Een geschiedenis met de armsten. Van Aide ŗ Toute Detresse tot de ATD Vierde Wereldbeweging (1957-1998). (Sara Mels)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Dankwoord

 

In de eerste plaats wil ik Prof. Dr. Patrick Pasture bedanken voor de begeleiding en steun. Hij stond steeds klaar om mij te helpen wanneer het einde nog ver weg leek. Dit werk zou niet hetzelfde zijn zonder zijn inhoudelijke en grammaticale hulp.

 

Niet het minst dank ik alle vrijwilligers van ATD die me steeds hebben geholpen om de nodige informatie over de beweging te verzamelen en die hun herinneringen en ervaringen met mij gedeeld hebben. Daarbij denk ik in de eerste plaats aan Bruno Eulaers, van het Vlaamse secretariaat, en Alicia Astudillo, van het documentatiecentrum-bibliotheek. Daarnaast ook een woord van dank aan alle geÔnterviewden: Dominique Leporc, Marcella Gils, Phillipe Hendrick, Lieve Polfliet, Marianne de Laat, Pierre Hendrick, Jacqueline Page, Nathalie Hill, Nick Collins, Ides Nicaise, Bert Luyts, Luc Valgaeren, Maria de Korte, Herman van Breen en Andrť Modave.

 

Bovendien wens ik Prof. Dr. Jan Vranken en priester DaniŽl AlliŽt in dit dankwoord te vermelden. Zij hebben mij, in de eindfase van de verhandeling, geholpen om een ruimer beeld te krijgen van het maatschappelijke landschap waarin ATD zich situeert.

 

Tot slot een welgemeend dankwoord aan mijn ouders, die niet alleen mijn opleiding mogelijk maakten, maar altijd hulpvol waren bij de (eindeloze) verbeteringen en herlezingen van de hier voorliggende verhandeling.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende