Een geschiedenis met de armsten. Van Aide à Toute Detresse tot de ATD Vierde Wereldbeweging (1957-1998). (Sara Mels)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

In deze bibliografie worden de bronnen, archivalia en publicaties van ATD chronologisch weergegeven. Hierdoor krijgen we inzicht in de opeenvolgende studies van ATD. De werken worden vervolgens, zonder thematisch onderscheid, alfabetisch geordend.

 

a) Bronnen[464]

 

 

 

 

b) Archivalia

 

c) De publicaties van ATD[471]

 

 

d) Werken[474]

 

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[464] Het symbool (*) duidt de personen aan van wie een korte biografie terug te vinden is in de bijlage.

[465] In 1986 wordt Jean Tonglet gedelegeerd bestuurder van ATD België. Tot 1992 blijft hij algemeen secretaris van ATD België. Daarna verlaat hij het land en zet hij zich als permanente werker elders in voor de beweging. Het interview werd dus in deze tussenperiode afgenomen.

[466] Het jaar waarop de geïnterviewden medestander of permanente werker worden, komt overeen met hun eerste actie in ATD Vierde Wereld en niet met hun eerste kennismaking met de beweging.

[467] Met uitzondering van de jaargangen van 1985 tot 1992.

[468] De eerste jaren draagt het tijdschrift de naam Vierde Wereld. Omdat ATD in 1981 ook het boek De Vierde Wereld in België uitgeeft, spreken we voor de duidelijkheid overal over het Vierde Wereldblad.

[469] De datum van opstelling wordt niet vermeld. Omdat er niet verwezen wordt naar het Algemeen Verslag over de Armoede en wel naar het rapport-Wresinski in Frankrijk (het voorbeeldrapport voor de beweging in België), menen we dat het dateert van het einde van de jaren tachtig.

[470] De datum van uitgave is ongekend.

[471] Niet alle publicaties van ATD worden als bron in strikte zin gebruikt. Met de nodige voorzichtigheid bevatten sommige ook belangrijke informatie voor ons onderzoek. Er wordt hierin echter geen onderscheid gemaakt, omdat de publicaties ook steeds de ideologie van de beweging uitdragen.

[472] Dit artikel verschijnt oorspronkelijk in het tijdschrift Les Temps Modernes en wordt vervolgens integraal overgenomen in een speciale nummer van ATD.

[473] De originele uitgave: WRESINSKI, J. Les pauvres sont l’Eglise. Parijs, 1983.

[474] Door het hedendaagse karakter van ons onderzoek kunnen verschillende wetenschappelijke werken ook als bron gebruikt worden. De resultaten uit deze publicaties zijn vandaag (misschien) door dezelfde of andere onderzoekers bijgeschaafd, maar kunnen nog wel bijdragen tot de historische analyse. In het onderzoek wordt duidelijk om welke werken het hier gaat.