zürich, 1987.

McCALMAN, I., Ultra-radicalism and convivial debating-clubs in London, 1795-1838, in: The English Historical Review, CII, 1987, p. 309-333.

McKENDRICK, N., BREWER, J. en PLUMB, J.H., The birth of a consumer society. The commercialisation of eighteenth-century England, London, 1982.

McKENDRICK, N., What did the Industrial Revolution in Britain owe to science?, in: RUPERT HALL, A., ed., Science and society. Historical essays on the relations of science, technology and medicine, Aldershot/Brookfield, 1994, p. III, 129-151.

McLOUGHLIN, T., Contesting Ireland. Irish voices against England in the eighteenth century, Dublin, 1999.

MEERTS, L., Geschiedenis en journalistiek, in: Wetenschap en journalistiek. Liber Amicorum professor Antoon Breyne, Leuven, 1980, p. 189-199.

MILHOUSE, J., DIDERIKSEN, G. en HUME, R.D., Italian opera in late eighteenth-century London. Volume II: the Pantheon Opera and its aftermath, 1789-1795, Oxford, 2001.

MITCHELL, H., Edmund Burke’s language of politics and his audience, in: CHISICK, H., ed., The press in the French Revolution (Studies on Voltaire and the eighteenth century, 287), Oxford, 1991, p. 335-360.

MOLS, R., De seculiere clerus, in: Algemene geschiedenis der Nederlanden, 9, Haarlem, 1980, p. 376-388.

MOMMEN, A., Het humanistisch liberalisme van Condorcet en de rechten van de mens, in: RAES, K., ed., Denkers van het licht. Opstellen over Verlichting, Revolutie en Moderniteit, Gent, 1989, p. 15-35.

MORREN, P., Mechelen in de reisherinneringen van buitenlanders, 1438-1838, in: Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 67, 1963, p. 38-66.

MORRIS, M., The British monarchy and the French Revolution, New Haven/London, 1998.

MORTIER, R., De Franstalige literatuur, in: HASQUIN, H., ed., Oostenrijks België, 1713-1794. De Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers, Gent, 1987, p. 263-300.

MORTIER, R., Diversité des Lumières, in: MORTIER, R. en HASQUIN, H., ed., Etudes sur le XVIIIe siècle, XV. Unité et diversité de l’empire des Habsbourg à la fin du XVIIIe siècle, Bruxelles, 1988, p. 15-24.

Mudge, William, in: The Dictionary of National Biography, XIII, Oxford, 1950, p. 1155-1156.

MUNCK, T., The Enlightenment. A comparative social history, 1721-1794, London, 2000.

MURRAY, J.J., The cultural impact of the Flemish Low Countries on sixteenth and seventeenth-century England, in: The American Historical Review, LXII, 1957, p. 837-854.

MURRAY, W.J., Journalism as a career choice in 1789, in: CHISICK, H., ed., The press in the French Revolution (Studies on Voltaire and the eighteenth century, 287), Oxford, 1991, p. 161-188.

NASH, G.B., The image of the Indian in the Southern colonial mind, in: DUDLEY, E. en NOVAK, M.E., ed., The wild man within. An image in Western thought from the Renaissance to Romanticism, London, 1972, p. 55-86.

NAUWELAERTS, W., Bijdrage tot de geschiedenis van de pers in het arrondissement Leuven. Repertorium, 1773-1914 (Interuniversitair centrum voor hedendaagse geschiedenis, bijdragen 86), Leuven/Paris, 1978.

NEFORS, P., Goswin De Fierlant: portret van een gematigd hervormer, in: LENDERS, P., ed., Het politiek personeel tijdens de overgang van het Ancien Régime naar het nieuwe regiem in België, 1780-1830 (Standen en Landen XCVI, colloquium van zaterdag 14 december 1991 te Brussel), Kortrijk-Heule, 1993, p. 213-219.

NEWMAN, G., The rise of English nationalism. A cultural history (1740-1830), London, 1987.

NIEUWENHUIS, A.J., Persvrijheid en persbeleid, s.l., 1991.

OLBRECHTS, G., Rondreizende toneelgezelschappen te Mechelen in de XVIIe en XVIIIe eeuw, in: Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 55, 1951, p. 67-82.

OLCINA, J., De publieke opinie, van de aftocht uit Rusland tot de slag bij Waterloo, in: HASQUIN, H., ed., België onder het Frans bewind, 1792-1815, Gent, 1993, p. 360-395.

OULIE, M., Le prince de Ligne. Un Grand Seigneur cosmopolite au XVIIIe siècle, Paris, 1926.

OUTRAM, D., The Enlightenment (New approaches to European history), Cambridge, 1995.

PAIN, N., George III at home, London, 1975.

PERKIN, H., Origins of modern English society, London/Boston, 1985 (10de druk).

PERSOONS, E., De reguliere clerus: een statistische benadering, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 9, Bussum, 1980, p. 389-395.

PHILLIPSON, N., The Scottish Enlightenment, in: PORTER, R. en TEICH, M., ed., The Enlightenment in national context, Cambridge, 1981, p. 19-40.

PIERART-DUPONT, F., Un grand commis belge de la fin de l’Ancien Régime: Henri Delplancq (1734-1792). L’homme et l’œuvre, in: Economisch en Sociaal Tijdschrift, 17, 1963, p. 97-126.

POLASKY, J.L., Revolution in Brussels, Bruxelles, 1982.

POLE, J.R., Enlightenment and the politics of American nature, in: PORTER, R. en TEICH, M., ed., The Enlightenment in national context, Cambridge, 1981, p. 192-214.

POPKIN, J.D., News and politics in the age of revolution. Jean Luzac’s ‘Gazette de Leyde’, Ithaca/London, 1989.

POPKIN, J.D., The élite press in the French Revolution: the ‘Gazette de Leyde’ and the ‘Gazette Universelle’, in: CHISICK, H., ed., The press in the French Revolution (Studies on Voltaire and the eighteenth century, 287), Oxford, 1991, p. 85-98.

POPKIN, J.D., The ‘Gazette de Leyde’ and French politics under Louis XVI, in: CENSER, J.R. en POPKIN, J.D., ed., Press and politics in pre-revolutionary France, Berkeley/Los Angeles/London, 1987, p. 75-132.

PORTER, A., Empires in the mind, in: MARSHALL, P.J., ed., The Cambridge illustrated history of the British Empire, Cambridge, 1996, p. 185-223.

PORTER, D. en PORTER, R., Patient’s progress. Doctors and doctoring in eighteenth-century England, Cambridge, 1989.

PORTER, R., Civilisation and disease: medical ideology in the Enlightenment, in: BLACK, J. en GREGORY, J., ed., Culture, politics and society in Britain, 1660-1800, Manchester, 1991, p. 154-183.

PORTER, R., English society in the eighteenth century (the Pelican Social History of Britain), London, 1982.

PORTER, R., Enlightenment. Britain and the creation of the modern world, Bath, 2000.

PORTER, R., London. A social history, Cambridge, Massachusetts, 1995.

PORTER, R., Science, provincial culture and public opinion in Enlightenment England, in: BORSAY, P., ed., The eighteenth-century town. A reader in English urban history, 1688-1820, London/New York, 1990, p. 243-267.

PORTER, R., The Enlightenment in England, in: PORTER, R. en TEICH, M., ed., The Enlightenment in national context, Cambridge, 1981, p. 1-18.

POST, M.J.H., De driebond van 1788 en de Brabantse Revolutie, Bergen Op Zoom, 1961.

POULUSSEN, P., De persoonlijke kijk van Georg Forster – geleerde, wereldreiziger en politiek denker – op de Brabantse Revolutie, in: VAN HEMELRYCK, F., ed., Revolutie in Brabant, 1787-1793, Brussel, 1990, p. 171-208.

POWELL-PRICE, J.C., A history of India, London, 1955.

PRENEEL, L., Godsdienstig leven in de Zuidelijke Nederlanden, 1794-1814, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 11, Bussum, 1983, p. 47-59.

PRICK, W.J.H., Corneille-François de Nélis, 18e et dernier évêque d’Anvers (1785-1798). Un évêque humaniste et homme d’action à la fin de l’Ancien Régime (dissertation présentée à la faculté de philosophie et lettres pour l’obtention du grade de docteur en sciences historiques), Louvain, s.d.

PRIESTLEY, J.B., The Prince of Pleasure and his regency, 1811-1820, London, 1970².

PROUD, J.K., ‘Belgium’ in the eighteenth century: politics and culture, fact and fiction, in: O’DEA, M. en WHELAN, K., ed., Nations and nationalisms: France, Britain, Ireland and the eighteenth-century context (Studies on Voltaire and the eighteenth century, 335), Oxford, 1995, p. 181-195.

PUTTEMANS, A., La censure dans les Pays-Bas Autrichiens, Bruxelles, 1935.

RENKIN, G., De organisatie van de klein- en groothandel in vis en aanverwante producten door het Mechels visverkopersambacht tijdens de 18de eeuw, in: Bijdragen tot de geschiedenis, 83, 2000, p. 37-60.

RENOY, G., Geschiedenis van de post, Tielt, 1999.

RICHARDSON, J., George IV. A portrait, London, 1966.

RIDER, R.E., Measure of ideas, rule of language: mathematics and language in the 18th century, in: FRANGSMYR, T., HEILBRON, J.L. en RIDER, R.E., ed., The quantifying spirit in the 18th century, Berkeley/Los Angeles/Oxford, 1990, p. 113-140.

RIJS, S., Was er een Nederlands revolutionair kostuum?, in: BOTS, H. en MIJNHARDT, W.W., ed., De droom van de revolutie. Nieuwe benaderingen van het Patriottisme, Amsterdam, 1988, p. 82-92.

ROEGIERS, J., Kerk en revolutie onder de Brabantse Omwenteling, in: VAN HEMELRYCK, F., ed., Revolutie in Brabant, 1787-1793, Brussel, 1990, p. 107-120.

ROEGIERS, J., Kerk en staat in de Oostenrijkse Nederlanden, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 9, Bussum, 1980, p. 361-375.

ROEGIERS, J., Kerk en Verlichting in de Zuidelijke Nederlanden, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 9, Bussum, 1980, p. 413-418.

ROEGIERS, J., Nederlandse vrijheden en trouw aan het huis van Oostenrijk, in: MORTIER, R. en HASQUIN, H., ed., Etudes sur le XVIIIe siècle, XV. Unité et diversité de l’empire des Habsbourg à la fin du XVIIIe siècle, Bruxelles, 1988, p. 15-24.

ROEGIERS, J., Politiek in beelden. Propagandaprenten in de Brabantse Omwenteling, in: BOTS, H. en MIJNHARDT, W.W., ed., De droom van de revolutie. Nieuwe benaderingen van het Patriottisme, Amsterdam, 1988, p. 49-70.

ROEGIERS, J., P.S. Van Eupen (1744-1804): van Ultramontaan tot Revolutionair, in: LENDERS, P., ed., Het einde van het Ancien Régime in België. Colloquium van zaterdag 3 december 1988 te Brussel (Standen en Landen XCIII), Kortrijk-Heule, 1991, p. 263-328.

ROEGIERS, J., Sociocultureel leven in de Zuidelijke Nederlanden, 1794-1814, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 11, Bussum, 1983, p. 70-83.

ROGERS, D.M., Henry Jaye (15 ?-1643), in: Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 57, 1953, p. 155-169.

ROSE, R.B., The Priestley Riots of 1791, in: Past and Present, 18, 1960, p. 68-88.

RUDE, G., Europe in the eighteenth century. Aristocracy and the bourgeois challenge, London, 1972.

RUDE, G., Paris and London in the eighteenth century. Studies in popular protest, London, 1969.

RUDE, G., The crowd in history. A study of popular disturbances in France and England, 1730-1848, New York/London/Sydney, 1964.

RUWET, J. en WELLEMANS, Y., L’analphabétisme en Belgique (XVIIIième-XIXième siècles), Louvain, 1978.

RYCKMANS, P., Drukkers en pers te Mechelen (1773-1914). Repertorium (Interuniversitair centrum voor hedendaagse geschiedenis, bijdragen 70), Leuven/Paris, 1972.

RYCKMANS, P., François Pierre Jean Hanicq, in: Nationaal Biografisch Woordenboek 4, Brussel, 1970, kol. 393-395.

RYCKMANS, P., Pierre Joseph Hanicq, in: Nationaal Biografisch Woordenboek 4, Brussel, 1970, kol. 395-398.

Sackville, John Frederick, third Duke of Dorset, in: The Dictionary of National Biography, XVII, Oxford, 1950, p. 581.

SAMBROOK, J., The eighteenth century. The intellectual and cultural context of English literature, 1700-1789, London/New York, 1986.

SCHAFFER, S., Measuring virtue eudiometry, enlightenment and pneumatic medecine, in: CUNNINGHAM, A. en FRENCH, R., ed., The medical enlightenment of the eighteenth century, Cambridge, 1990, p. 281-318.

SCHAMA, S., Burgers. Een kroniek van de Franse Revolutie, Amsterdam, 1989.

SCHAMA, S., Landschap en herinnering, Amsterdam/Antwerpen, 1995.

SCHAMA, S., Patriotten en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden, 1780-1813, Amsterdam, 1989³.

SCHENK, H.G., De geest van de Romantiek, Bilthoven, 1966.

SCHNEIDER, M. en HEMELS, J., De Nederlandse krant, 1618-1978. Van ‘nieustydinghe’ tot dagblad, Baarn, 1979, 4de druk.

SCHNEIDER, M., Kranten, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 9, Bussum, 1980, p. 207-213.

SHEPPARD, F., London. A history, Oxford/New York, 1998.

SIMONS, L., Geschiedenis van de uitgeverij in Vlaanderen. Volume I: de negentiende eeuw, Tielt, 1984.

SMEYERS, J., De Amerikaanse vrijheidsoorlog in Nederlandstalige Zuidnederlandse bronnen uit de periode van de Brabantse Omwenteling, in: VAN HEMELRYCK, F., ed., Revolutie in Brabant, 1787-1793, Brussel, 1990, p. 153-170.

SMEYERS, J., De Nederlandse letterkunde te Brussel in de 18de eeuw (overdruk uit Liber Amicorum Raf Hulpiau), Brussel, 1978.

SMEYERS, J., Den Vlaemschen Indicateur en de literatuur. Inleiding en bloemlezing, Brussel, 1995.

SMEYERS, J., Literatuur en toneel in de Zuidelijke Nederlanden in de 18de eeuw, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 9, Bussum, 1980, p. 190-195.

SMEYERS, J., MURET, Ph., HEIRWEGH, J.-J., ROEGIERS, J. en CRAEYBECKX, J., Brabant, in: HASQUIN, H., ed., Het culturele leven in onze provincies (Oostenrijkse Nederlanden, prinsbisdom Luik en hertogdom Bouillon) in de 18de eeuw, s.l., 1983, p. 9-25.

SMEYERS, J., Taalkennis en taaltoestanden in en rondom de XVIIIe eeuwse Keizerlijke en Koninklijke Academie van Brussel, Antwerpen/Gent/Brussel/Leuven, 1951.

SMEYERS, J., Van traditie naar vernieuwing. De Zuidnederlandse letterkunde in de Oostenrijkse tijd, in: HASQUIN, H., ed., Oostenrijks België, 1713-1794. De Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers, Gent, 1987, p. 301-346.

SMEYERS, J., Vlaams taal en volksbewustzijn in het Zuidnederlands geestesleven van de 18de eeuw (Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Reeks IV- Nr. 83), Gent, 1959.

SMEYERS, J., Voltaire dans la littérature néerlandaise des Pays-Bas autrichiens, in: MORTIER, R. en HASQUIN, H., ed., Etudes sur le XVIIIe siècle, VI, Bruxelles, 1979, p. 91-102.

SMEYERS, J., West-Vlaanderen, in: HASQUIN, H., ed., Het culturele leven in onze provincies (Oostenrijkse Nederlanden, prinsbisdom Luik en hertogdom Bouillon) in de 18de eeuw, s.l., 1983, p. 159-162.

SMYTH, J., The making of the United Kingdom, 1660-1800. State, religion and identity in Britain and Ireland, Singapore, 2001.

SNOW, D.R., The Iroquois, Oxford (UK)/Cambridge (USA), 1996.

SORGELOOS, C., De wetenschappen, in: HASQUIN, H., ed., België onder het Frans bewind, 1792-1815, Gent, 1993, p. 300-321.

SORGELOOS, C., La bibliothèque de Charles de Lorraine, gouverneur-général des Pays-Bas autrichiens, in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 54, 1976, p. 809-838.

STANDAGE, T., The Victorian internet. The remarkable story of the telegraph and the nineteenth century’s on-line pioneers, New York, 1998.

STEURS, V., Chamberlain’s in betrekking met Mechelsche kooplieden, in: Mechelsche Bijdragen, 6, 1939, p. 177-179.

STEVENSON, J., Popular disturbances in England, 1700-1832, London/New York, 1992².

STIENNON, J., Luik. Het artistieke leven, in: HASQUIN, H., ed., Het culturele leven in onze provincies (Oostenrijkse Nederlanden, prinsbisdom Luik en hertogdom Bouillon) in de 18de eeuw, s.l., 1983, p. 104-105.

Stockdale, Percival, in: The Dictionary of National Biography, XVIII, Oxford, 1950, p. 1277-1279.

STOLS, E., De Oostenrijkse Nederlanden in de kijker van de buitenlanders, in: HASQUIN, H., ed., Oostenrijks België, 1713-1794. De Zuidelijke Nederlanden onder de Oostenrijkse Habsburgers, Gent, 1987, p. 505-532.

SUTHERLAND, D.M.G., Revolutie en contra-revolutie. Frankrijk 1789-1815, Amsterdam, 1989.

SWAELENS, A.-M., De Brusselse pers tijdens het Frans bewind (1792-1793 en 1794-1799). Een onderzoek naar de verhouding overheid-pers (onuitgegeven licentiaatsverhandeling KUL), Leuven, 1972.

TASSIER, S., Figures revolutionnaire (XVIIIe siècle), Bruxelles, s.d.

TASSIER, S., Idées et profils du XVIIIe siècle, Bruxelles, 1944.

TASSIER, S., Les démocrates belges de 1789. Etude sur le Vonckisme et la Révolution Brabançonne, Bruxelles, 1930.

THIELEMANS, M.-R., Het departement van de Dijle, in: HASQUIN, H., ed., Het culturele leven in onze provincies onder Frans bewind, Brussel, 1989, p. 9-30.

THIJS, A.K.L., De Mechelse boekdrukkerij P.J. Hanicq als uitgeefster van populair beeldmateriaal (1817-1855), in: De Gulden Passer, 75, 1997, p. 183-237.

THOMPSON, M.P., Ideas of Europe during the French Revolution and Napoleonic wars, in: Journal of the history of ideas, 55, 1994, p. 37-58.

THORSLEV, P.L., The Wild Man’s revenge, in: DUDLEY, E. en NOVAK, M.E., ed., The Wild Man within. An image in Western thought from the Renaissance to Romanticism, London, 1972, p. 281-308.

Thurlow, Thomas, in: The Dictionary of National Biography, XIX, Oxford, 1950, p. 830.

Tooke, John Horne, in: The Dictionary of National Biography, XIX, Oxford, 1950, p. 967-974.

Townshend, George, second Marquis Townshend, Earl of Leicester, and Baron de Ferrars of Chartley, in: The Dictionary of National Biography, XIX, Oxford, 1950, p. 1053-1054.

TREASURE, G., Who’s who in history. Volume IV: England, 1714-1789, Oxford, 1969.

TURNER, E.S., The court of St. James’s, London, 1959.

TURNER, M.J., The limits of abolition: government, saints and the ‘African question’, c. 1780-1820, in: The English Historical Review, 112, 1997, p. 319-357.

UYTTEBROUCK, A., L’enseignement secondaire à Bruxelles à la fin de l’Ancien Régime, in: MORTIER, R. en HASQUIN, H., ed., Etudes sur le XVIIIe siècle, IV, Bruxelles, 1977, p. 63-86.

UZUREAU, F., Prêtres français en exil à Bruxelles (1793), in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 2, 1923, p. 102-106.

VAN BALBERGHE, J., Aantekeningen bij het rekeningboek ener Société Littéraire (1786-1811) te Mechelen, Mechelen, 1953.

VAN BALBERGHE, J., De advertentiën in een Mechels weekblad van het laatste kwart der 18de eeuw, Mechelen, 1959.

VAN CAENEGEM, R.C., Geschiedenis van Engeland van Stonehenge tot het tijdperk der vakbonden, Leiden/Antwerpen, 1984².

VAN CAENEGEM, R.C., Over koningen en bureaucraten. Oorsprong en ontwikkeling van de hedendaagse staatsinstellingen, Brussel, 1977.

VAN DAMME, R., De Zuidnederlanders in reisverhalen in de tweede helft van de achttiende eeuw, 1748-1795 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling), Leuven, 1964.

VAN DEN ABEELE, A., Brugse drukkers in de 18de eeuw, in: Vlaanderen. Hoogtepunten van de Brugse boekdrukkunst, 252, 1994, p. 143-148.

VAN DEN ABEELE, A., Drukker-uitgever Joseph Bogaert (1752-1820) of de standvastige taalijveraar, in: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XVI, 1985, p. 25-86.

VAN DEN ABEELE, A., In Brugge onder de acacia. De vrijmetselaarsloge ‘La Parfaite Egalité’ (1765-1774) en haar leden, Brugge, 1987.

VAN DEN ABEELE, A., Joseph Bogaert, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, 12, Brussel, 1987, kol. 90-95.

VAN DEN BERG, M., De adel in de 18de eeuw: een ‘leisure class’?, in: De adel in het hertogdom Brabant (Centrum Brabantse Geschiedenis UFSAL Brussel), Brussel, 1985, p. 143-184.

VAN DEN BERGH, F., De Fransche overheersching in België (van 1792 tot 1815), Gent, 1900.

VAN DEN BERGHE, Y., De reacties van de Brugse Jacobijnen tijdens de eerste Franse inval, 1792-1793 (Overdruk uit Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Nieuwe Reeks, XIX, 1965), Gent, 1966.

VAN DEN BERGHE, Y., De ‘Verlichte’ wereld van de oud-katholiek B. Détert: ‘De Rapsodisten’, een onbekende economische periodiek (Brugge, 1784-1785), in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, 87, 1972, p. 216-233.

VANDEN BERGHE, Y., West-Vlaanderen. Het ‘verlichte’ Brugge als testcase, in: HASQUIN, H., ed., Het culturele leven in onze provincies (Oostenrijkse Nederlanden, prinsbisdom Luik en hertogdom Bouillon) in de 18de eeuw, s.l., 1983, p. 152-158.

VAN DEN BROECK, J., Brabantse Omwenteling en de rechten van de mens, in: VAN HEMELRYCK, F., ed., Revolutie in Brabant, 1787-1793, Brussel, 1990, p. 133-152.

VAN DEN BROECK, J., De rechten van de mens omstreeks 1789 in de Oostenrijkse Nederlanden, Antwerpen, 1986.

VAN DEN BROECK, J., De rechtsleer in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 18de eeuw (Ius scripta historica XV), Brussel, 2001.

VAN DEN BROECK, J., J.B.C. Verlooy. Vooruitstrevend jurist en politicus uit de 18de eeuw, 1746-1797, Antwerpen/Amsterdam, 1980.

VAN DEN BROECK, J., J.B.C. Verlooy, ‘Zyn geloof, vryheyd en eygendommen in gevaer?’ (1793), in: Bijdragen tot de geschiedenis, 59, 1976, p. 274-290.

VAN DEN BROECK, J., Promenade in de pruikentijd. De Zuidelijke Nederlanden met een maat Madrid, een wasem Wenen en een part Parijs, 1700-1795, Antwerpen, 1995.

VANDENBROEKE, C., Aardappelteelt en aardappelverbruik in de 17de en 18de eeuw, in: Tijdschrift voor geschiedenis, 82, 1969, p. 49-68.

VANDENBROEKE, C., De sociaal-economische context van de Brabantse Omwenteling: de Vlaamse regio’s. Het fysisch produkt in Vlaanderen op het einde van de 18de-begin 19de eeuw, in: LORETTE, J., LEFEVRE, P. en DE GRYSE, P., ed., Handelingen van het colloquium over de Brabantse Omwenteling, 13-14 oktober 1983 (Centrum voor militaire geschiedenis, bijdragen 18), Brussel, 1984, p. 31-57.

VANDENBROEKE, C. en VANDERPIJPEN, W., Landbouw en platteland in de Zuidelijke Nederlanden, 1770-1844, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 10, Bussum, 1981, p. 183-209.

VANDENBROEKE, C., Het boekenaanbod als spiegel van het secularisatieproces tegen het einde van het Ancien Régime, in: SOLY, H. en VERMEIR, R., ed., Beleid en bestuur in de oude Nederlanden. Liber Amicorum prof. dr. M. Baelde, Gent, 1993, p. 383-390.

VAN DEN EECKHOUT, P. en HANNES, J., Sociale verhoudingen en structuren in de Zuidelijke Nederlanden, 1770-1840, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 10, Bussum, 1981, p. 435-475.

VAN DEN HEUVEL, R., Mechelen en de farmacie (tentoonstelling Museum voor Folklore 28 april-20 mei 1962), s.l., 1962.

VAN DER AUWERA, J., De vruchteloze initiatieven tot oprichting van tucht-, rasp-, correctie of werkhuizen te Mechelen in de 17de en 18de eeuw, in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 77, 1999, p. 933-963.

VAN DER KORST, J.K., Pokkeninenting voor de ontdekking van de vaccinatie, in: Geschiedenis der Geneeskunde, 5, 1999, p. 221-226.

VAN DER SCHELDEN, B., La franc-maçonnerie belge sous le régime autrichien (1721-1794). Etude historique et critique, Louvain, 1923.

VAN DIEVOET, G., De wetgeving op drukpers en boekhandel in de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden, in: Wetenschap en journalistiek. Liber Amicorum professor Antoon Breyne, Leuven, 1980, p. 271-294.

VAN DOESELAER, E., Opzoekingen betrekkelijk de Mechelsche drukpers van 1773 tot 1900 (dagbladen en tijdschriften), Mechelen, 1901.

VAN DOORSLAER, G., Imprimeur Malinois du XVe siècle, in: Bulletin du Cercle Archéologique, Littéraire et Artistique de Malines, 6, 1906, p. 353-354.

VAN ETTEN, H., Les Quakers. Histoire de la Société Religieuse des Amis depuis sa fondation jusqu’à nos jours, Paris, 1924.

VAN GESTEL, P., ‘De verbasteringen van het christendom’: Joseph Priestley (1733-1804) en de Nederlandse Verlichting, in: De Achttiende Eeuw. Documentatieblad van de Werkgroep Achttiende Eeuw, 30, 1998, p. 3-30.

VAN GESTEL, P., Het sublieme en de Amerikaanse identiteit, in: Spiegel Historiael, 38, 2003, p. 4-9.

VAN HAMMEE, F.O., Mechelen, de oude hoofdstad van de Nederlanden, Antwerpen/Amsterdam, 1979.

VAN HEMELRYCK, F., De Brabantse Revolutie: het verhaal van een mislukking, in: VAN HEMELRYCK, F., ed., Revolutie in Brabant, 1787-1793, Brussel, 1990, p. 9-82.

VAN HEMELRYCK, F., Ellendelingen voor galg en rad, Antwerpen/Amsterdam, 1984.

VAN IMPE, E., Marie-Christine van Oostenrijk. Gouvernante-Generaal van de Zuidelijke Nederlanden, 1781-1789; 1790-1792 (Standen en Landen LXXVII), Kortrijk-Heule, 1979.

VAN LAERHOVEN, J., De ‘Extraordinarisse Post-tydinghen’ van Willem Verdussen (1635-1695), in: Bijdragen tot de Geschiedenis, 55, 1972, p. 204-225.

VAN SAS, N.C.F., Tweedragt overal: het patriottisme en de uitvinding van de moderne politiek, in: BOTS, H. en MIJNHARDT, W.W., ed., De droom van de revolutie. Nieuwe benaderingen van het Patriottisme, Amsterdam, 1988, p. 18-31.

VAN STRIEN, K., De ontdekking van de Nederlanden. Britse en Franse reizigers in Holland en Vlaanderen, 1750-1795, Utrecht, 2001.

VANTHOOR, R., De ontwikkeling van de pers in België (De Natie, 39), s.l., 1950.

VAN UYTVEN, R., Antwerpen. Het markgraafschap Antwerpen en de heerlijkheid Mechelen, in: HASQUIN, H., ed., Het culturele leven in onze provincies (Oostenrijkse Nederlanden, prinsbisdom Luik en hertogdom Bouillon) in de 18de eeuw, s.l., 1983, p. 27-41.

VAN UYTVEN, R., ed., De geschiedenis van Mechelen. Van heerlijkheid tot stadsgewest, Tielt, 1991.

VAN VINCKENROYE, F., Het departement van de Nedermaas, in: HASQUIN, H., ed., Het culturele leven in onze provincies onder Frans bewind, Brussel, 1989, p. 101-113.

VELEMA, W.R.E., Contemporaine reacties op het patriots politieke vocabulaire, in: BOTS, H. en MIJNHARDT, W.W., ed., De droom van de revolutie. Nieuwe benaderingen van het Patriottisme, Amsterdam, 1988, p. 32-48.

VERAGHTERT, K., Geld, bankwezen en handel in de Zuidelijke Nederlanden, 1792-1844, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 10, Bussum, 1981, p. 323-360.

VERBEEMEN, J., De Bruul. Van patriciërs tot handelsstraat. Een aspekt van de Mechelse ekonomische evolutie van circa 1800 tot op heden, in: Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 60, 1956, p. 130-151.

VERBEEMEN, J., Mechelen in 1796. Demografische en sociaal-economische studie, in: Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 58, 1954, p. 135-179.

VERCRUYSSE, J., Journalistes et journaux, in: MORTIER, R. en HASQUIN, H., ed., Etudes sur le XVIIIe siècle, IV, Bruxelles, 1977, p. 117-128.

VERCRUYSSE, J., L’indépendance américaine et la Révolution Brabançonne. Essai d’une physionomie journalistique, in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 54, 1976, p. 1098-1108.

VERHAEGEN, A., Le cardinal De Franckenberg, archevêque de Malines (1726-1804), Bruges, 1889.

VERHAEGEN, P., Essai sur la liberté de la presse en Belgique durant la domination française (1792-1814), in: Annales de la Société d’Archéologie de Bruxelles, 6, 1892, p. 194-212.

VERHAEGEN, P., Le commerce des esclaves en Belgique à la fin du XVIIIe siècle, in: Annales de la Société d’Archéologie de Bruxelles, 15, 1901, p. 254-262.

VERHEYDEN, P., Aanteekeningen betreffende Mechelsche drukkers en boekhandelaars, in: Bulletin du Cercle Archéologique, Littéraire et Artistique de Malines, 20, 1910, p. 191-236.

VINCENT, J.-B., Essai sur l’histoire de l’imprimerie en Belgique, depuis le XVe jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, Bruxelles, 1867.

WALVIN, J., Black ivory. A history of British slavery, London, 1992.

WALVIN, J., Slavery and the slave trade. A short illustrated history, London/Basingstoke, 1983.

WANGERMANN, E., Reform Catholicism and political radicalism in the Austrian Enlightenment, in: PORTER, R. en TEICH, M., ed., The Enlightenment in national context, Cambridge, 1981, p. 127-140.

WARZEE, A., Essai historique et critique sur les journaux belges, Bruxelles/Gand, 1845.

WATSON, J.S., The reign of George III, 1760-1815 (The Oxford history of England), Oxford, 1960.

WATTS, M.R., The dissenters. From the reformation to the French Revolution, Oxford, 1985².

WESTERMAN, P., De wijsheid van het midden: Hume als politiek filosoof, in: DE MARTELAERE, P. en LEMMENS, W., ed., David Hume. Filosoof van de menselijke natuur, Kapellen/Kampen, 2001, p. 150-165.

WESTERN, J.R., The Volunteer Movement as an anti-revolutionary force, 1793-1801, in: The English Historical Review, LXXI, 1956, p. 603-614.

WIDMALM, S., Accuracy, rhetoric and technology: the Paris-Greenwich triangulation, 1784-88, in: FRANGSMYR, T, HEILBRON, J.L. en RIDER, R.E., ed., The quantifying spirit in the 18th century, Berkeley/Los Angeles/Oxford, 1990, p. 179-206.

Wilberforce, William, in: The Dictionary of National Biography, XXI, Oxford, 1950, p. 208-217.

WILLEY, B., The eighteenth century background. Studies in the idea of nature in the thought of the period, London/New York, 1986².

WILLIAMS, G.A., Artisans and sans-culottes. Popular movements in France and Britain during the French Revolution (Foundations of modern history), London, 1968.

Willis, Francis, in: The Dictionary of National Biography, XXI, Oxford, 1950, p. 488-489.

WOLDRING, H., De Franse Revolutie. Een aktuele uitdaging, Kampen, 1989.

WOODCOCK, G., The meaning of revolution in Britain, 1770-1800, in: CROSSLEY, C. en SMALL, I., ed., The French Revolution and British culture, Oxford/New York, 1989, p. 1-30.

WRIGHT, R., Stolen continents. The Indian story, s.l., s.d.

YARDENI, M., Paradoxes politiques et persuasion dans les ‘Annales’ de Linguet, in: CHISICK, H., ed., The press in the French Revolution (Studies on Voltaire and the eighteenth century, 287), Oxford, 1991, p. 211-219.

 

 

Lijst der gebruikte afkortingen

 

 

AGN : Algemene Geschiedenis der Nederlanden

ASAB : Annales de la Société d’Archéologie de Bruxelles

BCALAM : Bulletin du Cercle Archéologique, Littéraire et Artistique de Malines

BTFG: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis

BTNG : Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis

HKKOLKM : Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen

HMKOLK : Handelingen van den Mechelschen Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst

MKAWLSK : Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België

NBW : Nationaal Biografisch Woordenboek

SAM : Stadsarchief Mechelen

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende