Wie geeft gehoor aan de Goddelijke Roepstem? Sociaal-economische en geografische typologie der diocesane clerus in het bisdom Gent. (1918-1939). (Mathijs De Rouck)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

DANKWOORD

 

Het is mij bij aanvang van deze studie een waar genoegen mijn oprechte dank te kunnen betuigen aan prof. dr. Jan Art, mijn promotor die steeds klaar stond om samen met mij te zoeken naar een antwoord op alle vragen die de redactie van onderhavig werk opriep. Door zijn expertise ging geen tijd verloren aan onnodige zoektochten naar vakliteratuur. Ook is het aan zijn goede contacten te danken dat ik de elektronische versie van het ĎBiografisch repertorium van de priesters van het bisdom Gentí heb kunnen bemachtigen voor mijn onderzoek. Voor de realisatie van dat monnikenwerk zal ik ook Luc Schokkaert eeuwig dankbaar zijn.

Het weze mij eveneens toegelaten hier aan een plicht van dankbaarheid te voldoen jegens Torsten Wiedemann en Martine De Moor die zo goed waren mij de elektronische kaarten en bevolkingsgegevens van BelgiŽ ter beschikking te stellen. Het mag duidelijk zijn dat deze van cruciaal belang waren voor de geografische analyse van mijn gegevens.

Verder gaat mijn dankbaarheid uit naar het secretariaatspersoneel van het bisdom Gent en het Rijksarchief te Beveren-Waas waar ik steeds terecht kon voor mijn opzoekingen. En in de eerste plaats naar Z.E.H. Kanunnik Collin die bovendien een onuitputtelijke bron van wijsheid bleek te zijn waar het de diocesane instellingen betreft. Daarnaast wil ik ook Lindsay MariŽn bedanken voor het ter beschikking stellen van de interviews die zij afnam bij een aantal oud-priesters van het Gentse diocees.

Tenslotte past beslist een woord van erkentelijkheid voor mijn ouders die mij in de mogelijkheid stelden mijn studies aan te vatten, en naar ik mag verhopen vruchtvol af te ronden.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende