Het Klooster van Boudelo 1700-1800 (Yves Beaurain)

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 

 

2.6.3.  Vergelijking met Popp

 

Volgende tabel vat de vergelijking tussen de pachtboeken en Popp samen :

 

WIJKEN

OPPERVLAKTE IN HECTARE

AANTAL PERCELEN

 

1652

POPP

1741

POPP

1652

POPP

1741

POPP

SINT-GILLIS-WAAS

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauwels Bek

10,96

10,53

10,99

10,53

14

17

14

17

D' Ast

10,43

10,05

11,39

10,84

13

16

14

18

SUBTOTAAL

21,39

20,58

22,38

21,37

27

33

28

35

SINT-PAUWELS

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauwels Broek

14,81

14,08

17,95

17,11

18

19

20

21

SUBTOTAAL

14,81

14,08

17,95

17,11

18

19

20

21

TOTAAL

36,2

34,66

40,33

38,48

45

52

48

56

 

De perceelsstructuur in enerzijds de zeventiende en de achttiende eeuw en anderzijds de negentiende eeuw vertoont grote gelijkenissen. Zoals in alle andere parochies het geval is, zijn er wel enkele percelen verdeeld in kleinere percelen, maar het is op veel minder grote schaal gebeurt. Er is m.a.w. een grote continu´teit. Sint-Gillis-Waas en Sint-Pauwels wijken dus niet af van de algemene trend, maar het gebeurt op veel minder grote schaal dan in de voorgaande parochies.

 

2.6.4. Bodemgebruik (Bijlage, Sint-Gillis-Waas en Sint-Pauwels, Kaarten 1+2)

 

  

 

 

Ook hier nemen we Sint-Gillis-Waas en Sint-Pauwels samen in ÚÚn tabel :

 

PAROCHIE

LAND

MEERS

BOS

ETTING

BROEKLAND

 

R

%

R

R

%

%

R

%

R

%

Sint-Gillis-Waas

15061

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Sint-Pauwels

12085

100

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL

27146

100

0

0

0

0

0

0

0

0

R = oppervlakte in roeden

% = percentage van de totale oppervlakte grondbezit in Sint-Gillis-Waas en Sint-Pauwels (cf. tabel 2.6.2.)

 

Een heel duidelijke situatie in Sint-Gillis-Waas en Sint-Pauwels : alle gronden in het bezit van Boudelo zijn akkerland.

 

 

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende