Het Klooster van Boudelo 1700-1800 (Yves Beaurain)

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

1. ARCHIEFBRONNEN

 

1.1. Rijksarchief Gent

 

1.1.1. Archief van Boudelo

 

-  nr. 515 : pachtboek hoofdzakelijk m.b.t. grondbezit in het Land van Waas, 1599

-  nr. 517 : pachtboek hoofdzakelijk m.b.t. grondbezit in het Land van Waas, 1602

-  nr. 518 : pachtboek hoofdzakelijk m.b.t. grondbezit in het Land van Waas, 1611

-  nr. 521 : pachtboek hoofdzakelijk m.b.t. grondbezit in het Land van Waas, 1629

-  nr. 523 : pachtboek hoofdzakelijk m.b.t. grondbezit in het Land van Waas, 1633

-  nr. 525 : pachtboek hoofdzakelijk m.b.t. grondbezit in het Land van Waas, 1644

-  nr. 526 : pachtboek hoofdzakelijk m.b.t. grondbezit in het Land van Waas, 1648

-  nr. 527 : pachtboek hoofdzakelijk m.b.t. grondbezit in het Land van Waas, 1652

-  nr. 529 : pachtboek hoofdzakelijk m.b.t. grondbezit in het Land van Waas, 1666

-  nr. 530-531 : pachtboek hoofdzakelijk m.b.t. grondbezit in het Land van Waas, 1690

-  nr. 532 : fragmenten van een pachtboek m.b.t. grondbezit in het Land van Waas, 1717

-  nr. 533 : pachtboek hoofdzakelijk m.b.t. grondbezit in het Land van Waas, 1741

-  nr. 534 : fragmenten van een pachtboek hoofdzakelijk m.b.t. grondbezit in het Land van Waas, 1712

-  nr. 1246 : plattegronden van land in Kemzeke, 1665, 1788, 1791, 1792

-  nr. 1599 : pachtcontracten m.b.t. grondbezit in Sinaai, 1715-1749

-  nr. 1668 : meting van de goederen in Sint-Gillis-Waas en Sint-Pauwels, 1645

-  nr. 2108 : pachtcontracten m.b.t. het Hof te Walle in Waasmunster, 1556-1771

-  nr. 2301 : pachtboek hoofdzakelijk m.b.t. grondbezit in Hulsterambacht, 1706

-  nr. 2611 : pachtboek hoofdzakelijk m.b.t. grondbezit in Axelerambacht, 1561

-  nr. 2848 : pachtcontracten m.b.t. grondbezit in Assenede, 1619-1738

-  nr. 2893 : pachtcontracten m.b.t. grondbezit in Zelzate, 1608-1760

 

1.1.2. Fonds Kaarten en Plans

 

-  nr. 456 : parcellaire kaart van Moerbeke-Waas, 1725

-  nr. 1820 : fragment van een kaart van Tielrode, 18de eeuw

-  nr. 2318 : kaartenboek van Waasmunster, 18de eeuw

 

1.2. Rijksarchief Beveren-Waas

 

1.2.1. Oude gemeente-archieven

 

-  Belsele, nr. 318 : landboek door Anthonis Van Landeghem, 1701-1703

-  Kemzeke, nr. 81 : quohier of quotenboek, 1743

-  Sinaai, nr. 78 : landboek door Anthonis Van Landeghem, 1668

-  Stekene, nr. 1232 : landboek door Anthonis Van Landeghem, 1710

1.2.2. Archief Land van Waas

 

-  nr. 571 : landboek door Anthonis Van Landeghem, 1668

 

1.3. Bibliotheek Reserve- en Kaartenzaal van de Universiteitsbibliotheek Gent

 

-  Legger Popp Belsele, ingebonden leggers deel 1

-  Legger Popp Kemzeke, losse leggers map 10

-  Legger Popp Moerbeke-Waas, losse leggers map 13

-  Legger Popp Sinaai, ingebonden leggers deel 5

-  Legger Popp Sint-Pauwels, losse leggers map 19

-  Legger Popp Stekene, ingebonden leggers deel 6

-  Legger Popp Tielrode, ingebonden leggers deel 6

-  Legger Popp Waasmunster, ingebonden leggers deel 6

 

 

 

1.4.  Kaartenzaal van de Koninklijke Bibliotheek

 

-  Legger Popp Sint-Gillis-Waas

 

2.KAARTEN

 

2.1.  Popp-kaarten

 

-  1858-1862, Popp-kaart Belsele, schaal 1/5000

-  1858-1862, Popp-kaart Kemzeke, schaal 1/5000

-  1858-1862, Popp-kaart Moerbeke-Waas, schaal 1/5000

-  1858-1862, Popp-kaart Sinaai, schaal 1/5000

-  1858-1862, Popp-kaart Sint-Gillis-Waas, schaal 1/5000

-  1858-1862, Sint-Pauwels, schaal 1/5000

-  1858-1862, Stekene, schaal 1/5000

-  1858-1862, Tielrode, schaal 1/5000

-  1858-1862, Waasmunster, schaal 1/5000

 

2.2.  Kaarten van het Militair Geografisch Instituut

 

-  1948, kaartblad 14/8, schaal 1/20 000

 

3. LITERATUURLIJST

 

3.1.  Inventarissen en regestenlijst

 

ASAERT (G.), Het archief van de abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent. Deel I – inventaris, Gent, Algemeen Rijksarchief, 1976, 295 p.

 

Inventaris van het archief van het Land van Waas, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1995, 152 p.

 

Inventaris van het oud en modern archief van Sinaai, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1998, 23 p.

 

Inventarissen van gemeentearchieven (Oud Regime). Aspelare-Lebbeke, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1994, s.p.

 

Inventarissen van gemeentearchieven (Oud Regime). Lieferinge-Stekene, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1994, s.p.

 

VLEESCHOUWERS (C.) Het archief van de abdij van Boudelo te Sinaai-Waas en te Gent. Deel II – regesten der oorkonden (band 1 en band 2), Gent, Algemeen Rijksarchief, 1983, 2 dln.

 

3.2.  Literatuur

 

ANSELIN (M.), MATON (J.G.) en VANHOVE (N.), Het Land van Waas. Zijn economische structuur en ontwikkelingsmogelijkheden, Gent, SERUG (Seminarie voor Toegepaste Economie bij de Rijksuniversiteit Gent), 1961, 309 p.

 

ASAERT (G.), Abbaye de Baudelo à Sinaai-Waes puis à Gand, in : Monasticon Belge, tome VII, Province de Flandre Orientale, Troisième Volume, Liège, Centre National de Recherches d’ Histoire Réligieux, 1980, pp. 238-269.

 

BERLIERE (U.), Baudouin de Boucle et les origines de l’ abbaye de Baudelo, in : Revue Bénédictine, dl. 9, Maredsous, Abbaye de Maredsous, 1892, pp. 307-315.

 

BLOM (J.C.H.) en LAMBERTS (E.), Geschiedenis van de Nederlanden, Agon, Amsterdam, 1994, 549 p.

 

BLOMME (J.), Bevolking, landbouw en rurale industrie in het Land van Waas (XVIIIe eeuw), in : Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, deel 87, Sint-Niklaas, Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 1984, pp. 119-243.

 

DAELEMANS (F.), Grimbergse bronnen voor de studie van de pachtprijzen in Brabant in de 13e-17e eeuw, in : Eigen Schoon en de Brabander, Brussel, Koninklijk Geschiedkundig- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant, 1972, pp. 337-343.

 

DAVID (R.), Baudelo, een pelgrimstocht doorheen de eeuwen, Klein-Sinaai, vzw Parochiale Werken, 1997, 160 p.

 

DE BELIE (A.), De Boudelo-abdij archeologisch onderzocht (de opgravingen vanaf 1971 tot 1986 op het terrein van de verdwenen abdij te Klein-Sinaai, Stekene), Belsele, Culturele Kring Boudelo, 1997, 223 p.

 

DE POTTER (F.) en BROECKAERT (J.), Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, derde reeks, arrondissement Sint-Nicolas, derde deel (Sinaai), Gent, C. Annoot-Braeckman, 1877-1879, pp. 1-94.

 

DEPREZ (P.), The demographic development of Flanders in the eighteenth century, in : D.V. GLASS en D.E.C. EVERSLEY, Population in history. Essays in historical demography, London, Edward Arnold ltd., 1965, 692 p.

 

DE VLAMINCK (A.-L.), De oorspronkelijke opperheerschappij over het Land van Waas, in : Annalen van den Oudheidskundigen Kring van het Land van Waas, deel 4, Sint-Niklaas, Oudheidskundigen Kring van het Land van Waas, 1870, pp. 143-155.

 

DE WEVER (F.), Pacht- en verkoopprijzen in Vlaanderen (16de-18de eeuw). Bijdrage tot de konjunktuurstudie tijdens het Ancien Régime, in : Studia Historica Gandensia, deel 228, Gent, R.U.G. Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, 1978, pp. 249-267.

DE WEVER (F.), Pachtprijzen in Vlaanderen en Brabant in de achttiende eeuw. Bijdrage tot de konjunktuurstudie, in : Tijdschrift voor Geschiedenis, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1972, pp. 180-204.

 

DEWULF (M.), Het klooster van Boudelo en het Hof van Lijsdonk te Sinaai, in : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, deel 75, Sint-Niklaas, Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 1972, pp. 75-85.

 

DEWULF (M.), Reakties van lezers. I : waarom de spelling Boudelo?, in : Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, deel 76, Sint-Niklaas, Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 1973, pp. 305-306.

 

DHONDT (J.), Het Land van Waas in het graafschap Vlaanderen (XIe-XIIe eeuw), in : Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas, deel 54, Sint-Niklaas, Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas, 1943, pp. 49-59.

 

GANSHOF (F.L.), Geschiedenis van de middeleeuwsche instellingen, Gent, N.V. Standaard Boekhandel, 1947, 4 dln.

 

GANSHOF (F.L.) en BLOK (D.P.), Instellingen Merowingische en Karolingische tijd, in : Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 1 : Middeleeuwen, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1980-1983, pp. 231-264.

 

GROSJEAN (P.), Vie de Baudouin de Boucle, in : Analecta Bollandiana, dl. 70, Bruxelles, Sociétés des Bollandistes, 1952, pp. 182-203.

 

GYSSELING (M.), Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (voor 1226), Brussel, Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, 1960, 2 dln.

 

HANNES (J.), De Atlas cadastral parcellaire de la Belgique van P.-C. Popp. Zijn betekenis voor de historische geografie der gemeenten, in : Gemeentekrediet van België, driemaandelijks tijdschrift, Brussel, Gemeentekrediet van België, 1967, pp. 137-146.

 

HENDRIX (G.), Acht eeuwen Boudelo, in : Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, deel 100, Sint-Niklaas, Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 1997, pp. 179-190.

 

JANSEN (H.P.H.), Landbouwpacht in Brabant in de veertiende en vijftiende eeuw, Assen, Van Gorcum & Comp. N.V. - G.A. Hak & Dr. H.J. Prakke, 1955,   140 p.

 

LEKAI (L.J.), De Orde van Cîteaux. Cisterciënsers en Trappisten. Idealen en werkelijkheid, Achel, Sinite Parvulos, 1980, 554 p.

 

NOWE (H.), Les baillis comtaux de Flandre, des origines à la fin du XIVe siècle, Bruxelles, Marcel Hayez, 1928, 633 p.

 

OCKELEY (J.), Landboek en primitief kadaster, instrumenten voor de reconstructie van de agrarische structuur. Methodologie en resultaten toegelicht voor Kobbegem, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1984, 130 p.

 

PAS (P.), De Wase en Gentse Boudelo-abdij. Van paleis in de moerassen tot eiland in de Waterwijk, Belsele, Culturele Kring Boudelo, 1998, 190 p.

 

RUWET (V.), Economische en financiële geschiedenis der abdij van Baudelo tijdens de eerste eeuw van haar bestaan (XIIIe eeuw), Gent, 1941, 234 p. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling, R.U.G.)

 

SCHOFFER (I.), VAN DER WEE (H.) en BORNEWASSER (J.A.), De Lage Landen van 1500 tot 1780, Amsterdam, Agon, 1988, 477 p.

 

SCHOLLIERS (E.) en VANDENBROEKE (C.), Structuren en conjuncturen in de Zuidelijke Nederlanden 1480-1800, in : Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 5 : Nieuwe Tijd, Haarlem, Fibula-Van Dishoeck, 1980-1983, pp. 252-311.

 

SLICHER VAN BATH (B.H.), De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850), Utrecht-Antwerpen, Het Spectrum, 1960, 416 p.

 

STUIJ (P.W.), Het Land van Waas in de Middeleeuwen. Behoorde dit gebied tot Frankrijk of tot het Duitse Rijk?, in : Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, deel 101, Sint-Niklaas, Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 1998, pp. 233-247.

 

THOEN (E.), Cartografie en historisch onderzoek, in : ART (J.), Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente?, deel IIIb : hulpwetenschappen, Gent, Stichting Mens en Cultuur, 1996, pp. 131-185.

 

TROMMELMANS (J.), Lotgevallen van de Keure van Waas, 1241-1988. Een geschiedenis van zeven eeuwen, in : Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, deel 91, Sint-Niklaas, Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 1988, pp. 5-68.

 

VAN BAVEL (B.J.P.), Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd (1129-1592), Hilversum, Verloren, 1993, 628 p.

 

VAN DEN ABBEELE (H.), De penningkohieren als sociaal-economische bron : het Land van Waas omstreeks 1571, in : Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, deel 90, Sint-Niklaas, Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 1987, pp. 109-288.

 

VAN DEN BOGAERDE (A.J.L.), Het district Sint-Nikolaas voorheen het Land van Waas, Sint-Niklaas, E. Dorey, 1825, 3 dln.

 

VAN DER HAEGEN (H.), Historische bronnen die toelaten de agrarische bedrijven te reconstitueren en tevens de eigendomsverhoudingen te bepalen, in : MERTENS (J.), Bronnen voor de historische geografie van België, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1979, 123 p.

 

VAN DER HAEGEN (H.), Historische kaarten, specifiek de landboekkaarten, en historische geografie, in : VAN DER HAEGEN (H.), DAELEMANS (F.) en VAN ERMEN (E.), Oude kaarten en plattegronden. Bronnen voor de historische geografie van de Zuidelijke Nederlanden (16de-18de eeuw). Handelingen van de studiedag 20 sept. 1985, Brussel, Archief- en Bibliotheekwezen in België, 1986,  412 p.

 

VANDEWALLE (P.), Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Limburg, Gent, Belgisch Centrum voor Landelijke Geschiedenis, 1984, 70 p.

 

VAN DOOREN (J.), Boudelo anno 1984, in : d’ Euzie, Stekene, Heemkundige Kring van Stekene, 1984, pp. 82-88.

 

VAN GERVEN (R.), Het Land van Waas, Kallo, Presscopy, 1950, 2 dln.

 

VAN ORTROY (F.), Popp, in : Biographie Nationale, tome 18, Bruxelles, L’ Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-arts de Belgique, 1904, kol. 38-42.

 

VAN SPEYBROECK (L.), De wijziging van het landschapsbeeld en van het leven van den mensch in het Land van Waas in de 18e eeuw (1713-1794), in : Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas, deel 55, Sint-Niklaas, Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas, 1947-48, pp. 5-129.

 

VERELST (D.), Grondbezit en grondbeheer van de abdij van Boudelo van de 14e eeuw tot 1578, Gent, 1977, 138 p. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling, R.U.G.)

VERHELST (J.), De documenten uit de ontstaansperiode van het modern kadaster en van de grondbelasting (1790-1835), Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1982, 248 p.

 

VERHOEVE (A.), Het landboek als cartografische bron voor cultuur-historisch landschapsonderzoek, in : VAN DER HAEGEN (H.), DAELEMANS (F.) en VAN ERMEN (E.), Oude kaarten en plattegronden. Bronnen voor de historische geografie van de Zuidelijke Nederlanden (16de-18de eeuw). Handelingen van de studiedag 20 sept. 1985, Brussel, Archief- en Bibliotheekwezen in België, 1986,  412 p.

 

VERHULST (A.), De Sint-Baafsabdij te Gent en haar grondbezit (VIIe-XIVe eeuw). Bijdrage tot de kennis van de structuur en de uitbating van het grootgrondbezit in Vlaanderen tijdens de Middeleeuwen, Brussel, Paleis der Academiën, 1958, XXXIII + 665 p.

 

VERVINCKT (H.), Het domein van de abdij van Boudelo in de XIVe eeuw. Structuur en uitbating, Gent, 1965, 173 p. (onuitgegeven licentiaatsverhandeling, R.U.G.)

 

VYNCKE (P.F.), Geschiedkundige schets der abdij van Baudelo, Gent, Vyncke, 1921, 167 p.

 

 

home

lijst scripties

inhoud

vorige

volgende