Berlijn - Antwerpen. Economische en politieke aspiraties in Duitsland met betrekking tot de haven van Antwerpen (1886-1918). (Gijs Thooft)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf

 

In eerste instantie zou ik Prof. dr. Bruno De Wever en Frank Seberechts willen bedanken voor het loodsen in voor mij aanvankelijk ongekende wateren, voor de constructieve en stimulerende samenwerking en het vertrouwen dat ze me hebben geschonken in de loop van het onderzoek.

 

Ik wens tevens mijn ouders te danken voor het naarstig kritisch nalezen van de teksten, de inspirerende gesprekken die we samen hebben gevoerd en hun morele steun.

 

Woorden van erkentelijkheid schieten tekort voor de gedreven hulp van Dr. Joachim Kundler. Hij heeft me wegwijs gemaakt in het Duitse archiefwezen en de zonderlinge werking van de ministeries. De verhelderende gesprekken in het Bondsarchief in Berlijn hebben me gemotiveerd en gesterkt in het doorploegen van talrijke stoffige akten en hebben ongetwijfeld mijn zin voor kritische analyse aangescherpt.

 

Graag betuig ik mijn innige vriendschap aan Hacki, Gitta en hun kinderen Dennis en Luzy, die van mijn verblijf in Berlijn een aangename herinnering hebben gemaakt.

 

Ik wens eveneens de medewerkers in de archieven en bibliotheken en de vakgroepen van de Rijksuniversiteit Gent te bedanken voor het verlenen van een vriendelijke assistentie.

 

Tot slot verdienen de volgende personen een evenwaardige blijk van dank: Prof. Dr. Rik Coolsaet, Winfried Dolderer, Reginald Loyen, Kristof Carrein, Antoon Vrints en Stefan Vanfraechem.

 

                                                                                                                      Gijs Thooft

                                                                                                                      Gent, 23 april 2001

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende