Armenzorg te Gent, 1600-1640. (Toon Boden)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bibliografie

 

Archiefbronnen

 

Het omvangrijke fonds van de Armenkamer wordt bewaard in het Stadsarchief van Gent. De archiefstukken zijn opgenomen in de handgeschreven inventaris van religieuze instellingen en hospitalen: oud archief. Reeks LXXXI beschrijft alle documenten van de armenkamer, maar deze werden op eigenaardige wijze gesplitst in twee, verder niet gespecificeerde, reeksen. Aangezien deze reeksen geen benaming hebben gekregen en de documenten een gelijkaardige nummering vertonen, leidt dit enkel tot verwarring. De bestudeerde documenten zijn het duidelijkst onder de volgende bibliografische omschrijvingen:

 

De Algemene Rekeningen:

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 dec

1584

- 30 april

1585

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1599

- 30 april

1600

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1600

- 30 april

1601

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1601

- 30 april

1602

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1602

- 30 april

1603

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1603

- 30 april

1604

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1604

- 30 april

1605

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1605

- 30 april

1606

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1606

- 30 april

1607

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1607

- 30 april

1608

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1608

- 30 april

1609

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1609

- 30 april

1610

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1610

- 30 april

1611

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1611

- 30 april

1612

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1612

- 30 april

1613

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1613

- 30 april

1614

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1614

- 30 april

1615

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1615

- 30 april

1616

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1617

- 30 april

1618

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1618

- 30 april

1619

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1619

- 30 april

1620

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1621

- 30 april

1622

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1622

- 30 april

1623

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1623

- 30 april

1624

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1624

- 30 april

1625

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1625

- 30 april

1626

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1626

- 30 april

1627

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1627

- 30 april

1628

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1628

- 30 april

1629

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1629

- 30 april

1630

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1630

- 30 april

1631

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1631

- 30 april

1632

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1633

- 30 april

1634

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1634

- 30 april

1635

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1635

- 30 april

1636

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1636

- 30 april

1637

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1637

- 30 april

1638

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1638

- 30 april

1639

SAG,

Reeks LXXXI,

Algemene rekening:

1 mei

1639

- 30 april

1640

 

De Armenrollen der verschillende parochies van 1627 (aangevuld tot 1633):

SAG, Reeks LXXXI, nr. 554: Register van de armenrollen

De belangrijkste ordonnanties en reglementen met betrekking tot de organisatie en werking van de armenkamer werden naderhand opgenomen in reglementboekjes.

SAG, Reeks LXXXI, nr. 6: Registre des statuts et ordonnances.

 

 

Uitgegeven bronnen

 

 

Literatuur

home lijst scripties inhoud vorige volgende