Scientology: vrijheden in conflict. (Pieter Blondeel)

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

Woord vooraf:

 

Een van de redenen waarom ik Scientology als thesisonderwerp kies, is dat ik er als vijftienjarige - in 1997 - voor het eerst in contact mee ben gekomen. Al surfend op het internet kwam ik terecht op een website waar je een gratis persoonlijkheidstest kon afnemen, die nadien door een team van experts grondig onder de loep zou worden genomen. Die kon je enkel aanvragen door je naam, adres en telefoonnummer op te geven.

In plaats van een persoonlijkheidstest kreeg ik een brief toegestuurd vanwege de Kerk van Scientology, die me uitnodigde naar hun dichtstbijzijnde afdeling – in Brussel – te gaan, om daar de test af te nemen. Ik besloot hier niet op te reageren. Voor mij persoonlijk was het woord Kerk hierin doorslaggevend, gezien mijn atheïstische overtuiging.

Enkele weken later kreeg ik een telefoontje van iemand van diezelfde Kerk: een vriendelijke dame die me vroeg waarom ik niet had gereageerd op de brief en me daarop nog eens uitnodigde een gratis persoonlijkheidstest af te nemen in Brussel. Ook hier ging ik niet op in. Later kreeg ik af en toe nog een brief toegestuurd vanwege de Kerk van Scientology die me uitnodigde om eens een kijkje te gaan nemen in hun afdeling in Brussel.

 

Nieuwsgierig ging ik op zoek naar informatie over die organisatie, vooral met behulp van het internet. De informatie die ik daar vond, was heel uiteenlopend: van heel sterke 'anti-sites' tot 'pro-sites' die reclame maakten voor Scientology.

Ook haalde Scientology af en toe de krantenkoppen. De groepering werd vele namen gegeven: een sekte, een nieuwe religieuze beweging, een kerk, een commerciële organisatie, enkel belust op geld en macht, ... Dit wakkerde enkel mijn nieuwsgierigheid aan.

 

            Zo’n zeven jaar later, op zoek naar een thesisonderwerp, vond ik bij de thesisvoorstellen van professor Johan Braeckman het voorstel tot ‘een case-study over een sektarische groepering’[1].

            Het leek me zeer gepast Scientology te kiezen als thesisonderwerp. Enerzijds omdat dit onderwerp me bij uitstek de kans verleent tot kritische reflectie. Een ietwat controversieel onderwerp als Scientology verplicht me met de nodige voorzichtigheid tewerk te gaan. Anderzijds leek dit onderwerp me gepast omdat mijn nieuwsgierigheid reeds was aangewakkerd en ik dus de nodige interesse kon opbrengen voor het voeren van dit onderzoek en het schrijven van deze verhandeling.

 

Ik hoop de ethische geladenheid achter die discussie wat te kunnen verduidelijken en misschien een soort van ‘middenweg’ te vinden tussen de polarisatie, het conflict.

 

home lijst scripties inhoud vorige volgende  

 

[1] <http://www.flwi.ugent.be/philosophy/eindverhandeling.htm> 'Sektarische groeperingen: case-study van één of meerdere sekten; hoe definiëren, hoe doen ze aan ledenwerving; wat is het gevaar ervan; wanneer zijn sekten gevaarlijk; hoe eventueel bestrijden. (cf. problematiek overheidsinmenging)