Het Klooster van Boudelo 1700-1800 (Yves Beaurain)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

3.3. Eksaarde

 

Op basis van de pachtboeken komen we tot het volgend resultaat :

 

PAROCHIE

PACHTBOEK 1652[1]

PACHTBOEK 1741[2]

VERSCHIL

 

R

ha.

P

R

ha.

P

R

ha.

P

Eksaarde

4432

6,58

?

3920

5,82

9

-512

-0,76

?

TOTAAL

4432

6,58

?

3920

5,82

9

-512

-0,76

?

R = oppervlakte in roeden

ha. = oppervlakte in hectare

P = aantal percelen

 

Tussen 1652 en 1741 is er 0,76 hectare verdwenen, waarschijnlijk gaat het hier om slechts één perceel. Eksaarde is daarmee een van de weinige plaatsen waar het grondbezit van Boudelo achteruitgaat in plaats van uit te breiden.

 

Ook voor deze parochie een overzicht van het grondgebruik :

 

PAROCHIE

LAND

MEERS

BOS

ETTING

BROEKLAND

 

R

%

R

%

R

%

R

%

R

%

Eksaarde

3300

84,18

0

0

0

0

620

15,82

0

0

TOTAAL

3300

84,18

0

0

0

0

620

15,82

0

0

R = oppervlakte in roeden

% = percentage van de totale oppervlakte grondbezit in Eksaarde (cf. bovenstaande tabel)

 

Akkerland heeft opnieuw de bovenhand. Etting verschijnt ook nog eens in het grondbezit van het klooster.

 

3.4.       Melsele

 

De vergelijking van de pachtboeken geeft het volgend resultaat :

 

PAROCHIE

PACHTBOEK 1652[3]

PACHTBOEK 1741[4]

VERSCHIL

 

R

ha.

P

R

ha.

P

R

ha.

P

Melsele

3348

4,97

?

3335

4,95

5

-13

-0,02

?

TOTAAL

3348

4,97

?

3335

4,95

5

-13

-0,02

?

R = oppervlakte in roeden

ha. = oppervlakte in hectare

P = aantal percelen

 

In Melsele is er geen evolutie in het grondbezit.

 

Ook voor Melsele geven we een overzicht van het grondgebruik :

 

PAROCHIE

LAND

MEERS

BOS

ETTING

BROEKLAND

 

R

%

R

%

R

%

R

%

R

%

Melsele

0

0

3335

100

0

0

0

0

0

0

TOTAAL

0

0

3335

100

0

0

0

0

0

0

R = oppervlakte in roeden

% = percentage van de totale oppervlakte grondbezit in Melsele (cf. bovenstaande tabel)

 

Voor Melsele is de situatie duidelijk : hier hadden de monniken enkel meersen in hun bezit.

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 

 


[1] R.A.G., Archief Boudelo, nr. 533, ffo 282-285.

[2] R.A.G., Archief Boudelo, nr. 533, ffo 491-501.

[3] R.A.G., Archief Boudelo, nr. 527, ffo 324.

[4] R.A.G., Archief Boudelo, nr. 533, ffo 378.