Cultuur en politiek in een moeilijke tijd. Het republikeinse feest te Antwerpen. (Anke Janssens)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Bijlagen

 

De volgende tabellen geven exact cijfermateriaal van in de verhandeling behandelde onderwerpen. er is getracht hen zo eenvoudig mogelijk te houden. Het steeds terugkerende 'Freq.' duidt op de frequentie, het aantal keren dat die bepaalde gebeurtenis in het archiefmateriaal teruggevonden is. De bronvermelding is in de verhandeling zelf opgenomen.

 

Bijlage 1 : Drukkers

 

Drukker

Freq.

Jaar

J. Saeyens

26

IV-VIII

J.E. Parys

16

III-VII

Allegre

4

IX-X

J.H. Heyliger

1

III

 


 

Bijlage 2 : Aankondiging van het republikeins feest

 

op de vooravond van de feestdag

 

Aankondiging

Freq.

Uur

Jaar

Zomer

Freq.

Artillerie

3

Avond

VII

 

1

 

 

18u

X

 

1

 

 

20u

IX

Ja

1

Klokken

4

Avond

IV

Ja

1

 

 

17u-18u

X

 

1

 

 

18u-18u30

X

 

1

 

 

20u-20u30

IX

Ja

1

 

 

op de feestdag zelf

 

Aankondiging

Freq.

Uur

Jaar

Zomer

Freq.

Artillerie

14

Aankondiging

VI-VIII

 

5

 

 

5u

V-VI

Ja

2

 

 

6u

VI/IX-X

Soms

6

 

 

7u

VI

Ja

1

 

 

7u, elk uur herhaald

X

Ja

1

 

 

 

 

Totaal

13

 

 

10u

VI

 

1

 

 

11u

V

Ja

1

 

 

12u

VI/IX-X

Soms

6

 

 

15u

X

 

1

 

 

 

 

Totaal

9

 

 

17u

X

 

1

 

 

18u

X

 

1

 

 

Avond

VI

 

1

 

 

20u

V/IX

Ja

3

 

 

 

 

Totaal

6

Klokken

13

Zonsopgang

IV-VI

Soms

6

 

 

6u-6u30

VI/X

 

3

 

 

6u-7u

IX-X

Soms

2

 

 

7u

VI

Ja

1

 

 

6u-8u

IV

Ja

1

 

 

8u-9u

III

Ja

1

 

 

 

 

Totaal

12

 

 

11u-13u

III

Ja

1

 

 

12u-13u

VI/IX-X

Soms

4

 

 

15u-16u

X

 

1

 

 

 

 

Totaal

6

 

 

17u-18u

X

 

1

 

 

18u-18u30

X

 

1

 

 

20u-20u30

IX

Ja

1

 

 

20u-22u

III

Ja

1

 

 

Zonsondergang

IV-V

Ja

2

 

 

 

 

Totaal

6

Beiaard

6

Aankondiging

VI-VII

Ja

2

 

 

5u

VI

Ja

1

 

 

6u

VI-VII

Soms

3

 

 

 

 

Totaal

5

 

 

20u

VI-VIII

 

3

 

 

 

 

Totaal

3

Vuurwerk

2

Avond

VI

 

1

 

 

22u

IX

Ja

1

 

 

Bijlage 3: Mensen die meeliepen in de stoet

 

Met de vermelding 'plaats' wordt de plaats van de mensen in de stoet bedoeld. Daar de militairen en dergelijke niet tot de eigenlijke autoriteiten behoorden, werden zij niet mee in de berekening opgenomen, maar apart vermeld. Het eerste cijfer is het reλle volgnummer dat de mensen in de stoet aannamen, terwijl het tweede cijfer aanduidt om hoeveel mensen het in de stoet ging. Zo is het relevanter om de verschillende plaatsen in de stoet met elkaar te vergelijken : het totaal aantal mensen van de stoet kon immers variλren van zes tot vierentwintig personen…

 

Mensen

Freq.

Plaats

Jaar

Freq.

Garnizoen

11

Errond

III-VIII

11

Militairen

11

Eerst

III-VII

11

Nationale rijkswacht

10

Eerst

IV-VIII

10

Militaire muziek

5

Eerst

IV/VII

5

Onderwijzers en leerlingen ervoor

17

/

VI-VII

4

 

 

5/9

VI

1

 

 

1/12

IV

1

 

 

1/12

IV

2

 

 

1/13

IV

1

 

 

3/13

V

1

 

 

1/15

IV-VI

2

 

 

2/17

V-VI

2

 

 

7/22

VII

1

 

 

8/22

VII

1

 

 

9/24

VIII

1

Centrale scholen en leerlingen ervoor

3

8/22

VII

1

 

 

9/22

VII

1

 

 

10/24

VIII

1

Bedienden van de militaire administraties

19

/

VI-VII

5

 

 

6/6

III

1

 

 

1/9

VI

1

 

 

2/12

IV

1

 

 

2/12

IV

2

 

 

2/13

IV-V

2

 

 

2/15

IV-VI

2

 

 

3/17

V-VI

2

 

 

3/22

VII

1

 

 

4/22

VII

1

 

 

4/24

VIII

1

Bedienden van de burgerlijke administraties

15

/

VI-VII

5

 

 

1/9

VI

1

 

 

3/12

IV

2

 

 

1/13

V

1

 

 

3/15

VI

1

 

 

1/17

VI

1

 

 

4/17

V

1

 

 

2/22

VII

1

 

 

3/22

VII

1

 

 

3/24

VIII

1

Notarissen

11

3/12

IV

1

 

 

3/13

IV

1

 

 

4/12

IV

2

 

 

4/13

V

1

 

 

3/15

IV

1

 

 

4/17

VI

1

 

 

5/17

V

1

 

 

10/22

VII

1

 

 

11/22

VII

1

 

 

11/24

VIII

1

Vrederechters en mederechters

17

/

VI-VII

5

 

 

4/12

IV

1

 

 

5/12

IV

2

 

 

4/13

IV

1

 

 

5/13

V

1

 

 

4/15

IV-VI

2

 

 

6/17

V

1

 

 

7/17

VI

1

 

 

11/22

VII

1

 

 

12/22

VII

1

 

 

12/24

VIII

1

Rechtbank van koophandel

2

13/22

VII

1

 

 

13/24

VIII

1

Correctionele rechtbank

17

/

VI-VII

5

 

 

5/12

IV

1

 

 

6/12

IV

2

 

 

5/13

IV

1

 

 

6/13

V

1

 

 

5/15

IV-VI

2

 

 

7/17

V

1

 

 

8/17

VI

1

 

 

12/22

VII

1

 

 

14/22

VII

1

 

 

14/24

VIII

1

Burgerlijke rechtbank

16

/

VI-VII

5

 

 

6/12

IV

1

 

 

7/12

IV

2

 

 

6/13

IV

1

 

 

7/13

V

1

 

 

6/15

IV/VI

2

 

 

8/17

V

1

 

 

13/22

VII

1

 

 

16/22

VII

1

 

 

15/24

VIII

1

Criminele rechtbank

18

/

VI-VII

5

 

 

4/6

III

1

 

 

7/12

IV

1

 

 

8/12

IV

2

 

 

7/13

IV

1

 

 

8/13

V

1

 

 

7/15

IV-VI

2

 

 

9/17

V-VI

2

 

 

14/22

VII

1

 

 

15/22

VII

1

 

 

16/24

VIII

1

Militaire rechtbank

1

5/6

III

1

Muzikanten

10

/

VI

1

 

 

2/6

III

1

 

 

9/13

IV

1

 

 

8/15

VI

1

 

 

10/17

V

1

 

 

13/17

VI

1

 

 

15/22

20/22

VII

1

 

 

17/24

22/24

VIII

1

Ouderlingen

4

6/9

VI

1

 

 

10/12

IV

2

 

 

12/15

IV

1

Jongelingen

6

7/9

VI

1

 

 

9/12

IV

2

 

 

10/15

IV

1

 

 

15/17

VI

1

 

 

1/22

17/22

VII

1

Jonge burgermeisjes

3

12/15

VI

1

 

 

9/15

IV

1

 

 

13/17

V

1

Familie van de landbouwers

1

11/15

IV

1

Burger met boek van de Constitutie

1

10/22

VII

1

Twee bodes met een bundel

1

19/22

VII

1

Matrozen

1

9/12

IV

1

Directie douane

4

11/17

VI

1

 

 

4/22

VII

1

 

 

5/22

VII

1

 

 

5/24

VIII

1

Directie Domeinen

4

10/17

VI

1

 

 

5/22

VII

1

 

 

6/22

VII

1

 

 

6/24

VIII

1

Commissie van de burgerhuizen van bijstand,

4

5/17

VI

1

het armenhuis

 

6/22

VI

1

 

 

7/22

VII

1

 

 

7/24

VIII

1

Vrije maatschappij van landbouw

4

/

VII

1

 

 

6/17

VI

1

 

 

9/22

VI

1

 

 

8/24

VIII

1

Administratie van de marine

4

9/13

V

1

 

 

12/17

VI

1

 

 

18/22

VII

2

Militaire staf van de plaats

19

/

VI-VII

6

 

 

10/12

IV

1

 

 

11/12

IV

2

 

 

8/13

IV

1

 

 

10/13

V

2

 

 

9/15

VI

1

 

 

14/15

IV

1

 

 

11/17

V

1

 

 

14/17

VI

1

 

 

16/22

VII

1

 

 

20/22

VII

1

 

 

18/24

VIII

1

Verkozenen door volk

1

8/9

VI

1

Comitι de Surveillance

1

1/6

III

1

Magistraat

1

3/6

III

1

Municipaliteit of municipale commissie

16

/

VI-VII

3

 

 

3/9

VI

1

 

 

8/12

IV

1

 

 

11/12

IV

2

 

 

11/13

V

1

 

 

13/13

IV

1

 

 

8/15

IV

1

 

 

10/15

VI

1

 

 

12/17

V

1

 

 

16/17

VI

1

 

 

21/22

VII

2

 

 

23/24

VIII

1

Secretaris van de municipale commissie

1

9/9

VI

1

Commissaris van het uitvoerend directorium bij de municipale commissie

1

11/15

VI

1

Departement

15

/

VI-VII

2

 

 

4/9

VI

1

 

 

12/12

IV

3

 

 

12/13

IV-V

2

 

 

13/15

VI

1

 

 

15/15

IV

1

 

 

14/17

V

1

 

 

17/17

VI

1

 

 

22/22

VII

2

 

 

24/24

VIII

1

Commissaris van het uitvoerend directorium bij het departement

1

14/15

VI

1

Verschillende wagens

1

13/15

IV

1

Schip = fregat Arielle

4

/

VI

1

 

 

15/17

V

1

 

 

17/22

VII

1

 

 

21/24

VIII

1

Walvis

4

/

VI

1

 

 

1/17

V

1

 

 

1/22

VII

1

 

 

1/24

VIII

1

Wagen van Neptunus

3

16/17

V

1

 

 

19/22

VII

1

 

 

20/24

VIII

1

Schaking van Europa

1

19/24

VIII

1

Reus met errond jonge burgers met vlaggen

4

/

VI

1

 

 

17/17

V

1

 

 

2/22

VII

1

 

 

2/24

VIII

1

Schutters

1

15/15

VI

1

Detachement verdedigers van het vaderland

1

13/13

V

1

Militairen

7

Laatst

III-V/VII

7

Nationale rijkswacht

8

Laatst

V-VIII

8

 

 

Bijlage 4: Samenkomst aan het stadhuis voor het vormen van de stoet

 

Uur

Jaar

Freq.

8u

VII-VIII

2

8u30

VI

2

9u

IV/VI

3

10u

IV-VII

9

10u30

V-VII

10

11u

VI/X

2

12u

VI

1

 

Totaal

29

 

 

Bijlage 5 : Route van het stadhuis naar de Tempel van de Wet

 

De korte routes

 

Route

Jaar

Freq.

Oude Koornmarkt – Schoenmarkt – Meir – Lange Klarenstraat – Lange Nieuwstraat – Oogzettersstraat – Tempel van de Wet

V-VI

6

Oude Koornmarkt – Schoenmarkt – Meir – Lange Klarenstraat – Sint-Jacobsstraat – Kipdorp – Tempel van de Wet

IV/VI

2

Oude Koornmarkt – Schoenmarkt – Meir – Beurs – Tempel van de Wet

VI

1

Oude Koornmarkt – Schoenmarkt – Eiermarkt – Melkmarkt – Wijngaardstraat – Tempel van de Wet

VII

1

Grote Markt – Melkmarkt – Eiermarkt – Meir – Lange Klarenstraat – Kipdorp – Tempel van de Wet

VII

1

Tempel van de Wet – Korte Koepoortstraat – Grote Markt

IV

1

 

 

De lange routes

 

Route

Jaar

Freq.

Grote Markt – Wolstraat – Kipdorp – Sint-Jacobsmarkt – Jezusstraat – Meir – Huidevettersstraat – Driehoek – Lange Gasthuisstraat – Mechelse plein – Vleminckveld – Kleine Markt – Kammenstraat – Oude Koornmarkt – Grote Markt

IV-V

2

Oude Koornmarkt – Kammenstraat – Mechelse plein – Lange Gasthuisstraat – Huidevettersstraat – Meir/Overwinningsplaats – Wetgeversstraat – Schelpstraat – Schrappraeystraat – Ossemarkt – Rodestraat – Paardemarkt – Klapdorp – Kiekemarkt – Engte van Gibraltar – Kattevest – Brug van de Overwinningsplaats – Eiermarkt – Melkmarkt – Kaasrui – Stadhuis

VII-VIII

2

 

 

Bijlage 6 : Soorten spelen voor het volk tijdens de republikeinse periode

 

Spel

Jaar

Freq.

Loopwedstrijd

IV-X

10

Wipschieten met handboog

IV-V/VII-X

9

Ringsteken te paard

IV-VII/X

6

Schermen

IV/VI

4

Palingspel

VIII

1

Worstelen

VII

1

Dansen

VII

1

Militaire wapenhandelingen

V-VII/IX

5

 

Totaal

37


 

Bijlage 7 : Uren waarop de spelen plaatsvonden

 

Spel

Uur

Jaar

Freq.

Loopwedstrijd

9-11u

IX

1

 

10-11u

IX-X

2

 

15u

IV-V

3

 

Namiddag

VI-VIII

4

Wipschieten met handboog

15u

IV-V

3

 

16u

IX-X

4

 

Namiddag

VII-VIII

2

Ringsteken te paard

9-10u

X

1

 

Namiddag

VI-VII

2

 

15u

IV-V

3

Militaire wapenhandelingen

11u

IX

2

 

15u

V/VII

2

 

Namiddag

VI

1

Schermen

15u

IV/VI

3

 

Namiddag

VI

1

Palingspel

Namiddag

VIII

1

Worstelen

Namiddag

VII

1

Dansen

Namiddag

VII

1


 

Bijlage 8 : Prijzen voor de winnaars van de spelen

 

Spel

 

Prijs

Jaar

Freq.

Loopwedstrijd

 

Zilveren sporen

IX

1

 

 

Zilveren gespen

IV-X

8

Ringsteken te paard

 

Kostbare toom en schone zweep

V

1

 

 

Kostbare zweep

IV

1

 

 

Zilveren sporen

V/VII

2

 

 

Zilveren sporen en een zweep

VI

1

Wipschieten met handboog

1

2

3

Zilveren flessendrager

Zilveren suikerpot

Zilveren mosterdpot en peperbus

IX

1

 

 

Zilveren zakhorloge

IV-V/VII

3

 

1

2

3

Zilveren beker

Zilveren zakhorloge

Zilveren snuifdoos

VIII

1

 

 

Zilveren oliedrager

IX-X

2

 

 

Zilveren snuifdoos

V/X

2

Schermen

 

Zilveren zakhorloge

VI

1

 

 

Zilveren gespen

VI

1

 

 

Schone sabel

IV

1

 

 

Schone huzarensabel en riem

VI

1

Palingspel

1

2

Zilveren zakhorloge

Zilveren lepel en vork

VIII

1

 

 

Bijlage 9 : Uitnodigingen van de openbare aanklager

 

Dagen voordien

Jaar

Freq.

1

III-VI

6

2

VI-VII

11

3

IV/VII

5

4

IV/VI-VII

4

7

V

1

8

VIII

1

 

Totaal

28

 

 

Bijlage 10 : Bureau-indeling

 

De municipale administratie van het kanton Antwerpen

 

Bureaunr.

Freq.

Reden

Jaar

Freq.

2

16

Het maken van objecten voor de feesten :

IV-VII

13

 

 

Allegorieλn op de Vrijheid

VI

1

 

 

Inscriptie (altaar van het vaderland)

VI

1

 

 

Vlag (en plaatsing)

V-VII

6

 

 

Emblemen voor verbranding

VI

1

 

 

Versieringen in Tempel van de Wet

IV/VI

3

 

 

Eikentakken (militairen)

VII

1

 

 

Lauwerkransen

VII

1

 

 

Ploeg, spade en hooivork

IV/VI

3

 

 

Wagen, in drie kleuren beschilderd

IV

1

 

 

Bloemenkransen

VI

2

 

 

Fruitkransen

VI

1

 

 

Mandje

VI

2

 

 

Tempel van de Wet om half elf openen

VI

1

 

 

Voorziene kosten uitrekenen

VI-VII

1

3

15

Bevelen aan het tweede bureau

VI-VII

12

 

 

Bevelen aan de politiecommissarissen

V-VI

2

 

 

Programma opstellen

VI

1

4

1

Petitie opstellen en rondsturen

VII

1

 

 

De centrale administratie van het departement van de Twee Neten

 

Bureaunr.

Freq.

Reden

Jaar

Freq.

4

3

Informatie en directie

IV/VII

2

 

 

Financiλn

V

1

 

 

Bijlage 11 : Aanwezigheid van de burgermeisjes in de stoet

 

Reden van afwezigheid

Freq. (10ventτse)

Freq. (1vendemiaire)

Ziekte, een te slecht seizoen

24

 

Doktersbriefje

3

 

Het meisje is te ver van huis

14

1

Klooster

3

1

Ziekte van een familielid

5

1

Geen speciale reden opgegeven

5

 

Het meisje kan niet gemist worden

2

 

Onvoorziene omstandigheden

1

 

Ze mag niet op een openbare plaats komen

1

 

Overlijden van een familielid

1

2

Vrijheidsboomplanting van Wommelgem

1

 

 

Totaal

54

4

 

 

 

 

 

 

Bijlage 12 : Geldtekort bij de republikeinse feesten

 

Vanwege

Jaar

Freq.

 

Naar

Jaar

Freq.

Municipaliteit

III-XI

14

 

Departement

III/V-VIII/XI

9

Tobi

IV

1

 

Burgers

VI-VII

5

 

 

 

 

Municipaliteit

IV

1

 

 

 

Reden

Jaar

Freq.

Niet kunnen betalen van een feest of decadiviering

III-VI/VIII

5

Petitie (versiering van de Tempel van de Wet)

VI-VII

5

Muzikanten

IV/VI

3

Besnoeiingen

XI

1

Schatting van de kosten

VII

1

 

 

 

Jaar

Freq.

 

Jaar

Freq.

III

1

 

1795

2

IV

2

 

1796

1

V

1

 

1797

2

VI

5

 

1798

5

VII

4

 

1799

3

VIII

1

 

1800

1

XI

1

 

1803

1

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende