Het Klooster van Boudelo 1700-1800 (Yves Beaurain)

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 

 

2.8.  Belsele

 

2.8.1. Achttiende eeuw (Bijlage, Belsele, Kaarten 1+2)

 

  

 

Voor Belsele beschikken we over een landboek uit 1701. En het is weer een landboek dat opgesteld werd door Anthonis Van Landeghem. Het werd gemaakt in opdracht van het Hoofdcollege van het Land van Waas en verschilt in niets van de andere landboeken van zijn hand. In de eerste kolom vinden we weerom het nummer van het perceel en in de volgende drie kolommen worden respectievelijk de eigenaar, de grootte en de prijs van het perceel gegeven. Ook in dit geval maken we eerst de vergelijking met het pachtboek van 1741, teneinde voor elke parochie de toestand weer te geven van het midden van de achttiende eeuw. De vergelijking laat zich samenvatten in volgende tabel :

 

WIJKEN

LANDBOEK 1701

PACHTBOEK 1741[1]

VERSCHIL

 

R

ha.

P

R

ha.

P

R

ha.

P

Alxland

605

0,90

2

605

0,90

2

0

0

0

Schooten

726

1,08

2

725

1,08

2

-1

0

0

Exterken

767

1,14

3

767

1,14

3

0

0

0

Kauterwijk

925

1,37

2

927

1,38

2

2

0,01

0

Lijbroek

769

1,14

1

1159

1,72

2

390

0,58

1

Houtakker

2040

3,03

3

2040

3,03

3

0

0

0

Ransbeke

2835

4,21

5

2836

4,21

5

1

0

0

TOTAAL

8667

12,87

18

9059

13,46

19

392

0,59

1

R = oppervlakte in roeden

ha. = oppervlakte in hectare

P = aantal percelen

 

We kunnen weer niet anders dan vaststellen dat het grondbezit weinig is geëvolueerd.

In slechts één wijk is er sprake van uitbreiding van het grondbezit, namelijk in Lijbroek, waar er één perceel is bijgekomen. De landboekkaart van de wijk Lijbroek moet derhalve aangepast worden aan de toestand van 1741. Via de Popp-legger is het perceel gemakkelijk te achterhalen want het grenst aan het perceel dat Boudelo reeds in bezit had. Wat betreft de wijken Alxland, Schooten, Exterken, Kauterwijk, Houtakker en Ransbeke kunnen de landboekkaarten gewoon overgenomen worden.

 

2.8.2.  Zeventiende eeuw (Bijlage, Belsele, Kaarten 3+4)

 

  

 

We vergelijken opnieuw het pachtboek van 1652 met het pachtboek van 1741 :

 

WIJKEN

PACHTBOEK 1652[2]

PACHTBOEK 1741

VERSCHIL

 

R

ha.

P

R

ha.

P

R

ha.

P

Alxland

0

0

0

605

0,90

2

605

0,90

2

Schooten

430

0,64

1

725

1,08

2

295

0,44

1

Exterken

784

1,16

3

767

1,14

3

-17

-0,02

0

Kauterwijk

900

1,34

2

927

1,38

2

27

0,04

0

Lijbroek

760

1,13

1

1159

1,72

2

399

0,59

1

Houtakker

2065

3,07

3

2040

3,03

3

-25

-0,04

0

Ransbeke

1800

2,67

3

2836

4,21

5

1036

1,54

2

TOTAAL

6739

10,01

13

9059

13,46

19

2320

3,45

6

R = oppervlakte in roeden

ha. = oppervlakte in hectare

P = aantal percelen

 

De vergelijking van de zeventiende met de achttiende eeuw laat toch een vrij forse stijging zien qua oppervlakte : zo’n 3,45 hectare of 25,63 procent. Het aantal percelen neemt procentueel gezien nog sterker toe : 31,59 procent, goed voor zes percelen. Vier wijken zijn verantwoordelijk voor deze veranderingen. In Alxland zijn er in 1741 twee nieuwe percelen in vergelijking met 1652. In Schooten is er in 1652 één perceel minder dan in 1741. In Ransbeke zijn er twee percelen minder in de zeventiende eeuw. En in Lijbroek zien we hetzelfde als bij de vergelijking van het landboek met het pachtboek : er is één nieuw perceel. Voor deze wijken moeten we dus de Popp-kaarten met daarop de toestand van de achttiende eeuw een weinig toepassen. In de andere wijken zijn de resultaten hetzelfde en kunnen we bijgevolg de 18de-eeuwse reconstructiekaarten overnemen.

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 [1] R.A.G., Archief Boudelo, nr. 533, ffo 429-445.

[2] R.A.G., Archief Boudelo, nr. 527, ffo 268-281.