Het Klooster van Boudelo 1700-1800 (Yves Beaurain)

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 

 

5. WASE GRONDBEZIT VERGELEKEN MET HET GRONDBEZIT IN DE VIER AMBACHTEN

 

Het grondbezit van het klooster van Boudelo concentreert zich in twee grote kernen[1]. De eerste grote kern bevindt zich in het Land van Waas. De tweede kern in de Vier Ambachten. Tot slot van dit hoofdstuk wilden we beide kernen qua oppervlakte dan ook even kort met elkaar vergelijken en dit tijdens de laatste eeuw van het bestaan van de gemeenschap, zijnde de achttiende eeuw. We hebben ons daarvoor gebaseerd op de bronnen die zich bevonden in het kloosterarchief. Als gevolg van de bronnensituatie echter verliep dit echter niet zo eenvoudig als in het Land van Waas. Metingboeken of kaarten (eventueel kaartboeken) bijvoorbeeld uit de achttiende eeuw zijn net zo min als voor de Wase bezittingen voor handen. Zoals voor het Land van Waas waren we dan ook verplicht om, grotendeels, terug te vallen op pachtboeken. Konden we voor het Land van Waas echter terugvallen op het kwalitatief hoogstaande pachtboek van 1741, dan was dat niet het geval voor de Vier Ambachten. De kwaliteit van de pachtboeken van de Vier Ambachten is beduidend minder : ze bieden niet hetzelfde duidelijk gestructureerde overzicht van het grondbezit en zijn slordiger opgesteld. We kunnen ons dan ook niet van de indruk ontdoen dat het grondbezit in de Vier Ambachten misschien minder belangrijk werd geacht als dat van het Land van Waas, wat zich eventueel uitte in een slordiger administratie. Ook konden we niet voor elk Ambacht waar het klooster grondbezit had, terugvallen op pachtboeken uit de achttiende eeuw. In het geval van Axelerambacht moesten we daarom beroep doen op pachtboeken uit de tweede helft van de zestiende eeuw. Met betrekking tot Assenederambacht konden we zelfs helemaal geen beroep doen op pachtboeken en moesten we beroep doen op de weinige pachtcontracten die ons nog resteerden. Dit alles zorgt ervoor dat we onderstaande resultaten dan ook met het nodige voorbehoud geven.

 

5.1. Hulsterambacht

 

Met betrekking tot Hulsterambacht beschikken we over de, relatief gezien dan, beste bron. Het gaat om een pachtboek uit 1706, dat het meest volledige pachtboek is waarover we voor dit ambacht beschikken. Het pachtboek dateert uit 1706[2] en geeft een quasi volledig overzicht van het grondbezit van het klooster aan het begin van de eerste helft van de achttiende eeuw. De resultaten worden in onderstaand tabelletje samengevat :

 

AMBACHT

PACHTBOEK 1706[3]

 

R

ha.

Hulsterambacht

854024

1268,64

TOTAAL

854024

1268,64

R = oppervlakte in roeden

ha. = oppervlakte in hectare

 

Het grondbezit van het klooster van Boudelo in Hulsterambacht is dus zeer uitgebreid en komt zelfs enigszins in de buurt van de bezittingen van de gemeenschap in het Land van Waas.

 

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 

 [1] A. DE BELIE, De Boudelo-abdij archeologisch onderzocht (de opgravingen vanaf 1971 tot 1986 op het terrein van de verdwenen abdij te Klein-Sinaai, Stekene), Belsele, Culturele Kring Boudelo, 1997, p. 3.

[2] R.A.G., Archief Boudelo, nr. 2301.

[3] We geven enkel de totale oppervlakte omdat anders de tabel te groot zou uitvallen. Op basis van het pachtboek van 1706 heeft het klooster binnen Hulsterambacht grondbezit op de volgende plaatsen : Havenpolder, Lamsweerde, Stoppeldijck, Oude Grauwe, Vogel, Langendam, Dullaert, Melopolder, Ser Pauwelspolder, Hengstdijck, Ossenisse, polder van Naemen, Duyvershouck, Absdale Oude Lant, St-Janssteen, Vrijheijt van Hulst, Meerdijck, Cleene Voghel en Oostvoghel.