Bethune & fils: linnenhandel Kortrijk, 1735-1856. Voorbereidend onderzoek ter ontsluiting van het handelsarchief, bewaard op het kasteel De Bethune te Marke. (Annik Adriaenssens)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

BIJLAGEN

 

BIJLAGE I

 

INVENTARIS VAN HET HANDELSARCHIEF “ BETHUNE & FILS “ 1735 - 1856

 

BOEKHOUDING

 

* SERIE C.31.1.

 

C.31.1.1.

Afmetingen : 370 x 245

Folio’s: 328: genummerd

Type: verkoop / ontvangstenboek: kladversie

Periode: juli 1737 – dec. 1752

Opbouw: systematisch

Het boek draagt als opschrift: “ Uijtleveringboeck der linwaeten, gehouden door Joseph Van Dale, beginnende 6 julii 1737 “.

Het eerste blad geeft “ Namen der cooplieden met hun folio “.

De verkoopgegevens én de ontvangsten worden op één bladzijde gegroepeerd, per klant.

Zowat de helft der notities in het boek werd doorstreept. Vandaar het vermoeden dat het hier een kladversie betreft: gegevens die nadien in het Grootboek werden opgenomen..

 

C.31.1.2.

Afmetingen: 375 x 250

Folio’s: 285: genummerd

Type: grootboek

Periode: jan. 1754 – sept. 1767

Opbouw : systematisch

Het boek draagt als opschrift: “ Grand livres. Contenants toute les factures des marchandises que je tire et des remises que je leurs fait, commencé au Nom de Dieu pour finir quand il Luy plaira, Courtray le 2 janvier 1754 “.

Het eerste blad geeft een namenlijst met folio-vermelding.

Folio 283 – 284 bevat gegevens omtrent de jaren 1778 – 1782.

 

C.31.1.3.

Afmetingen : 475 x 305

Folio’s: 238: genummerd

Type : grootboek

Periode: febr. 1792 – nov. 1804

Opbouw: systematisch

Het boek bevat een bijgevoegde alfabetische namenlijst, met vermelding van de folio tot f° 21.

 

C.31.1.4.

Afmetingen: 445 x 290

Folio’s: 250: genummerd

Type : grootboek

Periode: dec. 1804 – dec. 1814

Opbouw:: systematisch

 

C.31.1.5.

Afmetingen : 485 x 310

Folio’s: 507: genummerd

Type : grootboek

Periode: dec. 1814 – maart 1840

Opbouw: systematisch

 

C.31.1.6

Afmetingen: 475 x 305

Folio’s: 500-tal, genummerd tot 120

Type : grootboek

Periode: april 1840 – april 1853

Opbouw: systematisch

 

* SERIE C. 31. 2

 

C.31.2.1.

Afmetingen: 320 x 210

Folio’s: 140: genummerd

Type: journaal

Periode: jan. 1778 – jan. 1783

Opbouw: chronologisch

Het boek bevat veel blanco folio’s.

Het werd ook omgekeerd gebruikt, achterste-voren:

Hierbij bevatten 4 folio’s gegevens i.v.m. verzendingen naar Spanje:

 Periode aug. 1748 – maart 1768

Folio 60 – 64 bevatten journaalgegevens voor de

 Periode aug. 1757 – aug. 1766

 

C.31.2.2.

Afmetingen: 430 x 275

Folio’s: 299: genummerd

Type: journaal

Periode: mei 1785 – jan. 1808.

Opbouw: chronologisch

Tot folio 130: juni 1789, bevat het journaal uitgebreide leveringsgegevens.

Daarna vermeldt het journaal enkel de naam van de klant, het aantal geleverde stukken, en de vermelding “ suivant facture “. Deze opsomming werd genummerd.

De datum van de leveringen staat enkel bovenaan elke bladzijde vermeld:

 Periode: juni 1789 – jan. 1808

 

C.31.2.3.

Afmetingen : 425 x 290

Folio’s: 311: genummerd

Type: journaal

Periode: febr. 1792 – mei 1802 (= floreal an X)

Opbouw: chronologisch

 

C.31.2.4.

Afmetingen: 440 x 280

Folio’s: 126: genummerd

Type : journaal

Periode: mei 1802 (= floreal an X) – dec. 1804 (= nivose an XIII)

Opbouw: chronologisch

 

C.31.2.5.

Afmetingen: 440 x 290

Folio’s: 230: genummerd

Type: journaal

Periode: jan. 1805 (= nivose an XIII) – maart 1810

Opbouw: chronologisch

 

 

C.31.2.6.

Afmetingen: 470 x 285

Folio’s: 222: genummerd

Type: journaal

Periode: april 1810 – dec. 1816

Opbouw: chronologisch

Het boek eindigt op folio 217.

 

C.31.2.6 bis I

Afmetingen: 340 x 210

Folio’s: 38: niet genummerd

Type : journaal: memoriaal

Periode: april 1810 – dec. 1810

Opbouw: chronologisch

 

C.31.2.6.bis II

Afmetingen: 360 x 220

Folio’s: 44: niet genummerd

Type: journaal: memoriaal

Periode : jan. 1811 – dec. 1812

Opbouw: chronologisch

 

C.31.2.7.

Afmetingen: 470 x 300

Folio’s: 244: genummerd

Type: journaal

Periode: jan. 1817 – dec. 1823

Opbouw: chronologisch

Het boek eindigt op folio 235

 

C.31.2.8.

Afmetingen: 475 x 315

Folio’s: 281: genummerd tot 118

Type: journaal

Periode: jan. 1824 – aug. 1834

Opbouw: chronologisch

 

C.31.2.9.

Afmetingen: 440 x 300

Folio’s: 301: gestempelde nummering per bladzijde tot 602

Type: journaal

Periode: sept. 1834 – dec. 1846

Opbouw: chronologisch

Het boek is beschreven tot blz. 600

 

C.31.2.10.

Afmetingen: 340 x 215

Folio’s: 65: niet genummerd

Type: journaal: memoriaal

Periode: jan. 1807 – dec. 1807

Opbouw: chronologisch

 

C.31.2.11.

Afmetingen: 315 x 190

Folio’s: 60: niet genummerd

Type : journaal: memoriaal

Periode: jan. 1809 – maart 1810

Opbouw: chronologisch

 

C.31.2.12.

Afmetingen: 360 x 225

Folio’s: 41: niet genummerd

Type: journaal: memoriaal

Periode: jan. 1812 – dec. 1812

Opbouw: chronologisch

 

C.31.2.13

Afmetingen: 360 x 225

Folio’s: 45: niet genummerd

Type : journaal: memoriaal

Periode: jan. 1813 – dec. 1813

Opbouw: chronologisch 

C.31.2.14.

Afmetingen: 340 x 200

Folio’s: 66: niet genummerd

Type : journaal: memoriaal

Periode: jan. 1843 – dec. 1852

Opbouw: chronologisch

Het boek bevat slechts 53 beschreven folio’s

 

C.31.2.15

Afmetingen : 370 x 240

Folio’s: 253: niet genummerd

Type: Aankoop-register

Periode: okt. 1768 -? 1793

Opbouw: chronologisch

Op de kaft staat vermeld: “ Journaal “.

Het boek bevat aankopen van stukken stof. De leveranciers hebben Vlaamse namen.

Soms wordt de klant bij naam genoemd, maar zonder plaats van herkomst.

Datering komt slechts summier voor.

De verkopen worden genummerd per aangekocht stuk, en de telling herneemt meerdere malen: meestal jaarlijks, maar zonder duidelijke logica.

 Vb. hernummering in 1769 – 1770 – 1771 – 1772 – 1773 (?) – 1774 (?) – 1775 – 1776 – 1777 – 1778 – 1779 – 1780 – okt. 1781 – 1782 – 1784 – 1786 – 1788 – 1789 – 1790 – 1791 – 1792.

Bij hernummering staat onderaan de vorige lijst: “ Finis coronat opus “.

Indeling in kolommen: nummer – lengte van het stuk – eenheidsprijs – breedte van het stuk – kostprijs in £ (ponden), sch (schellingen), g (groten).

Bij het nr. 1738 uit de laatste reeks 1792 – 1793: overschakeling op fl (gulden)

 

C.31.2.16.

Afmetingen : 325 x 200

Folio’s: 229 folio’s: niet genummerd?

Type: Aankoop-register

Periode: okt. 1768 – laatste datumvermelding maart 1791, maar loopt verder

Opbouw: chronologisch

Opmerkingen:

Het boek bevat aankopen van stukken stof.

Steeds vermelding van de leverancier + plaats van herkomst: wellicht veelal aankopen bij thuiswevers, gezien de localiteiten en de Vlaamse namen.

De stukken stof worden genummerd. De nummering herneemt op onregelmatige tijdstippen:

 Vb. 1772 – okt. 1779 – 1782 – 1787 – febr. 1788: loopt tot aug. 1788 – herneemt zonder jaartal: eerste vermelding maart – april 1790 – maart 1791 – herneemt zonder jaartal.

Achteraan bevatten 6 toegevoegde folio’s overzichten van een voorraadinventaris, geklasseerd per stofbreedte, met prijsvermelding.

 Periode:??

 

* SERIE C. 31. 3.

 

C.31.3.1.

Afmetingen : 310 x 190

Folio’s: 116: niet genummerd

Type: kasboek (betaling en ontvangst van allerlei diensten / onkosten / soms goederen)

Periode: febr. 1792 – mei 1812

Opbouw: systematisch

 

C.31.3.2.

Afmetingen: 380 x 250

Folio’s: 28: niet genummerd

Type: kasboek

Periode: jan. 1804 (= nivose an XII) – juli 1809

Opbouw: chronologisch

 

* SERIE C. 31. 4.

 

C.31.4.1.

Afmetingen: 320 x 205

Folio’s: 264: genummerd

Type: aankoop -faktuurboek

Periode: juni 1725 – jan. 1745

Opbouw: Systematisch

Vooraan het boek komen 6 namen voor, met verwijzing naar een folio.

Het boek bevat zeer veel blanco folio’s.

Betalingen en ontvangen goederen worden gegroepeerd op één bladzijde.

De meeste vermeldingen werden doorstreept.

Op folio 75: Nieuwe aanvang: “ Factureboeck gehouden door Joseph Van Dale, begynnende 4 january 1737, met folio 76 in margine “.

Namenlijst met verwijzing naar folio’s op verso 75.

 

C.31.4.2.

Afmetingen: 370 x 235

Folio’s: 281: genummerd

Type: aankoop -faktuurboek

Periode: jan. 1743 - jan. 1754

Opbouw: systematisch

Gescheiden notering van credit en debet op 2 bladzijden.

Het titelblad vermeldt: “ Register n° 4 der notitiën van facturen van alderhande wolle goederen die ick ontfange, als oock van remisen die ick hebbe gedaen, met mijne cooplieden welckers namen te vinden zijn op de ondergenomineerde bladeren “.

Volgt: namenlijst van internationaal gezelschap (Engeland, Frankrijk, Nederland, Zuidelijke Nederlanden) , met folio-vermelding.

 

C.31.4.3. (vergelijk C. 31.1.1.)

Afmetingen : 320 x 205

Folio’s: 236: genummerd

Type : verkoop – faktuurboek: kladversie

Periode: aug. 1747 - juli 1757

Opbouw: chronologisch

Het titelblad vermeldt: “ Broulliart commence au Nom de Dieu pour finir quand il Luy plaira le 17 aoust 1747 “.

Kladversie in afwachting van vermelding in het grootboek. Vermelding “ retiré “ of “régistré”.

Eindigt op folio 228.

Vanaf folio 232: betalingen aan blekers in ponden: Vanaf 1754 vaak in gulden.

 Periode: mei 1748 - nov. 1757

 

C.31.4.4.

Afmetingen : 320 x 205

Folio’s: 285: genummerd

Type: verkoop – faktuurboek: kladversie

Periode: mei 1757 - juni 1771

Opbouw: chronologisch

Het titelblad vermeldt: “ Brouillon de ventes et envoies “.

Vermelding “régistré”.

Endigt op folio 278.

Vanaf folio 282: betalingen aan blekers in gulden:

 Periode: april 1758 – nov. 1771

 

C.31.4.5.

Afmetingen: 370 x 245

Folio’s: 282: ongenummerd

Type: verkoop- facturenboek

Periode: mei 1767 – dec. 1779

Opbouw: chronologisch

Het boek werd geschreven door een onbekende hand: het betreft hier een factuurboek uit het bestand DELEBECQ – BADAR, de Rijselse firma van de ouders van Thérèse Béthune- Delebecq, echtgenote van J. Bte. Béthune Junior.

 

C.31.4.6.

Afmetingen : 365 x 235

Folio’s: 117: genummerd

Type: verkoop-facturenboek

Periode: mei 1784 – aug. 1791

Opbouw: systematisch

Het boek vangt aan met folio 6.

Zelfde onbekende hand: FIRMA DELEBECQ – BADAR.

Op folio 103: vermelding: “ reporté au grand livre “.

 

C.31.4.7.

Afmetingen: 425 x 265

Folio’s: 384: genummerd

Type: verkoop-facturenboek

Periode: juni 1770 – febr. 1785

Opbouw: systematisch

Het boek is sterk beschadigd.

Naast de facturen worden de ontvangsten ervan vermeld: op één bladzijde.

 

C.31.4.8.

Afmetingen: 320 x 205

Folio’s: 285: genummerd

Type: verkoop-facturenboek

Periode: juni 1771 – jan. 1781

Opbouw: chronologisch

Het boek eindigt op folio 282.

Bij de facturen wordt vaak vermeldt: “régistré”.

Sommige vermeldingen werden doorstreept.

Folio 283 – 284 vermeldt betalingen aan blekers:

 Periode: april 1772 – jan. 1781

 

C.31.4.9.

Afmetingen: 410 x 270

Folio’s: 198: niet-genummerd

Type: verkoop-facturenboek

Periode: jan. 1780 – april 1786

Opbouw: chronologisch

Het boek bevat tot/met folio 43 (mei 1782) het onbekende geschrift: FIRMA DELEBECQ – BADAR.

Wanneer “ reçu “ worden de vermeldingen doorstreept.

 

C.31.4.10.

Afmetingen : 330 x 205

Folio’s: 125: genummerd

Type: Aankoop-facturenboek

Periode: aug. 1791 – juli 1820

Opbouw: chronologisch

Het boek bevat uitsluitend aankopen van “garens”.

Op iedere bladzijde wordt het totaal gemaakt, met overdracht naar de volgende bladzijde.

Inventaris op folio 54: “ Overig rauw-gaeren op ougst 1796 “.

 

C.31.4.11.

Afmetingen: 365 x 250

Folio’s: 162: genummerd

Type: Verkoop-facturenboek

Periode: febr. 1792 – juli 1800 (= thermidor an VIII)

Opbouw: chronologisch

Het boek bevat uitsluitend facturen van “ linnen”.

 

C.31.4.12.

Afmetingen: 415 x 270

Folio’s: 136: genummerd

Type: verkoop-facturenboek

Periode: juli 1800 (= thermidor an VIII) – juni 1805 (= messidor an XIII)

Opbouw : chronologisch

 

C.31.4.13.

Afmetingen: 445 x 300

Folio’s: 77: genummerd

Type: verkoop-facturenboek

Periode: juni 1805 (= messidor an XIII) – febr. 1809.

Opbouw: chronologisch

Het titelblad vermeldt: “ Livre de factures, commencé le 28 juin 1805 – 9 messidor 13 ème“.

 

C.31.4.14.

Afmetingen : 475 x 340

Folio’s: 92: genummerd

Type: verkoop-facturenboek

Periode: febr. 1809 – juli 1816

Opbouw: Chronologisch

 

C.31.4.15

Afmetingen: 480 x 335

Folio’s: 139: genummerd

Type: verkoop-facturenboek

Periode : juli 1816 – april 1827

Opbouw : chronologisch

 

C.31.4.16.

Afmetingen: 525 x 365

Folio’s: 190: genummerd

Type: verkoop-facturenboek

Periode: april 1827 – juli 1841

Opbouw: chronologisch

Titel: “ Livre de copie de Factures commencé le 6 Avril 1827 “.

Het boek is zwaar beschadigd.

 

C.31.4.17.

Afmetingen: 470 x 305

Folio’s: 184: genummerd tot folio 23

Type: verkoop-facturenboek

Periode: juli 1841 – okt. 1849

Opbouw: chronologisch

Titel: “ Copie de Factures, commencé le 23 Juillet 1841 “.

Slechts 36 beschreven folio’s.

 

* SERIE C. 31. 5

 

C.31.5.1.

Afmetingen: 370 x 240

Folio’s: 292: genummerd

Type: vervaldagen register

Periode: sept. 1743 – dec. 1755

Opbouw : systhematisch

Titel: “ Register nr. 3, gehouden door Joseph Van Dale op syn ordre van gegeven crediten over wolle goederen “.

Folio 1 – 2 bevatten “ Namen der winckeliers ende op wat folium sy te vinden sijn “.

 = namen uit de omgeving van Kortrijk, Moeskroen, Doornik, Rijsel…

Schulden en ontvangsten worden gegroepeerd op één bladzijde.

Bevat ook gegevens i.v.m. betaalde huur voor gepachte huizen.

 

C.31.5.2.

Afmetingen: 375 x 240

Folio’s: 127: genummerd per bladzijde tot 254

Type: vervaldagen-register

Periode: jan. 1783 – maart 1792

Opbouw: chronologisch

Indeling: Per maand “ A recevoir “ in kolommen: per bladzijde:

 Volgnummer – Folio – Naam – stad – Bedrag.

Blz. 219 – 254: Register van wisselbrieven:

Periode: juni 1791 – april 1794

Indeling: Versoblad:

 Volgnummer – bedrag – Naam – stad – datum

  Rectoblad:

 “ remis / encaissé “ – overeenkomstig bedrag van versoblad.

 

* SERIE C. 31. 6.

 

= Allerhande Kwijtschriften geklasseerd in pakketvorm in filing-zakken

 

Bevatten vb. - taxen betaald aan de stad op eigendommen (= vingtième)

- afbetalingen van wisselbrieven

- leveringen van lijnwaad door wevers

- betaalde onkosten

- betalingen van voeding, huishouding

- betalingen van uitgevoerde werken aan huizen

- kleine leveringen aan locale handelaars , enz.

Tussendoor zitten ook vaak

 - kleine bestellingen in briefvorm

- financiële verrichtingen: overzichten met bankiers

- Jaarlijkse betalingsoverzichten aan blekers

 

C.31.6.1. 1724- 1749

C.31.6.2. 1752- 1755 Blekerspverzichten

C.31.6.3. 1756- 1760 Blekersoverzichten

C.31.6.4 1760- 1763 Blekersoverzichten

C.31.6.5. 1764- 1766 Blekersoverzichten

C.31.6.6. 1767- 1772 Blekersoverzichten

C.31.6.7. 1773- 1780 Blekersoverzichten

C.31.6.8. 1780- 1781 Blekersoverzichten

C.31.6.9. 1782- 1783 Blekersoverzichten

C.31.6.10. 1783- 1785

C.31.6.11. 1786- 1791 Blekersoverzichten

C.31.6.12. 1792- 1797 Blekersoverzichten

C.31.6.13. 1797- 1799

C.31.6.14. 1800- 1802

C.31.6.15. 1803

C.31.6.16. 1804- 1806

C.31.6.17. 1806- 1807

C.31.6.18. 1808 + 1818- 1819

C.31.6.19. 1809- 1811

C.31.6.20. 1812- 1813

C.31.6.21 1813

C.31.6.22. 1814- 1815

C.31.6.23. 1816

C.31.6.24. 1817- 1818

C.31.6.25. 1818

C.31.6.26. 1819

C.31.6.27. 1820

C.31.6.28. 1821

C.31.6.29. 1822- 1823

C.31.6.30. 1824- 1825

C.31.6.31. 1825

C.31.6.32. 1826

C.31.6.33. 1827- 1828

C.31.6.34. 1829- 1831

C.31.6.35. 1832- 1833

C.31.6.36. 1834- 1835

C.31.6.37. 1836- 1837

C.31.6.38. 1838- 1839

C.31.6.39. 1840- 1847

 

* SERIE C. 31. 7.

 

C.31.7.1.

Afmetingen: 765 x 245

Folio’s: 93: niet genummerd

Type: Register van wisselbrieven

Periode: febr. 1792 – maart 1799

Opbouw: chronologisch

 

C.31.7.2.

Afmetingen: 360 x 240

Folio’s: 65: niet genummerd

Type: Register van wisselbrieven

Periode: maart 1799 – april 1801

Opbouw: chronologisch

“ Copie de lettres de change “ vangt aan op folio 8.

Folio 1- 8 =: memoriaal

Periode: mei 1792 – sept. 1795

 

C.31.7.3.

Afmetingen: 320 x 190

Folio’s: 140: niet genummerd

Type: register van wisselbrieven

Periode: juli 1801 – dec. 1802

Opbouw: chronologisch

Titel: “ Copie de lettres de change, commencé le 6 – 8bre 1801 “.

 

C.31.7.4.

Afmetingen: 330 x 200

Folio’s: 244: niet genummerd

Type: register van wisselbrieven

Periode: maart 1804 – febr. 1807

Opbouw: chronologisch

Titel: “ Copie des lettres de change commencée le 22 mars 1804 – 1er Germinal 12ième “.

Folio 230 e.v. : overzicht van vervaldagen en ontvangsten

Periode: april 1806 – mei 1807

 

C.31.7.5.

Afmetingen: 340 x 210

Folio’s: 185: niet genummerd

Type: Register van wisselbrieven

Periode: jan. 1807 – febr. 1809

Opbouw: chronologisch

Titel: “ Copie des lettres de change commencé le 4 Février 1807 “.

Folio 158 e.v.: overzicht van vervaldagen en ontvangsten

Periode: febr. 1807 – mei 1809

C.31.7.6.

Afmetingen: 340 x 210

Folio’s: 186: niet genummerd + 2 toegevoegde folio’s

Type: Register van wisselbrieven

Periode: maart 1809 – nov. 1811

Opbouw: chronologisch

Titel: “ Copie des lettres de change commencé le 14 Mars 1809 “.

Folio 157 e.v. : overzichten van vervaldagen en ontvangsten

Periode: maart 1809 – maart 1812

 

C.31.7.7.

Afmetingen: 340 x 210

Folio’s: 187: niet genummerd

Type: Register van wisselbrieven

Periode: dec. 1811 – mei 1814

Opbouw: chronologisch

Titel: “ Copie des lettres de change: 25 Xbre 1811 “.

Folio 138 e.v.: overzichten van vervaldagen en ontvangsten

Periode: dec. 1811 – okt. 1814

Folio 174 e.v.: register van wisselbrieven

Periode: mei 1814 – juli 1814

 

C.31.7.8.

Afmetingen: 365 x 235

Folio’s: 200: niet genummerd

Type: Register van wisselbrieven

Periode: juli 1814 – sept. 1819

Opbouw: chronologisch

Folio 161 e.v. : overzichten van vervaldagen en ontvangsten tot Folio 173: enkel op recto-bladzijde

Periode: juli 1814 – juli 1815

Folio 174: overzichten van vervaldagen: recto-verso met daaronder doorlopend register van wisselbrieven

Periode : aug. 1815 – okt. 1815

Folio 175 e.v.: overzichten van vervaldagen en ontvangsten tot Folio 198

Periode: nov. 1815 – okt. 1819

 

C.31.7.9.

Afmetingen: 375 x 240

Folio’s: 288: niet genummerd

Type: Register van wisselbrieven

Periode: sept. 1819 – dec. 1825

Opbouw: chronologisch

Titel: “ Copie des lettres de changes, le 4 Octobre 1819 “.

Folio 247 e.v.: overzichten van vervaldagen en ontvangsten tot Folio 261

Periode: jan. 1824 – mei 1826

Folio 262 e.v.: overzichten van vervaldagen en ontvangsten tot Folio 288

Periode: okt. 1819 – dec. 1823

 

C.31.7.10.

Afmetingen: 385 x 245

Folio’s: 336: niet genummerd

Type: Register van wisselbrieven

Periode: dec. 1825 – mei 1834

Opbouw: chronologisch

Folio 219: overzichten van vervaldagen en ontvangsten tot Folio 230

Periode: jan. 1833 – sept. 1834

Folio 231 – 238: blanco

Folio 293 e.v.: overzichten van vervaldagen en ontvangsten tot Folio 336

Periode: jan. 1826 – dec. 1832

 

C.31.7.11.

Afwezig in het bestand

 

C.31.7.12.

Afmetingen: 410 x 280

Folio’s: 300: niet genummerd

Type: Register van wisselbrieven

Periode: sept. 1841 – juni 1853

Opbouw: chronologisch

Slechts 62 folio’s beschreven.

Folio 63 e.v.: blanco tot Folio 258 recto

Folio 258 verso: overzichten van vervaldagen en ontvangsten

Periode: sept. 1841 – sept. 1848

* SERIE C. 31. 8.: ontbreekt

 

* SERIE C. 31. 9. = BOEKHOUDKUNDIGE VARIA.

 

C.31.9.1.

Afmetingen: 325 x 200

Folio’s: 45: niet genummerd

Type: Register van personen

Periode: zonder datum

Opbouw: alfabetisch

Titel: “ Gaerenmarchands “

 

C.31.9.2.

Afmetingen: 450 x 290

Folio’s: 26: niet genummerd

Type: Repertorium: Personen, plaatsnamen, folio-verwijzing

Periode: zonder datum

Opbouw: alfabetisch

 

C.31.9.3.

Afmetingen: 325 x 195

Folio’s: 26: niet genummerd

Type: Repertorium: Personen, plaatsnamen, folio-verwijzing

Periode: zonder datum

Opbouw: alfabetisch

 

C.31.9.4.

Afmetingen: 310 x 200

Folio’s: 80: niet genummerd

Type: Aankoopboek

Periode: jan. 1796 – aug. 1797

Opbouw: chronologisch

Titel: “ Livre d’achat de toilles écrues, commencé au mois de Janvier 1796 “

Het boek werd vanaf Folio 36 gebruikt in de andere richting en loopt tot sept. 1797.

Indeling in kolommen: volgnummer – lengte – eenheidsprijs – breedte – leverancier (soms met datum) – prijs in Gulden courant.

Regelmatig herneemt de nummering: systeem = onbekend.

Toevoeging van 12 gebundelde folio’s:

Afmetingen: 290 x 230

= Inventaris van stukken stof in voorraad:

- per soort en breedte

- zonder datum

- met volgnummer

 

C.31.9.5.

Afmetingen : 245 x 190

Folio’s: 92: niet genummerd

Type: Kasboek van inkomsten uit onroerend goed en kapitalen

Periode: febr. 1817 – okt. 1856

Opbouw: systhematisch / chronologisch

Folio 3-8: Pachtovereenkomsten

Folio 9-19 , 39-45 en 65-70: Ontvangsten

Folio 1-2, 20-38, 46-64, 71-75 en 78-92: blanco

Folio 76-77: Overzichten van betalingen en ontvangsten:

 Periode: Febr. 1817 – dec. 1817

 

· SERIE C. 32.

 

C.32.1.:

Filing-doos met 23 kladschriftjes

Afmetingen: 230 x 180

Type: “ Carnets de memoires

Periode: 1796 – 1845

 

C.32.2. én C.32.3.

Filing-doos met 2 pakketten:

C.32.2.: 10 kladschriftjes

Afmetingen: 230 x 180

Type: “ Carnet de négotiations

Periode: 1808 – 1847

C.32.3.: 8 kladschriftjes

Afmetingen: 265 x 110 én 230 x 90

Type: Notaboekjes van leveringen en openstaande betalingen

Periode: 1816 – 1843.

 

C.32.9.

Filing-doos met 6 notitieboekjes:

 

C.32.9.1.

Afmetingen: 290 x 230

Folio’s: 27: niet genummerd

Type: “ Blanc de ménage

Periode: 1797

Indeling in kolommen: nummer van het stuk – lengte – eenheidsprijs – breedte – herkomst – prijs in gulden.

 

C.32.9.2.

Afmetingen: 210 x 170

Folio’s: 37: niet genummerd

Type: “ Note des toiles en Magasin à Lille 1824

Periode: 1820- 1826

Indeling in kolommen: code – nummer – lengte – prijs – breedte – herkomst

 

C.32.9.3.

Afmetingen: 210 x 170

Folio’s: 16: niet genummerd

Type: Marktaankopen.: per markt: chronologisch

Periode: april 1821 – juni 1822

Op kaft: vermelding “chantillons de nulle valeur “.

 

C.32.9.4.

Afmetingen: 210 x 170

Folio’s: 20: niet genummerd

Type: Marktaankopen: per markt: chronologisch

Periode: april 1823 – april 1830

Indeling in kolommen: nummer – lengte – eenheidsprijs – breedte – prijs

 

 

 

C.32.9.5.

Afmetingen: 220 x 130

Folio’s: 23: niet genummerd

Type: Marktaankopen: per markt: chronologisch

Periode: Jan. 1831 – mei 1833

Titel: “ Achats – 1832 “

 

C.32.9.6.

Afmetingen: 185 x 160

Folio’s: 35: niet genummerd

Type: Onkosten

Periode: april 1842 – aug. 1849

Titel: “ Platteaux et Calandre “

Enkel Folio’s 1-4 en 26-28 werden beschreven.

 

CORRESPONDENTIE

 

 

· SERIE C. 33: Registers met copieën van uitgaande briefwisseling

 

C.33.1.

Afmetingen: 375 x 240

Folio’s: 235: genummerd

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 7 jan. 1738 – 28 febr. 1743

Opbouw: Chronologisch

Titel: “ Copie-boeck begynnende 7 january 1738 – Van Dale “

 

C.33.2.

Afmetingen: 370 x 245

Folio’s: 286: genummerd

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 24 maart 1751 – 2 dec. 1760

Opbouw: chronologisch

Titel: “ Ad majorem Dei gloriam “

 

C.33.3.

Afmetingen: 365 x 240

Folio’s: 297: genummerd

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 26 april 1755 – 13 juli 1762

Opbouw: chronologisch

Titel: “ Livre de coppies de lettres commencé au Nom de Dieu pour finir quand il Luy plaira, le 26 Avril 1755, par moy Jean Bap.te. Béthune “

Folio 1-21 = Alfabetisch repertoire, maar gebruikt voor copieën van brieven.

 

C.33.4.

Afmetingen: 370 x 255

Folio’s: 282: niet genummerd

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 25 okt. 1766 – 3 juni 1773

Opbouw: chronologisch

Titel: “ Lettres de coppie commencé au Nom de Dieu pour finir quand il Luy plaira 1766.”

 

C.33.4.BIS

Afmetingen : 370 x 240

Folio’s: 280: niet genummerd

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 4 juni 1773 – 18 juni 1779

Opbouw: chronologisch

Beschadigd: kaft ontbreekt.

 

C.33.5.

Afmetingen: 375 x 240

Folio’s: 288: niet genummerd

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 18 juni 1779 – 1 maart 1785

Opbouw: chronologisch

Beschadigd.

 

C.33.6.

Afmetingen: 420 x 275

Folio’s: 285: genummerd per bladzijde: tot 570

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 1 maart 1785 – 17 februari 1792

Opbouw: chronologisch

Titel: “ Copie de lettre 1785 à 1792 “

 

C.33.7.

Afmetingen: 375 x 245

Folio’s: 362: genummerd per bladzijde tot 724

Type: Memoriaal: tot bladzijde 570

Periode: 2 mei 1785 – 21 jan. 1791

Opbouw : chronologisch

Titel: “ Au Nom de Dieu- Memorial ou Brouillon, commencé le 2 May 1785 par Béthune & Fils à Courtray “

Type: Uitgaande correspondentie vanaf bladzijde 571

Periode: 24 febr. 1792 – 28 dec. 1795

Opbouw: chronologisch

 

C.33.8.

Afmetingen: 415 x 285

Folio’s: 167: genummerd per bladzijde tot 334

 : + 24: alfabetisch repertorium: op naam, met verwijzing naar folio

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 28 dec. 1795 – 30 okt. 1797

Opbouw: chronologisch

 

C.33.9.

Afmetingen: 425 x 290

Folio’s: 196: genummerd per bladzijde tot 392

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 30 okt. 1797 – 24 sept. 1799

Opbouw: chronologisch

 

C.33.10.

Afmetingen: 425 x 290

Folio’s: 170: niet genummerd

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 24 sept. 1799 – 19 mei 1801

Opbouw: chronologisch

Titel: “ Livre de copie commencé au Nom de Dieu par Béthune & Fils de Courtrai, le…

 

C.33.11.

Afmetingen: 410 x 280

Folio’s: 194: niet genummerd

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 19 mei 1801 – 25 febr. 1803

Opbouw: chronologisch

Titel: “ Livre de copie commencé le 19 May 1801 – 29 floréal 9e.

Toegevoegd: 30 gebonden folio’s: Alfabetisch repertorium

 = klantenlijst, geklasseerd op stad, met folio- verwijzing.

 

C.33.12.

Afmetingen: 430 x 290

Folio’s: 146: genummerd

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 25 febr. 1803 – 13 aug. 1804

Opbouw: chronologisch

Titel: “ Livre de copie commencé le 25 Fevrier 1803 “.

 

C.33.13.

Afmetingen: 465 x 335

Folio’s: 187: genummerd

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 13 aug. 1804 – 19 nov. 1806

Opbouw: chronologisch

Titel: “ Livre de copie commencé le 13 Août 1804 “

 

C.33.14.

Afmetingen: 490 x 340

Folio’s: 296: genummerd

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 19 nov. 1806 – 26 aug. 1811

Opbouw: chronologisch

Titel: “ Livre de copie commencé le 19 Novembre 1806 “

 

C.33.15.

Afmetingen: 435 x 280

Folio’s: 285: genummerd

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 28 aug. 1811 – 13 sept. 1814

Opbouw: chronologisch

Beschadigd: géén titel

Achteraan: ontbrekende folio’s, want géén brieven tot 19 dec. 1814.

Toegevoegd gebundeld alfabetisch repertorium: 35 folio’s: niet genummerd

- geklasseerd op naam van klant, met folio-verwijzing.

 

C.33.16.

Afmetingen: 450 x 280

Folio’s: 188: genummerd

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 19 dec. 1814 – 30 juli 1817

Opbouw: chronologisch

Op kaft: vermelding van: “ Copie de lettre “.

 

C.33.17.

Afmetingen: 450 x 280

Folio’s: 236: genummerd

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 29 juli 1817 – 19 juli 1820

Opbouw: chronologisch

Op Kaft: vermelding van “ Copie de lettre 1817 – 1820 “.

 

C.33.18.

Afmetingen: 445 x 280

Folio’s: 286: genummerd

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 19 juli 1820 – 15 juni 1822

Opbouw : chronologisch

Op kaft: vermelding van “ Copie de lettre 1820 – 1822 “

Toegevoegd gebundeld alfabetisch repertorium: 17 folio’s: niet genummerd

- klassering per stad

- afmetingen: 330 x 195

C.33.19.

Afmetingen: 425 x 270

Folio’s: 290: genummerd

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 24 nov. 1824 – 13 sept. 1827

Opbouw: chronologisch

Titel: “ Copie de lettres, commencé le 24 Novembre 1824.

Beschadigd.

Toegevoegd gebundeld alfabetisch repertorium: 16 folio’s: niet genummerd

- Klassering per stad, met folio-verwijzing

- Afmetingen: 350 x 225

 

C.33.20.

Afmetingen: 455 x 285

Folio’s: 204: genummerd

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 13 sept. 1827 – 18 aug. 1829

Opbouw: chronologisch

Titel: “ Copie de lettres commencé le 13 Septembre 1827 “.

Toegevoegd gebundeld alfabetisch repertorium: 16 folio’s: niet genummerd

- klassering per stad

- Afmetingen: 350 x 220

 

C.33.21.: ontbreekt

 

C.33.22.

Afmetingen : 460 x 285

Folio’s: 162: genummerd per bladzijde tot 323

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 4 mei 1835 – 29 dec. 1838

Opbouw:chronologisch

Titel: “ Copie de lettres commencé le 4 Mai 1835 “.

 

C.33.23.

Afmetingen: 475 x 300

Folio’s: 397: genummerd tot 362

Type: Uitgaande correspondentie

Periode: 3 jan. 1839 – 20 dec. 1856

Opbouw: chronologisch

Titel: “ Copie de lettres commencé le 1er Janvier 1839 “.

Beschadigd.

Beschreven tot Folio 366.

 

C.33.24.

Afmetingen : 435 x 275

Folio’s: 24: niet genummerd

Type: Alfabetisch repertorium

Periode: zonder datum

Klassering per stad, met folio-verwijzing.

 

· SERIE C. 34. = Inkomende briefwisseling

- Geklasseerd per stad van herkomst en per afzender

- Per periode van 10 jaar

 

C.34

Periode: 1723 – 1749  1 pak  38 records

 

C.340

Periode: 1750 – 1759  12 pakken  378 records

 

C.341

Periode: 1760 – 1769  16 pakken  550 records

.

C.342.

Periode: 1770 – 1779  16 pakken  529 records

 

C.343.

Periode: 1780 – 1789  23 pakken  784 records

 

C.344.

Periode: 1790 – 1799  16 pakken  697 records

 

 

C.345.

Periode: 1800 – 1809  25 pakken  853 records

 

C. 346.

Periode: 1810 – 1819  18 pakken  745 records

 

C. 347.

Periode: 1820 – 1829  21 pakken  667 records

 

C. 348.

Periode: 1830 – 1839  16 pakken  644 records

C. 349

Periode: 1840 – 1849  6 pakken  296 records

 

C. 350

Periode: 1850 – 1853  1 pak   29 records

 

 

TOTALEN 171 pakken 6.210 records

 

 

BIJLAGE II.

 

PERIODIEKE GEOGRAFISCHE SITUERING VAN DE INKOMENDE CORRESPONDENTIE.

 

Databasebestand in Access (2,5 mb)

 

BIJLAGE III.

 

ALFABETISCH OVERZICHT VAN DE INKOMENDE CORRESPONDENTIE.

 

Databasebestand in Access (2,5 mb)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende